Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.06.2008 Jak chránit peníze na firemních i osobních ú?tech http://itbiz.cz JP
30.06.2008 Stalo se: je cenzura Internetu už i v ?R? http://www.lupa.cz JP
30.06.2008 Škodlivý kód v roce 2008 - p?ehled http://www.ins.com JP
30.06.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 26/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
30.06.2008 Ethical Hacker: syllabus kurzu http://www.eccouncil.org JP
28.06.2008 Boj s kybernetickými hrozbami - interview s Bruce Schneierem http://www.theedgedaily.com JP
28.06.2008 Základní p?íru?ka ke kontrole spamu http://www.itsecurity.com JP
28.06.2008 Hacke?i zaúto?ili na weby kritických organizací internetu http://www.computerworld.com JP
28.06.2008 Velký bezpe?nostní problém IE http://www.heise-online.co.uk JP
27.06.2008 M?jte data jako v bavlnce díky automatickému šifrování http://technet.idnes.cz JP
27.06.2008 Firefox 3 a EV SSL digitální certifikáty http://www.hostreview.com JP
27.06.2008 K základ?m: Co je to firewall a jak funguje? http://netsecurity.about.com JP
27.06.2008 Malware, spam a botnety - rostou rychleji než kdykoliv p?edtím http://www.networkworld.com JP
27.06.2008 Doporu?ení ENISA ve vztahu k bezpe?nosti internetu http://weis2008.econinfosec.org JP
27.06.2008 K jedné technice pro hledání skrytých služeb http://www.cl.cam.ac.uk JP
26.06.2008 Ruští hacke?i plánují útoky proti baltickým zemím a Ukrajin? http://blogs.zdnet.com JP
26.06.2008 Sedm nezbytných krok? p?i plánování obnovy po havárii http://www.networkworld.com JP
26.06.2008 Šest doporu?ení pro ochranu p?ed ztrátou vašeho notebooku http://www.net-security.org JP
26.06.2008 Vyšlo nové (17.) ?íslo (In)SECURE Magazine (online) http://www.net-security.org JP
26.06.2008 K bezplatnému nástroji Secunia Personal Software Inspector http://blogs.techrepublic.com.com JP
26.06.2008 Tenisové stránky pod útokem SQL injection http://www.theregister.co.uk JP
26.06.2008 Britské ministerstvo obrany zve?ejnilo plán, podle kterého budou imlementována nová bezp.opat?ení (IT) http://news.zdnet.co.uk JP
26.06.2008 Google Earth - slouží k vyhledání nehlídaných dom? http://www.schneier.com JP
26.06.2008 RFID jsou rizikem pro medicínská za?ízení http://blogs.wsj.com JP
26.06.2008 Self-signed SSL certifikát - lze ho akceptovat? http://it.slashdot.org JP
25.06.2008 Open source nástroje k obnov? dat (p?i havárii) http://www.informationweek.com JP
25.06.2008 Francie chce odpojovat uživatele porušující autorská práva http://www.lupa.cz JP
25.06.2008 Mýty a legendy okolo RFID http://www.itaa.org JP
25.06.2008 Payment Card Industry (PCI) - sou?asné trendy http://www.crn.com JP
25.06.2008 FreeBSD a nástroj portaudit http://blogs.techrepublic.com.com JP
25.06.2008 Schneier : interní a externí úto?níci, jak to skute?n? je s jejich vzájemným pom?rem? http://www.schneier.com JP
25.06.2008 Microsoft a HP p?ichází s voln? dostupnými nástroji pro ochranu web? p?ed hackery http://www.computerworld.com JP
25.06.2008 4 znaky toho, že jste to p?i ?ešení bezpe?nostních problém? pon?kud p?ehnali http://www.computerworld.com JP
25.06.2008 ?ína je domovem poloviny všech škodících web? http://blog.washingtonpost.com JP
25.06.2008 Demo nezáplatované zranitelnosti MS Word http://blogs.zdnet.com JP
24.06.2008 Jaké finan?ní metriky použít p?i hodnocení efektivnosti bezpe?nosti komunikací ve vaší firm?? http://www.csoonline.com JP
24.06.2008 Objevila se nová generace ?erv?, kte?í kradou hesla k hrám http://www.heise-online.co.uk JP
