Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.05.2011 Lockheed Martin sází na kvantové po?íta?e http://www.pcworld.com JP
31.05.2011 Stuxnet a zm?na IT bezpe?nostní strategie Velké Británie http://www.guardian.co.uk JP
31.05.2011 Skrytá url v prohlíže?ích mobil? a tablet? http://www.networkworld.com JP
31.05.2011 Chrome Web Store má tytéž problémy jako Android Market http://www.h-online.com JP
31.05.2011 Prezentace, která stojí za zhlédnutí: IPv6 a bezpe?nost http://www.h-online.com JP
31.05.2011 Skype instaluje SW t?etí strany bez ohledu na uživatelovo p?ání http://www.h-online.com JP
31.05.2011 Podle hacku webové stránky PBS žije rapper Tupac Shakur na Novém Zélandu http://uk.ibtimes.com JP
31.05.2011 Rozhovor s australským týmem, který zam??uje svoji práci na bezpe?nost softwaru http://www.techrepublic.com JP
31.05.2011 Hacknutí Lockheed Martin diskutováno na Schneierov? blogu http://www.schneier.com JP
31.05.2011 Sony chce obnovit plnou funk?nost své PSN sít? tento víkend http://www.computerworld.com JP
31.05.2011 Ješt? k Tunny a dalším n?meckým dálnopisným šifrátor?m z druhé sv?tové války http://www.metafilter.com JP
31.05.2011 Za scareware MacDefender se m?že skrývat ruský platební online procesor Chronopay http://www.eweek.com JP
30.05.2011 Nastavení soukromí na Facebooku pro za?áte?níky http://www.dvojklik.cz JP
30.05.2011 Novinky na Cryptology ePrint Archive http://eprint.iacr.org JP
30.05.2011 Jak snadno zálohovat vaše data na Facebooku http://netsecurity.about.com JP
30.05.2011 Deset cest, jak p?ežít útok zombií http://www.crn.com JP
30.05.2011 Video: generál Keith Alexander Commander k práci NSA po zabití bin Ládina http://www.youtube.com JP
30.05.2011 Útoky proti Sony, shrnutí historie http://www.bloomberg.com JP
30.05.2011 Krádeže cookies. Jaká s tím souvisí nebezpe?í? http://www.pcworld.com JP
30.05.2011 Australské banky byly donuceny zrušit 10 000 platebních karet http://www.theregister.co.uk JP
30.05.2011 K pr?niku do spole?nosti Lockheed Martin http://www.eweek.com JP
30.05.2011 Up?esn?ní informace ke cracknutí šifrování pro iPhone http://www.eweek.com JP
30.05.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 21/2011 http://www.root.cz JP
30.05.2011 Zalušt?te si: Osm šifer, které se zatím nikomu nepoda?ilo rozluštit http://www.newscientist.com JP
29.05.2011 Hacke?i napadli den p?ed písemnými testy web státních maturit http://zpravy.idnes.cz JP
28.05.2011 Cena za hackery, spam a jiná zneužití. Kdy to p?eroste roumnou mez? http://gigaom.com JP
28.05.2011 Mobily jsou vynikajícím ter?em pro phishery http://www.computerworld.com JP
28.05.2011 USA: skute?ný zákon (Patriot Act) má stupe? utajení http://www.zdnet.com JP
27.05.2011 USA a Stuxnet http://www.wired.com JP
27.05.2011 Objevena byla zranitelnost IE ve vztahu ke cookies (jejich krádež není obtížná) http://www.h-online.com JP
27.05.2011 RSA tokeny mohou být za velkými bezpe?nostními problémy sít? Lockheed Martin http://computerworld.co.nz JP
27.05.2011 Hacknout ú?et (e-mailu, sociální sít?) ? Nic t?žkého! http://www.scmagazineuk.com JP
27.05.2011 Mac Malware: falešný antivir Mac Guard http://www.pcworld.com JP
27.05.2011 Honda Canada: pr?nik vystavil rizik?m data 280 000 zíkazník? http://www.computerworld.com JP
27.05.2011 ?ína potvrzuje, že využívá online armádu http://english.peopledaily.com.cn JP
