Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.10.2007 Chra?te SSH p?ed útoky na hesla - hrubou silou http://blogs.techrepublic.com.com JP
31.10.2007 Kdo hlídá hlída?e? http://www.itsecurity.com JP
31.10.2007 Hitachi nahrazuje klí?e od auta snima?em obrazu vašich cév http://www.computerworld.com JP
31.10.2007 Nový XSS útok m?že být zacílen na VoIP http://www.computerworld.com JP
31.10.2007 Nová ochrana film? ve vysokém rozlišení je prolomena http://technet.idnes.cz JP
31.10.2007 Storm slaví Halloween http://www.f-secure.com JP
31.10.2007 Spamme?i lákají na striptýz a využívají to pak ke cracknutí systému CAPTCHA http://www.computerworld.com JP
31.10.2007 Papírový dokument s hlavi?kou a bezpe?nost http://www.schneier.com JP
30.10.2007 Storm Worm m?že zmást i NAC http://www.networkworld.com JP
30.10.2007 Populární aplikace obsahující kritické zranitelnosti - top žeb?í?ek http://bit9.com JP
30.10.2007 Malé USb flash disky jsou možná nejvíce nebezpe?ným HW ve vaší organizaci http://www.itsecurity.com JP
30.10.2007 Švýcarské volby a kvantová kryptografie - velice výstižný kritický komentá? Bruce Schneiera http://www.schneier.com JP
30.10.2007 Další varování ohledn? pdf p?íloh v mailu http://news.zdnet.co.uk JP
30.10.2007 Zve?ejn?n byl nástroj, který otevírá iPhone (a iPod Touch) http://www.reghardware.co.uk JP
29.10.2007 Co byste nem?li d?lat po nastalém bezpe?nostním pr?niku http://www.darkreading.com JP
29.10.2007 Bezpe?nost IT a ochrana zájm? spot?ebitel? - ?ást 1 http://www.antiguasun.com JP
29.10.2007 Jak zastavit po?íta?ovou zlo?innost http://reviews.cnet.com JP
29.10.2007 Organizace chybují ve správ? dat http://www.infomaticsonline.co.uk JP
29.10.2007 Mobilní operáto?i - odposlechy SMS a hlasové komunikace s vaším svolením http://business.timesonline.co.uk JP
28.10.2007 K vývoji antivirového softwaru http://www.networkworld.com JP
27.10.2007 Sout?ž 2007 - nápov?da ?.10 http://soutez2007.crypto-world.info PV
26.10.2007 iptable - p?íru?ka a tutoriál http://www.iptablesrocks.org JP
26.10.2007 Osm každodenních krok? k bezpe?né síti http://blogs.techrepublic.com.com JP
26.10.2007 Neautorizovaná bezdrátová za?ízení ve vaší síti http://www.itsecurity.com JP
26.10.2007 Bezpe?nostní audit vaší sít?, jste na n?j p?ipraveni? http://searchsecurity.techtarget.com JP
26.10.2007 NIST - draft SP 800-39, Managing Risk from Information Systems: An Organizational Perspective http://csrc.nist.gov JP
26.10.2007 Rizika spojená s využíváním sálových po?íta?? (mainframe) http://searchsecurity.bitpipe.com JP
26.10.2007 Skoro nikdo nepoužívá bezpe?nou IP telefonii http://news.zdnet.co.uk JP
25.10.2007 Virtuální prohlíže?e - budeme s nimi bezpe?n?jší? http://www.linuxinsider.com JP
25.10.2007 Petko Petkov - interview s etickým hackerem http://www.crn.com JP
25.10.2007 Microsoft - k bezpe?nosti za první pololetí 2007 http://www.microsoft.com JP
25.10.2007 Elcomsoft ud?lá z Vašeho po?íta?e výkonného crackera hesel http://www.engadget.com JP
25.10.2007 Žeb?í?ek zemí ve vztahu k vysílanému spamu http://www.net-security.org JP
25.10.2007 Hackování v reálné rovin? - p?íb?h http://www.infosecwriters.com JP
25.10.2007 RFID ?ipy na školních uniformách http://www.schneier.com JP
25.10.2007 RSA konference Europe 2007 v ?láncích v tisku http://news.zdnet.co.uk JP
25.10.2007 Interview s Bruce Schneierem - o biometrii a o budoucnosti bezpe?nosti http://software.silicon.com JP
25.10.2007 Anonymita na internetu je stejn? destruktivní jako porno http://www.jewishworldreview.com JP
25.10.2007 Pro? iframes jsou bezpe?nostním rizikem? http://www.thespanner.co.uk JP
25.10.2007 K bezpe?nost mobilních za?ízení a také k bezpe?nosti iPhone http://www.omtp.org JP
