Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.10.2012 Trojice d?sivých, ale pravdivých bezpe?nostních historii http://www.csoonline.com JP
31.10.2012 Telefonica chce využít data zákazník? pro komer?ní ú?ely http://www.h-online.com JP
31.10.2012 Zpráva spole?nosti Trend Micro: Russian Underground 101 http://www.trendmicro.com JP
31.10.2012 Jak vypadá ?erný trh pro podvody na sociálních sítích http://www.net-security.org JP
31.10.2012 Facebook zkoumá únik dat z jednoho miliónu ú?t? http://www.net-security.org JP
31.10.2012 Recenze knihy: Trojan Horse: A Novel http://www.net-security.org JP
31.10.2012 CERT - jeho aktivity v Evrop? (mapu zve?ejnila ENISA) http://www.net-security.org JP
31.10.2012 Gruzie zve?ejnila fotky hackera z Ruska, který kradl její d?v?rné informace http://www.computerworld.com JP
31.10.2012 Spole?nost Stratsec kritizuje bezpe?nost cloud? http://www.theregister.co.uk JP
31.10.2012 Krádež v bankomatu vedla k objasn?ní podvodu (ob?tí je Citigroup) v rozsahu jeden milión dolar? http://arstechnica.com JP
31.10.2012 Sandy: Internetové huby na Manhattanu b?žely na proud z generátor? http://www.computerworld.com JP
31.10.2012 DDoS útoky na banky mají momentáln? pauzu http://www.bankinfosecurity.com JP
31.10.2012 Izraelská policie byla napadena. Maily (jakoby od hlavy izraelských ozbrojených sil) obsahovaly trojana http://www.theregister.co.uk JP
30.10.2012 Bezpe?nost Windows 8: Microsoft vylepšil nástroje pro rodi?e i ochranu citlivých dat http://www.lupa.cz JP
30.10.2012 Jak na virovou ochranu p?i upgrade na Windows 8 http://www.techwarelabs.com JP
30.10.2012 FBI chce identifikovat další hackery http://threatpost.com JP
30.10.2012 Phishingový e-mail nabízí voln? dostupnou verzi Windows 8 http://thehackernews.com JP
30.10.2012 Konference Hacker Halted http://www.hackerhalted.com JP
30.10.2012 Detekce APT (pokro?ilých setrvalých hrozeb) analýzou sí?ového provozu http://www.trendmicro.com JP
30.10.2012 ?ecko: Anonymous napadli stránky ministerstva financí http://www.gulli.com JP
30.10.2012 Prevence pr?nik? je mrtvá. A? žije ”ochrán?ný pr?nik“ http://www.networkworld.com JP
30.10.2012 Ernst & Young 2012 Global Information Security Survey http://www.ey.com JP
30.10.2012 Malware, který se schovává za myší http://www.h-online.com JP
30.10.2012 Red Hat Enterprise Linux 6 obdržel certifikaci EAL 4+ http://www.h-online.com JP
30.10.2012 Deset cest k tom, jak zabezpe?it data webu ve vztahu k PCI http://www.darkreading.com JP
30.10.2012 Phishing je stále více obtížné post?ehnout http://www.pcworld.com JP
30.10.2012 Spole?nost Zynga redukuje své aktivity, propouští. Anonymous hrozí odvetou http://www.zdnet.com JP
30.10.2012 Japonsko, malware, který ukradne e-mailový ú?et, rozesílá výhr?žky smrti http://www.zdnet.com JP
30.10.2012 Šéf RSA - hlavní mojí obavou je kybernetický terorizmus http://www.zdnet.com JP
30.10.2012 Modul úto?ící na soukromí byl nalezen v tisících aplikacích na Google Play http://www.net-security.org JP
30.10.2012 Banky, stále ?ast?ji dochází ke kompromitacím výpis? z ú?t? http://www.theregister.co.uk JP
29.10.2012 Škodlivý program z ?eska zamyká uživatel?m PC a chce výkupné http://www.novinky.cz JP
29.10.2012 Francouzský web loterie Euromillions byl hacknut http://www.scotsman.com JP
29.10.2012 Hurikán Sandy - varování p?ed kybernetickými podvodníky http://www.scmagazine.com JP
29.10.2012 Japonské banky zasaženy phishingem http://www.zdnet.com JP
29.10.2012 Cryptography : A Basic Introduction of Hashing and HashAlgo class for beginners - Part 2 http://www.codeproject.com JP
29.10.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 43/2012 http://www.root.cz JP
27.10.2012 Varování amerického ministerstva národní bezpe?nosti p?ed útoky na kritickou infrastrukturu http://www.us-cert.gov JP
27.10.2012 Kdy se kybernetický útok stává vále?ným aktem? http://www.washingtonpost.com JP
27.10.2012 Spam v zá?í 2012 - zpráva spole?nosti Kaspersky http://www.securelist.com JP
27.10.2012 Zadní vrátka v SW pro kontrolní systémy otevírají kritickou infrastrukturu hacker?m http://arstechnica.com JP
27.10.2012 Zpráva ENISA: On National and International Cyber Security Exercises. Survey, Analysis and Recommendations https://www.enisa.europa.eu JP
