Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.09.2009 Cloud computing - šest pohled? na související bezpe?nostní problémy http://www.csoonline.com JP
30.09.2009 Samurai Web Testing Framework http://www.net-security.org JP
30.09.2009 Bezpe?nost hesel - pohled dnešní doby http://www.computerworld.com JP
30.09.2009 Rivalové pomlouvají nový voln? dostupný SW od Microsoftu http://www.computerworld.com JP
30.09.2009 Dva rumunští phishe?i stojí p?ed americkým soudem http://www.theregister.co.uk JP
30.09.2009 Objem malware vzrostl v zá?í 2009 o 15 procent http://news.cnet.com JP
30.09.2009 Bankovní trojan krade peníze z vašeho ú?tu p?ímo pod nosem http://news.cnet.com JP
30.09.2009 Farmaceutický spam http://www.securityfocus.com JP
29.09.2009 Moderní viry: Stahujete nebezpe?né bezpe?í? http://www.zive.cz JP
29.09.2009 NIST vydal draft NIST IR 7628: Smart Grid Cyber Security Strategy and Requirements http://csrc.ncsl.nist.gov JP
29.09.2009 Fakta a mýty o organizované kybernetické kriminalit? http://www.csoonline.com JP
29.09.2009 Jak vypadá dnešní organizovaná po?íta?ová kriminalita? http://www.thestandard.com JP
29.09.2009 Obama má v pátek jmenovat nového kybernetického cara USA http://www.wired.com JP
29.09.2009 Odautentizace - esej Bruce Schneiera http://www.schneier.com JP
29.09.2009 Security Essential od Microsoftu by m?l být dnes již k dispozici http://www.computerworld.com JP
29.09.2009 Americké školy a útoky hacker? http://voices.washingtonpost.com JP
29.09.2009 Sout?ž SHA-3 pokra?uje - novinky http://cryptography.hyperlink.cz VK
28.09.2009 Dva p?ísp?vky mladých slovenských autor? p?ijaty na ASIACRYPT 2009 ! http://asiacrypt2009.cipher.risk.tsukuba.ac.jp PV
28.09.2009 Prov??te sv?j po?íta? pomocí pogramu Process Hacker 1.5 http://www.net-security.org JP
28.09.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 39/2009 http://www.root.cz JP
28.09.2009 O kryptografii v komiksu http://www.moserware.com JP
28.09.2009 Internet Explorer nyní podporuje i bezplatné digitální certifikáty http://www.h-online.com JP
25.09.2009 V podniku je až 9 procent po?íta?? infikováno jako sou?ást botnetu http://www.darkreading.com JP
25.09.2009 Podvodníci lákají ?echy na výd?lek, p?es ú?et jim pak perou peníze http://www.novinky.cz JP
25.09.2009 Datové schránky: pracujeme s epodpisy, V. http://www.lupa.cz JP
25.09.2009 Employee IT Security guide, online ID theft (soubor n?kolika dokument?) http://whitepapers.theregister.co.uk JP
25.09.2009 Chra?te své soukromí na Facebooku a Twitteru http://www.pcworld.com JP
25.09.2009 P?t doporu?ení k tomu, jak se chránit p?ed online bankovními podvody http://www.net-security.org JP
25.09.2009 Digital Forensics Framework - open source nástroj, pom?že p?i provád?né digitální forenzní analýze http://www.net-security.org JP
25.09.2009 O zkušenostech jednoho soumara http://voices.washingtonpost.com JP
25.09.2009 Banka v Maine žalována - z ú?tu místní firmy zmizelo 588 000 dolar? http://voices.washingtonpost.com JP
25.09.2009 Ponemon Institute + Imperva: z p?ehledu vyplývá, že polovina firem nemá ochrán?no osobní data http://news.cnet.com JP
25.09.2009 ?ty?i nebezpe?né mýty okolo uchovávání dat http://www.computerworld.com JP
25.09.2009 Cyberoam iView - voln? dostupný program dohlédne na bezpe?nostní problémy ve vaší síti http://www.h-online.com JP
25.09.2009 Otestujte si šifrování e-mail? http://www.h-online.com JP
24.09.2009 Podvodníci mámí z ?ech? peníze falešným voláním i SMS zprávami http://mobil.idnes.cz JP
24.09.2009 Kryptografické protokoly využívájící asymetrické párování http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
