Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

NIST vydal draft Special Publication 800-21 Guideline for Implementing Cryptography in the Federal Government

21.09.2005
Je to revize nová verze této p?íru?ky, vydané p?ed šesti lety. Mnoho kryptografických technik bylo od té doby zm?n?no, p?ekonáno, zrušeno nebo zavedeno. P?íru?ka je proto vítaným pomocníkem pro zjišt?ní sou?asného stavu doporu?ovaných technik.
Zdroj: http://csrc.nist.gov/publications/drafts/800-21-Rev1_September2005.pdf
Autor: VKNSA schválila sadu algoritm? pro ochranu utajovaných dat stupn? SECRET a TOP SECRET - starší ->>
Design: Webdesign