27.10.2012 Jižní Karolina, velký datový pr?nik (sociální ?ísla, data platebních karet) http://www.computerworld.com JP
26.10.2012 Americké banky: útoky DDoS, první znamení podvod?? http://www.bankinfosecurity.com JP
26.10.2012 Italští Anonymous zve?ejnili 1,35 GB dat italské státní policie http://thehackernews.com JP
26.10.2012 Zpravodajské agentury versus nové technologie: BYOD a cloud http://features.techworld.com JP
26.10.2012 Zm?ny v mobilit? - jaké mají dopady na správu rizik? http://www.darkreading.com JP
26.10.2012 Nejlepší postupy pro zacházení s BYOD http://www.maawg.org JP
26.10.2012 Schneier k odsouzeným italským odborník?m na zem?t?esení http://www.schneier.com JP
26.10.2012 WikiLeaks zve?ejnilo tajné americké vojenské soubory ohledn? zacházení s v?zni http://www.zdnet.com JP
26.10.2012 Otev?ené dekodéry DNS jsou zneužívání k zesílení útok? DDoS http://www.computerworld.com JP
26.10.2012 Role certifika?ní autority v PKI http://www.windowsitpro.com JP
26.10.2012 Partner Huawei prodává americkou techniku Íránu http://www.theregister.co.uk JP
26.10.2012 K hacknutým PS3 konzolím http://www.theregister.co.uk JP
25.10.2012 Bezpe?nost Windows 8: Microsoft uvádí vlastní antivir i zákaz sledování v prohlíže?i http://www.lupa.cz JP
25.10.2012 Anonymous zaúto?ili na britské policejní fórum http://thehackernews.com JP
25.10.2012 Za útokem na Saudi Aramco mohl být n?kdo zevnit? http://www.infosecurity-magazine.com JP
25.10.2012 Banky nejsou p?ipraveny na nového trojana - Gozi Prinimalka http://www.bankinfosecurity.com JP
25.10.2012 Studie (PWC/CSO): The Global State of Information Security® Survey 2013 http://www.pwc.com JP
25.10.2012 Jaká kybernetická kriminalita je typická pro jednotlivá odv?tví ? http://blogs.csoonline.com JP
25.10.2012 Útok na TrueCrypt http://www.h-online.com JP
25.10.2012 P?tice hororových historiií ohledn? databází http://www.darkreading.com JP
25.10.2012 Kdo hackuje americké banky? Osm fakt? http://www.informationweek.com JP
25.10.2012 ?ipy pro Wi-Fi v mobilech, tabletech jsou zranitelné v??i útok?m DOS http://www.zdnet.com JP
25.10.2012 Jak e-mail od lovc? mozk? pro Google odhalil závažnou chybu http://www.wired.com JP
25.10.2012 Jak pravd?podobný je kybernetický Pearl Harbor? http://www.techrepublic.com JP
25.10.2012 Phishingové weby se množí rekordní rychlostí http://www.net-security.org JP
25.10.2012 Nejefektivn?jší cesty k zastavení interních hrozeb http://www.net-security.org JP
25.10.2012 Nejhorší hesla roku 2012 http://www.net-security.org JP
25.10.2012 OSN - k boji proti kyberterorizmu je zapot?ebí, aby existovala hlubší mezinárodní spolupráce http://www.computerworld.com JP
25.10.2012 Boeing vyzkoušel zbra? EMP (elektromagnetický pulz) proti po?íta??m http://www.theregister.co.uk JP
25.10.2012 Které porty hacke?i skenují nej?ast?ji? http://www.theregister.co.uk JP
25.10.2012 Ohodnocení zranitelnosti ?i penetra?ní testy - co je pro vás vhodn?jší? http://searchcompliance.techtarget.com JP
25.10.2012 Izrael hodlá zdvojnásobit velikost své jednotky pro kybernetický boj http://www.eurasiareview.com JP
25.10.2012 Hacke?i a bezpe?nostní profesionálové k penetra?nímu testování a sociálnímu inženýrství http://www.cio.com JP
24.10.2012 V ?esku se objevil p?ípad špionážního viru. Denn? odesílal gigabyty dat do ?íny http://byznys.ihned.cz JP
24.10.2012 Anonymous cht?jí spustit obdobu WikiLeaks - projekt s názvem Tyler http://thehackernews.com JP
24.10.2012 Chystaná vyhláška Bílého domu bude na?izovat zpravodaským agenturám sdílet informace ohledn? kybernetických hrozeb http://www.cio-today.com JP
24.10.2012 Verizon: zhruba polovina krádeží intelektuálního vlastnictví pochází z interních rukou http://www.securityweek.com JP
24.10.2012 Jak phishing funguje a jak se nestat jeho ob?tí http://www.securityweek.com JP
24.10.2012 Útoky na banky - odpov?di v sedmi krocích http://www.bankinfosecurity.com JP
24.10.2012 Uživatelé nedodržují bezpe?nostní opat?ení v podnicích - ve vztahu k mobilním za?ízením http://searchsecurity.techtarget.com JP
24.10.2012 Anonymous vyhrožují bombou http://www.technewsdaily.com JP
