Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Banka v Maine žalována - z ú?tu místní firmy zmizelo 588 000 dolar?

25.09.2009
Banka je obvi?ována z toho, že neud?lala dostate?n? mnoho pro to, aby zabezpe?ila ú?et firmy proti podvodník?m. Krádeže byly provedeny v kv?tnu tohoto roku, zlod?ji nejprve získali p?ístupová data k ú?tu firmy. S jejich pomocí pak provedli sérii p?evod?. Podnikatelé nemají takovou ochranu jako jednotlivci, kte?í mohou do 60 dn? rozporovat provedené transakce.
Zdroj: http://voices.washingtonpost.com/securityfix/2009/09/construction_firm_sues_bank_af.html?wprss=securityfix
Autor: JP


<<- novější - O zkušenostech jednoho soumara
Ponemon Institute + Imperva: z p?ehledu vyplývá, že polovina firem nemá ochrán?no osobní data - starší ->>
Design: Webdesign