Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.06.2007 Jak chytnout špiona aneb interní hrozby http://weblog.infoworld.com JP
30.06.2007 Hacke?i úsp?šn? atakovali stránky Microsoftu ve Velké Británii http://www.computerworld.com JP
30.06.2007 Ubuntu a webkamera, bezpe?nostní nastavení http://infectedproject.wordpress.com JP
30.06.2007 Jak hacknout oznamovatel G-mailu, aby používal SSL (místo HTTP) http://www.wikihow.com JP
30.06.2007 VPN a IPSec, slabiny a možnosti hacker? http://www.heise-security.co.uk JP
29.06.2007 Phishingové útoky - 12 krok? k obran? http://downloads.techrepublic.com.com JP
29.06.2007 Stáhn?te si kapitolu z knihy Hack the Stack: Using Snort and Ethereal to Master the 8 Layers of an Insecure Network http://downloads.techrepublic.com.com JP
29.06.2007 Cryptology ePrint Archive - spušt?no diskusní fórum http://eprint.iacr.org JP
29.06.2007 Kupujete firewall? Pak si nejprve zodpov?zte p?iložené otázky! http://www.itsecurity.com JP
29.06.2007 Malware dneška - kompromitované weby, jejich po?et nar?stá http://news.zdnet.com JP
29.06.2007 Top 10 - hloupého chování na webu http://www.eweek.com JP
29.06.2007 Kradené kreditní karty - základ dalšího podnikání? http://www.zone-h.org JP
29.06.2007 Výzva Joann? Rutkowské - má dokázat, že existuje nedetekovatelný rootkit http://www.securityfocus.com JP
29.06.2007 Cisco IOS - rozbor útoku (p?vodn? Michael Lynn, Black Hat 2005) http://www.net-security.org JP
29.06.2007 Draft IETF SMIME - Multiple Signatures in S/MIME http://www.ietf.org JP
28.06.2007 K nové filozofii informa?ní bezpe?nosti organizací http://go.techtarget.com JP
28.06.2007 Dodavatelé bezpe?nostních technologií zpochyb?ují testy antivir? http://www.networkworld.com JP
28.06.2007 Pozor na podvržený mail o bezpe?nostní aktualizaci Windows http://www.computerworld.com JP
28.06.2007 Bezpe?nost prohlíže?? a Inter-Protocol Communication http://www.ngssoftware.com JP
28.06.2007 M?že kryptografie chránit p?ed pirátstvím v oblasti kazet pro inkoustové tiskárny? http://news.zdnet.com JP
28.06.2007 Šifrujte data na svých noteboocích http://news.com.com JP
28.06.2007 Studie - Cyber Warfare - An Analysis of the Means and Motivations of Selected Nation States http://www.ists.dartmouth.edu JP
28.06.2007 Byl vydán draft NIST Special Publication 800-38D - Galois/Counter Mode (GCM). http://csrc.ncsl.nist.gov JP
27.06.2007 Bezpe?nost Windows Vista v kostce II http://www.zive.cz JP
27.06.2007 M?že být váš mobilní telefon hacknut? http://www.networkworld.com JP
27.06.2007 Recenze knihy Administering Windows Vista Security http://netsecurity.about.com JP
27.06.2007 K bezpe?nosti Firefoxu a jeho rozší?ení http://www.net-security.org JP
27.06.2007 Phishing - neexistuje rychlé technologické ?ešení http://www.infomaticsonline.co.uk JP
27.06.2007 Recenze knihy Computer Security Basics http://www.linuxsecurity.com JP
27.06.2007 Hackni sám sebe! http://www.zone-h.org JP
27.06.2007 K jedné nov? hrozb? v prohlíže?ích http://searchwinit.techtarget.com JP
27.06.2007 Rizika reziduí citlivých dat na úložných mediích http://www.securityfocus.com JP
27.06.2007 Co by m?l každý správce sít? v?d?t o po?íta?ové forenzní analýze http://www.networkworld.com JP
26.06.2007 Ultimate Boot CD - poslední záchrana http://www.emag.cz JP
26.06.2007 Google - hacker?v nejlepší p?ítel? http://www.forbes.com JP
26.06.2007 ?te?ky otis? prst? - recenze a rozbor vlastností http://arstechnica.com JP
26.06.2007 iPhone a bezpe?nostní hrozby http://www.itsecurity.com JP
26.06.2007 Zabezpe?ení komunikace pomocí SSL/TLS. Pohled zhora http://db.tidbits.com JP
26.06.2007 Burp - p?ipravuje se nová verze http://portswigger.net JP
25.06.2007 10 v?cí, které by m?l um?t váš antispyware http://blogs.techrepublic.com.com JP
