Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Které digitální podpisové algoritmy budou bezpe?né v é?e kvantových po?íta?? ?

13.11.2004
?lánek týmu odborník? (v ?ele se známou osobností - Johannes Buchmann) diskutuje post-kvantovou kryptografii pro užití v oblasti digitálních podpis?. Kvantové po?íta?e rozbijí všechny dnes používané systémy digitálního podpisu. Podle autor? s dostate?n? vysokou pravd?podobností budou za dvacet let kvantové po?íta?e existovat. Je tedy t?eba v?d?t, které matematické úlohy nebudou moci dostate?n? efektivn? ?ešit ani kvantové po?íta?e. Vhodného kandidáta vidí auto?i nap?. v úloze hledání nejkratšího vektoru v celo?íselné m?íži, dále v teorii kód?, v kombinatorické teorii grup, kvadratické systémy s více prom?nnými. V ?lánku je pak v návaznosti na tyto matematické problémy popsáno n?kolik postup? pro vytvá?ení digitálních podpis?, postup?, které dle sou?asného stavu poznání by m?ly odolat kvantovým po?íta??m. Existuje zde však ješt? stále široké otev?ené pole pro další výzkum.
Zdroj: http://eprint.iacr.org/2004/297.pdf
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Crypto-World 10/2004 a Crypto-World 11/2004 - speciál uvoln?n ke stažení i pro neregistrované ?tená?e!
Design: Webdesign