Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.10.2008 Halloween a malware http://www.crn.com JP
31.10.2008 NSA a americká armáda hledají efektivní algoritmy opírající se o kvantovou fyziku http://www.networkworld.com JP
31.10.2008 Zastavena ?innost registrátoru EstDomains (Estonsko) http://www.securityfocus.com JP
31.10.2008 Bezpe?nost bezdrátových sítí ve velkých sv?tových m?stech http://www.heise-online.co.uk JP
31.10.2008 Nová kniha: Web Security Testing Cookbook http://www.amazon.com JP
31.10.2008 Velká Británie - po?íta?ová kriminalita v roce 2007 - výsledky p?ehledu http://news.bbc.co.uk JP
31.10.2008 Sam Spade - nástroj k analýze sítí http://www.darknet.org.uk JP
30.10.2008 T?i d?vody, pro? se zam?stnanci nedrží bezpe?nostních pravidel http://www.csoonline.com JP
30.10.2008 RSA Conference Europe 2008 http://www.rsaconference.com JP
30.10.2008 Bezpe?nost webových aplikací a firewally aplikací http://blogs.techrepublic.com.com JP
30.10.2008 Schneier na konferenci RSA (Londýn) - diskutujme o svobod? a dozoru http://www.theregister.co.uk JP
30.10.2008 Schneier k návrhu hashovací funkce Skein http://www.schneier.com JP
29.10.2008 Skein - jeden z horkých kandidát? na novou normu pro hashovací funkce http://www.networkworld.com JP
29.10.2008 Bezpe?nostní politiky spole?ností - jejich neefektivnost http://www.crn.com JP
29.10.2008 Hacke?í používají antiforenzní techniky http://www.scmagazineuk.com JP
29.10.2008 Novinka - Comodo Internet Security suite http://www.net-security.org JP
29.10.2008 Zabezpe?te svoji domácí kancelá? http://www.infosecwriters.com JP
29.10.2008 30 let starý kryptosystém s ve?ejným klí?em rozbit http://www.scientificblogging.com JP
29.10.2008 Kriminální živly i dále používají Google k hledání chyb http://www.techworld.com JP
29.10.2008 IETF pkix - vyšel draft: Traceable Anonymous Certificate http://www.ietf.org JP
28.10.2008 Pro? Lincoln Spector nedoporu?uje šifrování z Windows http://www.itworld.com JP
28.10.2008 Jak chránit svá osobní aktiva http://www.net-security.org JP
28.10.2008 Uživatelé mobil? by rádi m?li tyto zabezpe?ené biometrií otisku prstu http://www.net-security.org JP
28.10.2008 K bezpe?nosti bezdrátových p?ipojení a sítí ve velkých sv?tových m?stech http://www.net-security.org JP
28.10.2008 Barack Obama k úlohám bezpe?nosti http://www.schneier.com JP
28.10.2008 Již existuje SW, který umož?uje cracknutí karet s NXP Mifare Classic ?ipem http://news.zdnet.co.uk JP
28.10.2008 Hacke?i - stále více teenager? http://news.bbc.co.uk JP
27.10.2008 Zranitelnost amerických pas? s ?ipem RFID http://www.networkworld.com JP
27.10.2008 Výsledky vyhledávání v Google a malware http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
27.10.2008 Twitter - nový nástroj terorist?? http://news.cnet.com JP
27.10.2008 Zpomalování ekonomiky - zd?razn?ní varování p?ed možnými interními útoky http://www.computerworld.com JP
27.10.2008 Chystá Austrálie sv?j Veliký Firewall? http://news.bbc.co.uk JP
27.10.2008 Zranitelnost ú?t? Yahoo použitelná k phishingu http://news.netcraft.com JP
27.10.2008 Java, bezpe?nost a open source http://opensource.sys-con.com JP
27.10.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 43/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
25.10.2008 NIST vydal t?i dokumenty v sérii Special Publications http://csrc.ncsl.nist.gov JP
25.10.2008 Nejzajímav?jší povolání v IT bezpe?nosti http://www.gcn.com JP
24.10.2008 Soutež 2008 , Nápov?da ?.4 http://crypto-world.info PV
24.10.2008 Sedm v?cí, které by každý šéf m?l znát ve vztahu k informa?ní bezpe?nosti http://www.lumension.com JP
24.10.2008 Naše d?ti na internetu - jak se chránit? http://www.csoonline.com JP