24.09.2009 Konec e-mailových záplav. Sedm slavných tip?, jak se neutopit http://technet.idnes.cz JP
24.09.2009 Phishing s cílem krást hesla k ú?t?m na Twitteru http://www.cio.com.au JP
24.09.2009 Jak bezpe?né je hardware? http://superconductor.voltage.com JP
24.09.2009 Ze sociálních sítí unikají osobní informace t?etím stranám http://www.computerworld.com JP
24.09.2009 Pentagonští hacke?i: nejen defenziva ale i ofenziva? http://www.wired.com JP
24.09.2009 Americké ministerstvo obrany: USB disky povoleny http://www.darkreading.com JP
24.09.2009 BruCON, první ro?ník nové hackerské konference http://www.net-security.org JP
24.09.2009 Odtajn?né informace ukazují rozzsah dat, která sbírá FBI http://www.wired.com JP
23.09.2009 Vylúšti šifru, dostaneš sa do Google http://pocitace.sme.sk JP
23.09.2009 Americký NIST vydal 4 publikace http://csrc.ncsl.nist.gov JP
23.09.2009 Sedm v?cí, které bezpe?nostní profesionálové neprovádí, a? je hlásají http://www.csoonline.com JP
23.09.2009 Automaticky vytvá?ené ú?ty Twitteru jsou zneužívány k rozesílání scareware http://www.networkworld.com JP
23.09.2009 Britští zpravodajci kritizují najímání hacker? http://www.scmagazineuk.com JP
23.09.2009 D?v?ryhodnost web? - výsledky zprávy Websense Security Labs http://blogs.techrepublic.com.com JP
23.09.2009 Bezpe?nost Windows 7 http://www.net-security.org JP
23.09.2009 Kvantové po?íta?e - diskuze o posledních novinkách http://www.schneier.com JP
23.09.2009 Po?íta?e, které jsou sou?ást botnetu, z?stavají infikované celé roky http://www.networkworld.com JP
23.09.2009 Hororové p?íb?hy z reálného života IT http://www.pcworld.com JP
23.09.2009 Bruce Schneier o hackování dvoufaktorové autentizace http://www.schneier.com JP
23.09.2009 Zlod?ji v Praze op?t instalují na bankomaty ?tecí za?ízení http://www.novinky.cz JP
22.09.2009 Víte, s ?ím souhlasíte? http://www.lupa.cz JP
22.09.2009 John the Ripper: nová verze s ozna?ením 1.7.3.4 http://www.net-security.org JP
22.09.2009 P?ehled: Spam a co pro vás znamená http://www.net-security.org JP
22.09.2009 Microsoft: voln? dostupný bezpe?nostní SW bude k dispozici již brzy http://www.computerworld.com JP
22.09.2009 Známý rumunský hacker Unu objevil zranitelnosti aplikací Facebooku http://www.theregister.co.uk JP
22.09.2009 Falešné ú?ty Twitteru http://www.f-secure.com JP
21.09.2009 Šedesát let moderní kryptografie http://www.cio.com.au JP
21.09.2009 Množství infikovaných web? vzrostlo za posledních 6 m?síc? o 233 procent http://www.scmagazineuk.com JP
21.09.2009 Také MI5 p?ijímá mladé hackery http://in.news.yahoo.com JP
21.09.2009 Nové technologie umož?ují kontrolovat po?íta? i když je vypnut http://news.cnet.com JP
21.09.2009 Pisatelé vir? za?ínají využít formu open source http://news.cnet.com JP
21.09.2009 Co o budoucnosti informa?ní bezpe?nosti ?íká Star Trek http://ha.ckers.org JP
21.09.2009 Bylo hacknuto hackerské fórum http://www.f-secure.com JP
21.09.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 38/2009 http://www.root.cz JP
19.09.2009 CD k 11.výro?í založení e-zinu Crypto-World http://crypto-world.info PV
19.09.2009 Podle analýzy 10 000 infikovaných PC z nich více než polovina m?la aktualizovaný antivir http://www.h-online.com JP
19.09.2009 Stránka nabízí hacknutí ú?tu na Facebooku, ale... http://www.computerworld.com JP
18.09.2009 Datové schránky: pracujeme s epodpisy, IV. http://www.lupa.cz JP
18.09.2009 Jak porovnávat a používat systémy pro prevenci a detekci pr?nik? pro bezdrát http://www.csoonline.com JP
18.09.2009 Populární aplikace pot?ebují lepší cesty k záplatám http://www.securityfocus.com JP
18.09.2009 53 procent n?meckých spole?ností se za posledních 12 m?síc? stalo ob?tí alespo? jednoho datového pr?niku http://www.net-security.org JP
