Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Siemens je vyzýván k reakci na nové chyby SCADA systém?

24.05.2011
Dillon Beresford (NSS LAbs), jeden ze dvou autor? neuskute?n?ného vystoupení na konferenci v Dallasu minulý týden, ?íká, že Siemens jedná neférov?. Snižuje um?le vážnost nalezených chyb. Beresdorf hodlá tyto zranitelnosti zve?ejnit.

Viz také komentá? - A botched fix, not legal demands, nixed SCADA security talk. Podle zde uvedené poznámky byl p?í?inou fakt, že Siemens zjistil, že jím provád?ná opat?ení k odstran?ní zjišt?ných chyb nejsou funk?ní.

Téma je také p?edm?tem diskuze na Schneierov? blogu - New Siemens SCADA Vulnerabilities Kept Secret.
Zdroj: http://www.darkreading.com/advanced-threats/167901091/security/vulnerabilities/229625393/researcher-challenges-siemens-public-reaction-to-new-scada-flaws.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Jak rozpoznat phishingový útok
Malá rekapitulace no?ních m?r Sony, sedm bezpe?nostních incident? za dva m?síce - starší ->>
Design: Webdesign