24.10.2008 Elektromagnetické vyza?ování a jeho nebezpe?í pro IT http://blogs.techrepublic.com.com JP
24.10.2008 Anglicky hovo?íci lidé jsou pravd?podobn?jšími ob??mi krádeží ID http://www.theregister.co.uk JP
24.10.2008 Nástroj XSS-Proxy - pro útoky Cross Site Scripting http://www.darknet.org.uk JP
24.10.2008 Google Message Center - bude varovat, že webová stránka je zranitelná http://googlewebmastercentral.blogspot.com JP
24.10.2008 Lze d?v??ovat žeb?í?k?m antivir?? http://www.pcauthority.com.au JP
24.10.2008 Ze zkušeností penetra?ního testera http://searchsecurity.techtarget.com JP
23.10.2008 Prezentace z Antivirové konference Invex 2008 http://www.hoax.cz JP
23.10.2008 Kybernetická špionáž - jak se jí bránit? http://www.csoonline.com JP
23.10.2008 Microsoft je v ?ín? obvi?ován z hackerského útoku. http://www.chinadaily.com.cn JP
23.10.2008 Kybernetický útok proti Gruzii a ruská vláda http://www.csoonline.com JP
23.10.2008 Kontrola spamu - stru?ný návod http://www.itsecurity.com JP
23.10.2008 Odborníci ?íkají - budoucí prezident (USA) musí mít otázky kyberbezpe?nosti jako prioritu http://www.computerworld.com JP
23.10.2008 Analýza vlastností prohlíže?? z hlediska ochrany soukromí http://www.cdt.org JP
23.10.2008 Velká Británie - policie bude mít k dispozici p?íru?ní skenery (biometrické ?te?ky otisk? prst?) http://software.silicon.com JP
23.10.2008 Krádeže notebook? - jak se bránit? http://searchsecurity.techtarget.com JP
23.10.2008 Finan?ní krize, akvizice firem a otázky bezpe?nosti http://searchsecurity.techtarget.com JP
23.10.2008 IETF S/MIME - nový draft: Use of ECC Algorithms in CMS http://www.ietf.org JP
22.10.2008 Stránky propagující Al-Kajdu zasaženy kybernetickým útokem http://www.telegraph.co.uk JP
22.10.2008 V?tšin? organizací chybí odpovídající ochrany proti spamu a úniku dat http://www.net-security.org JP
22.10.2008 Kroky americké vlády proti krádežím ID http://www.computerworld.com JP
22.10.2008 Bezpe?nostní politiky, kterým v??ím - 5 charakteristik http://blogs.techrepublic.com.com JP
22.10.2008 Malware - studie konstatuje enormní nár?st souvisejících rizik http://news.cnet.com JP
22.10.2008 PSP - hacke?i vydali Custom firmware v. 5.0 http://www.pspworld.com JP
22.10.2008 Recenze knihy: Schneier on Security http://books.slashdot.org JP
22.10.2008 Kvantová kryptografie - esej Bruce Schneiera http://www.schneier.com JP
22.10.2008 Botnety a internet (?lánek v New York Times) http://www.nytimes.com JP
21.10.2008 Bezpe?nost organizace a kamerový dohled http://blogs.techrepublic.com.com JP
21.10.2008 Finan?ní dopady kybernetických rizik http://www.computerworld.com JP
21.10.2008 Také drátem p?ipojenou klávesnici lze „odposlouchávat“ http://blogs.zdnet.com JP
21.10.2008 The Planet - útok na hostingovou spole?nost http://www.thewhir.com JP
21.10.2008 Útok DNS cache poisoning - jak to funguje? http://www.networkworld.com JP
21.10.2008 Mohl Kaminsky ve vztahu k nalezené zranitelnosti DNS postupovat jinak? http://security.blogs.techtarget.com JP
20.10.2008 O kvantové kryptografii na ?T24 http://www.ct24.cz VK
20.10.2008 Kterým bezpe?nostním technologiím je dnes v?nována nejv?tší pozornost? http://www.networkworld.com JP
20.10.2008 AVG Anti-Virus Free - nová verze 8.0.173a1373 http://cws.internet.com JP
20.10.2008 Rychlá symetrická kryptografie (AES) na grafických procesorech spole?nosti Nvidia https://www.cs.tcd.ie JP
20.10.2008 Informa?ní bezpe?nostní politika v malém podnikání http://www.infosecwriters.com JP
20.10.2008 Jak zjistit hackery na vaší bezdrátové síti http://www.techradar.com JP
20.10.2008 UK - k nákupu mobilního telefonu budete pot?ebovat pas http://www.timesonline.co.uk JP