24.06.2008 Hodinu po vydání Firefoxu 3 byla oznámena jeho kritická zranitelnost http://blogs.techrepublic.com.com JP
24.06.2008 NAC - základní p?íru?ka (John Edwards) http://www.itsecurity.com JP
24.06.2008 Nová technologie umí detekovat výbušniny a biologická a chemická nebezpe?í https://publicaffairs.llnl.gov JP
24.06.2008 K bezpe?nostním vlastnostem Firefoxu 3.0 http://www.linuxsecurity.com JP
24.06.2008 ICANN - bude aktivní proti ?ínským registrátor?m? http://www.thestandard.com JP
24.06.2008 Desatero informa?ní bezpe?nosti http://www.informit.com JP
24.06.2008 Londýn: úsp?šný útok na RFID http://www.pcpro.co.uk JP
23.06.2008 Firefox 3 - rozhovor s jeho tv?rci k bezpe?nostním vlastnostem prohlíže?e http://www.securityfocus.com JP
23.06.2008 Organizovaná po?íta?ová kriminalita rekrutuje studenty http://news.zdnet.co.uk JP
23.06.2008 Jak d?v?ryhodné m?že být OpenID, když jeho vývojá?i sami mu ned?v??ují? http://silverstr.ufies.org JP
23.06.2008 Chcete být hackerem? Jak tedy za?ít? http://www.bmighty.com JP
23.06.2008 K ochran? server? p?ed útoky typu Google hacking http://searchsecurity.techtarget.com JP
23.06.2008 Nový draft IETF pkix - Trust Anchor Management Requirements http://www.ietf.org JP
23.06.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 25/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
20.06.2008 Google hacking, jakého typu informace jsou vyhledávány? http://www.lloydslist.com JP
20.06.2008 Mark Russinovich o bezpe?nosti Windows Vista (video) https://ms.istreamplanet.com JP
20.06.2008 Bezpe?nost webových aplikací http://www.infosecwriters.com JP
20.06.2008 Trend Micro p?ichází s novým p?ístupem k boji proti malware http://news.zdnet.co.uk JP
20.06.2008 Krádež vašeho bezdrátového p?ipojení m?že skrývat další p?e?iny http://www.crime-research.org JP
20.06.2008 Každý t?etí aj?ák špehuje své kolegy http://www.msnbc.msn.com JP
20.06.2008 Ameri?tí studenti mohou za hacknutí školních po?íta?? dostat až 38 let http://www.theregister.co.uk JP
20.06.2008 Bezpe?nostní firma vyzývá k DDoS útoku na své servery http://blogs.zdnet.com JP
19.06.2008 Je váš po?íta? v bezpe?í? Overte si to! http://pocitace.sme.sk JP
19.06.2008 Nové ?lánky k SHA-2 na serveru Cryptology ePrint Archive http://eprint.iacr.org JP
19.06.2008 VoIP a nedokonalost kombinace kompresních a šifrovacích postup? http://www.cs.jhu.edu JP
19.06.2008 Objeven DNSChanger Trojan zam??ený na routery http://news.cnet.com JP
19.06.2008 Zranitelnosti virtualiza?ních technologií http://www.itsecurity.com JP
19.06.2008 Kávovar zapojený v po?íta?ové síti - pozor - hrozí útoky Al-Kajdy http://www.theregister.co.uk JP
19.06.2008 Finjan odhalil p?l gigabajtu kradených dat na kriminálních serverech http://blogs.zdnet.com JP
19.06.2008 Nový draft IETF pkix : Traceable Anonymous Certificate http://www.ietf.org JP
19.06.2008 Desítka nejpozoruhodn?jších pohrom digitálních dat http://software.silicon.com JP
18.06.2008 Forenzní zpráva k p?ípadu malware, které stahovalo d?tské porno http://blogs.csoonline.com JP
18.06.2008 Verizon: Data Breach Investigations Report http://www.verizonbusiness.com JP
18.06.2008 Tradi?ní otázka - je Linux bezpe?n?jší OS? http://blogs.techrepublic.com.com JP
18.06.2008 Vaše firma na internetu a související ochrany jejích aktiv http://blogs.techrepublic.com.com JP
18.06.2008 Odposlechy: p?íru?ka typu ud?lej si sám http://www.itsecurity.com JP
18.06.2008 Velká Británie je cílem velkého množství kybernetických útok? http://news.zdnet.co.uk JP
18.06.2008 K historii mezinárodní verze PGP http://www.creativedestruction.com JP
