Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.07.2006 Falešný web Interpolu http://www.theregister.co.uk JP
31.07.2006 Chcete mít již dnes bezpe?nostní vlastnosti, které budou mít Windows Vista ? http://www.itnews.com.au JP
31.07.2006 rfc.4634 - US Secure Hash Algorithms (SHA and HMAC-SHA) http://www.rfc-archive.org JP
31.07.2006 R?zné distribuce Linuxu a bezpe?nost http://searchsecurity.techtarget.com JP
31.07.2006 NIST - draft SP 800-96, PIV Card / Reader Interoperability Guidelines. http://csrc.ncsl.nist.gov JP
31.07.2006 Honeypot - k ?emu všemu ho m?žete použít http://www.whitedust.net JP
31.07.2006 Windows Genuine Advantage - co to je a jak se toho zbavit http://www.computerworld.com JP
30.07.2006 Detekce rhybá?ských e-mail? http://www.it-observer.com JP
30.07.2006 Citybank - dvoufaktorová autentizace rozbita http://financetech.com JP
28.07.2006 Zítra za?íná konference Black Hat v Las Vegas http://www.networkworld.com JP
28.07.2006 Bezpe?nost koncového bodu http://www.infosecwriters.com JP
28.07.2006 NIST - SP 800-85B, PIV Data Model Conformance Test Guidelines. http://csrc.ncsl.nist.gov JP
28.07.2006 Použití SAT pro kryptoanalýzu hashovacích funkcí http://eprint.iacr.org JP
28.07.2006 Firefox - již stejná rizika jako mainstream https://financialcryptography.com JP
28.07.2006 Ophcrack Live CD - The fastest Windows password cracker http://ophcrack.sourceforge.net JP
28.07.2006 Bruce Schneier k problematice bot? http://www.wired.com JP
27.07.2006 Windows Vista - budeme se cítit bezpe?n?ji? http://articles.techrepublic.com.com JP
27.07.2006 Bezpe?nost webovských aplikací - to není jen kvalitní heslo http://www.it-observer.com JP
27.07.2006 Securing Your Apache Web Server with a Thawte Digital Certificate http://www.computerworld.com JP
27.07.2006 National Security Agency a soukromí ob?an? http://www.sci-tech-today.com JP
27.07.2006 NIST - Special Publication 800-53, Recommended Security Controls for Federal Information Systems, Revision 1 http://csrc.ncsl.nist.gov JP
27.07.2006 Pr?vodce ?ízením rizik http://www.skyboxsecurity.com JP
26.07.2006 ?o sa stalo v Národnom bezpe?nostnom úrade? http://pocitace.sme.sk JP
26.07.2006 Jaroslav Pinkava - Phishing aneb rhyba?ení 1. http://interval.cz JP
26.07.2006 Pr?vodce ochranou cestovatele p?ed krádeží dat http://www.tomsnetworking.com JP
26.07.2006 Klonování ?ipu RFID je možné http://www.theregister.co.uk JP
26.07.2006 Ud?lej si sám - SSL VPN - ?ást 1. http://www.tomsnetworking.com JP
26.07.2006 Otestujte si sv?j firewall pomocí Nmap http://searchsecurity.techtarget.com JP
25.07.2006 Odposloucháváme data na p?epínaném Ethernetu http://www.lupa.cz JP
25.07.2006 Tony Bradley - chra?te se p?ed spyware a rhybá?i http://netsecurity.about.com JP
25.07.2006 6 krok? k ochran? vaší bezdrátové sít? http://www.informationweek.com JP
25.07.2006 P?íru?ka pro implementace ISMS na bázi BS 7799/ISO 27000 http://www.infosecwriters.com JP
25.07.2006 Dávejte si pozor - ransomware! http://news.zdnet.co.uk JP
25.07.2006 Konference Hope 6 - další komentá?e http://toba.ath.cx:724 JP
24.07.2006 OpenSSH a Linux http://downloads.techrepublic.com.com JP
24.07.2006 Rhybá?i a VoIP http://www.crn.com JP
24.07.2006 Konference HOPE (Hackers on Planet Earth) 21-23.7 2006 http://wiki.hopenumbersix.net JP
24.07.2006 P?ehled steganografie http://www.fbi.gov JP
23.07.2006 80 procent nových typ? malware antiviry neodhalí http://www.zdnet.com.au JP
22.07.2006 Hacke?i odpojili slovenský bezpe?nostní ú?ad http://www.novinky.cz JP
22.07.2006 Postranní kanály - souhrn existujících informa?ních zdroj? (ECRYPT) http://www.crypto.ruhr-uni-bochum.de JP
22.07.2006 Cipher - nové vydání informací IEEE (?ervenec 2006) http://www.ieee-security.org JP
22.07.2006 Hlasová autentizace a telofonní bankovnictví http://www.abnamro.com JP
22.07.2006 Firefox 2.0 bude obsahovat ochrany proti rhybá??m http://redmondmag.com JP
22.07.2006 Zkuste najít heslo a vyhrát http://weblog.infoworld.com JP
21.07.2006 Oskenujte si webovskou stránku p?ed její návšt?vou http://www.informationweek.com JP