24.10.2012 Americké šifry v druhé sv?tové válce http://chris-intel-corner.blogspot.gr JP
24.10.2012 Sedm nákladných chyb ve správ? identit a p?ístup? http://www.darkreading.com JP
24.10.2012 Lov botnet? ve v?tší škále http://www.darkreading.com JP
24.10.2012 Ješt? k zranitelnému SSL v aplikacích pro Android http://arstechnica.com JP
24.10.2012 Doporu?ení FTC (americké federální obchodní komise) organizacím, které využívají technologie pro rozpoznávání obli?ej? http://www.ftc.gov JP
24.10.2012 Nebezpe?í n?kterých rozší?ení prohlíže?? - antiviry jsou obcházeny http://www.theregister.co.uk JP
24.10.2012 Další noviny spadly do skandálu s hackováním telefonát? http://www.independent.co.uk JP
23.10.2012 Malware miniFlame pochází od americké vlády http://midsizeinsider.com JP
23.10.2012 Nizozemská vláda dává právo zákon prosazujícím agenturám hackovat zahrani?ní po?íta?e http://news.techworld.com JP
23.10.2012 Soukromé porno obrázky dlouho soukromými nez?stávají http://www.technewsdaily.com JP
23.10.2012 Windows 8 jako bezpe?nostní nástroj http://www.crn.com JP
23.10.2012 P?tice typ? chování spole?ností, kterým se da?í dopadnout interního šk?dce http://www.darkreading.com JP
23.10.2012 Huawei, ZTE - ?ty?i bezpe?nostní obavy http://www.informationweek.com JP
23.10.2012 Jak cracknout WPA heslo bezdrátové sít? s pomocí programu Reaver http://lifehacker.com JP
23.10.2012 Ke zpráv? spole?nosti Trend Micro: Q3 threat report http://www.zdnet.com JP
23.10.2012 Australský seznam 35 zmír?ujících strategií ohledn? dopad? kybernetických pr?nik? http://www.dsd.gov.au JP
23.10.2012 Jaké jsou rozdíly mezi Windows 8 a Windows RT? http://www.wired.com JP
23.10.2012 Roste množství malwaru, který je posílán e-mailem http://www.net-security.org JP
23.10.2012 Analýza 15 milión? kybernetických útok? http://www.net-security.org JP
23.10.2012 Top 5 doporu?ení pro ochranu sít? http://www.net-security.org JP
23.10.2012 Americké ministerstvo národní bezpe?nosti doporu?uje sdílet informace kv?li zmírn?ní dopad? kybernetických útok? http://www.computerworld.com JP
23.10.2012 Spamme?i ke svým podvod?m zneužívají zkrácená url http://www.computerworld.com JP
23.10.2012 Velká Británie: 4 z 10 Brit? by si m?li zm?nit svá hesla - kv?li podvodník?m http://www.theregister.co.uk JP
22.10.2012 Ruská kybernetická kriminalita vydala nový DDoS malware loader http://blog.webroot.com JP
22.10.2012 Anonymous hlásí, že b?hem útoku na banku HSBC ukradli podrobnosti k 20 000 platebních karet http://thehackernews.com JP
22.10.2012 Hackování hotelových zámk? b?hem vte?in - video http://www.congoo.com JP
22.10.2012 Kritika myšlenky Kasperského ohledn? bezpe?ného OS http://www.pcworld.com JP
22.10.2012 K malwaru Darkbot, které se ší?í Skypem http://www.zdnet.com JP
22.10.2012 K aktivitám u p?íležitosti prvního evropského m?síce kybernetické bezpe?nosti http://www.net-security.org JP
22.10.2012 Základy práce s hashovacími funkcemi pro za?áte?níky http://www.codeproject.com JP
22.10.2012 Služba nabízí p?ístupy (pochopiteln? nelegální) k množstvím po?íta?? z celého sv?ta http://krebsonsecurity.com JP
22.10.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 42/2012 http://www.root.cz JP
20.10.2012 FBI varuje - na Androidu se objevil komer?ní spyware http://www.networkworld.com JP
20.10.2012 Vydán voln? dostupný open source nástroj Social-Engineer Toolkit (SET) 4.1.3 http://toolsyard.thehackernews.com JP
20.10.2012 Jak se p?ipravit na Windows 8 (bezpe?nostní pohled) http://www.bankinfosecurity.com JP
20.10.2012 N?které aplikace pro Android obsahují zranitelné SSL http://www.networkworld.com JP
20.10.2012 P?íru?ka pro penetra?ního testera http://www.csoonline.com JP
20.10.2012 Co nachází penetra?ní teste?i uvnit? vaší sít? http://www.darkreading.com JP
20.10.2012 Jak chránit po?íta?ové centrum p?ed zombie apokalypsou http://www.zdnet.com JP
20.10.2012 Francouz uv?zn?n kv?li podvod?m s Android SMS malwarem http://www.theregister.co.uk JP
20.10.2012 K útoku na banku HSBC se p?ihlásili Anonymous http://www.theregister.co.uk JP
19.10.2012 D?ležitost budování bezpe?nostního pov?domí https://blog.mandiant.com JP