25.06.2007 Bezpe?nost Windows Vista v kostce I http://www.zive.cz JP
25.06.2007 Poznáte, zda je váš unixový server hacknut? http://www.enterprisenetworkingplanet.com JP
25.06.2007 Microsoft - p?íru?ka pro zabezpe?ení bezdrátové LAN prost?ednictvím PEAP a hesel http://www.microsoft.com JP
25.06.2007 (Ne) bezpe?nost nových U3 USB flash disk? http://www.net-security.org JP
25.06.2007 Antivir spol. Kaspersky - podrobný test http://ssta.over-blog.fr JP
25.06.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 25/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
23.06.2007 Porno slouží jako prost?edek útok? s MPack http://www.computerworld.com JP
23.06.2007 Google, vzdálené ukládání dokument? a bezpe?nost http://www.securityfocus.com JP
23.06.2007 Neexistuje univerzální bezpe?nostní plán, musíte ho p?izp?sobit pot?ebám vaší organizace http://blogs.ittoolbox.com JP
23.06.2007 Ud?lejte si p?ehled o TCP službách ve vaší síti http://isc.sans.org JP
23.06.2007 Probíhají p?ípravy na konferenci Blackhat http://ha.ckers.org JP
22.06.2007 Skener zranitelností pro PHP aplikace Pixy (open source) http://pixybox.seclab.tuwien.ac.at JP
22.06.2007 P?ichází PDF spam? http://www.heise-security.co.uk JP
22.06.2007 SANS - k analýze hackerského nástroje MPack http://isc.sans.org JP
22.06.2007 Windows Vista a zranitelnosti - zpráva prvních 6 m?síc? - lepší než OS X a Linux http://www.csoonline.com JP
22.06.2007 Diskuse o hacknutí Harry Pottera pokra?ují http://www.schneier.com JP
22.06.2007 Rakouští registráto?i domén necht?n? pomáhají phisher?m http://www.theregister.co.uk JP
22.06.2007 Verisign - Jak se chránit p?ed ruskými hackery http://www.computerworld.com JP
22.06.2007 Vyhodnocení zranitelností webovských aplikací, první krok k bezpe?nému webu http://www.infosecwriters.com JP
22.06.2007 Pot?eba p?íprav norem pro forenzní analýzu po?íta?ových sítí http://www.networkworld.com JP
22.06.2007 Hacke?í napadly e-mailovou poštu Pentagonu http://www.physorg.com JP
21.06.2007 Aktualizace p?edpov?dí McAffee - Top 10 nejv?tších bezpe?nostních hrozeb http://news.moneycentral.msn.com JP
21.06.2007 Co d?lat a co ned?lat p?i zjišt?ném pr?niku dat http://www.networkworld.com JP
21.06.2007 AES - vypadá, že je to slabý algoritmus http://eprint.iacr.org JP
21.06.2007 Snort jako nástroj pro IDS (Intrusion Detection System) http://www.enterprisenetworkingplanet.com JP
21.06.2007 K finální verzi Ad-Aware 2007 Free http://programujte.com JP
21.06.2007 Špionské programy jsou horší než viry. Jak fungují a jak se s nimi bojuje http://technet.idnes.cz JP
21.06.2007 Hacknutý Harry Potter? http://www.theregister.co.uk JP
21.06.2007 Jak chránit mobilní data? http://www.theregister.co.uk JP
20.06.2007 ?eské e-pasy - odborníci ukazují na jejich slabinu http://eprint.iacr.org JP
20.06.2007 Apple, bezpe?nost a iPhone http://reviews.cnet.com JP
20.06.2007 Tém?? polovina malého podnikání v Uk je ob?tí po?íta?ové kriminlity http://www.infomaticsonline.co.uk JP
20.06.2007 Akvizice další bezpe?nostní firmy (HP kupuje SPI Dynamics Inc.) http://www.washingtonpost.com JP
20.06.2007 USA - audit IT v zdravotnictví (nemocnice v Atlant?) http://www.computerworld.com JP
20.06.2007 Velká Británie a legalita hackovacích nástroj? http://www.lightbluetouchpaper.org JP
20.06.2007 Recenze knihy Professional Pen Testing for Web Applications http://ha.ckers.org JP
19.06.2007 Fyzická bezpe?nost - n?kolik ?lánk? http://ct.techrepublic.com.com JP
19.06.2007 Alternativy k používání hesel http://go.techtarget.com JP
19.06.2007 Zašifrujte svá data na linuxových partition http://www.enterprisenetworkingplanet.com JP
19.06.2007 PC Security Test: Je váš po?íta? ?ádn? zabezpe?ený? http://www.zive.cz JP