18.09.2009 Nová verze (2.8.5) programu Snort (prevence pr?nik? v síti) je na sv?t? http://www.net-security.org JP
18.09.2009 Bahamský botnet a klikací podvody http://www.computerworld.com JP
18.09.2009 Zeus, jeden z nejhorších trojan?, uniká p?ed detekcí antivirovými programy http://www.theregister.co.uk JP
17.09.2009 Hackerov za útok na NBÚ odsúdili http://pocitace.sme.sk JP
17.09.2009 Nové nástroje pro bezpe?nostní testy SW od Microsoftu http://www.net-security.org JP
17.09.2009 Spam - kolik stojí skute?n? vaši firmu http://www.itsecurity.com JP
17.09.2009 Nový typ phishingu - podvodník na podvrženém webu p?ímo hovo?í s potenciální ob?tí http://www.computerworld.com JP
17.09.2009 Krádeže pen?z z online ú?t? a úloha soumar? (mezk?) http://voices.washingtonpost.com JP
17.09.2009 Flawfinder - nástroj, který provede audit vašeho programu http://www.darknet.org.uk JP
17.09.2009 Rizika online bankovnictví http://www.guardian.co.uk JP
17.09.2009 Ješt? k diskuzím o mazání cookies http://www.wired.com JP
16.09.2009 Vyšel e-zin Crypto-World 9/2009 http://crypto-world.info PV
16.09.2009 Hacke?i zneužívají smrt Patricka Swayze http://www.theage.com.au JP
16.09.2009 P?t nejv?tších rizik kybernetické bezpe?nosti http://www.crn.com JP
16.09.2009 Útok SQL injection, jak se mu vyhnout http://blogs.techrepublic.com.com JP
16.09.2009 Boj proti kybernetickým hrozbám, je zde prostor pro mezinárodní spolupráci? http://www.nextgov.com JP
16.09.2009 Vydána nová verze (4.0.2) skeneru zranitelností Nessus http://www.net-security.org JP
16.09.2009 Bruce Schneier - poslední informace k SHA-3 http://www.schneier.com JP
16.09.2009 Kvantová kryptografie získává nový impulz http://www.sciencedaily.com JP
16.09.2009 Nový formát pro malware - reklamy (ads) http://news.cnet.com JP
16.09.2009 Kousek pohledu do života mladého hackera http://mashable.com JP
16.09.2009 Nebezpe?í hotelových po?íta?ových sítí http://xs-sniper.com JP
16.09.2009 USA - zpravodajské služby a kybernetická bezpe?nost http://fcw.com JP
16.09.2009 Zpráva SANS (zá?í 2009) - sou?asná nejv?tší kybernetická rizika http://www.sans.org JP
15.09.2009 E-zin Crypto-World 78/2009 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
15.09.2009 Útoky z postranních kanál? typu DPA (Differential Power Analysis) http://eprint.iacr.org JP
15.09.2009 T?i ?tvrtiny administrátor? nev??í antivirovému software http://www.h-online.com JP
15.09.2009 Také školy v USA se stávají ob?tí cílených online podvod? http://voices.washingtonpost.com JP
15.09.2009 Platební karty a nezbytnost šifrování p?enášených dat http://www.networkworld.com JP
15.09.2009 Americké ministersvo národní bezpe?nosti v p?íštím roce zdvojnásobí po?et lidí zabývajícících se kybernetickou bezpe?ností http://www.bloomberg.com JP
14.09.2009 Napadena stránka New York Times http://news.cnet.com JP
14.09.2009 Jižní Korea bude školit 3000 budoucích kybernetických šerif? http://www.koreaherald.co.kr JP
14.09.2009 Stalo se: elektronický podpis prý platí, dokud se neprokáže opak http://www.lupa.cz JP
14.09.2009 Soumrak SHA-1, ohrožení elektronických podpis? i rozpo?t? IT http://www.lupa.cz JP
14.09.2009 NIST vydal: Draft Special Publication SP 800-85B-1 PIV Data Model Conformance Test Guidelines http://csrc.ncsl.nist.gov JP
14.09.2009 Botnet sestávající z linuxových webserver? http://www.theregister.co.uk JP
14.09.2009 Správa cookies ve Firefoxu http://blogs.techrepublic.com.com JP
14.09.2009 Elektronický podpis v EU - nová norma pro PDF dokumenty http://www.net-security.org JP
14.09.2009 Po?íta??m v srpnu ve sv?t? nejvíc hrozil Conficker, v ?esku trojský k?? Bredolab http://digiweb.ihned.cz JP