19.10.2012 Podvržené pozvání LinkedIn vede k malwaru http://www.technewsdaily.com JP
19.10.2012 USA rachotí preventivním kybernetickým útokem http://www.networkworld.com JP
19.10.2012 Nová verze trojanu Citadel stojí více, ale umož?uje snadn?jší aktualizace http://www.scmagazine.com JP
19.10.2012 Zpráva. velké americké banky byly zasaženy 20 r?znými rodinami crimewaru http://www.zdnet.com JP
19.10.2012 V?tšina v??í tomu, že voln? dostupné bezdrátové p?ipojení vede ke krádežím identit http://www.net-security.org JP
19.10.2012 Doporu?ení k ochran? vašeho soukromí http://www.net-security.org JP
19.10.2012 Útoky využívající zranitelnosti nulového dne z?stávají ?asto dlouho skryty http://www.eweek.com JP
19.10.2012 CISSP certifikace, kterou obhospoda?uje (ISC)2 - existují pochyby o její funk?nosti, dojde ke zm?nám? http://www.theregister.co.uk JP
19.10.2012 Mnoho SSL stránek je stále zranitelných vzhledem k útok BEAST http://www.theregister.co.uk JP
18.10.2012 Rusko k chystanému kybernetickému cvi?ení NATO http://kommersant.ru JP
18.10.2012 ”Terrible rumors about you“ se ší?í Twitterem, útok vás m?že p?ipravit o ú?et http://www.lupa.cz JP
18.10.2012 Podvržená oznámení z Facebooku vedou na malware http://blog.webroot.com JP
18.10.2012 Akamai: ?ína je nejv?tším zdrojem úto?ného provozu http://www.securityweek.com JP
18.10.2012 Osm doporu?ení pro malé podnikání - k tomu, aby zlepšilo své online bezpe?í http://www.zdnet.com JP
18.10.2012 APWG Phishing Activity Trends Report, 2nd Q 2012 http://apwg.org JP
18.10.2012 Širokopásmové DDoS jsou sou?asnou realitou http://www.computerworld.com JP
18.10.2012 Whitfield Diffie: Nezabezpe?ujte internet - pot?ebuje kriminalitu http://www.zdnet.com JP
18.10.2012 Podvody SMS spamu - na vrcholu žeb?í?ku je ”ochrana“ plateb http://www.theregister.co.uk JP
17.10.2012 Nová norma ISO/IEC 27032 http://www.infosecurity-magazine.com JP
17.10.2012 Rakousko zaznamenalo prudký nár?st po?íta?ové kriminality http://english.sina.com JP
17.10.2012 Jak bojovat s hrozbami DDoS? http://www.bankinfosecurity.com JP
17.10.2012 Zpráva: WhiteHat Security Website Statistics Report https://www.whitehatsec.com JP
17.10.2012 Anonymous nemohou nahrazovat soudy http://blogs.csoonline.com JP
17.10.2012 Oracle - velké záplatování http://www.h-online.com JP
17.10.2012 Útoky na americké banky - stopy vedou do Íránu http://www.informationweek.com JP
17.10.2012 Cílený phishing zneužívá Windows Help soubory p?ipojené k e-mailu http://www.scmagazine.com JP
17.10.2012 Zajímavá studie se zabývá útoky nulového dne http://users.ece.cmu.edu JP
17.10.2012 Jak se IT m?že p?ipravit na mobilní forenzní vyšet?ování http://www.computerworld.com JP
17.10.2012 Britové odmítli vydat Gary McKinnona do USA http://www.computerworld.com JP
17.10.2012 Pacemakery, defibrilátory mohou být p?edm?tem útok? http://www.theregister.co.uk JP
17.10.2012 Steam umož?uje cestu zranitelnostmem http://www.theregister.co.uk JP
17.10.2012 Kaspersky Lab chce p?ijít s novým opera?ním systémem, který má ”zachránit sv?t“ http://www.theregister.co.uk JP
17.10.2012 Policie z Manchesteru zaplatila velkou pokutu poté, co ztratila d?ležitá data http://www.theregister.co.uk JP
17.10.2012 Nejlepší postupy a aplikace TLS/SSL http://www.findwhitepapers.com JP
16.10.2012 15 doporu?ení k tomu, abyste vylepšili svou správu rizik http://www.tripwire.com JP
16.10.2012 Má vaše podnikání bezpe?nostní plán? http://www.technewsdaily.com JP
16.10.2012 Windows 8 - ve vztahu k obran? p?ed malwarem p?inesou ur?itá vylepšení http://www.networkworld.com JP
16.10.2012 Malware budoucí generace http://www.darkreading.com JP
16.10.2012 Za?ízení BYOD - jaké v souvislosti s nimi mohou existovat díry ve vaší bezpe?nostní politice? http://www.darkreading.com JP
16.10.2012 Nedávejte svá data do nezabezpe?eného cloudu http://www.darkreading.com JP
16.10.2012 Apple potichu spustil v iOS 6 znovu sledování uživatel? http://www.businessinsider.com JP
16.10.2012 EU vidí problémy v politice Google pro ochranu soukromí http://www.zdnet.com JP
16.10.2012 Google ?íká: bezpe?nost je v cloudu lepší než doma http://www.zdnet.com JP
16.10.2012 Cesty útok? DDoS a jak se p?ed t?mito útoky bránit ?i jak zmírnit jejich dopady http://www.techrepublic.com JP