24.10.2007 Kerberos pro Windows - vydána nová verze 3.2.2 http://web.mit.edu JP
24.10.2007 Top ten doporu?ení pro bezpe?nost vaší každodenní práce s po?íta?em http://its.ucsc.edu JP
24.10.2007 Spouseware - SW k sledování aktivit uživatele mobilního telefonu http://www.informit.com JP
24.10.2007 Pozor na pdf p?ílohy mailu - ší?í malware http://www.theregister.co.uk JP
24.10.2007 N?mecko obvi?uje ?ínu z digitální špionáže http://news.zdnet.co.uk JP
24.10.2007 Odborníci p?edpovídají pokra?ování vlády ?erva Storm http://searchsecurity.techtarget.com JP
24.10.2007 Schneier na RSA konferenci - varuje p?ed pod?adnými bezpe?nostními produkty http://news.zdnet.co.uk JP
24.10.2007 Pro notebooky je perspektivou HW šifrování http://www.news.com JP
24.10.2007 Knihy se skrytým obsahem :-) http://www.secretstoragebooks.com JP
24.10.2007 Již ?tvrt miliónu iPhone je odemknuto http://www.informationweek.com JP
23.10.2007 Probíhá RSA Conference Europe 2007 (Londýn) http://www.rsaconference.com JP
23.10.2007 Reverzní inženýrství - p?íru?ka http://www.net-security.org JP
23.10.2007 Zlod?ji ID mají šance 50 na 50, že se dostanou za m?íže http://www.computerworld.com JP
23.10.2007 V ?em se hacke?i liší od lidé ze zbytku sv?ta? http://blog.wired.com JP
22.10.2007 MP3 spam plní emailové schránky http://www.spamy.cz JP
22.10.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 42/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
22.10.2007 Turbo SHA-2 http://eprint.iacr.org JP
22.10.2007 Analýza sou?asných biometrických technologií http://www.infosecwriters.com JP
20.10.2007 Vyšel draft IETF S/MIME Use of the RSA-KEM Key Transport Algorithm in CMS http://www.ietf.org JP
20.10.2007 Zranitelnosti SW - postupujeme správn? jejich zve?ej?ováním? http://www2.csoonline.com JP
20.10.2007 ?erv Storm a jeho sou?asné inkarnace http://reviews.cnet.com JP
20.10.2007 10 bezpe?nostních tip? pro všechny opera?ní systémy http://blogs.techrepublic.com.com JP
20.10.2007 Diskuse na Schneierov? blogu k podvád?ní v online pokeru http://www.schneier.com JP
20.10.2007 Je e-mailová adresa také soukromým údajem (chrán?ným)? http://blog.washingtonpost.com JP
20.10.2007 HttpBee - soubor nástroj? pro hackování webovských aplikací http://www.darknet.org.uk JP
19.10.2007 Kapitola knihy Securing VoIP Networks: Threats, Vulnerabilities, and Countermeasures http://downloads.techrepublic.com.com JP
19.10.2007 Podrobn?jší pohled na Password Manager XP http://www.net-security.org JP
19.10.2007 Bezpe?nost dat organizace - doporu?ení vztahující se k fyzické a personální bezpe?nosti http://blogs.techrepublic.com.com JP
19.10.2007 Stínová ekonomika s malware - jak s ní bojovat? http://www.computerworld.com JP
19.10.2007 Lidský element a informa?ní bezpe?nost organizace http://www.infosecwriters.com JP
19.10.2007 Vyšel draft IETF S/MIME - CMS Advanced Electronic Signatures (CAdES) http://www.ietf.org JP
19.10.2007 Vyšel draft NIST Interagency Report 7328 http://csrc.nist.gov JP
18.10.2007 Vyšlo rfc.5016 - Requirements for a DomainKeys Identified Mail (DKIM) Signing Practices Protocol http://www.rfc-archive.org JP
18.10.2007 OS Windows je nyní obtížné hacknout, cílem hacker? se stává jiný SW http://www.windowsvistamagazine.com JP
18.10.2007 Budoucnost malware http://www.schneier.com JP
18.10.2007 Recenze knihy Linux Firewalls: Attack Detection and Response with iptables, psad and fwsnort http://www.net-security.org JP
18.10.2007 Bezdrát - používáte ješt? WEP? Chyba! http://www.computerworld.com JP
18.10.2007 Co práv? letí v obchodování s hackerskými nástroji http://www.computerworld.com JP