18.06.2008 VISA chystá novou generaci karet s jednorázovými hesly http://www.heise-online.co.uk JP
18.06.2008 Hororové p?íb?hy uživatel? po?íta?? http://www.infoworld.com JP
18.06.2008 Jak zabezpe?it virtuální server http://searchsecurity.techtarget.com JP
18.06.2008 Nová verze draftu IETF pkix: Additional Algorithms and Identifiers for DSA and ECDSA http://www.ietf.org JP
17.06.2008 Spamme?i a registráto?i domén http://blog.washingtonpost.com JP
17.06.2008 Neznámí hacke?i napadli web ?MFS http://brnensky.denik.cz JP
17.06.2008 Vy?istit - recenze jednoho také bezpe?nostního programu http://www.viry.cz JP
17.06.2008 Za stahování d?tského porna mohlo malware nikoliv uživatel http://www.theregister.co.uk JP
17.06.2008 Bruce Schneier k ransomware http://www.schneier.com JP
17.06.2008 Nový útok na elektronické zámky - magnetický kruh http://www.toool.nl JP
16.06.2008 Advanced Encryption Standard - útoky využívající keš pam?ti po?íta?e http://eprint.iacr.org JP
16.06.2008 NSA - suite B - práce s digitálním cerifikáty http://cryptome.org JP
16.06.2008 ENISA - prodloužen mandát http://www.scmagazineuk.com JP
16.06.2008 Ekonomika, psychologie a sociologie bezpe?nosti http://www.dtc.umn.edu JP
16.06.2008 AVG Linkscanner d?lá problémy, zat?žuje provoz http://www.theregister.co.uk JP
16.06.2008 K zranitelnosti Bluetooth ve Windows http://www.securiteam.com JP
16.06.2008 Rekonstrukce soubor? v po?íta?i, který byl napaden prost?ednictvím Gpcode (ransomware) http://www.viruslist.com JP
16.06.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 24/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
16.06.2008 Bezpe?n? s notebookem https://www.accelacomm.com JP
15.06.2008 Vyšel e-zin Crypto-World 6/2008 http://crypto-world.info PV
13.06.2008 Schneier ke snaze Kaspersky Lab rozbít RSA-1024 http://www.schneier.com JP
13.06.2008 Recenze knihy: The Little Black Book of Computer Security, Second Edition http://www.networkworld.com JP
13.06.2008 Základní p?íru?ka k firewall?m http://www.itsecurity.com JP
13.06.2008 Spamme?i a farmatika http://www.infomaticsonline.co.uk JP
13.06.2008 ?ína popírá hacknutí po?íta?? amerických kongresmen? http://www.computerworld.com JP
13.06.2008 Intellipedia - CIA p?ichází s projektem (typu Wikipedia) http://www.computerworld.com JP
13.06.2008 Najvä?šie po?íta?ové katastrofy (a ako ich preži?) http://www.itnews.sk JP
13.06.2008 Nové obrany proti automatizovaným útok?m SQL injection http://searchsecurity.techtarget.com JP
12.06.2008 E-zin Crypto-World 5/2008 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
12.06.2008 Ameri?tí kongresmeni: ?í?ané hackli naše po?íta?e http://www.theregister.co.uk JP
12.06.2008 Nové podvody s platební kartou využívají hotelových rezervací http://zpravy.idnes.cz JP
12.06.2008 Zabezpe?te své Windows Vista http://netsecurity.about.com JP
12.06.2008 Pakistánská cenzura YouTube ukázala na jednu z velkých hrozeb pro fungování internetu http://www.csoonline.com JP
12.06.2008 Jak rozpracovat zevrubný program pro správu zranitelností aplikací http://www.csoonline.com JP
12.06.2008 Stáhn?te si voln? dostupnou e-knihu: Scared Safe: Life\'s Little Identity Theft Prevention Handbook http://www.identityfinder.com JP
12.06.2008 Nalezena nová cesta k ochran? po?íta?ových sítí proti ?erv?m http://www.sciencedaily.com JP
12.06.2008 Hacke?i teenage?i - desítka t?ch, kte?í se vyznamenali (v uvozovkách) http://www.itsecurity.com JP
12.06.2008 Gartner: Opatrn? p?i zavád?ní iPhone ve vaší firm? http://www.computerworld.com JP