14.09.2009 Scareware (obt?žující SW) - jak se chránit? http://blogs.zdnet.com JP
14.09.2009 VoIP steganografie http://www.computerworld.com JP
14.09.2009 Administráto?i firewall? - p?t doporu?ení pro nejlepší postupy http://www.networkworld.com JP
14.09.2009 Forenzní analýza - nejlepší postupy pro sb?r digitálních dat http://blogs.sans.org JP
14.09.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 37/2009 http://www.root.cz JP
12.09.2009 Školení: Bezpe?nost PHP aplikací http://php.vrana.cz PV
11.09.2009 Test - jak jste odolní proti phishingu? http://www.sonicwall.com JP
11.09.2009 Otázky bezpe?nosti - na co by spole?nosti nem?li zapomínat http://www.network-box.co.uk JP
11.09.2009 Napadené weby - falešnými blogy doputuje malware k uživatel?m http://threatcenter.blogspot.com JP
11.09.2009 Austrálie - DoS útok na vládní stránky http://news.zdnet.co.uk JP
11.09.2009 Blackhat SEO - jedna z hlavních taktik dnešních kybernetických podvodník? http://pandalabs.pandasecurity.com JP
11.09.2009 Mazání soubor? - esej Bruce Schneiera http://www.schneier.com JP
10.09.2009 KEYMAKER – studentská sout?ž v rámci workhopu Mikulášská kryptobesídka http://mkb.buslab.org PV
10.09.2009 Datové schránky: pracujeme s epodpisy, III. http://www.lupa.cz JP
10.09.2009 Sedm p?í?in, pro? weby nejsou nyní dále bezpe?né http://www.csoonline.com JP
10.09.2009 Správa cookies pro paranoika http://blogs.techrepublic.com.com JP
10.09.2009 Obama se chystá jmenovat kybernetického šéfa Bílého domu http://www.computerworld.com JP
10.09.2009 Portrét phishera : zbran?, drogy, ukradená ID http://www.theregister.co.uk JP
10.09.2009 Online úto?níci ukradli firm? tém?? p?l milión? dolar? http://voices.washingtonpost.com JP
10.09.2009 Nechrán?ná cookies a úto?níci http://xs-sniper.com JP
10.09.2009 Šest mýt? okolo šifrování http://searchsecurity.techtarget.com.au JP
09.09.2009 Vir? v P2P sítích rapidn? p?ibylo http://digitalne.stahuj.centrum.cz JP
09.09.2009 Historie steganografie http://www.networkworld.com JP
09.09.2009 Flash cookies - jak se s nimi potkáváme online http://blogs.techrepublic.com.com JP
09.09.2009 Bezpe?nostní cvi?ení pom?že lépe se vypo?ádat s bezpe?nostními hrozbami http://www.net-security.org JP
09.09.2009 Problémy s útoky SQL injection se stávají vážn?jšími http://www.theregister.co.uk JP
09.09.2009 Útok na fyzikální generátory náhodných ?ísel http://www.lightbluetouchpaper.org JP
09.09.2009 SWFScan - voln? dostupný skener Flash aplikací http://www.darknet.org.uk JP
09.09.2009 Data, která jsou evidována o amerických cestovatelech http://philosecurity.org JP
09.09.2009 Jak phisherský útok vystavil energetickou spole?nost hacker?m http://www.eweek.com JP
08.09.2009 Diskuze: Napadené index.php a index.html škodlivým kódem http://forum.zive.cz JP
08.09.2009 Sedm smrtelných h?ích? p?i formování bezpe?nostní koncepce http://www.csoonline.com JP
08.09.2009 Odkud p?ichází viry? http://www.pcworld.com JP
08.09.2009 Ob?ti bankovních podvod? vypovídají http://voices.washingtonpost.com JP
08.09.2009 Bankomatová kriminalita - alarmující nár?st http://www.h-online.com JP
08.09.2009 Chcete hacknout heslo e-mailu své (nev?rné) p?ítelkyn?? http://www.washingtonpost.com JP
08.09.2009 Jak na filtrování spamu http://digitalne.stahuj.centrum.cz JP
07.09.2009 Britští v?dci oznámili, že prob?hly první výpo?ty pomocí optického kvantového ?ipu http://www.computing.co.uk JP
07.09.2009 K bezpe?nosti AES-256 https://financialcryptography.com JP
07.09.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 36/2009 http://www.root.cz JP
05.09.2009 T?etí sv?tová válka a kritické trendy kybernetické bezpe?nosti http://www.enterprise-security-today.com JP