20.10.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 42/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
20.10.2008 Šestá verze normy X.509 (digitální a atributové certifikáty) http://www.x500standard.com JP
20.10.2008 Programujte v C bezpe?n? http://www.informit.com JP
18.10.2008 NIST - nová verze normy pro hashovací algoritmy http://csrc.ncsl.nist.gov JP
17.10.2008 Soutež 2008 , Nápov?da ?.2 http://crypto-world.info PV
17.10.2008 Zranitelný Atlas.cz http://www.soom.cz PV
17.10.2008 Falešné antiviry infikovaly více než 30 milión? uživatel? http://www.scmagazineuk.com JP
17.10.2008 Ješt? jeden komentá? k výsledk?m test? spole?nosti Secunia http://blogs.techrepublic.com.com JP
17.10.2008 Jsou bezpe?nostní opat?ení proti terorist?m na amerických letištích v?bec k n??emu? http://www.theatlantic.com JP
17.10.2008 Zabezpe?te svá mobilní za?ízení http://www.infosecwriters.com JP
17.10.2008 Postupy ruských hacker? p?i srpnovém kybernetickém útoku proti Gruzii http://voices.washingtonpost.com JP
17.10.2008 Nízká úrove? spolupráce v boji proti phishingu http://www.cl.cam.ac.uk JP
17.10.2008 Jak napsat SQL bezpe?né proti útok?m typu SQL injection http://www.oracle.com JP
16.10.2008 Clickjacking - rozhovor s autory útoku http://www.securityfocus.com JP
16.10.2008 Kybernetická válka mezi sunnity a šiity http://www.heise-online.co.uk JP
16.10.2008 Bezpe?nostní technologie a biometrická za?ízení http://www.itsecurity.com JP
16.10.2008 Bezpe?nostní rizika p?enosných opera?ních systém? (na USB discích, CD, DVD) http://www.infosecwriters.com JP
16.10.2008 Global State of Information Security Survey 2008 http://www.pwc.com JP
16.10.2008 Hrozby související s e-maily - aktuální trendy http://www.net-security.org JP
16.10.2008 Bezpe?nostní kontrolní matice jako prost?edek k ov??ení správnosti vašich postup? http://blogs.techrepublic.com.com JP
16.10.2008 Anti-malwarové firmy se brání proti hodnocení spole?nosti Secunia http://www.theregister.co.uk JP
16.10.2008 Botnet Warezov se vrací http://www.theregister.co.uk JP
16.10.2008 Bruce Schneier se dívá s despektem na komer?ní využití kvantové kryptografie http://www.wired.com JP
16.10.2008 Stanou se mobilní telefony sou?ástí botnet?? http://ukpress.google.com JP
16.10.2008 Pr?niky do Sv?tové banky - jaká ponau?ení si z nich vzít? http://www.networkworld.com JP
16.10.2008 Adobe Flash Player a nebezpe?í jeho cookies http://www.imasuper.com JP
16.10.2008 Podvody s kreditními kartami - jak to funguje? http://www.telegraph.co.uk JP
16.10.2008 Firewalk - nástroj, který otestuje firewally http://www.darknet.org.uk JP
15.10.2008 Soutež 2008 , Nápov?da ?.1 http://crypto-world.info PV
15.10.2008 Vyšel e-zin Crypto-World 10/2008 http://crypto-world.info PV
14.10.2008 E-zin Crypto-World 9/2008 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
14.10.2008 Stránku DarkMarket.ws - trh kradených dat - provozovala FBI jako past http://blog.wired.com JP
14.10.2008 Vyšlo desáté ?íslo Uninformed http://www.uninformed.org JP
14.10.2008 Také phishe?i a další podvodníci online používají SSL http://www.theregister.co.uk JP
14.10.2008 Recenze knihy Voice over IP Security http://www.net-security.org JP
14.10.2008 Výsledky p?ehledu (RSA) k interním hrozbám http://www.net-security.org JP
14.10.2008 Pozor na falešný e-mail s tzv. experimentální bezpe?nostní záplatou, je to malware http://www.computerworld.com JP
14.10.2008 Jak Microsoft modeluje hrozby http://blogs.msdn.com JP
14.10.2008 Test spole?nosti Secunia: bezpe?nostní ?ešení známých firem neobstojí proti obvyklým útok?m http://voices.washingtonpost.com JP
13.10.2008 Steganografie - ukryjte, že máte tajemství http://uzivatel.blog.zive.cz JP