18.10.2007 IPFire - voln? dostupný firewall v nov? upravené verzi http://linuxmini.blogspot.com JP
18.10.2007 Nový typ útoku proti VoIP http://searchsecurity.techtarget.com JP
18.10.2007 SW blocker zápisu na USB http://irongeek.com JP
18.10.2007 Trocha hackování s Firefoxem http://www.darkreading.com JP
18.10.2007 Sout?ž 2007 - nápov?da ?.9 http://soutez2007.crypto-world.info PV
17.10.2007 10 cest k ochran? vaší sít? (neomezené hranicemi) http://blogs.techrepublic.com.com JP
17.10.2007 Nová verze normy The Standard of Good Practice for Information Security http://www.isfsecuritystandard.com JP
17.10.2007 Prevence a detekce interních hrozeb - p?íru?ka http://www.us-cert.gov JP
17.10.2007 ElcomSoft - nový nástroj rozkryje všechna hesla v MS Office 2007 http://www.net-security.org JP
17.10.2007 Používání sniffer? má také svoji temnou stránku http://www.itsecurity.com JP
17.10.2007 Chcete falešný pas? http://www.new-pasport.biz JP
17.10.2007 Zabudované bezpe?nostní systémy se dostávají do pop?edí zájmu http://www.embedded.com JP
17.10.2007 Známý hacker HD Moore nedává iPhone šanci http://www.computerworld.com JP
17.10.2007 Storm Worm: rozd?lené sít? bot? jsou p?ipraveny k prodeji spamer?m http://www.computerworld.com JP
17.10.2007 Recept pro bezpe?nost mobilních dat http://www.infosecwriters.com JP
17.10.2007 Vít?zí bankovní lupi?i? http://www.vnunet.com JP
17.10.2007 Jak nakupovat bezpe?nostní produkty http://searchsecurity.techtarget.com JP
16.10.2007 Sout?ž 2007 - nápov?da ?.8 http://soutez2007.crypto-world.info PV
16.10.2007 Forenzní analýza - použití uvnit? organizace http://www.networkcomputing.com JP
16.10.2007 Skenery webovských aplikací - jejich efektivita a pokrytí problém? http://ha.ckers.org JP
16.10.2007 Americká FBI - potenciál a obsah ?innosti http://www.net-security.org JP
16.10.2007 Únik informace o infiltraci intranetu Al-Káidy http://www.infomaticsonline.co.uk JP
16.10.2007 Gartner: V?tšinu bezpe?nostních hrozeb lze ustát bez dalších investicí http://www.computerworld.com JP
16.10.2007 Dev?t webovských stránek z deseti obsahuje vážnou zranitelnost http://www.net-security.org JP
16.10.2007 Poslední varianta ?erva Storm používá šifrování http://www.secureworks.com JP
16.10.2007 Jak chránit p?ístupy k sdíleným soubor?m http://go.techtarget.com JP
16.10.2007 Malware - jak se zde Rusko stalo hnízdem srš?? http://searchsecurity.techtarget.com JP
15.10.2007 Sout?ž 2007 - nápov?da ?.7 http://soutez2007.crypto-world.info PV
15.10.2007 Jak vypnout ?i zapnout firewall obsažený ve Windows Vista http://www.vista4beginners.com JP
15.10.2007 Mohou biometrické postupy škodit vašemu zdraví? http://www.networkworld.com JP
15.10.2007 Phishing - minulý m?síc dosaženo historické maximum (po?et útok?) http://www.scmagazine.com JP
15.10.2007 Po?íta?ová forenzní analýza - co ji ztíží, jaké jsou používané antiforenzní postupy? http://ws.hackaholic.org JP
15.10.2007 Voln? dostupná antivirová ?ešení - seznam http://www.itsecurity.com JP
15.10.2007 Zavád?ní RFID do praxe - rozporné reakce http://www.computerworld.com JP
15.10.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 41/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
15.10.2007 Vyšel draft IETF pkix - Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile http://www.ietf.org JP
14.10.2007 Vyšel e-zin Crypto-World 10/2007 http://crypto-world.info PV
14.10.2007 Sout?ž 2007 - t?etí kolo, pokra?ování p?íb?hu Št?pána Schmidta http://soutez2007.crypto-world.info PV
14.10.2007 E-zin Crypto-World 9/2007 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
13.10.2007 ?erv Storm - pozor na sm?jící se ko?átko! http://www.computerworld.com JP