16.10.2012 Americké malé a st?ední podnikání málo dbá na kybernetickou bezpe?nost http://www.net-security.org JP
16.10.2012 Obchodníci v boji proti online podvod?m používají cesty, které nejsou efektivní http://www.net-security.org JP
16.10.2012 Složitost sítí vede k bezpe?nostním incident?m http://www.net-security.org JP
16.10.2012 Co ud?lat pro to, abyste zazá?ili ve vztahu k IT bezpe?nosti http://www.net-security.org JP
16.10.2012 K diskuzi o defaultní opci Do Not Track pro IE 10 http://www.eweek.com JP
16.10.2012 Kyberneti?tí zlod?ji ukradli 400 000 dolar? z ú?tu m?sta (USA) http://www.computerworld.com JP
16.10.2012 Recenze knihy: Everyday Cryptography http://books.slashdot.org JP
16.10.2012 Dennis Technology Labs otestovaly n?které bezpe?nostní produkty http://www.theregister.co.uk JP
16.10.2012 Vývojá?i ignorují svou bezpe?nostní odpov?dnost http://www.zdnet.com JP
16.10.2012 Objeven další brat?í?ek Flame http://www.wired.com JP
16.10.2012 Kontrolní systémy pro solární panely lze hacknout http://arstechnica.com JP
15.10.2012 Útoky na banky, jak se z nich lze pou?it? http://www.bankinfosecurity.com JP
15.10.2012 Nový malware úto?í na mobily s Androidem http://www.examiner.com JP
15.10.2012 USA - 20 cest umož?ujících sledování http://www.corbettreport.com JP
15.10.2012 ”Obrázkové“ p?ihlašování do Windows 8 ješt? stále není bezpe?né http://news.techworld.com JP
15.10.2012 Texaská škola trestá studenty, kte?í odmítají být sledováni mikro?ipem http://rt.com JP
15.10.2012 ?ína zlikvidovala 700 kyberkriminálních gang? http://www.zdnet.com JP
15.10.2012 Sophos aktualizoval sv?j voln? dostupný Virus Removal Tool http://www.net-security.org JP
15.10.2012 Britská parkovišt? umí ?íst poznávací zna?ky http://www.theregister.co.uk JP
15.10.2012 Novozélandská vládní sí? je d?ravá jako ?ešeto http://www.theregister.co.uk JP
15.10.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 41/2012 http://www.root.cz JP
13.10.2012 Nová ruská služba prodává p?ístupy ke kompromitovaným ú?t?m pro Steam http://blog.webroot.com JP
13.10.2012 Pohyb o?í by mohl být p?íštím heslem k PC http://www.technewsdaily.com JP
13.10.2012 Získávat forenzní data z chytrých mobil?, tablet? není jednoduché http://www.networkworld.com JP
13.10.2012 Bývalý ?len LulzSec se p?iznal k hacknutí Sony Pictures http://www.computerworld.com JP
12.10.2012 ?ty?i d?sivé internetové hrozby, které byste m?li znát http://scoopsandiego.com JP
12.10.2012 Nedávno otev?ený e-shop prodává p?ístup k stovkám hacknutých ú?t? Pay Pal http://blog.webroot.com JP
12.10.2012 Polské periodikum Hakin9 - kritika http://attrition.org JP
12.10.2012 Zpráva Kaspersky Lab: Global IT Security Risks: 2012 http://www.kaspersky.com JP
12.10.2012 Industrializace hackingu http://www.securityweek.com JP
12.10.2012 Malware pro Windows 7 siln? p?ibývá http://www.crn.com JP
12.10.2012 ENISA vydala zprávu: Annual Incident Report 2011 http://www.enisa.europa.eu JP
12.10.2012 Slabiny nástroj? pro vzdálený p?ístup (RAT - Remote Administration Tools) http://matasano.com JP
12.10.2012 WikiLeaks jsou za platební zdí - Anonymous se to nelíbí http://www.wired.com JP
12.10.2012 Mozilla znovu vydává Firefox - po záplatování kritických chyb http://www.computerworld.com JP
12.10.2012 Budoucí kybernetické útoky mohou být na úrovni 11. zá?í, varuje americký ministr obrany Leon Panetta http://www.computerworld.com JP
12.10.2012 PKI (Public Key Infrastructure) - prokletí mnoha systémových administrátor? http://www.windowsitpro.com JP
12.10.2012 RSA Europe 201 - odborníci jsou rozd?leni v názoru, zda a jak regulovat trh se zranitelnostmi http://www.theregister.co.uk JP
12.10.2012 Bruce Schneier na konferenci RSA Europe 2012 http://www.theregister.co.uk JP
11.10.2012 ISS World Americas - konference zabývající se mj. spywarem http://www.issworldtraining.com JP
11.10.2012 Internet pomáhá dopadnout tradi?ní (nekybernetické) kriminálníky http://threatpost.com JP
11.10.2012 Anonymous hrozí útokem estonské vlád? http://thehackernews.com JP
11.10.2012 Symantec na RSA Europe 2012 http://www.infosecurity-magazine.com JP
