Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.10.2009 V?dci z MIT ukazují na n?které neo?ekávané zranitelnosti po?íta?? http://web.mit.edu JP
30.10.2009 Na webu je pochybná kopie datových schránek, experti p?ed ní varují http://www.novinky.cz JP
30.10.2009 Nejv?tších 12 datových pr?nik? za posledních 12 m?síc? http://www.networkworld.com JP
30.10.2009 Za ?ervencovým útokem na USA a Jižní Koreu byla Severní Korea http://news.smh.com.au JP
30.10.2009 Malé a st?ední firmy omezují výdaje na bezpe?nost http://www.securityfocus.com JP
30.10.2009 10 podstatných v?cí ohledn? bezpe?nosti, které by organizace m?li u?it své zam?stnance http://www.eweek.com JP
30.10.2009 Nastygram: podvržená oznámení o chybách bank http://voices.washingtonpost.com JP
30.10.2009 Enhanced Mitigation Evaluation Toolkit (EMET) - voln? dostupný nástroj MS pom?že aplikacím bránit se proti známým útok?m http://www.h-online.com JP
30.10.2009 10 ?astých chyb p?i bezpe?nostní konfiguraci sít? http://blogs.techrepublic.com.com JP
29.10.2009 Je digitální gilotina tou správnou cestou? http://www.lupa.cz JP
29.10.2009 Wireshark v nové verzi podporuje Windows 7 http://www.net-security.org JP
29.10.2009 Sou?asné trendy v krádežích ID http://www.net-security.org JP
29.10.2009 Phishing - jeho sou?asné trendy http://www.apwg.org JP
29.10.2009 Pozor na administrátorská hesla http://www.itsecurity.com JP
29.10.2009 Byl Leonardo da Vinci otcem kryptografie? http://www.wired.com JP
29.10.2009 Conficker se m?že vrátit - deset d?vod?, pro? tomu tak m?že být http://www.eweek.com JP
29.10.2009 Uživatelé Facebooku jsou zase p?edm?tem útoku botnetu http://www.computerworld.com JP
29.10.2009 Twitter varuje p?ed novým phisherským útokem http://www.computerworld.com JP
29.10.2009 Google Wave jako hackovací nástroj http://theharmonyguy.com JP
29.10.2009 Forenzní analýza Windows 7 http://blogs.sans.org JP
28.10.2009 NIST vydal draft dokumentu SP 800-34 Rev. 1 - Contingency Planning Guide for Federal Information Systems http://csrc.ncsl.nist.gov JP
28.10.2009 Online útok na švýcarské ministerstvo zahrani?í http://www.h-online.com JP
28.10.2009 Windows 7 a administrace bezpe?nosti v síti http://blogs.techrepublic.com.com JP
28.10.2009 Na obzoru jsou vážné kybernetické útoky http://www.net-security.org JP
28.10.2009 USA - podvodníci používají intenetový telefon k vylákaní bankovních dat od ob?tí http://www.computerworld.com JP
28.10.2009 Botnety, kdo za nimi stojí a pro? http://www.techradar.com JP
28.10.2009 Tém?? 6 milión? infikovaných stránek na 640 000 webech http://www.darkreading.com JP
27.10.2009 Soutež 2009 , Nápov?da ?.4 http://crypto-world.info PV
27.10.2009 Datové schránky: jak na zneplatn?né certifikáty? VII. http://www.lupa.cz JP
27.10.2009 Windows 7 - aktualizujte! http://blogs.techrepublic.com.com JP
27.10.2009 Nejv?tší hrozby - malware a nekvalitní hesla http://www.net-security.org JP
27.10.2009 Velká Británie: hacknutí stránek Guardian Jobs se m?že týkat p?l miliónu lidí http://news.zdnet.co.uk JP
27.10.2009 ENISA : rozhovor s nov? jmenovaným šéfem http://www.computing.co.uk JP
27.10.2009 CIA investuje do postup? a technologií pro vyt?žování dat ze sociálních sítí http://www.visibletechnologies.com JP