27.05.2011 Historie kryptografie. Novinka v Bletchley Park http://www.theregister.co.uk JP
27.05.2011 Linguisti umí obejít šifrování Skype http://www.theregister.co.uk JP
27.05.2011 Cesty k šifrování dat. Malý p?ehled http://www.securitypronews.com JP
27.05.2011 Sony za?íná poskytovat pomoc ohledn? krádeží ID ve vztahu k hacku PSN sít? http://www.pcmag.com JP
27.05.2011 Co d?lat v dnešní situaci, kdy osobní data jsou vystavena ?astým hrozbám http://www.eweek.com JP
27.05.2011 Podvržené varování ohledn? pr?niku do spole?nosti Epsilon je phishing http://isc.sans.org JP
27.05.2011 SCADA zranitelnosti, jiná situace vyžaduje jiné postupy http://www.networkworld.com JP
27.05.2011 USB malware jako cesta k infekcím http://www.csoonline.com JP
27.05.2011 Právníci zpochyb?ují Obamovy návrhy ke kybernetické bezpe?nosti http://www.networkworld.com JP
26.05.2011 TIP: Jak bezpe?n? otev?ít infikované CD, DVD, nebo flash disk http://pcworld.cz JP
26.05.2011 Deset bezpe?nostních chyb, které se týkají ID a jak se jim vyhnout http://www.esecurityplanet.com JP
26.05.2011 K programu Spybot Search and Destroy http://www.bellinghamherald.com JP
26.05.2011 Mobilní za?ízení a malware (k trojanské verzi legitimní aplikace - Android.Smspacem) http://www.csoonline.com JP
26.05.2011 Zastavte spam uzav?ením platebních kanál? pro spamem propagované zboží http://www.csoonline.com JP
26.05.2011 Bank of America: krádež dat (je za ní interní úto?ník) ji stojí 10 milión? dolar? http://www.computerworld.com JP
26.05.2011 Za kybernetickou bezpe?nost USA bude v prvé ?ad? odpov?dna armáda http://www.theregister.co.uk JP
26.05.2011 Posbírat databázi s profily 35 milión? uživatel? Google trvalo studentovi jen jeden m?síc http://www.theregister.co.uk JP
26.05.2011 Desítka nejv?tších pr?nik? roku 2011. Zatím ... http://www.eweek.com JP
26.05.2011 Ruská firma Elcomsoft crackla HW šifrování iOS4 http://www.networkworld.com JP
25.05.2011 Využití cloudu pro stanovení odolnosti kryptografického klí?e http://eprint.iacr.org JP
25.05.2011 Nový phishingový podvod úto?í na majitele IPhone a iPad http://www.securitynewsdaily.com JP
25.05.2011 Analyzéry protokol?: co umí a co nikoliv http://www.csoonline.com JP
25.05.2011 Profesionální balík exploit? je voln? dostupný online http://www.h-online.com JP
25.05.2011 Nic p?ekvapivého, statistiky ukazují široce rozší?ené problémy s phishingem http://www.net-security.org JP
25.05.2011 Spamme?i založili vlastní (podvodnou) službu pro zkrácená url http://www.net-security.org JP
25.05.2011 Pr?zkum GFI Software: s krádežemi dat se setkaly až dv? t?etiny ?eských firem http://www.gfi.cz JP
25.05.2011 Oznámen hack dalšího prodejce certifikát? spole?nosti Comodo http://www.theregister.co.uk JP
25.05.2011 Po?íta?ovou kriminalitu lákají peníze http://www.usatoday.com JP
25.05.2011 Spole?nost Sony oznámla další problém, ukradeno bylo 2000 záznam? z kanadského webu http://www.computerworld.com JP
25.05.2011 P?ehled: Mobility and Security: Dazzling Opportunities, Profound Challenges (McAfee + Carnegie Mellon University) http://www.mcafee.com JP
25.05.2011 Microsoft našel 400 000 kompromitovaných e-mailových adres na pevném disku Rustocka http://www.eweek.com JP
25.05.2011 Virový útok na sí? Dow-Jones http://www.eweek.com JP
25.05.2011 Sony musí lépe chránit své sít? http://www.networkworld.com JP
