Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšla kniha Kryptologie, šifrování a tajná písma

02.11.2006
V nakladatelství Albatros, edice OKO, dnes vyšla kniha ?eského kryptologa Pavla Vondrušky Kryptologie, šifrování a tajná písma, která je v?nována výkladu základních pojm?, p?ehledu klasických šifrových systém? a historii kryptologie. Kniha je dopln?na velkým po?tem p?íklad?, které umožní ?tená?i se blíže se systémy seznámit.

Ukázky z jednotlivých kapitol knihy, v?etn? lektorského posudku Dr. Vlastimila Klímy, lze nalézt na této stránce : http://crypto-world.info/oko/index.php.

Knížku lze ode dneška objednat p?es internet.

Od poloviny p?íštího týdne ji bude možno zakoupit v p?ímém prodeji ve v?tšin? knihkupectví.
Zdroj: http://crypto-world.info/oko/index.php
Autor: PV


Design: Webdesign