27.10.2009 NSA buduje nové centrum po?íta?ové bezpe?nosti poblíž Salt Lake City http://www.computerworld.com JP
27.10.2009 Po?íta?ová kriminalita: z malých a st?edních firem USA bylo ukradeno již více než 40 milión? dolar? http://voices.washingtonpost.com JP
26.10.2009 Digitální gilotina dostala zelenou http://www.lupa.cz JP
26.10.2009 Diskuze na Schneierov? blogu k nedávnému výsledku Rutkowske http://www.schneier.com JP
26.10.2009 Defaultní nastavení UAC ve Windows 7 d?lá odborník?m starosti http://news.cnet.com JP
26.10.2009 Nastygram - nový ob?asník v?novaný nejnov?jším e-mailovým podvod?m http://voices.washingtonpost.com JP
26.10.2009 Problém MS Security Essentials s aktualizacemi http://www.h-online.com JP
26.10.2009 Rozhovor s Bruce Schneierem - ochrana soukromí - obávejme se více obchodník? než vlád http://news.cnet.com JP
26.10.2009 Sledování ukradeného notebooku http://news.cnet.com JP
26.10.2009 Speciální stránka Rosse Andersona v?novaná psychologii bezpe?nosti http://www.cl.cam.ac.uk JP
26.10.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?pky 43/2009 http://www.root.cz JP
24.10.2009 Rozhodnutí evropského parlamentu - pirát?m m?že být vypnut p?ístup k internetu i bez soudního p?íkazu http://www.net-security.org JP
24.10.2009 Snifer odposlechne hovory prost?ednictvím iPhone v reálném ?ase http://www.theregister.co.uk JP
24.10.2009 Náklady americké vlády na IT bezpe?nost se budou rychle zvyšovat http://www.computerworld.com JP
23.10.2009 Snort vychází ve verzi 2.8.5.1 http://www.net-security.org JP
23.10.2009 Soutež 2009 , Nápov?da ?.3 http://crypto-world.info PV
23.10.2009 EU - roste po?et útok? na karty v bankomatech http://www.networkworld.com JP
23.10.2009 Google: nejlepší postupy pro ov??ování a o?išt?ní kompromitovaného webu http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
23.10.2009 Program FBI a SOCA (Velká Británie) pro potírání kyberkriminality diskutován na konferenci RSA http://www.theregister.co.uk JP
23.10.2009 Botnety a klikací podvody http://www.theregister.co.uk JP
23.10.2009 Nová kniha Jamese Bamforda o NSA http://www.amazon.com JP
23.10.2009 Nová verze TrueCrypt nese ozna?ení 6.3 http://www.h-online.com JP
23.10.2009 Autor malware si st?žuje http://www.viruslist.com JP
22.10.2009 Jak napsat bezpe?nostní politiku pro kontakty se sociálními sít?mi http://www.csoonline.com JP
22.10.2009 Pozor na falešnou verzi Facebooku http://www.scmagazineuk.com JP
22.10.2009 Kryptografie zachránila muže, který natá?el své spolubydlící http://www.theregister.co.uk JP
22.10.2009 Scareware - doporu?ení, jak se mu vyhnout http://www.abcactionnews.com JP
22.10.2009 ?editel NSA se stává šéfem nov? vznikající United States Cyber Command http://www.informationweek.com JP
22.10.2009 Biometrie: systém pro rozpoznání obli?eje umí ur?it pohlaví a odhadnout v?k http://www.computerworld.com JP
22.10.2009 K útok?m na SMS http://blogs.technet.com JP
22.10.2009 Metasploit se prodává, bude korme?ním produktem http://risky.biz JP
22.10.2009 Další router s bezpe?nostním problémem http://www.wired.com JP
21.10.2009 Na sv?t? je AVG Free 9.0 http://www.h-online.com JP
