Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.09.2004 První po?íta?ová sí?, chrán?ná kvantovými šifrátory http://www.lightreading.com VK
30.09.2004 Nové principy generování a zpracování náhodných dat http://eprint.iacr.org VK
29.09.2004 Šifra z doby d'Artagnana (2. díl) http://technet.idnes.cz PV
29.09.2004 Lze zabránit prolomení všech moderních hašovacích funkcí ? (update stránky o haších) http://eprint.iacr.org VK
28.09.2004 Bruce Schneier - DES - její význam pro sou?asnou kryptografii http://news.com.com JP
28.09.2004 Dva útoky na protokol ustavení klí?e pomocí d?v?ryhodného serveru podle ISO 11770-2 http://eprint.iacr.org VK
28.09.2004 N?mci za 2. sv?tové války v?d?li jak vyzrát na Ameri?any používaný šifrátor M-209 http://www.heise.de VK
24.09.2004 Vyhláška o elektronických podatelnách ?. 496/2004 Sb. http://www.sbirka.cz PV
24.09.2004 Na?ízení vlády ?.495/2004, kterým se provádí zákon ?. 227/2000 Sb. (o elektronickém podpisu) http://www.sbirka.cz PV
24.09.2004 Certifikace kryptografických produkt? (USA) dle FIPS 140-2 - FAQ http://www.corsec.com JP
24.09.2004 E-mailový šifrovací SW pro Lotus Notes a MS Outlook (má certifikát FIPS 140-2 ?) http://www.itsecurity.com VK
23.09.2004 Programovatelný kryptografický modul schválen NSA pro Top Secret http://www.itsecurity.com VK
23.09.2004 Šifrátor století Enigmu možno koupit za pár tisíc - kouzelný web http://www.xat.nl VK
23.09.2004 V roce 2005 budeme ukládat fotky v digi?áku (a info do mobilu?) zašifrovan? http://www.itsecurity.com VK
23.09.2004 Teoretický p?ísp?vek z oblasti steganografie http://eprint.iacr.org VK
22.09.2004 Šifra z doby d'Artagnana http://technet.idnes.cz PV
22.09.2004 Aplikace eliptické kryptografie - druhá ?ást t?ídílné série Certicomu http://www.certicom.com JP
20.09.2004 Vyšlo nové ?íslo IEEE Cipher http://www.ieee-security.org JP
20.09.2004 Srovnání 4 šifrovacích e-mailových program? pro podniky http://www.infoworld.com VK
19.09.2004 Kvantová kryptografie rychlejší a s v?tším dosahem http://www.computerweekly.com JP
17.09.2004 IBM za?ala dodávat PC s bezpe?nostními ?ipy, mající kryptografické funkce http://www.national.com VK
16.09.2004 Návrh nového kryptografického protokolu pro dohodu na klí?i http://eprint.iacr.org JP
16.09.2004 Objasn?ní k nep?esnostem v ?lánku v Crypto-worldu k prolomení hašovacích funkcí http://www.root.cz VK
16.09.2004 Technet o sout?ži v lušt?ní na Crypto-Worldu http://technet.idnes.cz PV
15.09.2004 Mikulášská kryptobesídka 2004 (Call for Papers) http://www.tns.cz PV
15.09.2004 Vyšel e-zin Crypto-World 9/2004 (sout?ž v lušt?ní zahájena)! http://crypto-world.info PV
15.09.2004 SHA-224 - vyšlo nové rfc.3874 ftp://ftp.rfc-editor.org JP
14.09.2004 Ochrana soubor? na disku http://www.marinij.com JP
14.09.2004 D?sledky útoku na hashovací funkce - diskuse na webu http://developers.slashdot.org JP
13.09.2004 Weplab - výukový nástroj k šifrování (WEP) v bezdrátových sítích (pro Linux) http://www.snpx.com VK
11.09.2004 Zašifrujte dokument tak, aby šel dešifrovat až v p?íštím roce! http://eprint.iacr.org JP
10.09.2004 Postranní kanály - nový typ útoku proti eliptickým kryptosystém?m http://eprint.iacr.org JP
08.09.2004 Riemannova hypotéza - podle Louise de Branges http://www.math.purdue.edu JP
08.09.2004 Francouzský matematik Louis de Branges tvrdí, že má d?kaz Riemannovy hypotézy - jednoho z tzv. Millenium problém?. Za ?ešení kteréhokoliv z nich je vypsána odm?na milión dolar?. http://www.whatpc.co.uk JP
06.09.2004 Jak Al-Kajdá používá techniku a internet http://www.pcworld.com VK
02.09.2004 Je šifrování odsouzeno k zániku? http://www.technologyreview.com JP
02.09.2004 Kolize hashovacích funkcí - FAQ http://www.cryptography.com JP
02.09.2004 Kerberos - Kritická chyba umož?uje ovládnout systém http://www.infoworld.com VK
02.09.2004 WiFi Protected Access 2 je nová technická specifikace Wi-Fi Alliance, založená na práv? schváleném standardu 802.11i http://www.gcn.com VK
01.09.2004 DES se brání demisi - 9.9. oficiáln? kon?í http://www.eweek.com VK
Design: Webdesign