Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
29.11.2004 Jak by vypadaly kolize u SHA-0 kdyby se m?nil polynom p?ípravné fáze http://eprint.iacr.org VK
29.11.2004 Pravd?podobnostní p?ístup ke zkoumání vlastností hašovacích funkcí http://eprint.iacr.org VK
25.11.2004 Mikulášská kryptobesídka 2004 (posledních pár dn? do workshopu) http://www.tns.cz PV
23.11.2004 ?inský útok a Kesley-Schneier na MFF UK .... http://bis.modry.cz PV
20.11.2004 Vyšlo listopadové ?íslo Schneierova cryptogramu http://www.schneier.com VK
19.11.2004 Cipher - vyšlo nové ?íslo http://www.ieee-security.org JP
19.11.2004 Nalézání kolizí narozeninovým paradoxem u nevybalancovaných hašovacích funkcí http://eprint.iacr.org VK
19.11.2004 Implementace algoritmu ECDSA firmy Certicom byla evaluována NISTem dle FIPS 186-2 (Digital Signature Standard). http://www.certicom.com JP
18.11.2004 Eracom PKCS#11 API (podpora schématu N of M pro správu klí??) http:// PV
18.11.2004 Sout?ž v lušt?ní na Crypto-Worldu má svého vít?ze! http://soutez2004.crypto-world.info PV
17.11.2004 Další výsledek v oblasti hašovacích funkcí http://eprint.iacr.org VK
16.11.2004 Evropský precedent uznání digitálního podpisu u soudu http://www.id.ee VK
15.11.2004 Jak se luští kódové knihy (Toulky zajímavými zákoutími kryptologie) http://technet.idnes.cz PV
15.11.2004 Workshop - SHARCS - Special-purpose Hardware for Attacking Cryptographic Systems February 24 -25, 2005 - Pa?íž http://www.ruhr-uni-bochum.de JP
14.11.2004 Vyšel e-zin Crypto-World 11/2004! http://crypto-world.info PV
14.11.2004 Zve?ejn?ny záv?re?né úkoly sout?že v lušt?ní šifer! http://soutez2004.crypto-world.info PV
14.11.2004 Crypto-World 10/2004 a Crypto-World 11/2004 - speciál uvoln?n ke stažení i pro neregistrované ?tená?e! http://crypto-world.info PV
13.11.2004 Které digitální podpisové algoritmy budou bezpe?né v é?e kvantových po?íta?? ? http://eprint.iacr.org JP
13.11.2004 Cryptography Research expanduje do Evropy http://www.itsecurity.com JP
12.11.2004 ?asový postranní kanál proti v?tšin? realizací šifer používajících S-boxy http://cr.yp.to VK
11.11.2004 Akustický postranní kanál u tiskáren http://www.mind-security.com TR
08.11.2004 Chybový útok na šifru CSA pro šifrování videa v systému Digital Video Broadcasting (placená televize v Evrop?) http://eprint.iacr.org VK
06.11.2004 Šifrátory SafeNet (10Gbit/sec !, CC EAL 4) http://www.gestocomm.cz PV
06.11.2004 Konferencia PKI 2004 – realizácia elektronického podpisu v praxi http://www.tempest.sk PV
06.11.2004 Mikulášská kryptobesídka 2004 - PROGRAM + levn?jší registrace! http://www.tns.cz PV
05.11.2004 SPA (Simple Power Analysis) - možnosti útoku ješt? nejsou vy?erpány? http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
04.11.2004 Nevšední návrh autentiza?ního kódu zprávy (MAC) od prof. Bernsteina http://cr.yp.to VK
03.11.2004 Zakladatel prodává know-how jak se bránit diferenciální nap??ov?-proudové kryptoanalýze http://www.itsecurity.com VK
02.11.2004 Dešifrované telegramy dokazují, že se demokraté snažili podplatit republikány p?i prezidentských volbách http://technet.idnes.cz PV
Design: Webdesign