21.10.2009 Kybernetická bezpe?nost - je dostate?né to, co pro ní d?lá americká vláda? http://blogs.techrepublic.com.com JP
21.10.2009 Principy budování informa?ní bezpe?nosti http://www.net-security.org JP
21.10.2009 Zpráva: 2009 Encryption and Key Management Industry Benchmark Report http://iss.thalesgroup.com JP
21.10.2009 Gumblar úto?í znova a s novou taktikou http://www.computerworld.com JP
21.10.2009 Scareware, snadný zisk a nízké riziko http://www.theregister.co.uk JP
21.10.2009 Probíhá konference RSA Europe 2009 http://www.rsaconference.com JP
21.10.2009 Jak odchytit kryptografické klí?e z mobilních za?ízení http://news.cnet.com JP
21.10.2009 Elektronické bankovnictví , pokra?ování ?lánku Briana Krebse http://voices.washingtonpost.com JP
20.10.2009 Botnet p?ichází s ?adou nových útok? http://www.darkreading.com JP
20.10.2009 Forenzní analýza sítí - výsledky p?ehledu http://www.soleranetworks.com JP
20.10.2009 Problematika zam?stnávání hacker? - pokra?ování http://www.networkworld.com JP
20.10.2009 Evropa by m?la skenovat knihy stejn? jako to ?iní Google http://www.computerworld.com JP
20.10.2009 Microsft informuje o po?áte?ním úsp?chu svého bezpe?nostního skeneru http://www.theregister.co.uk JP
20.10.2009 Pr?vodce bezpe?ností Windows 7 http://www.networkworld.com JP
20.10.2009 Druhá ?ást interview s Jeffem Mossem http://news.cnet.com JP
20.10.2009 Konec internetové anonymity? http://digitalne.stahuj.centrum.cz JP
19.10.2009 Soutež 2009 , Nápov?da ?.2 http://crypto-world.info PV
19.10.2009 Security Essentials: 1,5 milionu stažení a 4 miliony detekcí http://www.zive.cz JP
19.10.2009 Nový evropský šéf IT bezpe?nosti http://www.theinquirer.net JP
19.10.2009 Deset nejv?tších bezpe?nostních hrozeb - slideshow http://www.crn.com JP
19.10.2009 Microsoft poškodil Firefox, u?inil ho zranitelným http://blogs.techrepublic.com.com JP
19.10.2009 Byl vydán Cain & Abel v nové verzi 4.9.34 http://www.net-security.org JP
19.10.2009 Co znamená pojem „Malvertising“ a jak se bránit p?ed takovýmito hrozbami http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
19.10.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 42/5009 http://www.root.cz JP
18.10.2009 Vyšel e-zin Crypto-World 10/2009 http://crypto-world.info PV
18.10.2009 Soutež 2009 , Nápov?da ?.1 http://crypto-world.info PV
17.10.2009 Obama vyzývá Ameri?any, aby pomohli s kybernetickou bezpe?ností http://www.pcworld.com JP
17.10.2009 Nová infekce postihla tisíce známých web? http://www.theregister.co.uk JP
17.10.2009 10 p?íb?h? o tom, jak se hacke?i-teenage?i dostávají do systém? http://www.itsecurity.com JP
17.10.2009 Interview s Jeffem Mossem (zakladatel konferencí Black Hat a Defcon) - o vládní roli ve vztahu ke kybernetické bezpe?nosti http://news.cnet.com JP
17.10.2009 Evil Maid si troufne i na TrueCrypt http://theinvisiblethings.blogspot.com JP
16.10.2009 Flux - trik pro maskování phisherských stránek http://www.technologyreview.com JP
16.10.2009 Wi-Fi direct - nahradí Bluetooth? http://www.pcworld.com JP
16.10.2009 Steganografie - p?íklad z historie Ameriky (18. století) http://www.lettersofnote.com JP