13.10.2008 Nevýhody jednoho typu certifikát? (tzv. wildcard certificate) http://www.eweek.com JP
13.10.2008 Podvodníci zneužívají sou?asné problémy finan?ních trh? http://www.theregister.co.uk JP
13.10.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 41/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
13.10.2008 Hacke?i používají grafické karty Nvidia k rozbití šifrování pro bezdrát http://www.tomshardware.co.uk JP
11.10.2008 Kybernetické útoky na Sv?tovou banku http://news.cnet.com JP
11.10.2008 Digitální certifikáty - o ?em jsou a k?emu je vhodné je používat http://middleware.internet2.edu JP
10.10.2008 Jak budete reagovat na požární poplach? http://www.networkworld.com JP
10.10.2008 10 riskantních postup?, které mohou vést ke ztrátám dat http://www.crn.com JP
10.10.2008 Hacke?i používají stránky YouTube k útok?m na po?íta?e http://au.news.yahoo.com JP
10.10.2008 Za ztrátou dat jsou hacke?i (externí) jen z?ídka http://www.infomaticsonline.co.uk JP
10.10.2008 Vaše politiky by m?ly být dynamickými dokumenty http://blogs.techrepublic.com.com JP
10.10.2008 Kvantová kryptografie bude rychlejší http://www.theregister.co.uk JP
10.10.2008 Metasploit - je chystána nová verze 3.2 tohoto hackerského nástroje http://www.internetnews.com JP
10.10.2008 Nem?žete otev?ít svoji e-mailovou schránku? http://www.nytimes.com JP
09.10.2008 Nová certifikace má napomoci vývoji bezpe?ných program? http://www.csoonline.com JP
09.10.2008 Bezpe?nostní školení a pov?domí pracovník? http://blogs.techrepublic.com.com JP
09.10.2008 K rozší?ení No Script pro Firefox - umí odblokovat ?adu útok? http://www.infoworld.com JP
09.10.2008 Ješt? k ?ínskému monitoringu Skype http://arstechnica.com JP
09.10.2008 Bezpe?nost MAC? a firewally http://www.networkworld.com JP
09.10.2008 Bankomatové podvody - informace jsou podvodník?m posílány pomocí SMS http://blogs.zdnet.com JP
09.10.2008 Podrobnosti k zranitelnostem prohlíže??, které využívá tzv. clickjacking http://ha.ckers.org JP
08.10.2008 Sledování neautorizovaných program? na po?íta?ích americké armády http://www.networkworld.com JP
08.10.2008 P?íb?h nejnebezpe?n?jšího hackera v historii http://www.dsl.cz JP
08.10.2008 Cracknutý RFID ?ip používaný v MHD na celom Slovensku http://www.dsl.sk JP
08.10.2008 Jak si vytvo?it kvalitní heslo a nebýt za hlupáka http://technet.idnes.cz JP
08.10.2008 Úvodní p?íru?ka k firewall?m http://www.itsecurity.com JP
08.10.2008 Co s RFID ?ipem ve Vaší kapse? http://blogs.techrepublic.com.com JP
08.10.2008 Clickjacking - Adobe varuje - úto?níci mohou získat p?ístup k webovým kamerám, k mikrofón?m http://www.computerworld.com JP
08.10.2008 Motivy terorizmu a hledání vhodné strategie v boji proti terorizmu http://maxabrahms.com JP
08.10.2008 K bezpe?nosti I8 beta 2 http://searchsecurity.techtarget.com JP
08.10.2008 Sedm chyb, které d?láme, když jsme online http://www.consumerreports.org JP
07.10.2008 Vznikne instituce, která bude posuzovat zranitelnosti p?ed jejich zve?ejn?ním? http://www.securityfocus.com JP
07.10.2008 Program pro smazání dat z chytrých mobil? a PDA http://www.net-security.org JP
07.10.2008 NSA a vývoj bezpe?ných systém? http://www.net-security.org JP
07.10.2008 Nejhorší chyby Windows posledního desetiletí http://www.infoworld.com JP
07.10.2008 CSRF útoky - diskuze na Schneierov? webu http://www.schneier.com JP
07.10.2008 Symantec: spam za?íná obt?žovat stále více http://www.vnunet.com JP
07.10.2008 Pracovní skupina IETF pkix vydala t?i drafty http://www.ietf.org JP
07.10.2008 Podvžené komponenty po?íta?? - nebezpe?í pro americkou armádu http://www.businessweek.com JP
07.10.2008 Podrobnosti hacknutí jedné z nejznám?jších karet (nap?. Oyster card) jsou na internetu http://www.sos.cs.ru.nl JP
