Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.09.2005 Sout?ž 2005 - nápov?da k úloze ?. I/8 http://soutez2005.crypto-world.info PV
29.09.2005 Sout?ž 2005 - nápov?da k úloze ?. I/10 http://soutez2005.crypto-world.info PV
28.09.2005 Sout?ž 2005 - nápov?da k úloze ?. I/7 http://soutez2005.crypto-world.info PV
28.09.2005 UMAC - zabezpe?ovací kód zpráv http://www.ietf.org VK
27.09.2005 Linux a kryptografie s ve?ejným klí?em, ?ást 3 http://www.linuxjournal.com JP
26.09.2005 Šifrování HDD on-line, teorie http://eprint.iacr.org VK
25.09.2005 Omluva - Registrace do Sout?že 2005 byla od 14.30 do 19.00 pozastavena.... http://soutez2005.crypto-world.info PV
25.09.2005 Sout?ž v lušt?ní 2005 zahájena!!! http://crypto-world.info PV
25.09.2005 Využití kolizí MD5 pro distribuci libovolného škodlivého software http://www.codeproject.com VK
23.09.2005 Kryptografická ochrana p?ed spamem http://eprint.iacr.org JP
21.09.2005 Hashovací funkce - p?ehled vybraných publikací http://paginas.terra.com.br JP
21.09.2005 IEEE Cipher - nové ?íslo http://www.ieee-security.org JP
21.09.2005 NIST vydal draft Special Publication 800-21 Guideline for Implementing Cryptography in the Federal Government http://csrc.nist.gov VK
20.09.2005 NSA schválila sadu algoritm? pro ochranu utajovaných dat stupn? SECRET a TOP SECRET http://www.nsa.gov VK
20.09.2005 Pot?eba šifrování dat roste http://www.computerworld.com JP
19.09.2005 Sout?ž v lušt?ní 2005 odložena p?ibližn? o týden !!! http://crypto-world.info PV
17.09.2005 Microsoft dává vale starým kryptoalgoritm?m, v?etn? SHA-1 http://www.eweek.com VK
17.09.2005 NIST zvyšuje délku klí?e u DSA a zahajuje nahrazování SHA-1 za SHA-256 http://www.crypto-world.info VK
17.09.2005 Mikulášská kryptobesídka 2005 - termín podání p?ísp?vk? do 3.10! http://www.buslab.cz PV
15.09.2005 Faktorizace 1024 bitového RSA do roka ! http://theory.lcs.mit.edu VK
15.09.2005 Vyšel Crypto-World 9/2005 http://crypto-world.info PV
14.09.2005 Program konference NIST k hašovacím funkcím (31.10.-1.11.2005) stanoveen http://www.csrc.nist.gov VK
14.09.2005 Kvantová kryptografie - ?lánek v Scientific American http://www.sciam.com JP
13.09.2005 Korejský algoritmus blokové šifry SEED http://www.kisa.or.kr JP
12.09.2005 Zp?esn?ný odhad odolnosti AES proti diferenciální a lineární kryptoanalýze http://eprint.iacr.org VK
11.09.2005 E-zin Crypto-World 7-8/2005 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
05.09.2005 Budou podle projednávaného trestního zákona penetra?ní testy trestnou ?inností ? http://crypto-world.info VK
05.09.2005 Eliptické k?ivky pro párovací aplikace - teorie http://eprint.iacr.org VK
05.09.2005 Password uložen jako XOR s konstantou... (FileZilla, open source klient FTP/SFTP) http://www.securityfocus.com VK
01.09.2005 Mikulášská kryptobesídka 2005 - podání p?ísp?vk? do 12.9! http://www.buslab.cz PV
01.09.2005 Bude podle navrhovaného §205 trestního zákona v?da (kryptoanalýza) trestná ? http://www.crypto-world.info VK
01.09.2005 Protokol pro vým?nu klí?? v bezdrátových sítích a mobilních za?ízeních http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
Design: Webdesign