19.06.2007 Safe Browsing API - seznam phisherských stránek a stránek s malware ve vašem po?íta?i http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
19.06.2007 Google - co vše o nás ví a co s t?mito informacemi d?lá? http://www.eweek.com JP
19.06.2007 Red Hat Linux - nová vysoká úrove? bezpe?nostní certifikace http://open.itworld.com JP
19.06.2007 K hackerskému nástroji MPack (zpráva PandaLabs) http://blogs.pandasoftware.com JP
19.06.2007 Joanna Rutkowska - interview (?erven 2007) http://www.net-security.org JP
19.06.2007 Bezdrát - odpov?di na (skoro) všechny vaše otázky http://searchnetworking.techtarget.com JP
18.06.2007 Ohnivé brány pre každého IV. – Comodo Firewall Pro http://www.inet.sk JP
18.06.2007 Bezpe?nost by m?la být p?edevším orientována na koncového uživatele a nikoliv na sí? http://www.networkworld.com JP
18.06.2007 Politiky odposlech? a šifrování http://www.computerworld.com JP
18.06.2007 Mobily - jaké jsou dnešní hrozby ? http://computerworld.co.nz JP
18.06.2007 Jak vy?íslit náklady plynoucí z po?íta?ového zlo?inu? http://www.net-security.org JP
18.06.2007 Wiki - bezpe?nostní analogie http://www.securityanalogies.com JP
18.06.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 24/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
17.06.2007 Vyšel e-zinu Crypto-World 6/2007
http://crypto-world.info PV
17.06.2007 E-zin Crypto-World 5/2007 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
16.06.2007 Ochrany vašeho digitálního života http://ad.doubleclick.net JP
16.06.2007 Antihackerské zákony - jak zajistit bezpe?nost web? a neporušit zákon?? http://www.securityfocus.com JP
16.06.2007 Jak zabezpe?it upload v PHP webovských aplikacích http://www.net-security.org JP
16.06.2007 Schválena první verze p?íru?ky pro EV SSL certifikáty http://www.modsecurity.org JP
16.06.2007 Vzácná rizika a p?ehnané reakce (Bruce Schneier) http://www.schneier.com JP
16.06.2007 Prove?te si bezpe?nostní audit vámi napsaného softwaru http://www.syngress.com JP
15.06.2007 EU - policie bude sdílet data i proti doporu?ení ochránc? soukromí http://www.out-law.com JP
15.06.2007 Internet je nemocný, co s tím? http://www.uoregon.edu JP
15.06.2007 Drafft Ietf pkix Lightweight OCSP Profile for High Volume Environments http://www.ietf.org JP
15.06.2007 Windows Vista a šifrování http://searchwindowssecurity.techtarget.com JP
14.06.2007 Kniha (2007) o ochran? soukromí k dispozici online http://books.nap.edu JP
14.06.2007 ZoneAlarm - vydána verze pro Windows Vista (bezplatná) http://www.computerworld.com JP
14.06.2007 Payment Card Industry Data Security Standard - diskuse požadavk? http://www.infosecwriters.com JP
14.06.2007 Používání hesel a jeho rizika http://www.informit.com JP
14.06.2007 Deset d?vod? pro? se stát hackerem http://www.theregister.co.uk JP
14.06.2007 Password Safe - utilita sloužící jako databáze hesel http://www.net-security.org JP
14.06.2007 FBI informuje - více než 1 milión ob?tí botnet? http://www.fbi.gov JP
13.06.2007 NIST - draft FIPS 198-1 (HMAC) http://csrc.ncsl.nist.gov JP
13.06.2007 NIST vydal draft nové verze normy pro hashovací funkce (FIPS 180-3) http://csrc.ncsl.nist.gov JP
13.06.2007 Bezpe?nostní SW pro mobily s OS Symbian http://www.net-security.org JP
13.06.2007 Spyware na vašem mobilu http://weblog.infoworld.com JP
13.06.2007 Bushovy ukradené hodinky jako téma dne :-) http://www.schneier.com JP
13.06.2007 Kvaltní firewall, jaký si vybrat? http://www.computerworld.com JP
13.06.2007 Webroot - Zpráva o stavu bezpe?nosti internetu http://www.computerworld.com JP
13.06.2007 Sociální inženýrství - nejlákav?jší cesta pro útok http://www.infosecwriters.com JP
13.06.2007 ?ty?i smrtonosné h?íchy http://news.zdnet.co.uk JP
13.06.2007 Windows Vista UAC - co umí a jak ho konfigurovat http://searchsecurity.techtarget.com JP