11.10.2012 ?SOB vám zablokovala ú?et! (titulek ?lánku na blogu spole?nosti AVAST!) http://blog.avast.com JP
11.10.2012 Sedmá americká banka napadena http://www.bankinfosecurity.com JP
11.10.2012 Top 8 v?cí, které by bezpe?nostní ?editelé (CSO) m?li rádi vy?ešeny http://www.csoonline.com JP
11.10.2012 Vyhn?te se p?ti nebezpe?ným defaultním nastavením databází http://www.darkreading.com JP
11.10.2012 Nová taktika phishingu - infikovat weby a ?ekat, kdo se chytí http://www.scmagazine.com JP
11.10.2012 Bezpe?nost jako zdroj k inovacím http://www.net-security.org JP
11.10.2012 Ujiš?ování poskytovatele cloudu - d?v??uj, ale prov??uj http://www.net-security.org JP
11.10.2012 P?t doporu?ení pro efektivní obnovu po pohrom? http://www.net-security.org JP
11.10.2012 Floridska škola - kompromitovány záznamy 279 000 student? a zam?stnanc? http://www.computerworld.com JP
11.10.2012 ?erv Conficker je stále p?vodcem infekcí http://www.computerworld.com JP
11.10.2012 Silent Circle - nový produkt Phila Zimmermana (tv?rce PGP) http://www.kurzweilai.net JP
11.10.2012 Co vše sleduje n?mecká policie? http://www.theregister.co.uk JP
10.10.2012 Chy?te zlod?je s pomocí monitorovacího SW http://news.cnet.com JP
10.10.2012 RSA Europe 2012 - Microsoft nabízí voln? dostupný nástroj k ohodnocení bezpe?nosti cloudu http://www.infosecurity-magazine.com JP
10.10.2012 Útok na další americkou banku http://www.bankinfosecurity.com JP
10.10.2012 Jedinou cestou k tomu, aby sociální sít? nezjiš?ovaly o svých uživatelích více než je záhodno, jsou vládní regulace http://www.networkworld.com JP
10.10.2012 Antiviry neumí detekovat 60 procent vyskytujícího se malwaru http://www.csoonline.com JP
10.10.2012 ”Keygen“ - velice ?astý zdroj malwaru http://www.darkreading.com JP
10.10.2012 Jsou mobilní antiviry skute?nou ochranou pro chytré mobily? http://www.informationweek.com JP
10.10.2012 Mohou se nov? objevené zranitelnosti nulového dne stát potenciální zbraní? http://www.informationweek.com JP
10.10.2012 Websense k vývoji sou?asného phishingu http://www.zdnet.com JP
10.10.2012 Symantec: hacke?i kradoucí data používají útoky DDoS jako krycí manévr http://www.zdnet.com JP
10.10.2012 Chyba v 3G protokolu umož?uje sledovat libovolné za?ízení se zapnutým 3G http://www.zdnet.com JP
10.10.2012 Najd?te a opravte sedm bezpe?nostních chybi?ek http://www.techrepublic.com JP
10.10.2012 Co dokáže aplikace PlaceRaider (špionský SW) ve vašem chytrém mobilu http://www.techrepublic.com JP
10.10.2012 FortiGuard Labs informují o novinkách v malwaru pro Android http://www.net-security.org JP
10.10.2012 Ransomware - jeho auto?i p?idávají audio komponentu http://www.net-security.org JP
10.10.2012 Konference RSA Europe 2012 (9.10 - 11.10 2012, Londýn) http://www.rsaconference.com JP
10.10.2012 Hacker Pinkie Pie na konferenci Hack in the Box p?išel s novou zranitelností Chrome http://www.computerworld.com JP
10.10.2012 Microsoft objas?uje svoji pozici k bezpe?nostním otázkám http://www.theregister.co.uk JP
10.10.2012 Piráti mají vysoké riziko infekce http://www.theregister.co.uk JP
10.10.2012 Potvrzeno: SW pro otisky prst? (jeho vlastníkem je Apple) prozrazuje hesla Windows http://arstechnica.com JP
09.10.2012 K varování RSA ohledn? bank http://www.bankinfosecurity.com JP
09.10.2012 Najal jsem si hackera http://www.itworld.com JP
09.10.2012 Voynichuv rukopis http://www.cadpress.cz JP
09.10.2012 Jak vyhnat z internetu teroristy? Špehováním všech uživatel?, navrhla pracovní skupina EU http://www.lupa.cz JP
09.10.2012 Hackerská skupina ze St?edního Východu shodila web Interpolu http://thehackernews.com JP
09.10.2012 Malware pro Macy - již dnes ho není málo a jeho množství stále roste http://www.infosecurity-magazine.com JP
09.10.2012 Trojan Backdoor.Proxybox - spole?nost Symantec vysledovala jeho ruský zdroj http://www.symantec.com JP
09.10.2012 Ješt? k špionskému malwaru pro mobily http://www.darkreading.com JP
09.10.2012 Facebook - zdejší vyhledávání telefonu m?že být zneužito k zjiš?ování telefonních ?ísel http://www.pcworld.com JP
09.10.2012 Irán zablokoval útok na své naftové spole?nosti, prý sm?roval z ?íny a Izraele http://www.zdnet.com JP
09.10.2012 Recenze knihy: Malware Forensics Field Guide for Windows Systems http://www.net-security.org JP