16.10.2009 P?ehled PWC: Global state of information security survey. http://www.pwc.com JP
16.10.2009 Útok proti MS Outlooku http://www.computing.co.uk JP
16.10.2009 Phishing na vyšším stupni vývoje https://financialcryptography.com JP
16.10.2009 Trojan Zeus a jeho ob?ti http://voices.washingtonpost.com JP
16.10.2009 Velká Británie: IT expert pad?lal železni?ní jízdenky http://news.bbc.co.uk JP
16.10.2009 Forenzní analýza: pojem bezpe?nostní inteligence http://blogs.sans.org JP
15.10.2009 E-zin Crypto-World 9/2009 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
15.10.2009 Datové schránky: komu pat?í podpis na e-dokumentu? VI. http://www.lupa.cz JP
15.10.2009 Problematika zam?stnávání hacker? - diskuze pokra?uje http://www.networkworld.com JP
15.10.2009 Vytvá?ení exploit? - automatizace postup? http://evilfingers.blogspot.com JP
15.10.2009 Firefox a Perspectives a bezpe?nost šifrování TLS/SSL http://blogs.techrepublic.com.com JP
15.10.2009 Web 2.0 - doporu?ení nejlepších postup? pro jeho bezpe?í http://www.itsecurity.com JP
15.10.2009 Trojan ukradl 480 000 dolar? z online bankovního ú?tu http://www.theregister.co.uk JP
15.10.2009 Sou?asný stav problému P versus NP http://cacm.acm.org JP
15.10.2009 Botnety jsou všude, DDoS útoky proto zlev?ují http://www.computerworld.com JP
15.10.2009 Jak to bylo s hacknutím ?et?zce Wal-Mart http://www.wired.com JP
15.10.2009 5 v?cí, na které m?žete použít váš USB flash disk http://blogs.techrepublic.com.com JP
14.10.2009 Https stránka neznamená bezpe?í http://www.scmagazineuk.com JP
14.10.2009 Výsledky p?ehledu (Elcomsoft): 77 procent uživatel? má totéž heslo pro r?zné aplikace http://www.net-security.org JP
14.10.2009 Útok na polské vládní systémy má mít p?vod v Rusku http://www.theregister.co.uk JP
14.10.2009 Záplatovací úterý Microsoftu tentokrát trhá rekordy http://www.computerworld.com JP
13.10.2009 Šest cest, kterými vzdáváme boj o ochranu našeho soukromí http://www.csoonline.com JP
13.10.2009 Jak trojané kradoucí data m?ní tvá? internetu http://www.networkworld.com JP
13.10.2009 Po?ty ob?tí krádeží ID nar?stají http://www.scmagazineuk.com JP
13.10.2009 Co d?lat, když Google blokuje vaši webovou stránku? http://www.net-security.org JP
13.10.2009 Ukradené e-mailové ú?ty - pravd?podobn? se nejednalo o phishingový útok http://www.computerworld.com JP
13.10.2009 Bezpe?n?jší internetové bankovnictví s (non Windows) Live CD na vašem PC http://voices.washingtonpost.com JP
13.10.2009 Otestujte si, zda váš e-mailový ú?et není kompromitován http://www.h-online.com JP
13.10.2009 Ud?lej si sám : bezdrátový keylogger http://www.keelog.com JP
12.10.2009 10 vlastností, které by m?l mít váš HW firewall http://downloads.techrepublic.com.com JP
12.10.2009 ?esko zamo?il adware, USB disky jsou stále více zneužívány http://www.itpoint.cz JP
12.10.2009 NIST - vydán dokument NIST IR 7621, Small Business Information Security: The Fundamentals (final) http://csrc.ncsl.nist.gov JP
12.10.2009 Google v boji proti malware http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
12.10.2009 Klí?ové úlohy amerického ministerstva obrany ve vztahu ke kybernetické bezpe?nosti http://gcn.com JP