12.06.2007 VoIP a vzdálení uživatelé - prost?edky zabezpe?ující p?enos http://go.techtarget.com JP
12.06.2007 Šifrování a teplotní šum (Kish) - dopl?ující informace a kritika http://www.schneier.com JP
12.06.2007 Bezdrátové firemní sít? - aktuální otázky - dopady, hrozby, bezdrátové VoIP http://www.networkworld.com JP
12.06.2007 Phishing - ?erná listina stránek http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
12.06.2007 Také hacke?i d?lají hlouposti http://www.infoworld.com JP
12.06.2007 Váš prst jako bezpe?ný klí? ode dve?í http://www.nytimes.com JP
12.06.2007 Google má nejhorší politiku (ochrana osobních údaj?) mezi populárními firmami netu http://news.bbc.co.uk JP
12.06.2007 Biometrie a kontrola p?ístupu v síti http://go.techtarget.com JP
12.06.2007 Draft IETF S/MIME - Use of the Identity-Based Cryptographic Algorithms in CMS http://www.ietf.org JP
11.06.2007 Mikulášská kryptobesídka 2007 a sout?ž Keymaker 2007 - výzva pro autory http://mkb.buslab.org VK
11.06.2007 Za?íná se ?ešit problém d?v?ryhodné kotvy http://www.ietf.org JP
11.06.2007 Zálohování server? pomocí utility rsnapshot http://bobcares.com JP
11.06.2007 Ješt? k belgickým biometrickým pas?m http://www.theregister.co.uk JP
11.06.2007 Cain and Abel - konstrukce útoku MITM http://www.informit.com JP
11.06.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 23/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
09.06.2007 Lavasoft uvádí Ad-Aware 2007 http://www.xmaestro.com JP
09.06.2007 Diferenciální analýza a proudové šifry http://eprint.iacr.org JP
09.06.2007 P?t mýt? okolo RFID http://www.csoonline.com JP
09.06.2007 Pomalá smrt antivirových technologií http://www.theregister.co.uk JP
09.06.2007 Bot ve vaší síti - myslíte si, že je to nereálné? Chyba! http://www.networkworld.com JP
09.06.2007 P?ehledy poskytovatel? bezpe?nostních ?ešení uvádí r?zné prioritní hrozby http://www.computerworld.com JP
09.06.2007 Pozor na falešná bezpe?nostní hlášení pocházející jakoby od Microsoftu http://www.computerworld.com JP
09.06.2007 Ani uv?zn?ní spamového krále nevedlo k zrušení aktivit jeho botnetu http://www.darkreading.com JP
09.06.2007 Ud?lej si sám - kity pro phishing http://www.theregister.co.uk JP
09.06.2007 O jednom triku phisher? http://ha.ckers.org JP
08.06.2007 Krádeže ID. Hrozí vám? - kapitola z knihy http://www.syngress.com JP
08.06.2007 Recenze knihy - Hacking Exposed - Wireless http://netsecurity.about.com JP
08.06.2007 Chra?te svojí sí? p?ed po?íta?ovou kriminalitou http://www.itsecurity.com JP
08.06.2007 Bezpe?nostní rozhodování a úvahy, které s bezpe?ností nesouvisí http://www.schneier.com JP
08.06.2007 Windows Vista - co nového v bezpe?nosti? http://www.eweek.com JP
08.06.2007 Nové výsledky kryptoanalýzy p?ípravy klí?e u RC4 http://eprint.iacr.org VK
08.06.2007 K obchodování s e-mailovými adresami http://yro.slashdot.org JP
08.06.2007 K problematice zálohování - stáhn?te si kapitolu z knihy http://searchstorage.bitpipe.com JP
08.06.2007 Váš webovský server nemusí být tak bezpe?ný, jak si myslíte http://searchsecurity.techtarget.com JP
07.06.2007 Ochrana lokální IPv6 sít? http://www.lupa.cz JP
07.06.2007 Belgické biometrické pasy nejsou bezpe?né - popis útoku http://www.dice.ucl.ac.be JP
07.06.2007 T?i minuty k bezpe?nosti Google http://news.yahoo.com JP
07.06.2007 Rock-Phish - gang odpov?dný za v?tšinu phisherských aktivit http://www.infomaticsonline.co.uk JP
07.06.2007 USA - výzkum sm?rovaný do globálních koncepcí bezpe?nosti IT http://www.hsarpabaa.com JP
07.06.2007 Pro? DRM (Digital Right Management) nebude nikdy fungovat http://news.zdnet.com JP
07.06.2007 NIST - draft SP 800-54 - Border Gateway Protocol Security http://csrc.nist.gov JP