12.06.2008 V?tšina datových pr?nik? je objevena p?íliš pozd? http://www.infoworld.com JP
12.06.2008 Zákony k ochran? p?ed datovými pr?niky nemají preventivní efekt http://searchsecurity.techtarget.com JP
12.06.2008 Pracovní skupina pkix - vyšla ?ty?i nová rfc k správ? certifikát? http://www.ietf.org JP
12.06.2008 K zranitelnosti Safari ve Windows http://blog.washingtonpost.com JP
12.06.2008 Chybné zadání hesla m?že vést k jeho prozrazení http://www.irongeek.com JP
12.06.2008 Útok DoS na RFID ?te?ku http://www.hackaday.com JP
12.06.2008 Malware tiše m?ní nastavení router? http://blog.washingtonpost.com JP
11.06.2008 4.-5. prosince 2008 je Mikulášská kryptobesídka, do 30.9. pište piln? p?ísp?vky, http://mkb.buslab.org VK
11.06.2008 Faktorizace a rozbití RSA jsou ekvivalentní v generickém modelu http://eprint.iacr.org JP
11.06.2008 Microsoft najal odborníka na boj proti phishingu http://www.computerworld.com JP
11.06.2008 18 nástroj? pro analýzu sít? http://www.gcn.com JP
11.06.2008 Hacknutý web umožnil krádež informací ke kartám 36 000 zákazník? http://news.bbc.co.uk JP
11.06.2008 Nessus 3.2 - Co je nového (tutoriál) http://searchsecurity.techtarget.com JP
10.06.2008 Na podce?ovanou hrozbu SQL injection doplácí i ?ada ?eských web? http://www.lupa.cz JP
10.06.2008 Jaká je vlastn? NAC (Network Access Control)? http://www.csoonline.com JP
10.06.2008 Malware na legitimních stránkách tvo?í nejv?tší ?ást rizik uživatel? http://www.securityfocus.com JP
10.06.2008 Americký vojenský superpo?íta? - nový rekord v po?tu operací za sekundu http://news.cnet.com JP
10.06.2008 IM (Instant Messaging) - p?ehled problematiky bezpe?nosti a ochrany soukromí http://news.cnet.com JP
10.06.2008 Voln? dostupný nástroj k ochran? VM server? http://www.computerworld.com JP
10.06.2008 Nejlepší postupy pro ochranu vašeho ID online http://www.computerworld.com JP
10.06.2008 Fórum na stránkách Kaspersky Lab diskutuje rozbití RSA-1024 http://forum.kaspersky.com JP
10.06.2008 Ameri?ané se více obávají kyberkriminality než vloupání a p?epadení http://www.net-security.org JP
09.06.2008 Forenzní analýza a registry ve Windows http://searchsecurity.techtarget.com.au JP
09.06.2008 XSS zranitelnosti využitelné pro phishing se týkají i takových firem jako jsou Verisign, MCAfee a Symantec http://www.xssed.com JP
09.06.2008 Bezpe?nostní firma žádá o pomoc s rozbitím šifrovacího klí?e použitého pro vyd?ra?ství (ransomware) http://www.computerworld.com JP
09.06.2008 P?t nejlepších antivirových aplikací http://lifehacker.com JP
09.06.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 23/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
06.06.2008 Návrh nového módu pro AES (Advanced Encryption Standard) http://grouper.ieee.org JP
06.06.2008 Nová varianta vyd?ra?ského viru používá nerozbitelnou šifru http://www.computerworld.com.au JP
06.06.2008 Recenze knihy: Little Black Book of Computer Security (2.vydání) http://netsecurity.about.com JP
06.06.2008 P?edpov?? hrozeb na ?erven 2008 http://www.net-security.org JP
06.06.2008 Skenery zranitelností - základní p?íru?ka http://www.itsecurity.com JP
06.06.2008 Cestujete v lét? s notebookem? P?e?t?te si 5 doporu?ení k jeho zabezpe?ení http://www.computerworld.com JP
06.06.2008 Sníží zákony ukládající zve?ejnit datové pr?niky objem krádeží ID? http://weis2008.econinfosec.org JP
06.06.2008 Objem malware na webech vzrostl o 400 procent (kv?ten 2007-kv?ten 2008) http://news.zdnet.co.uk JP
05.06.2008 Organizované skupiny hacker? za?ínají tvo?it syndikáty http://www.abs-cbnnews.com JP
