Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nová certifikace má napomoci vývoji bezpe?ných program?

09.10.2008
Certifikát s ozna?ením Certified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLPcm) není závislý na konkrétním programovacím jazyku a bude ho moci získat každý, kdo se podílí na n?jaké ?ásti vývojového cyklu SW. První zkoušky zájemc? o tento certifikát by m?ly prob?hnout koncem ?ervna 2009.
Zdroj: http://www.csoonline.com/article/453267/New_Certification_Aims_to_Secure_Software_Throughout_Development
Autor: JP


<<- novější - Nem?žete otev?ít svoji e-mailovou schránku?
Bezpe?nostní školení a pov?domí pracovník? - starší ->>
Design: Webdesign