12.10.2007 Najd?te znovu cestu k smazaným soubor?m na vašem disku (kapitola knihy) http://downloads.techrepublic.com.com JP
12.10.2007 Co m?žete ud?lat pro vaši bezpe?nost online http://www.macworld.com JP
12.10.2007 Vývojové prost?edí a bezpe?nost http://www.eweek.com JP
12.10.2007 Spamme?i se také st?ílejí? Ehm, bohužel nikoliv... http://www.computerworld.com JP
12.10.2007 Za vä?šinou septembrových útokov stáli trojany http://www.zive.sk JP
12.10.2007 Jak omezit p?ístup uživatel? do linuxových systém? http://blogs.techrepublic.com.com JP
12.10.2007 Bruce Schneier k tématu: britská policie si nyní m?že vyžádat šifrovací klí? http://www.schneier.com JP
12.10.2007 Zve?ejn?no úplné hacknutí iPhone s firmware 1.1.1 http://www.computerworld.com JP
11.10.2007 I váš po?íta? musí vzdorovat novým hrozbám. Víme, jak se jim bránit http://technet.idnes.cz JP
11.10.2007 Bezpe?nost na webu Volny.cz http://www.soom.cz JP
11.10.2007 Osm d?vod?, pro? hesla jsou špatným zp?sobem autentizace http://www.networkworld.com JP
11.10.2007 Nebezpe?né chyby, které mohou zlikvidovat vaši firmu http://www.crn.com JP
11.10.2007 K zranitelnosti G-mailu (již našt?stí opravené) http://www.gnucitizen.org JP
11.10.2007 Cross-Build Injection - možný typ útoku na váš SW http://www.net-security.org JP
11.10.2007 AxCrypt 1.6.3 - open source šifrování ve Windows http://www.net-security.org JP
11.10.2007 Které osoby jsou nejv?tším rizikem pro vaši sí?? http://www.net-security.org JP
11.10.2007 Zlod?ji aut, m?jte se na pozoru http://www.theregister.co.uk JP
11.10.2007 Novinky v šifrování celých disk? http://www.computerworld.com JP
11.10.2007 O hackerech a jejich ego http://www.securityfocus.com JP
11.10.2007 The Cipher Event (Bletchley Park) - rozbijte šifru! http://www.codesandciphers.org.uk JP
11.10.2007 Skype je používán kriminálními živly http://www.computerweekly.com JP
10.10.2007 Biometrie v boji proti terorizmu http://www.networkworld.com JP
10.10.2007 Recenze knihy Virtual Honeypots: From Botnet Tracking to Intrusion Detection http://www.net-security.org JP
10.10.2007 Nigerijské podvodné maily nyní nabízí št?n? k adopci http://www.net-security.org JP
10.10.2007 Website Security Statistics Report http://www.whitehatsec.com JP
10.10.2007 Monitoring sít? pro zábavu i užitek http://blogs.techrepublic.com.com JP
10.10.2007 Online casina ä armády bot? http://www.theregister.co.uk JP
10.10.2007 ?erv Storm - rozsáhlejší analýza http://www.cyber-ta.org JP
10.10.2007 SSL a jak zajistit kvalitní šifrování http://www.computerworld.com JP
10.10.2007 K historii a sou?asnosti útok? DoS http://www.infosecwriters.com JP
10.10.2007 Jsou Common Criteria kritizována oprávn?n?? http://www.gcn.com JP
10.10.2007 Je t?eba minimalizovat množství uložených dat z transakcí provedených prost?ednictvím (kreditních) karet http://www.securityfocus.com JP
09.10.2007 PC Tools Firewall Plus 2.0 http://content.techrepublic.com.com JP
09.10.2007 Šifrujeme data programem TrueCrypt http://www.root.cz JP
09.10.2007 Byl vydán SQL Power Injector 1.2 http://blogs.techrepublic.com.com JP
09.10.2007 Security Team (Google) - audit open source SW http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
09.10.2007 Kapitola knihy - The Symantec Guide to Home Internet Security http://downloads.techrepublic.com.com JP
09.10.2007 Hacknuté bezpe?nostní kamery http://www.schneier.com JP
08.10.2007 Školení: Bezpe?nost PHP aplikací http://php.vrana.cz PV
08.10.2007 VoIP - top zranitelnosti http://www.networkworld.com JP
08.10.2007 Zranitelnost nulového dne - pro? je tento pojem používán nekorektn?? http://blogs.techrepublic.com.com JP
08.10.2007 ?ešení hrozeb vzniklých nevhodným používáním internetu zam?stnanci http://www.computerworld.com JP
