Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Ješt? k špionskému malwaru pro mobily

09.10.2012
Kompromitované chytré mobily mohou provád?t r?zné nep?íjemnosti ve vztahu k majiteli mobilu. Robert Lemos v záv?ru svého zamyšlení cituje (Apu Kapadia, Indiana University, Bloomington): ”I became paranoid enough to start searching for cases that cover the camera lens“.
Zdroj: http://www.darkreading.com/insider-threat/167801100/security/security-management/240008705/mobile-trojans-can-give-attackers-an-inside-look.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Trojan Backdoor.Proxybox - spole?nost Symantec vysledovala jeho ruský zdroj
Facebook - zdejší vyhledávání telefonu m?že být zneužito k zjiš?ování telefonních ?ísel - starší ->>
Design: Webdesign