09.10.2012 Náklady na kybernetickou kriminalitu vzrostly v roce 2012 o 6 procent http://www.eweek.com JP
09.10.2012 Posmrtný online život ?elí právním nejistotám http://www.computerworld.com JP
09.10.2012 Huawei se nelíbí výsledky šet?ení amerického kongresu http://www.theregister.co.uk JP
09.10.2012 Z vyhledáva?? jsou nejvíce otráveny výsledky vyhledáva?e Bing http://www.theregister.co.uk JP
09.10.2012 K aktualizaci Adobe Flash Player https://krebsonsecurity.com JP
08.10.2012 Jdou po mn?, jdou… (?eské ransomware) http://blog.avast.com JP
08.10.2012 Panel amerického kongresu: ?ínským telekomunika?ním gigant?m nelze d?v??ovat http://www.securityweek.com JP
08.10.2012 Recenze knihy: Predicting Malicious Behavior http://www.net-security.org JP
08.10.2012 Trojan maskovaný za obrázkem koluje Skypem http://www.net-security.org JP
08.10.2012 Tento týden se koná konference Hack in the Box (Kuala Lumpur) http://conference.hitb.org JP
08.10.2012 Hacke?i pronikají p?es hotelové zámky s pomocí jednoduchého nástroje http://www.forbes.com JP
08.10.2012 Spojené arabské emiráty - za poslední rok 1,5 miliónu kybernetických ob?tí http://www.arabianbusiness.com JP
08.10.2012 ´Project Blitzkrieg´ slibuje agresivn?jší kybernetické krádeže ve vztahu k americkým bankám http://krebsonsecurity.com JP
08.10.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 40/2012 http://www.root.cz JP
06.10.2012 Infografika: jak bezpe?ná jsou vaše internetová hesla http://www.pcmag.com JP
06.10.2012 Bezpe?nost cloud computingu - desítka doporu?ení http://www.cloudtweaks.com JP
06.10.2012 FireEye Malware Intelligence Lab - poznatky z rozboru útoku na americké banky http://blog.fireeye.com JP
06.10.2012 Nalezena XSS zranitelnost prohlíže?e Opera http://thehackernews.com JP
06.10.2012 Nej?ast?jší zranitelnosti, které nachází penetra?ní teste?i http://www.darkreading.com JP
06.10.2012 Kdy se objeví kolize pro SHA-1? http://www.schneier.com JP
06.10.2012 Pirate Bay je obvi?ováno ze sb?ru IP adres uživatel? http://www.zdnet.com JP
06.10.2012 Nmap - pr?vodce http://nmap.org JP
06.10.2012 Studie bezpe?nosti BYOD, Blackberry je v n??em lepší http://www.theregister.co.uk JP
05.10.2012 Minimalizujte rizika spojená s vaším BYOD http://www.securemaryland.org JP
05.10.2012 iPhone 5 a iOS 6 ve vaší organizaci. Je na to váš bezpe?nostní tým p?ipraven? http://www.securityweek.com JP
05.10.2012 Desatero p?ikázání ohledn? bezpe?nosti SW http://searchsecurity.techtarget.com JP
05.10.2012 Ameri?ané rozbili skupinu ruských agent?, která posílala do Ruska špi?kové vojenské technologie (elektroniku) http://www.networkworld.com JP
05.10.2012 Demonstrace nových útok? na databáze a servery SQL Oracle http://www.h-online.com JP
05.10.2012 K útoku na americké banky, jaká byla jeho podstata? http://www.darkreading.com JP
05.10.2012 IT odd?lení p?íliš d?v??ují svým bezpe?nostním dodavatel?m http://www.zdnet.com JP
05.10.2012 Recenze knihy: The Death of the Internet http://www.net-security.org JP
05.10.2012 Pr?mysl protestuje proti vlastnosti IE 10 - ”Do Not Track“ http://www.computerworld.com JP
05.10.2012 Americké agentury uzav?ely 686 web? kv?li prodeji pad?laných lék? a nepovolených látek http://www.computerworld.com JP
05.10.2012 Írán zašti?uje nábor terorist? typu Al-Kájda http://www.theregister.co.uk JP
05.10.2012 Podvodná nelegální technická podpora je likvidována http://www.theregister.co.uk JP
05.10.2012 ÚTOK na Evropu (simulovaný kybernetický test) http://www.theregister.co.uk JP
04.10.2012 Wordpress - tisíce web? obsahují XSS zranitelnost http://threatpost.com JP
04.10.2012 Anonymous chystají na 5. listopad #OpVendetta http://www.infosecurity-magazine.com JP
04.10.2012 Írán cílem velkého kybernetického útoku http://www.arabnews.com JP
04.10.2012 Britský ministr zahrani?í William Hague : Kyberkriminalita nikdy nebyla snažší http://www.bbc.co.uk JP
04.10.2012 Phishing polevil. Je to ticho p?ed bou?í? http://www.bankinfosecurity.com JP
04.10.2012 Stává se antivir zastaralým? http://www.crn.com JP
04.10.2012 Nová technika útok? na internetu typu MITB (man-in-the-browser) http://www.scmagazine.com JP