25.05.2011 Adrian Crenshaw (Irongeek) - prezentace k zajímavým témat?m http://www.irongeek.com JP
24.05.2011 Analýza PDF se škodícím obsahem http://threatpost.com JP
24.05.2011 Jak ochránit své šéfy http://www.networkworld.com JP
24.05.2011 A?koliv Ameri?any navrhovaná strategie pro bezpe?nost kybernetického prostoru vypadá dob?e, bude obtížné jí implementovat http://www.networkworld.com JP
24.05.2011 64-bitový rootkit sleduje zákazníky bank http://www.h-online.com JP
24.05.2011 Zpráva Symantecu (kv?ten 2011): State of Spam & Phishing http://www.symantec.com JP
24.05.2011 NSA k bezpe?nostním vlastnostem Windows 7 http://www.nsa.gov JP
24.05.2011 Facebook - k jednomu citlivému problému s uživatelským nastavením http://www.pcworld.com JP
24.05.2011 Pro? se liší výsledky mého vyhledávání (nap?. doma a v práci) http://www.techrepublic.com JP
24.05.2011 Spam s informací o datumu vydání iPhone5 vede k malware http://www.net-security.org JP
24.05.2011 40 procent IT pracovník? je schopno zpuštošit vaši sí? http://www.net-security.org JP
24.05.2011 Odborníci našli neopravitelnou chybu v populárních systémech CAPTCHA http://www.theregister.co.uk JP
24.05.2011 Analýza podnikatelské struktury stojící za ší?ením reklam spamem http://cseweb.ucsd.edu JP
24.05.2011 Hra Eve Online se stala bitevním polem pro botnety http://www.theregister.co.uk JP
24.05.2011 Nová EU pravidla pro práci s cookies mají dopad i na mimoevropské zem? http://www.eweek.com JP
24.05.2011 Jak rozpoznat phishingový útok http://www.eweek.com JP
24.05.2011 Siemens je vyzýván k reakci na nové chyby SCADA systém? http://www.darkreading.com JP
24.05.2011 Malá rekapitulace no?ních m?r Sony, sedm bezpe?nostních incident? za dva m?síce http://www.thetechherald.com JP
24.05.2011 Evropa má novou kancelá? pro boj s hackery http://www.novinky.cz JP
23.05.2011 Malé firmy zjiš?ují, že velikost není pro hackery rozhodující http://www.latimes.com JP
23.05.2011 Slovensko zvažuje ?ervené tla?idlo pre odpojenie od globálneho Internetu http://www.dsl.sk JP
23.05.2011 Varování p?ed botnetem Quakbot http://www.csoonline.com JP
23.05.2011 Nové problémy Sony http://pcworld.co.nz JP
23.05.2011 Stát se ob?tí pr?niku - je to lidské http://www.networkworld.com JP
23.05.2011 K jednotnému formátu zpráv k bezpe?nostním zranitelnostem http://www.networkworld.com JP
23.05.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 20/2011 http://www.root.cz JP
22.05.2011 Nalezena slabina v OpenSSL, potenciáln? m?že vést k rozkrytí citlivých informací http://www.net-security.org JP
21.05.2011 Google navrhuje cestu k urychlení (ustavení spojení) SSL http://www.darknet.org.uk JP
20.05.2011 Nejlepší a nejhorší filmy dotýkající se hackování a informa?ní bezpe?nosti. Jaký je Váš názor? http://blogs.csoonline.com JP
20.05.2011 P?íru?ka: The Top 10 Reports for Managing Vulnerabilities http://www.qualys.com JP
20.05.2011 Siemens p?ipravuje opravu vážných zranitelností SCADA systém? http://www.computerworld.com JP
20.05.2011 Kasperský chce internetový Interpol http://www.theregister.co.uk JP
20.05.2011 Add-on pro Firefox narušuje soukromí uživatel? (stáhnut byl sedm milionkrát!) http://www.theregister.co.uk JP
20.05.2011 Kritické poznámky ke knize Bruce Schneiera ractical Cryptography http://bramcohen.livejournal.com JP
20.05.2011 Databázoví profesionálové se nejvíce obávají interních hrozeb http://www.eweek.com JP