06.10.2008 Pokusy o zvýšení d?v?ryhodnosti obchodování na Internetu v ?esku http://www.itbiz.cz JP
06.10.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 40/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
06.10.2008 Americké hotely - vydána studie k bezpe?nosti jejich sítí http://www.gcn.com JP
06.10.2008 Objasn?ní nového problému TCP vedoucího k možnostem útok? DoS http://insecure.org JP
06.10.2008 Teroristi a chemické továrny - esej Bruce Schneiera http://www.schneier.com JP
06.10.2008 Americké ministerstvo národní bezpe?nosti vyvíjí nové cesty kybernetické obrany http://edition.cnn.com JP
05.10.2008 Nehackovatelná kvantová kryptografie hacknuta? http://www.tgdaily.com JP
04.10.2008 Elcomsoft Distributed Password Recovery - k nové verzi http://www.net-security.org JP
04.10.2008 Uncomplicated Firewall - nástroj pro mén? zkušené uživatele Linuxu http://www.linux.com JP
04.10.2008 Skype - analýza bezpe?nostních praktik v ?ín? http://www.infowar-monitor.net JP
03.10.2008 Estonsko zve?ejnilo svoji strategii kybernetické bezpe?nosti http://www.zdnetasia.com JP
03.10.2008 Bezpe?nostní SW - jakou zvolit licen?ní politiku? http://blogs.techrepublic.com.com JP
03.10.2008 Vyšla norma PCI DSS ve verzi 1.2 https://www.pcisecuritystandards.org JP
03.10.2008 Elektronické pasy bez centrální evidence digitálních certifikát? (PKD) nejsou bezpe?né http://www.techworld.com JP
03.10.2008 Stru?ný úvod do diferenciální kryptoanalýzy http://scienceblogs.com JP
03.10.2008 ?ínský Skype je také nástrojem pro sledování uživatel? http://www.computerworld.com JP
03.10.2008 Byla nalezena obrovská množství kompromitovaných web? http://www.computerworld.com JP
03.10.2008 Adware je za celou jednou t?etinou ší?eného malware http://news.cnet.com JP
03.10.2008 Microsoft, Google - jejich CAPTCHA rozbita http://it.slashdot.org JP
02.10.2008 Bezpe?nost za?íná u pov?domí pracovník? http://blogs.techrepublic.com.com JP
02.10.2008 Kdosi z MI6 prodal na eBay fotoparát Nikon Coolpix i s p?ísn? tajnými daty http://www.schneier.com JP
02.10.2008 Kevin Mitnick nemá lehký život ani nyní http://news.cnet.com JP
02.10.2008 Ztráty britských bank plynoucí z podvod? nar?stají http://www.theregister.co.uk JP
02.10.2008 Známé stránky jsou ob?tí CSRF zranitelnosti http://www.scmagazineus.com JP
02.10.2008 Ud?lej svoji mailovou schránku bezpe?n?jší http://howto.wired.com JP
02.10.2008 Nové útoky ukazují na jeden velký problém TCP http://searchsecurity.techtarget.com JP
01.10.2008 ?eské internetové domény jsou bezpe?n?jší http://technet.idnes.cz JP
01.10.2008 Americký NIST - t?i nové dokumenty http://csrc.ncsl.nist.gov JP
01.10.2008 P?ipravte sv?j plán obnovy tak, aby skute?n? fungoval http://www.net-security.org JP
01.10.2008 Securipedia - nový informa?ní zdroj (bezpe?nost v podob? wiki) http://wiki.intellectuk.org JP
01.10.2008 Policie našla autora známého vyd?ra?ského malware Gpcode http://www.infoworld.com JP
01.10.2008 Vychází kniha:The Shadow Factory: The Ultra-Secret NSA from 9/11 to the Eavesdropping on America http://www.amazon.com JP
01.10.2008 Doporu?ení profesionálního podvodníka ve vztahu k bankomatovým podvod?m http://www.networkworld.com JP
01.10.2008 IETF pkix: draft Other Certificates Extension http://www.ietf.org JP
01.10.2008 Pracovní skupina IETF S/MIME vydala dva drafty http://www.ietf.org JP
01.10.2008 Nástroj Nipper - jak s jeho pomocí vytvá?et zprávy popisující bezpe?nost v síti http://searchsecurity.techtarget.com JP
01.10.2008 Kaminsky varuje: DNS je stále velkou hrozbou http://searchsecurity.techtarget.com JP
01.10.2008 Deset doporu?ení pro úsp?šnou kontrolu p?ístup? ve vaší organizaci http://go.techtarget.com JP
Design: Webdesign