21.07.2006 Recenze knihy Pro PHP Security http://books.slashdot.org JP
21.07.2006 Bruce Schneier k problematice bezpe?nostní certifikace pracovník? http://www.schneier.com JP
21.07.2006 První z nové generace rootkit? http://techrepublic.com.com JP
21.07.2006 Finan?ní služby - malware a bezpe?nost http://searchsecurity.bitpipe.com JP
20.07.2006 Archivace dat a legislativa http://www.it-observer.com JP
20.07.2006 Komentá? - OpenSSL - k ztrát? certifikátu FIPS http://www.scmagazine.com JP
20.07.2006 On the postquantum cipher scheme http://eprint.iacr.org JP
20.07.2006 Spam - aktuální situace http://www.informationweek.com JP
20.07.2006 Kapitola z knihy Linux Firewalls http://business.itbusinessnet.com JP
20.07.2006 Bezpe?nostní správce sít? - sedm cest k úsp?chu http://www.computerworld.com JP
19.07.2006 Mark Russinovich - jeho firma Winternals Software koupena Microsoftem http://www.informationweek.com JP
19.07.2006 Nová norma IEEE 802.1x - k otázkám autentizace http://www-128.ibm.com JP
19.07.2006 IPSEC - identifikace a autentizace http://searchsecurity.techtarget.com JP
19.07.2006 Hacknutý linuxový server - jak probíhá obnova http://www.ducea.com JP
19.07.2006 Byl zve?ejn?n nástroj na vyhledávání malware opírající se o vyhledáva? Google http://www.computerworld.com JP
18.07.2006 NIST zrušil certifikaci Open SSL (dle FIPS-140-2)! http://www.gcn.com JP
18.07.2006 Online banky a bezpe?nost http://www.cio-today.com JP
18.07.2006 McAfee Avert Labs Sage Report http://www.mcafee.com JP
18.07.2006 Komentá?e k letošnímu kontroverznímu p?ehledu CSI/FBI http://www.securityfocus.com JP
18.07.2006 Analýza malware na bázi rootkitu na základ? jeho chování http://isc.sans.org JP
18.07.2006 Lightweight OCSP Profile for High Volume Environments http://www.ietf.org JP
17.07.2006 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky za 28. týden roku 2006 http://www.root.cz JP
17.07.2006 6th Workshop on Privacy Enhancing Technologies http://petworkshop.org JP
17.07.2006 Bezpe?nost Firefoxu - p?t podstatných nástroj? http://www.informationweek.com JP
17.07.2006 Robert Vamosi k problému dvoufaktorová autentizace vs. rhybá?i http://reviews.cnet.com JP
17.07.2006 Hackovací techniky v bezdrátové síti http://www.cs.wright.edu JP
16.07.2006 Rozd?lení databáze novinek NEWS na dv? samostatné ?ásti - Crypto-News a Crypto-Security http://crypto-world.info PV
16.07.2006 Rozd?lení databáze novinek NEWS na dv? samostatné ?ásti - Crypto-News a Crypto-Security http://crypto-world.info PV
15.07.2006 11th annual CSI/FBI Computer Crime and Security Survey http://www.gocsi.com JP
15.07.2006 Draft IETF pkix Cryptographic Message Syntax (CMS) Multiple Signer Clarification http://www.ietf.org JP
15.07.2006 Skype protokol byl cracknut http://www.voipwiki.com JP
15.07.2006 Nová norma pro hashovací funkce - AHS (Advanced Hash Standard) - prozatímní ?asový plán http://www.csrc.nist.gov JP
14.07.2006 V nových ?eských pasech bude zašifrovaná fotografie http://digiweb.ihned.cz JP
14.07.2006 Kryptografické párování a postranní kanály http://eprint.iacr.org JP
14.07.2006 K bezpe?nosti RFID http://eprint.iacr.org JP
14.07.2006 Kevin Mitnick - nový ?lánek - Mitigating Malware in Userland http://www.appsense.com JP
14.07.2006 Problém související s klikáním na reklamní bannery http://www.schneier.com JP
14.07.2006 iPod a forenzní analýza http://www.utica.edu JP
14.07.2006 Boj s rootkity - poslední informace http://www.f-secure.com JP
14.07.2006 Draft IETF pkix - Subject Identification Method (SIM) http://www.ietf.org JP
13.07.2006 Virtualizace jako ochrana p?ed malware http://www.securityfocus.com JP
13.07.2006 Penetra?ní testy - vizuální p?íru?ka http://www.vulnerabilityassessment.co.uk JP
13.07.2006 Ješt? k rhybá?skému prolomení dvoufaktorové autentizace http://blog.washingtonpost.com JP
13.07.2006 Diskuse - je Windows Genuine Advantage Program spyware? http://www.computerworld.com JP
13.07.2006 Bezpe?nost zpráv - sedm klí?ových moment? http://www.computerworld.com JP
12.07.2006 Bezpe?né RSS a IE7 http://itmanagement.earthweb.com JP