05.09.2009 O2 internet - hacknuté routery Thomson TG585 a TG585n http://www.thinkbroadband.com JP
04.09.2009 Nová cesta k útok?m na cloud computing http://www.computerworld.com JP
04.09.2009 Použití jednorázového hesla v praktické kryptografii http://www.schneier.com JP
04.09.2009 Schneier chystá nové vydání své knihy http://www.schneier.com JP
04.09.2009 Co d?lat, pokud vás za?n? otravovat scareware http://voices.washingtonpost.com JP
04.09.2009 Zajímavá myšlenka - detektor pohybu zabudovaný v telefonu http://news.cnet.com JP
04.09.2009 MySqloit - nástroj k provád?ní útok? typu SQL injection http://www.darknet.org.uk JP
03.09.2009 Citlivé údaje klient? pojiš?ovny Uniqa se dostaly na internet http://www.zive.cz JP
03.09.2009 Bezpe?nost intenetu v roce 2009, ov??ení a aktualizace p?edpov?dí http://www.csoonline.com JP
03.09.2009 Jeff Bardin: Deset hlavních d?vod?, pro? pot?ebujeme, aby se organizace zabývaly kybernetickou bezpe?ností http://blogs.csoonline.com JP
03.09.2009 Security Database - nové bezpe?nostní nástroje - p?ehled http://www.security-database.com JP
03.09.2009 Prezentace z konference DEFCON jsou nyní na internetu již také k dispozici http://www.defcon.org JP
03.09.2009 Soud umožní klient?m vznést žalobu na banku pro bezpe?nostní nedostatky http://www.computerworld.com JP
03.09.2009 Ženy pracují s hesly bezpe?n?ji než muži http://www.theregister.co.uk JP
03.09.2009 Bezpe?nost údaj? ve zdravotnictví - hacknutá data v roce 2009 (USA) http://www.networkworld.com JP
03.09.2009 P?emršt?ný strach z kybernetické války http://bostonreview.net JP
03.09.2009 K problém?m G-mailu http://gmailblog.blogspot.com JP
03.09.2009 Hacknuté stránky britského parlamentu http://www.theregister.co.uk JP
02.09.2009 Deset cest k detekci po?íta?ového malware http://downloads.techrepublic.com.com JP
02.09.2009 5 cest, kterými vaše firma m?že snížit IT rizika a získat tak konkuren?ní výhodu http://www.csoonline.com JP
02.09.2009 Vyšlo nové ?íslo (22) (IN)SECURE Magazine http://www.net-security.org JP
02.09.2009 Trojan Zeus a IM http://www.computerworld.com JP
02.09.2009 USA - je voláno po nových pravidlech ohledn? bezpe?nosti web? http://www.computerworld.com JP
02.09.2009 Malware na webech - ho?í nám internet pod nohama (pod rukama)? http://resources.zdnet.co.uk JP
02.09.2009 Recenze knihy - The Myths of Security: What the Computer Security Industry Doesn\'t Want You to Know http://books.slashdot.org JP
02.09.2009 Graudit - nástroj pro audit SW http://www.darknet.org.uk JP
01.09.2009 TopTen ?eských hoax? a ?et?zových zpráv za srpen 2009 http://www.hoax.cz JP
01.09.2009 Pozor na podvody v sociálních sítích (Facebook, Twitter) http://www.csoonline.com JP
01.09.2009 Chcete si najmout botnet pro DDoS útok? http://www.net-security.org JP
01.09.2009 Velká Británie - strategie pro boj s e-kriminalitou http://www.acpo.police.uk JP
01.09.2009 Nepoužívejte šifrování z Windows http://www.computerworld.com JP
01.09.2009 Microsoft ?íká, že hlavním cílem autor? malware jsou USA http://www.theregister.co.uk JP
01.09.2009 Hashovací funkce - p?ehled sou?asného stavu problematiky http://www.ddj.com JP
01.09.2009 USA - Cybersecurity Act - také upravený návrh zákona dává prezidentovi bezprecedentní pravomoci http://www.eweek.com JP
01.09.2009 Monitorovací kamery v Londýn? a jejich užite?nost ve vztahu ke kriminalit? http://www.schneier.com JP
01.09.2009 Upravte konfigurace firemního firewallu, t?i doporu?ení http://searchmidmarketsecurity.techtarget.com JP
01.09.2009 Trojan umož?ující odposlech Skype již pobíhá po internetu http://news.techworld.com JP
Design: Webdesign