Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Žena byla uv?zn?na, p?í?inou je špionáž v nemocnici

01.10.2007
Bylo zjišt?no, že si odesílala data pacient? a finan?ní informace ú?tárny na sv?j soukromý e-mail. Doma u ní p?i prohlídce byly nalezeny dva pevné disky plné obdobných informací. P?i šet?ení se pak zjistilo, že byla zam?stnancem konkuren?ní nemocnice, kam potom data p?edávala.
Zdroj: http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_politics_100014_29/09/2007_88365
Autor: JP


<<- novější - IETF draft - Additional Diffie-Hellman Groups for use with IETF Standards
Viry, phishing a spam v zá?í 2007 - n?kolik statistik - starší ->>
Design: Webdesign