20.05.2011 Šestice nar?stajích hrozeb kybernetické kriminality http://www.networkworld.com JP
19.05.2011 Datový pr?nik do vládní agentury v Massachusetts, osobní data 210 000 nezam?stnaných ohrožena http://www.securitynewsdaily.com JP
19.05.2011 K hacker?m r?zných typ?, k Anonymous a dalším http://www.csoonline.com JP
19.05.2011 Odd?lení IT by m?la mít bezpe?nostního odborníka na plný úvazek http://www.scmagazineuk.com JP
19.05.2011 Ukradená data k platebním kartám jsou inzerována na Twitteru http://www.net-security.org JP
19.05.2011 ENISA, vydán dokument: Consolidated Report of ENISA Working Group on National Risk Management Preparedness https://www.enisa.europa.eu JP
19.05.2011 Bezpe?nost platebních karet - jeden trend, který budí obavy http://www.net-security.org JP
19.05.2011 K bin Ladinov? komunikaci - diskuze na Schneierov? blogu http://www.schneier.com JP
19.05.2011 Irán obvin?n z hacknutí mobil? jaderných inspektor? http://www.theregister.co.uk JP
19.05.2011 Vystoupení Siemensu k zranitelnostem SCADA odloženo z bezpe?nostních d?vod? http://www.computerworld.com JP
19.05.2011 Velká Británie: student-hacker odsouzen kv?li hernímu trojanovi http://www.theregister.co.uk JP
19.05.2011 Sociální inženýrství na ?ele bezpe?nostních exploit? http://www.eweek.com JP
19.05.2011 Desítka ponau?ení z problém? sítí spole?nosti Sony http://www.eweek.com JP
19.05.2011 Nový rámec pro publikování zranitelností http://www.net-security.org JP
19.05.2011 Sony PSN sí? - znovu problémy, zneužíván exploit pro reset hesla http://arstechnica.com JP
18.05.2011 Bezpe?nost nem?že spoléhat jen na techniku http://www.csoonline.com JP
18.05.2011 Podvody na Facebooku používají podvržené CAPTCHA z YouTube http://www.net-security.org JP
18.05.2011 Microsoft: každý ?trnáctý stahovaný SW obsahuje škodící prvek http://www.computerworld.com JP
18.05.2011 Bezpe?nostní odborník hacknul stránky konkurenta na Facebooku - aby ho kompromitoval http://news.techworld.com JP
18.05.2011 Za pádem sít? O2 v Londýn? je dob?e organizovaný gang http://www.theregister.co.uk JP
18.05.2011 Hacknuta byla francouzská firma, která oficiáln? monitoruje P2P http://www.theregister.co.uk JP
18.05.2011 Odpov?dí na hacknutí aktiv Spojených stát? m?že být i vojenská akce http://www.theregister.co.uk JP
18.05.2011 Skener otisk? prst?, který pracuje na dálku http://www.technologyreview.com JP
18.05.2011 Sony se vrací k normálnímu fungování, bezpe?nostní problémy však z?stávají http://www.eweek.com JP
18.05.2011 Loka?ní data jsou osobními a soukromými údaji - potvrzuje to EU http://www.networkworld.com JP
18.05.2011 Prezentace z konference Central Ohio InfoSec Summit http://infosecsummit.org JP
17.05.2011 Kalifornská legislativa bude požadovat, aby Facebook a další sociální sít? zm?nily svoji politiku ochrany soukromí http://www.securitynewsdaily.com JP
17.05.2011 Deset bezpe?nostních doporu?ení pro malé podnikání http://transition.fcc.gov JP
17.05.2011 Novým ter?em útok? jsou drivery grafických karet http://www.crn.com JP
17.05.2011 Trochu mimo mísu: malá poodhalení tajemství okolo proslulé Area 51 http://www.nytimes.com JP
17.05.2011 Voln? dostupný nástroj eliminující falešné antiviry http://www.scmagazineuk.com JP
17.05.2011 Nová technologie napom?že najít neautorizovaná za?ízení v síti http://www.techrepublic.com JP
17.05.2011 Ješt? k „uniklé“ verzi trojana Zeus http://www.crn.com JP
