Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
25.10.2006 KEYMAKER 2006 – Termín pro podávání p?ísp?vk?: 30. ?íjna http://www.buslab.org PV
25.10.2006 Nemožné diferenciály u šifer ARIA a Camellia http://eprint.iacr.org VK
25.10.2006 Simple Branch Prediction Analysis - Nový silný útok postranním kanálem na RSA http://eprint.iacr.org VK
24.10.2006 Proudová šifra MV3 http://eprint.iacr.org VK
24.10.2006 Proudová šifra DICING http://eprint.iacr.org VK
24.10.2006 Certifikáty s MD5 totáln? nebezpe?né - cílené kolize certifikát? s volitelnými položkami http://www.win.tue.nl VK
20.10.2006 Kryptografie: pr?vodce pro každého - práv? vyšlo v ?eštin? http://www.dokoran.cz VK
16.10.2006 Šifrování disk? ve Windows Vista a další programy http://www.pcw.co.uk VK
14.10.2006 Vyšel Crypto-World 10/2006 http://crypto-world.info PV
13.10.2006 Komentá? NISTu k Bleichenbacherov? útoku na digitální podpis RSA (z konference Crypto 2006) http://csrc.ncsl.nist.gov JP
12.10.2006 E-zin Crypto-World 9/2006 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
11.10.2006 Hypereliptická kryptografie - efektivní explicitní vzorce pro genus 3 http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
06.10.2006 Kolize (53 krok?) hašovací funkce HAS-160 http://eprint.iacr.org VK
05.10.2006 MFF UK – zve zájemce na 3 p?ednášky prof. Serge Vaudenay (Security and Cryptography Laboratory) http://www.karlin.mff.cuni.cz PV
05.10.2006 RC4-hash - nová hashovací funkce opírající se o algoritmus RC4 http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
04.10.2006 Wikipedia - kryptografický portál http://en.wikipedia.org JP
02.10.2006 Nové drafty pracovní skupiny EU pro el.podpis - EL SIGN http://portal.etsi.org JP
01.10.2006 Sout?ž v lušt?ní 2006 - Nápov?da ?.6 (BIFID, ukázka z knihy Kryptologie, šifrování a tajná písma) http://crypto-world.info PV
Design: Webdesign