08.10.2007 K PDF spamu http://www.computerworld.com JP
08.10.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 40/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
06.10.2007 The Fifth Annual Global State of Information Security http://www.cio.com JP
06.10.2007 Útoky DDoS - jak minimalizovat škody, které m?že zp?sobit http://www.darkreading.com JP
06.10.2007 Deset hlavních d?vod?, pro? m?že být webovská stránka hacknuta http://www.infoworld.com JP
06.10.2007 Bruce Schneier k ?ervu Storm http://www.schneier.com JP
06.10.2007 GPS m?že být použito proti vám http://www1.pressdemocrat.com JP
06.10.2007 Sout?ž 2007 - nápov?da ?.5 http://soutez2007.crypto-world.info PV
06.10.2007 Sout?ž 2007 - nápov?da ?.4 http://soutez2007.crypto-world.info PV
05.10.2007 NIST - draft - Special Publication 800-73-2, Interfaces for Personal Identity Verification http://csrc.ncsl.nist.gov JP
05.10.2007 Firewall certifikovaný dle EAL 4+ a jeho hacknutí http://www.pentest.es JP
05.10.2007 Jak zpracovat a prosadit politiku pro záplaty http://blogs.techrepublic.com.com JP
05.10.2007 ThePudding - nová bezplatná VoIP telefonní služba, je hrozbou vašemu soukromí? http://www.computerworld.com JP
05.10.2007 PGP - šifrování celého disku - existuje cesta, jak ho obejít http://it.slashdot.org JP
05.10.2007 Jaká nebezpe?í ?íhají na podnikové bezdrátové sít?? http://searchsecurity.techtarget.com JP
05.10.2007 Nebezpe?í, která sebou p?ináší technologie Web 2.0 http://www.bluecoat.com JP
04.10.2007 Keyloggery - jak se proti nim bránit? http://www.net-security.org JP
04.10.2007 Linux Firewalls - recenze nové knihy http://www.net-security.org JP
04.10.2007 Boti mají rádi Linux http://www.theregister.co.uk JP
04.10.2007 McAfee-NCSA - stav bezpe?nosti online (shrnutí výsledk? p?ehledu) http://phx.corporate-ir.net JP
04.10.2007 Metodologie ochran pro r?zné typy útok? malware http://viewer.media.bitpipe.com JP
04.10.2007 Nebezpe?í zvané hoax http://www.emag.cz JP
03.10.2007 Jaké nejv?tší hrozby internetu jsou o?ekávány v roce 2008 ? http://www.gtisc.gatech.edu JP
03.10.2007 Technologie Web 2.0 - jaká jsou zde nebezpe?í (pocházející od hacker?)? http://www.infosecwriters.com JP
03.10.2007 Jak napsat program, který není bezpe?ný http://www.owasp.org JP
03.10.2007 Vyhledáva? Google - hacknut spammerem http://www.theinquirer.net JP
03.10.2007 Virtuální rootkity nejsou problémem http://news.zdnet.co.uk JP
03.10.2007 Detekce pr?nik? - co byste o této problematice m?li v?d?t http://searchsecurity.techtarget.com JP
02.10.2007 Po?et hacker?, kte?í úto?í na banky, vzrostl o 81 procent http://financetech.com JP
02.10.2007 Pozor na defaultní hesla http://www.net-security.org JP
02.10.2007 V sou?asné dob? bylo již kompromitováno 166,036,453 záznam?, které obsahovaly citlivá osobní data http://searchsecurity.techtarget.com JP
02.10.2007 Zam?stnanci - zlod?ji, najdi je a zni? je v p?ti krocích http://www.computerworld.com JP
02.10.2007 Nyní nov? vznikají spíše malé sít? bot? (botnety) http://news.zdnet.co.uk JP
02.10.2007 Uživatelé iPhone se nyní obávají nových bezpe?nostních záplat http://www.computerworld.com JP
02.10.2007 Pr?vodce bezpe?ností bezdrátu http://searchnetworking.techtarget.com JP
02.10.2007 IETF draft - Additional Diffie-Hellman Groups for use with IETF Standards http://www.ietf.org JP
01.10.2007 Žena byla uv?zn?na, p?í?inou je špionáž v nemocnici http://www.ekathimerini.com JP
01.10.2007 Viry, phishing a spam v zá?í 2007 - n?kolik statistik http://www.net-security.org JP
01.10.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 39/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
Design: Webdesign