17.05.2011 Austrálie - k úniku bankovních dat místního šéfa Symantecu http://www.smh.com.au JP
17.05.2011 Útoky na UK Treasury http://www.zdnet.co.uk JP
17.05.2011 Nový typ scareware, tvrdí, že opraví chyby disku a urychlí p?ístup k dat?m http://www.computerworld.com JP
17.05.2011 Vydána byla strategie Bílého domu pro kybernetický prostor http://www.whitehouse.gov JP
17.05.2011 Infikované stránky Geek.com http://www.theregister.co.uk JP
17.05.2011 Z 99 procent mobil? s Androidem unikají citlivá data http://www.theregister.co.uk JP
17.05.2011 Obamova administrativa - za pokusy o hackování kritické infrastruktury budou t?i roky v?zení http://www.theregister.co.uk JP
17.05.2011 Dropbox (cloudová služba pro ukládání) - kritika jeho bezpe?nostních vlastností http://www.theregister.co.uk JP
17.05.2011 Top hrozby v dubnu 2011 - falešné antviry, infikované výsledky vyhledáva?? http://www.eweek.com JP
17.05.2011 Server Amazon.com - jeho podíl na útoku proti Sony http://www.bloomberg.com JP
16.05.2011 P?íru?ka: CISO Guide to Next Generation Threats http://resources.csoonline.com JP
16.05.2011 Infikované aplikace pro Android http://www.securitynewsdaily.com JP
16.05.2011 Interview s Bruce Schneierem na téma hack Sony http://m.kotaku.com JP
16.05.2011 Útok na islandské weby v minulém týdnu http://www.timescolonist.com JP
16.05.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 19/2011 http://www.root.cz JP
14.05.2011 Vyšel e-zin Crypto-World 5/2011 http://crypto-world.info PV
14.05.2011 K útoku „10 Days of Rain“ (na Jižní Koreu, pravd?podobn? od jejího severního souseda) http://www.networkworld.com JP
14.05.2011 Analytici se p?iblížili k rozkrytí p?í?in hacku systém? spole?nosti Sony http://www.theregister.co.uk JP
14.05.2011 Facebook se pokouší zastavit spam a podvody http://www.eweek.com JP
14.05.2011 Nov? upravená legislativa dovoluje americké vlád? uzav?ít pirátské weby http://www.eweek.com JP
14.05.2011 E-zin Crypto-World 4/2011 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
13.05.2011 Ochrana diskových šifrovacích systém? proti útok?m na pam?? http://eprint.iacr.org JP
13.05.2011 Hackování WPA - slovníkový útok http://pauldotcom.com JP
13.05.2011 Americká vláda tla?í na kongres ohledn? legislativy pro kybernetickou bezpe?nost http://www.securitynewsdaily.com JP
13.05.2011 K zdrojovému kódu pro Zeus, který je dostupný na internetu http://www.h-online.com JP
13.05.2011 Spyware, které používá FBI https://www.eff.org JP
13.05.2011 Gang, který používal bankovního trojana, byl rozbit finskou policií http://www.net-security.org JP
13.05.2011 Zpráva IID - eCrime Trends Report: First Quarter 2011 http://www.internetidentity.com JP
13.05.2011 Americký CERT varuje p?ed chybou kontrol kritické infrastruktury (SCADA) http://www.theregister.co.uk JP
13.05.2011 FBI bude chránit poskytovatele internetového p?ipojení, kte?í sledují své zákazníky http://www.theregister.co.uk JP
13.05.2011 Prevence spamu na Facebooku - výsledek je práv? opa?ný http://nakedsecurity.sophos.com JP
13.05.2011 Jak se bin Ládin dokázal vyhnout elektronickému vyhledání http://www.theregister.co.uk JP
13.05.2011 Spole?nost Cryptography Research koupil Rambus Inc. http://www.boston.com JP
13.05.2011 Škody, které mohou p?inést problematické certifikáty http://www.f-secure.com JP
