Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Na?ízení vlády ?.495/2004, kterým se provádí zákon ?. 227/2000 Sb. (o elektronickém podpisu)

24.09.2004
Na?ízení vlády, kterým se provádí zákon ?. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o zm?n? n?kterých dalších zákon? (zákon o elektronickém podpisu), ve zn?ní pozd?jších p?edpis?

V p?ípad?, že se zajímáte o elektronický podpis a jeho možnosti využití, doporu?uji si doplnit knihovni?ku o rozeslanou ?ástku 171/2004, která obsahuje výše uvedené na?ízení vlády. Na uvedeném linku bude na?ízení voln? ke stažení jen po omezenou dobu.
Pokud jej nestihnete v tomto období stáhnout, najdete je nap?. na domovské stránce Crypto-Worldu v sekci Informace, ?ást : Právní p?edpisy a standardy pro EP.

Citace: 495/2004 Sb.
?ástka: 171/2004 Sb.
Na stran? (od-do): 9670-9671
Rozeslána dne: 22. zá?í 2004
Druh p?edpisu: Na?ízení vlády
Auto?i p?edpisu: Vláda ?R
Datum p?ijetí: 25. srpna 2004
Datum ú?innosti od: 1. ledna 2005

Zdroj: http://www.sbirka.cz/NOVE/04-495.htm
Autor: PV


<<- novější - Vyhláška o elektronických podatelnách ?. 496/2004 Sb.
Certifikace kryptografických produkt? (USA) dle FIPS 140-2 - FAQ - starší ->>
Design: Webdesign