06.06.2007 Chra?te svá Windows p?ed mén? známými útoky - kapitola z knihy http://www.syngress.com JP
06.06.2007 OpenSSH - ochrana p?ed útoky hrubou silou http://www.enterprisenetworkingplanet.com JP
06.06.2007 ?ty?i v?ci, které byste m?li znát ve vztahu k vaší po?íta?ové síti http://go.techtarget.com JP
06.06.2007 Firewall v Macu a ve Windows http://www.maclive.net JP
06.06.2007 Jak bezpe?ný je váš bezpe?nostní software? http://www.networkworld.com JP
06.06.2007 Software a malware na webovských serverech http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
06.06.2007 Bezpe?nost v roce 2007 v ?íslech http://www.itsecurity.com JP
06.06.2007 Akté?i po?íta?ové kriminality - pro? je obtížné je dopadnout? http://www.cio.com JP
06.06.2007 Detekce a prevence únik? - co o?ekávat od odpovídajících produkt? http://searchsecurity.techtarget.com JP
05.06.2007 Nový typ útoku hacker? http://www.infoworld.com JP
05.06.2007 ID a p?ístupy k jeho ochran? na internetu http://www.idcorner.org JP
05.06.2007 Nejv?tší hrozby v kv?tnu (phishing, malware, spam) http://www.castlecops.com JP
05.06.2007 Gmail - šifrujte a podepisujte své zprávy pomocí FireGPG http://applications.linux.com JP
05.06.2007 NIST - draft Special Publication 800-53A, Guide for Assessing the Security Controls in Federal Information Systems http://csrc.ncsl.nist.gov JP
05.06.2007 WiFiDEnum - nový bezplatný nástroj pro audit vaší WLAN http://labs.arubanetworks.com JP
05.06.2007 Setkáváte se také s neplatnými SSL certifikáty? http://isc.sans.org JP
04.06.2007 Ukradena osobní data všech policist? v Texasu http://www.kxan.com JP
04.06.2007 Cipher - vyšlo nové ?íslo (?erven 2007) http://www.ieee-security.org JP
04.06.2007 Nejnov?jší phisherský mail (PayPal) http://www.howardforums.com JP
04.06.2007 Digitální podpis a šifrování pro formát Atom http://www.ibm.com JP
04.06.2007 10 postup? (bezplatných) jak si zapamatovat všechna vaše hesla http://www.lifehack.org JP
04.06.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 22/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
03.06.2007 Clementi - výsledky testu antivir? - vít?zí NOD 32 http://www.av-comparatives.org JP
03.06.2007 F-Secure - malware je více než kdy p?edtím http://news.zdnet.com JP
02.06.2007 Na portále SOOM za?íná pravidlená sout?ž o ceny ... http://www.soom.cz PV
02.06.2007 Zveme Vás na SOFSEM 2008 http://ics.upjs.sk VK
02.06.2007 Na téma: Zabezpe?te sv?j po?íta? zdarma http://www.zive.cz JP
02.06.2007 NIST vydal dva drafty a t?i finální publikace http://csrc.ncsl.nist.gov JP
02.06.2007 Vícefaktorová autentizace - novinky v postupech http://www.networkworld.com JP
02.06.2007 Spame?i za?ínají využívat um?lou inteligenci http://www.computerworld.com JP
02.06.2007 Úvod do bezpe?nosti webu http://www.extropia.com JP
02.06.2007 Certicom žaluje Sony ohledn? porušení patentových práv (AACS) http://www.computerworld.com JP
02.06.2007 FreeBSD a rootkity http://www.onlamp.com JP
02.06.2007 Výkonný firewall zdarma http://www.emag.cz JP
01.06.2007 Zamkn?te sv?j Windows Server 2003 http://articles.techrepublic.com.com JP
01.06.2007 K technikám použitým v nedávné úsp?šné faktorizaci http://eprint.iacr.org JP
01.06.2007 Virtuální po?íta?e a ochrana p?ed malware http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
01.06.2007 ATCA obvi?uje Rusko, že si najalo botnety ke kybern. útoku na Estonsko http://www.infomaticsonline.co.uk JP
01.06.2007 Taktika a cíle (esej Bruce Schneiera) http://www.schneier.com JP
01.06.2007 AACS - nejnov?jší klí? také zve?ejn?n (ochrana HD DVD a Blue-ray) http://blogs.zdnet.com JP
01.06.2007 Znáte Journal of Craptology? http://www.anagram.com JP
01.06.2007 Vyšel draft IETF S/MIME - Use of the RSA-KEM Key Transport Algorithm in CMS http://www.ietf.org JP
Design: Webdesign