13.05.2011 Existují t?i typy interních hrozeb http://www.computerworld.com JP
13.05.2011 Nákup Skype Microsoftem - nové bezpe?nostní výzvy http://www.eweek.com JP
13.05.2011 Zpráva Microsoftu k nebezpe?ím na internetu http://www.eweek.com JP
13.05.2011 Neotvírejte tento e-mail aneb jak redukovat nebezpe?í phishingu http://www.networkworld.com JP
12.05.2011 De-Mail: rozumn?jší než datové schránky? http://www.lupa.cz JP
12.05.2011 Hacke?i zaúto?ili na webové stránky ruských novin Pravda http://www.securitynewsdaily.com JP
12.05.2011 Zajímavá myšlenka: podnikání by se m?lo dívat na bezpe?nost jako na vojenskou operaci http://www.networkworld.com JP
12.05.2011 Malware pro Macy již není pouhou hrou http://www.csoonline.com JP
12.05.2011 Bezpe?nost má být unifikovaná, zjednodušená a aktivn?jší http://www.net-security.org JP
12.05.2011 RFID ?ipy v hotelových ru?nících http://www.schneier.com JP
12.05.2011 Student informa?ní bezpe?nosti podvád?l na internetu http://www.computerworld.com JP
12.05.2011 Duševn? nemocná sdílela soubory kv?li nízkému sebev?domí, byla p?esto uznána vinnou http://www.theregister.co.uk JP
12.05.2011 Objevil se nový bankovní trojan, který konkuruje trojan?m Zeus a SpyEye http://www.theregister.co.uk JP
12.05.2011 Chytré mobily lákají dob?e organizované mezinárodní podvodníky jdoucí za ziskem http://www.networkworld.com JP
12.05.2011 Rostoucí využívání SSL vytvá?í nová rizika http://www.networkworld.com JP
11.05.2011 Všechno lze hacknout a po?íta?ová kriminalita je málo rizikové podnikání http://www.pcworld.com JP
11.05.2011 V?tšina firem netestuje kódy t?etích stran http://www.csoonline.com JP
11.05.2011 Problémy cloudu Amazonu vedou k otázkám o využitelnosti cloud? v?bec http://www.csoonline.com JP
11.05.2011 Spojené státy cht?jí prorazit ?ínský internetový firewall http://www.heraldsun.com.au JP
11.05.2011 41 procent citlivých informací na mobilních za?ízeních je nechrán?no http://www.net-security.org JP
11.05.2011 400 procentní nár?st malware pro Android http://www.net-security.org JP
11.05.2011 Nastává éra „krade se všechno“ http://www.bbc.co.uk JP
11.05.2011 Facebook p?istižen, chyba umož?ovala únik osobních dat milión? uživatel? http://www.theregister.co.uk JP
11.05.2011 Únik zdrojového kódu pro Zeus bude znamenat více bankovního malware http://www.eweek.com JP
11.05.2011 Indie hájí právo na p?ístup k osobním dat?m http://www.networkworld.com JP
11.05.2011 Hacke?i byli hacknuti - hlavní Anonymous IRC server byl hacknut http://arstechnica.com JP
11.05.2011 Kompromitované platební terminály v americkém obchodním ?et?zci http://krebsonsecurity.com JP
10.05.2011 Bin Ládin a IT: Hrozba jeho jménem žije dál http://www.lupa.cz JP
10.05.2011 K reálné hrozb? na obzoru - cílený phishing http://www.securityweek.com JP
10.05.2011 Jak vymazat osobní data z vašeho chytrého mobilu http://www.securitynewsdaily.com JP
10.05.2011 Meziplatformový botnet úto?í na uživatele Mac? i Windows http://www.csoonline.com JP
10.05.2011 Pro? zákaz soukromých za?ízení ?iná vaši organizaci mén? bezpe?nou http://www.csoonline.com JP
10.05.2011 Anonymous se musí zabývat interními hrozbami http://blogs.csoonline.com JP
10.05.2011 Nalezená zranitelnost implementace OpenID umož?uje krádež identit http://www.h-online.com JP
10.05.2011 V boji proti spammer?m mohou být i lepší nástroje než je CAPTCHA http://www.techrepublic.com JP