12.07.2006 Rozsáhlé útoky hacker? na po?íta?e americké vlády http://www.cnn.com JP
12.07.2006 Informa?ní systémy v nemocnicích a hrozby http://www.infosecwriters.com JP
12.07.2006 Bezdrátové sít? pro menší firmy http://www.infosecwriters.com JP
12.07.2006 Rhybá?i za?ínají využívat VoIP http://news.zdnet.co.uk JP
11.07.2006 P?ipravuje se ve?ejná sout?ž na hašovací funkce, podobn? jako na AES ! http://www.csrc.nist.gov VK
11.07.2006 Bezpe?né zálohování dat - na co se nesmí zapomenout http://www.it-observer.com JP
11.07.2006 Zranitelnosti prohlíže?? a technika nazývaná fuzzing http://reviews.cnet.com JP
11.07.2006 Dvoufaktorová autentizace a útoky rhybá?? https://financialcryptography.com JP
11.07.2006 Šest pravidel pro šifrování vašich podnikových dat http://searchsecurity.bitpipe.com JP
11.07.2006 NSA za?ala odposlouchávat prost?ednictvím ATT sedm m?síc? p?ed útokem z 11.9.2001 nikoli po n?m http://cryptome.org VK
10.07.2006 Další úsp?ch ?eské kryptologie – p?ísp?vek na SAC 2006 http://users.encs.concordia.ca VK
10.07.2006 P?t nej?ast?jších hrozeb pro bezpe?nost aplikací - p?ehled a doporu?ení http://searchappsecurity.techtarget.com JP
10.07.2006 Rootkity - fórum http://www.castlecops.com JP
10.07.2006 True Crypt - chránime a schovávame citlivé súbory (open source) http://www.dsl.sk JP
10.07.2006 Rootkity? Rad?ji nep?ehlížet http://www.lupa.cz JP
10.07.2006 Visa + Master Card - nová bezpe?nostní pravidla v návaznosti na normu PCI http://www.computerworld.com JP
10.07.2006 Velká Británie - problémy s ID kartami http://www.theregister.co.uk JP
09.07.2006 E-zin Crypto-World 6/2006 uvoln?n k volnému stažení ! http://crypto-world.info PV
07.07.2006 Dvoufaktorová autentizace a praxe http://www.computerworld.com JP
07.07.2006 IM (Instant Messaging) - v ?em jsou jeho nebezpe?í http://www.cio-today.com JP
07.07.2006 Bezdrát - n?které nástroje (raw injection - proof of concept) http://rfakeap.tuxfamily.org JP
06.07.2006 Nový úsp?ch sm?rem ke kvantovým po?íta??m - praktické iontové pasti http://www.nist.gov VK
06.07.2006 Kryptografický procesor (ECC!) pro RFID http://eprint.iacr.org VK
06.07.2006 Prokazatelná bezpe?nost - jak správn? interpretovat získané výsledky http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
06.07.2006 Informa?ní technologie - lákadlo pro teroristy http://www.telnet.cz JP
06.07.2006 Obrana proti útoku SQL injection http://www.it-observer.com JP
06.07.2006 20 let po?íta?ových vir? http://www.informationweek.com JP
06.07.2006 Co d?lat p?ed, b?hem a po útoku malware http://i.cmpnet.com JP
06.07.2006 Jaký byl malware v 1.pololetí 2006? http://www.net-security.org JP
06.07.2006 Triky pro SSH http://en.jakilinux.org JP
06.07.2006 Kryptografické párování a dohoda na klí?i založená na ID http://grouper.ieee.org JP
04.07.2006 Karatsub?v algoritmus pro násobení polynom? - nové výsledky http://eprint.iacr.org JP
04.07.2006 NIST vydal draft - Special Publication 800-78-1, Cryptographic Standards and Key Sizes for Personal Identity Verification. http://csrc.ncsl.nist.gov JP
04.07.2006 Tony Bradley - p?ehled bezplatných (free) bezpe?nostních nástroj? http://netsecurity.about.com JP
04.07.2006 Efektivní správa záplatování a zranitelnosti (diserta?ní práce) http://www.net-security.org JP
04.07.2006 Velký ?ínský Firewall - rozbit výzkumníky z cambridgské univerzity http://news.zdnet.co.uk JP
03.07.2006 Archiv Vlastimila Klímy také na http://crypto-world.info/klima/ http://crypto-world.info VK
03.07.2006 Šifrovací panovnice kouzla zbavená (Enigma) http://www.telnet.cz JP
03.07.2006 Techniky boje proti spamu http://www.infosecwriters.com JP
03.07.2006 Jak FBI rozbíjí WEP http://masc2279.no-ip.org JP
03.07.2006 Bezpe?nost v heterogenním prost?edí (Unix+Windows) s MS Windows Server 2003 http://www.microsoft.com JP
02.07.2006 VoIP - jak pracuje Zimmermanovo Zfone ? http://www.infosecwriters.com JP
02.07.2006 Pentagon, NSA a bezpe?nost dat http://www.tmcnet.com JP
02.07.2006 N?které psychologické faktory úsp?šného rhyba?ení http://www.infosecwriters.com JP
Design: Webdesign