12.10.2009 Klikací podvody - odhalena rozsáhlá ?ínská sí? http://www.techcrunch.com JP
12.10.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 41/2009 http://www.root.cz JP
10.10.2009 Cyberdeterrence and cyberwar - rozsáhlá studie spole?nosti RAND Corporation se v?nuje pot?ebám kybernetické bezpe?nosti USA http://rand.org JP
10.10.2009 Hacknuté mailové ú?ty jsou používány k rozesílání spamu http://news.zdnet.co.uk JP
09.10.2009 Firewally chrání banky nedostate?n? http://news.zdnet.co.uk JP
09.10.2009 Jaké jsou dnešní hrozby a jaké proto klást nároky na chystané bezpe?nostní ?ešení? http://whitepapers.theregister.co.uk JP
09.10.2009 Digitální podpisy v prost?edí .NET, úvod do problematiky http://www.simple-talk.com JP
09.10.2009 Bahama botnet a klikací podvody http://www.theregister.co.uk JP
09.10.2009 MIT - nový programovací nástroj automatizovanou cestou ucpe díry webových aplikací http://web.mit.edu JP
08.10.2009 Katedra algebry MFF UK v Praze zve zájemce na p?ednášky Prof. Serge Vaudenay http://www.mff.cuni.cz PV
08.10.2009 Sedm smrtelných h?ích? bezpe?nostní politiky http://www.networkworld.com JP
08.10.2009 V?tšina organizací se dívá na únik dat jako na interní hrozbu http://www.net-security.org JP
08.10.2009 S odkazem na po?íta?ovou kriminalitu ?editel FBI nepoužívá online bankovnictví http://www.computerworld.com JP
08.10.2009 UK : množství online bankovních podvod? dosáhlo nového vrcholu http://www.networkworld.com JP
08.10.2009 Dopadena stovka phisher? v dosud nejv?tším p?ípad? po?íta?ové kriminality http://www.theregister.co.uk JP
08.10.2009 Blackberry - nestahujte vše co uvidíte http://www.computerworld.com JP
08.10.2009 CIA podporuje cloud computing, pouze ale intern? http://www.computerworld.com JP
07.10.2009 Bankovnictví: krize vede k horším hrozbám http://www.darkreading.com JP
07.10.2009 Dalších deset cest k detekci malware http://blogs.techrepublic.com.com JP
07.10.2009 NIST - draft Special Publication 800-78-2, Cryptographic Algorithms and Key Sizes for Personal Identity Verification (PIV). http://csrc.ncsl.nist.gov JP
07.10.2009 Defense in Depth - klady a zápory této koncepce http://www.csoonline.com JP
07.10.2009 G-mail - doporu?ení k volb? hesel http://gmailblog.blogspot.com JP
07.10.2009 K trhu s malware - r?zné výše plateb za infikování PC v r?zných zemích http://www.networkworld.com JP
07.10.2009 K trojanu URLZone http://www.rsa.com JP
07.10.2009 VISA - doporu?ované nejlepší postupy p?i šifrování v organizacích http://www.net-security.org JP
07.10.2009 Problém rance, metody jeho ?ešení http://library.wolfram.com JP
07.10.2009 Pozor na phishingové podvody http://news.cnet.com JP
07.10.2009 Schneier k bankovnímu malware http://www.schneier.com JP
07.10.2009 Studie: 54 procent spole?ností zakazují Facebook a Twitter v práci http://www.computerworld.com JP
07.10.2009 Pomocí phishingu prozrazeny další desetisíce dat k e-mailovým ú?t?m http://www.theregister.co.uk JP
07.10.2009 Jaká hesla se nej?ast?ji vyskytovala na Hotmailu? http://www.wired.com JP
07.10.2009 Trojan Zeus infikoval banku bezpe?nostní firmy http://voices.washingtonpost.com JP