10.05.2011 M?že homorfní šifrování zachránit cloud computing? http://www.techrepublic.com JP
10.05.2011 Akté?i po?íta?ové kriminality p?emis?ují své aktivitydo Kanady http://www.net-security.org JP
10.05.2011 Podvodníci hackli význam?jší webové stránky (NASA, Stanford) http://www.computerworld.com JP
10.05.2011 Sony zvažuje odm?nu za informace, které povedou k dopadení hackera http://www.theregister.co.uk JP
10.05.2011 „Bílí“ hacke?i pronikli do sandboxu prohlíže?e Chrome http://www.theregister.co.uk JP
10.05.2011 CrypterRB - implementace algoritmu RSA http://mac.softpedia.com JP
10.05.2011 Jak FBI sleduje vozidla - rozbor HW http://www.wired.com JP
09.05.2011 Americký NIST vydal dva drafty (ke správ? klí?? a ke generování náhodných ?ísel) http://csrc.nist.gov JP
09.05.2011 Bezpe?nost web? pro webmastery http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
09.05.2011 Objevena jedna nezáplatovaná zranitelnost využitelná proti Windows 7 a IE9 http://www.computerworld.com JP
09.05.2011 K podvržení pam?tí rootkity (diskuze na Schneierov? blogu) http://www.schneier.com JP
09.05.2011 Ke kolujícímu dokumentu o bin Ládinov? smrti (obsahuje exploit zrantelnosti rtf) http://www.f-secure.com JP
09.05.2011 Sony po zjišt?ní úniku dalších informací odložila restart sít? pro PSN http://www.guardian.co.uk JP
09.05.2011 Facebook: jednoduše, je to nástroj špionáže? http://www.pcworld.com JP
09.05.2011 Sí? spole?nosti Sony chyb?l firewall, b?žel v ní zastaralý SW http://www.eweek.com JP
09.05.2011 Útok na Facebook pocházející ze Syrie https://www.eff.org JP
09.05.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 18/2011 http://www.root.cz JP
07.05.2011 SCADA Software Systems - studie k jejich bezpe?nosti http://www.google.com JP
07.05.2011 Bankomatové hrozby se vyvíjejí http://www.bankinfosecurity.com JP
06.05.2011 Izrael detekoval útoky na svou kritickou infrastrukturu http://www.jpost.com JP
06.05.2011 Severokorejští hacke?i jsou d?stojným soupe?em pro CIA http://english.chosun.com JP
06.05.2011 Usáma se vrací v podob? po?íta?ového viru http://unified-communications.tmcnet.com JP
06.05.2011 Google’s Image Search využívají podvodníci http://krebsonsecurity.com JP
06.05.2011 Metasploit je ve verzi 3.7 http://www.net-security.org JP
06.05.2011 Po?íta?ová kriminalita je globálním problémem http://www.crime-research.org JP
06.05.2011 DDoS útok na Sony maskoval útok na data http://www.eweek.com JP
05.05.2011 Deset hlavních v?cí, které byste m?li zvažovat p?i vytvá?ení bezpe?nostní politiky http://www.focus.com JP
05.05.2011 Facebook se stává žumpou spamu http://blogs.csoonline.com JP
05.05.2011 Anonymous odpovídá na obvin?ní Sony http://www.scmagazineuk.com JP
05.05.2011 Služba LastPass Forces - pr?nik do databáze (1.25 miliónu uživatel?) http://krebsonsecurity.com JP
05.05.2011 Pr?zkum: Více než 75 % ?eských uživatel? sociálních sítí se snaží chránit si své soukromí http://www.itbiz.cz JP
05.05.2011 Po?íta?ové útoky na p?d? USA - FBI je stále ješt? uspokojiv? nezvládá http://www.csoonline.com JP
05.05.2011 Rozhovor s Ivanem Risticem o projektu IronBee http://www.h-online.com JP
05.05.2011 Jak vybrat a nakonfigurovat vaši VPN http://mobileenterprise.edgl.com JP
05.05.2011 Útoky na vládní stránky Bahrainu mají íránský p?vod http://it.tmcnet.com JP
05.05.2011 X-Factor v USA - hacknuta databáze s údaji o 250 000 p?ihlášených http://www.scmagazineuk.com JP