04.10.2012 Krádeže ID Evrop? - nejv?tší rizika se týkají obyvatel? Velké Británie http://www.net-security.org JP
04.10.2012 Spole?nost Google vydala varování ohledn? nových státem sponzorovaných útok? na Gmail http://www.net-security.org JP
04.10.2012 Americké ministerstvo národní bezpe?nosti - doporu?ení k budování siln?jšího pracovního zázemí ve vztahu ke kybernetické bezpe?nosti https://www.dhs.gov JP
04.10.2012 Jak probíhal útok na americké banky http://arstechnica.com JP
03.10.2012 Jak chránit sebe a své podnikání p?ed kybernetickým útokem http://www.foxnews.com JP
03.10.2012 P?ehled: 2012 NCSA/McAfee Online Safety Study http://www.staysafeonline.org JP
03.10.2012 IETF posv?tilo bezpe?nostní protokol HTTP Strict Transport Security (HSTS) http://news.cnet.com JP
03.10.2012 ”Malnets“ - sít? dodávající malware, stojí za 2/3 kybernetických útok? http://news.techworld.com JP
03.10.2012 Rozsáhlé DDoS útoky ve Švédsku http://www.gulli.com JP
03.10.2012 M?žeme nyní o?ekávat další útoky na banky? http://www.bankinfosecurity.com JP
03.10.2012 Prastaré zranitelnosti jsou stálým nebezpe?ím http://searchsecurity.techtarget.com JP
03.10.2012 Aplikace, které pomohou vás chránit na sociálních sítích http://www.networkworld.com JP
03.10.2012 Prezentace z akce DerbyCon http://blogs.csoonline.com JP
03.10.2012 Univerzální RFID klí? http://www.instructables.com JP
03.10.2012 NIST oznámilo vít?ze SHA-3. Je jím KECCAK http://csrc.nist.gov JP
03.10.2012 Na co dát pozor p?i cestování, bezpe?nostní tipy http://www.zdnet.com JP
03.10.2012 K problému s aktualizacemi Androidu http://www.techrepublic.com JP
03.10.2012 P?t nepostradatelných aplikací pro vaši USB klí?enku http://www.techrepublic.com JP
03.10.2012 Antivir - co umí a co ne http://www.techrepublic.com JP
03.10.2012 CIA a špionáž http://www.smithsonianmag.com JP
03.10.2012 Chování zam?stnanc? ve firmách vede k rizik?m http://www.net-security.org JP
03.10.2012 Jak se chránit proti útok?m z postranních kanál? http://www.eetasia.com JP
02.10.2012 Írán odblokoval p?ístup k Gmailu http://www.securityweek.com JP
02.10.2012 Hacknutý DSL modem vedl k infekcím milión? uživatel? v Brazílii bankovním malwarem http://arstechnica.com JP
02.10.2012 Je antivir mrtvý? Nová firma spouští první program pro blokaci exploit? http://news.techworld.com JP
02.10.2012 Hacke?i se p?esouvají od narušování k destrukcím http://www.securityweek.com JP
02.10.2012 Penetra?ní teste?i by m?li rozší?it sv?j záb?r, orientovat se více na lidi http://searchsecurity.techtarget.com JP
02.10.2012 P?ehled: State of the CSO 2012 http://www.csoonline.com JP
02.10.2012 Úto?níci na ameické banky používají vysoce sofistikovaný soubor nástroj? pro útoky DDoS http://www.csoonline.com JP
02.10.2012 Úto?níci se snaží fungovat pod ”falešným praporem“ http://www.darkreading.com JP
02.10.2012 Hacktivisté ukradli více než 120 000 osobních dat ze server?100 univerzit http://www.scmagazine.com JP
02.10.2012 ?ím vším m?že malware pro mobilní telefony znep?íjemnit váš život http://gizmodo.com JP
02.10.2012 Co znamenají kybernetické útoky pro bankovní pr?mysl? http://www.zdnet.com JP
02.10.2012 DDoS útoky dnes umí 150 Gb za vte?inu a rychlost dále nar?stá http://www.zdnet.com JP
02.10.2012 Dnes je zajímavá doba pro profesionály IT bezpe?nosti http://www.net-security.org JP
02.10.2012 Má Pirate Bay problémy? http://www.theregister.co.uk JP
01.10.2012 ?R: Ztratil kartu i s PINem. Soud s bankou p?esto vyhrál http://aktualne.centrum.cz JP
01.10.2012 Energetický sektor - ?ínští hacke?i nejsou jediní http://www.infosecisland.com JP
01.10.2012 Internet a dnešní Írán http://news.yahoo.com JP
01.10.2012 Hacke?i napojení na ?ínskou vládu zaúto?ili na systém Bílého domu pro velení nukleárních sil http://forums.canadiancontent.net JP
01.10.2012 Sken na internetu nalezl tisíce chyb za?ízení, systémových slabin http://searchsecurity.techtarget.com JP
01.10.2012 BYOD a problémy CSO p?i zavedení jejich používání http://www.csoonline.com JP
01.10.2012 Ve sv?t? zranitelností nulového dne http://krebsonsecurity.com JP
01.10.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 39/2012 http://www.root.cz JP
Design: Webdesign