Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Principy budování informa?ní bezpe?nosti

21.10.2009
Spole?nost RSA navrhuje ?ídit se p?i budování bezpe?nostní strategie v sou?asných informa?ních systémech ?ídit se ur?itými základními principy. Formuluje je v sedmi bodech, které p?ipravila v rámci konference RSA Europe.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=8390
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Kybernetická bezpe?nost - je dostate?né to, co pro ní d?lá americká vláda?
Zpráva: 2009 Encryption and Key Management Industry Benchmark Report - starší ->>
Design: Webdesign