06.10.2009 Šedesát procent Brit? ukládá osobní data do svého chytrého mobilu http://www.networkworld.com JP
06.10.2009 Crimeware - co o n?m možná nevíte http://blogs.techrepublic.com.com JP
06.10.2009 Bankovní trojané se brání proti svému sledování http://www.computerworld.com JP
06.10.2009 ?eká knihy stejný osud jako digitální hudební skladby? http://www.nytimes.com JP
06.10.2009 Hesla k ú?t?m Hotmailu vyložili hacke?i online http://news.cnet.com JP
05.10.2009 Phishingové útoky zneužívající smrti celebrit - 12 p?íklad? http://www.crn.com JP
05.10.2009 Sledování pohybu lidí uvnit? zdí s využitím signálu bezdrátové sít? http://arxiv.org JP
05.10.2009 Na cest? je zákon, který má pomoci v?tší bezpe?nosti v P2P sítích http://www.computerworld.com JP
05.10.2009 ICANN zkoumá tajn?stká?ské vlastníky domén http://www.networkworld.com JP
05.10.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky40/2009 http://www.root.cz JP
03.10.2009 Obamovo ministerstvo najme 1000 odborník? na kybernetickou bezpe?nost http://www.baltimoresun.com JP
03.10.2009 Botnet op?t ožil a infikuje weby (SQL injection) http://www.computerworld.com JP
02.10.2009 Velká Británie je již velmocí v kybernetické válce http://www.theregister.co.uk JP
02.10.2009 Americký NIST vydal dva dokumenty http://csrc.ncsl.nist.gov JP
02.10.2009 VoIP a podvody http://www.networkworld.com JP
02.10.2009 Plány starosty New Yorku v boji proti krádežím ID http://www.net-security.org JP
02.10.2009 OpenSSH p?ichází s verzí 5.3 http://www.net-security.org JP
02.10.2009 Firefox by m?l v budoucnu chránit proti XSS útok?m http://www.securityfocus.com JP
02.10.2009 Trojan kontroluje uživatelovo PC i jeho bankovní ú?ty http://financialcryptography.com JP
02.10.2009 Klí?e k fyzickým zámk?m - jejich reprodukce z fotografie http://www.schneier.com JP
02.10.2009 CAPTCHA pro Facebook - byla rozbita? http://www.computerworld.com JP
02.10.2009 Ameri?ané necht?jí reklamu ušitou dle jejich online chování http://www.theregister.co.uk JP
01.10.2009 APWG: Internet nebyl nikdy d?íve tak nebezpe?ný jako je nyní http://www.net-security.org JP
01.10.2009 Jak vytvá?et bezpe?nostní kulturu http://www.itsecurity.com JP
01.10.2009 Každý pátý Australan je ob?tí podvodu s bankovní kartou anebo ob?tí po?íta?ového hackera http://www.news.com.au JP
01.10.2009 Po?íta?ová kriminalita - co je jejím obsahem? http://www.technewsworld.com JP
01.10.2009 Nezívislý test: Security Essentials jsou velmi dobré http://www.computerworld.com JP
01.10.2009 Firmy jsou nej?ast?ji infikovány malými botnety http://www.securityfocus.com JP
01.10.2009 Schneier k jednomu „také návrhu“ kryptoschematu http://www.schneier.com JP
01.10.2009 Jak zjistíte, je-li daný po?íta? (s Windows) dostate?n? záplatován? http://searchmidmarketsecurity.techtarget.com JP
01.10.2009 Information Security : p?íru?ka k ochran? dat (43 stran) http://viewer.media.bitpipe.com JP
01.10.2009 Výzkum p?ichází se speciální krycí malbou, která blokuje signál bezdrátu http://news.bbc.co.uk JP
01.10.2009 Sofistikovaný útok proti n?meckým bankovním ú?t?m p?ichází z Ukrajiny http://news.bbc.co.uk JP
01.10.2009 Nový botnet schovává p?íkazy v JPEG obrázku http://blogs.zdnet.com JP
Design: Webdesign