Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Šest doporu?ení pro ochranu p?ed ztrátou vašeho notebooku

26.06.2008
Doporu?ení spole?nosti Absolute Software:
  1. Vizuální odstrašení. V podnikovém prost?edí by notebook m?l být zajišt?n zámkem (nebo uzam?en v bezpe?né schránce) pokud není používán. Zlod?j to pravd?podobn? vzdá, nemá dostatek ?asu.
  2. Dbejte, a? není z?ejmé, že nesete notebook, rad?ji než speciální tašku pro notebook používejte mén? nápadnou tašku.
  3. Nenechávejte notebook bez dozoru. Pokud ho musíte nechat v aut?, m?l by být zakryt ?i uzam?en v zavazadlovém postoru.
  4. Odstrašte zlod?je tím, že oznámíte, že používáte takové pom?cky jako sledovací SW. ?ím více se zlod?j bude obávat, že m?že být dopaden, tím je mén? pravd?podobné, že si na paškál vezme zrovna vás.
  5. P?idejte identifika?ní znaky k vašemu notebooku - rytiny, ?árový kód. Zlod?ji obvykle notebook cht?jí okamžit? prodat, z?etelná identifikace u?iní takto notebook mén? žádoucím cílem.
  6. P?i letu nikdy nedávejte notebook do zavazadla, které je v zavazadlovém prostoru, m?li byste ho mít v p?íru?ním zavazadle. Pozor také na zlod?je kradoucí tašky v ?ase, kdy procházíte bezpe?nostním rentgenem.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=6259
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Sedm nezbytných krok? p?i plánování obnovy po havárii
Vyšlo nové (17.) ?íslo (In)SECURE Magazine (online) - starší ->>
Design: Webdesign