05.06.2008 Akademie bezpe?nosti (videa) http://www.theacademy.ca JP
05.06.2008 Nástroje digitální forenzní analýzy http://www.csoonline.com JP
05.06.2008 ENISA: Tiskn?me bezpe?n? http://www.enisa.europa.eu JP
05.06.2008 Pracovní skupina IETF S/MIME vydala t?i drafty http://www.ietf.org JP
05.06.2008 ID v americké spole?nosti http://www.americanprogress.org JP
04.06.2008 Ukradená data kon?í v keši Google http://searchsecurity.techtarget.com JP
04.06.2008 McAfee ve své zpráv? identifikuje nejvíce nebezpe?né domény ve sv?t? http://news.cnet.com JP
04.06.2008 Jak chránit sí? a sv?j po?íta? p?ed crimeware (diskuse s dv?ma odborníky) http://www.networkworld.com JP
04.06.2008 Mýty okolo kopírování a sdílení CD a MP3 http://netsecurity.about.com JP
04.06.2008 Biometrie hlasu - bude perspektivní technologií? http://www.scmagazineuk.com JP
04.06.2008 Top 10 doporu?ení pro ochranu p?ed krádeží ID http://www.net-security.org JP
04.06.2008 Kyberkriminalita a kyberterorizmus proti americkým firmám http://www.infosecwriters.com JP
04.06.2008 Pro? fungují podpisy na faxech? http://www.schneier.com JP
04.06.2008 Storm Worm znovu na scén? - tentokrát se schovává za lásku http://news.zdnet.co.uk JP
04.06.2008 Windows XP SP3 obsahuje zranitelný Flash Player http://www.computerworld.com JP
04.06.2008 Americká armádní nemocnice - kompromitace dat pacient? http://news.cnet.com JP
04.06.2008 Šifrátory a luštitelská za?ízení druhé sv?tové války http://news.cnet.com JP
04.06.2008 Apple vydal bezpe?nostní p?íru?ku pro MAC OS X http://blogs.zdnet.com JP
04.06.2008 VoIP steganografie (skrytí zpráv v IP telefonii) http://www.theregister.co.uk JP
04.06.2008 Jak odbornici rozpoznají falšované fotografie (digitální forenzní analýza) http://www.sciam.com JP
04.06.2008 Electronic Art - stránky zákazník? jsou zranitelné v??i XSS útok?m http://www.xssed.com JP
03.06.2008 Hizballah a jeho potenciál pro kybernetické útoky http://www.defensetech.org JP
03.06.2008 Kv?tnový žeb?í?ek nejškodliv?jší elektronické hav?ti http://www.zive.cz JP
03.06.2008 Párování na hypereliptických k?ivkách, analýza reálného modelu http://eprint.iacr.org JP
03.06.2008 Rozsáhlý rozhovor s Bruce Schneierem : stále širší pojetí bezpe?nosti http://www.csoonline.com JP
03.06.2008 Flash Player: nakonce potvrzeno, poslední verze není zranitelná http://www.heise-online.co.uk JP
03.06.2008 Notebooky - šifrování není všechno http://www.itbusinessedge.com JP
03.06.2008 Recenze knihy: Crimeware: Understanding New Attacks and Defenses http://www.net-security.org JP
03.06.2008 Kapesní p?íru?ka k OpenSSL (?ešení aktuálních problém?) http://www.heise-online.co.uk JP
03.06.2008 Byla hacknuta stránka marsovské mise (Phoenix) http://blogs.zdnet.com JP
02.06.2008 Deset cest, kterými m?žete prost?ednictvím vašeho po?íta?e porušit zákony http://i.i.com.com JP
02.06.2008 Správa šifrovaných oddíl? v Linuxu http://www.root.cz JP
02.06.2008 Vyšlo rfc 5208: PKCS 8: Private-Key Information Syntax Specification Version 1.2 http://www.rfc-archive.org JP
02.06.2008 Americký NIST vydal draft: The Common Configuration Scoring System (CCSS) http://csrc.ncsl.nist.gov JP
02.06.2008 Iniciativa Microsoftu: End To End Trust http://www.microsoft.com JP
02.06.2008 J-PAKE: K novému kryptografickému protokolu http://www.lightbluetouchpaper.org JP
02.06.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 22/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
01.06.2008 Vyzkoušeli jsme špionský mobil, vaší ob?ti vezme veškeré soukromí http://mobil.idnes.cz JP
Design: Webdesign