05.05.2011 Pronajali si po?íta?, ten byl špionem http://news.yahoo.com JP
05.05.2011 Sony m?ní názor, byly nalezeny d?kazy vedoucí k Anonymous http://www.theregister.co.uk JP
05.05.2011 Pohled do budoucnosti kryptografie http://www.internetevolution.com JP
05.05.2011 Deset možných dopad? pr?niku do sítí spole?nosti Sony http://www.eweek.com JP
05.05.2011 Soubor kriminálních nástroj? pro Mac imituje vlastnosti trojan? Zeus a SpyEye http://www.eweek.com JP
05.05.2011 Nový voln? dostupný nástroj pro bezpe?nost a ochranu soukromí na Androidu http://threatpost.com JP
04.05.2011 Nový trik ši?itel? malware, falešný e-mail od FBI http://www.securitynewsdaily.com JP
04.05.2011 Nový sm?r vývoje rootkit? http://www.techrepublic.com JP
04.05.2011 Dohady okolo obsahu disku po?íta? bin Ládina, byl šifrován? http://www.theregister.co.uk JP
04.05.2011 EU : Sony a Apple musí znovu vybudovat svoji d?v?ru u zákazník? http://news.cnet.com JP
04.05.2011 Pr?nik do sít? Sony, jeho objem je v?tší: týká se 101 milion? uživatel? http://www.eweek.com JP
04.05.2011 Schneier ke cracknutí NIAS (Nikon Image Authentication System) http://www.schneier.com JP
04.05.2011 Studie (Symantec): Teorie chaosu a správa bezpe?nosti IT http://cwresources.computerworld.com JP
04.05.2011 P?íru?ka: Security 2011: Knowing Where to Look http://www.csoonline.com JP
04.05.2011 Video s Bruce Schneierem: The Mirage of Security http://threatpost.com JP
04.05.2011 RSA - jedna z tuct? firem, které se staly ob?tí útoku nulového dne http://krebsonsecurity.com JP
03.05.2011 Domácí bezdrátová sí?, 4 cesty k tomu, jak se vyhnout problém?m http://www.networkworld.com JP
03.05.2011 NSA: nejlepší postupy pro zabezpe?ení domácí sít? http://www.nsa.gov JP
03.05.2011 M??ící a forenzní nástroj pro sít? Trisul ve voln? dostupné verzi http://www.net-security.org JP
03.05.2011 Jak vytvo?it bezpe?nou firewallovou politiku pro velkou spole?nost http://www.net-security.org JP
03.05.2011 USA, nedostate?né zabezpe?ení technologií používaných policií http://www.theregister.co.uk JP
03.05.2011 Jak se vyhnout sdílení osobních informací online http://news.cnet.com JP
03.05.2011 Šéfové Sony slibují, že jejich herní sí? spustí tento týden http://www.eweek.com JP
03.05.2011 Smrt Usámy bin Ládina je šancí pro spammery, pro nabídky falešných antivir? atd. http://www.eweek.com JP
03.05.2011 Loka?ní data jsou d?ležitá i pro Google http://www.networkworld.com JP
03.05.2011 APT - Advanced Persistent Threats http://krebsonsecurity.com JP
02.05.2011 Jak z?stat v bezpe?í p?i používání ú?tu PayPal http://www.securitynewsdaily.com JP
02.05.2011 Celková cena pr?niku do sít? spole?nosti Epsilon dosáhne 4 miliard dolar? http://www.net-security.org JP
02.05.2011 Bude celoevropský firewall? http://www.zdnet.co.uk JP
02.05.2011 Voln? dostupné: Memorizable Public-Key Cryptography & Its Applications http://www.archive.org JP
02.05.2011 Sony se omlouvá - pon?kud pozd? http://news.cnet.com JP
02.05.2011 Rizika VoIP jsou ?asto p?ehlížena http://www.infosecurity-us.com JP
02.05.2011 Otrávené výsledky vyhledáva?? - královská svatba, Obam?v narozeninový certifikát http://www.eweek.com JP
02.05.2011 PDF malware, nové triky http://www.eweek.com JP
02.05.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 17/2011 http://www.root.cz JP
Design: Webdesign