Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.05.2009 Plány Pentagonu a nové pojetí kybernetické bezpe?nosti http://www.nytimes.com JP
30.05.2009 Reakce na dokument Bílého domu - Cyberspace Policy Review http://www.net-security.org JP
30.05.2009 Nová infekce na 30 000 legitimních stránkách http://www.theregister.co.uk JP
30.05.2009 Obama: Kybernetická bezpe?nost je národní prioritou http://voices.washingtonpost.com JP
30.05.2009 Anti-ameri?tí hacke?i infiltrovali armádní servery http://www.informationweek.com JP
30.05.2009 Soukromí se nevzdáme, ?íkají lidé. Snad jenom ...za peníze, ukázal pr?zkum http://zpravy.idnes.cz JP
29.05.2009 Seznam.cz o nebezpe?í internetu: perverzní uživatelé ?íhají na vaše d?ti http://www.zive.cz JP
29.05.2009 Odkud pochází nejv?tší procenta po?íta?ových vir?? http://www.scmagazineuk.com JP
29.05.2009 Snort - nová verze 2.8.5 http://www.net-security.org JP
29.05.2009 Gumblar - tento útok je horší než Conficker http://news.cnet.com JP
29.05.2009 RSTEG (Retransmission Steganography) http://www.schneier.com JP
28.05.2009 Predáto?i v sociálních sítích http://netsecurity.about.com JP
28.05.2009 BlackBerry - bezpe?nostní hodnocení http://www.ottawa.drdc-rddc.gc.ca JP
28.05.2009 Jakou kryptografii budeme používat v p?íštím desetiletí? http://www.networkworld.com JP
28.05.2009 USB flash disky - hrozby s nimi související nejsou malé http://www.itsecurity.com JP
28.05.2009 P?íru?ka Application Security http://media.techtarget.com JP
28.05.2009 Spole?nost McAfee identifikovala nejvíce nebezpe?ná vyhledávání na internetu http://www.eweek.com JP
28.05.2009 Hacknutý po?íta? a jeho z?statková cena http://voices.washingtonpost.com JP
28.05.2009 K výzkumu bezpe?nostních metrik http://www.networkworld.com JP
28.05.2009 Nástroj pro analýzu zranitelností používaný NSA je nyní komer?n? dostupný http://www.darkreading.com JP
28.05.2009 Také finská armáda zbrojí ve vztahu ke kybernetické bezpe?nosti http://www.helsinkitimes.fi JP
27.05.2009 Nessus - vydána nová verze 4.0.1 http://www.net-security.org JP
27.05.2009 Hacke?i za?ali napadat i ?eské uživatele Facebooku, kradou jim data http://www.novinky.cz JP
27.05.2009 K boji se zapakovaným (zabaleným) malware http://piotrbania.com JP
27.05.2009 Microsoft vydal Service Pack 2 pro Windows Vista a Server 2008 http://www.h-online.com JP
27.05.2009 Zpráva o stavu kybernetické bezpe?nosti bude Obamou zve?ejn?na v pátek http://www.portfolio.com JP
27.05.2009 V sou?asné dob? tvo?í spam 90 procent všech e-mail? http://news.cnet.com JP
27.05.2009 K bezpe?nosti Windows Vista http://www.eweek.com JP
26.05.2009 Nový zákon: Když ztratíte platební kartu nebo mobil, m?žete být klidní http://finweb.ihned.cz JP
26.05.2009 Piráti, t?este se! http://www.dsl.cz JP
26.05.2009 Nový kryptosystém s ve?ejným klí?em, založený na využití permuta?ních p-polynom? http://eprint.iacr.org JP
26.05.2009 Tento týden má Obama ustavit nového šéfa kybernetické bezpe?nosti USA http://www.washingtonpost.com JP
26.05.2009 Botnety, které se sami zlikvidují http://blogs.techrepublic.com.com JP
25.05.2009 K jednomu botnetu - Pushdo/Cutwail http://blogs.techrepublic.com.com JP
25.05.2009 .Net Framework 4.0 - umí pracovat i s dlouhými ?ísly http://weblogs.asp.net JP
25.05.2009 Pentagon hledá náctileté hackery http://www.forbes.com JP
25.05.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 09/22 http://www.root.cz JP
25.05.2009 Payment Card Industry Data Security Standard http://amail.centrum.cz JP
24.05.2009 Po?íta?ové sít? FBI napadeny neznámým virem http://news.cnet.com JP
24.05.2009 Clickjacking - jak to vlastn? funguje http://news.cnet.com JP
24.05.2009 Kamery a po?íta?e budou evidovat poznávací zna?ky všech projížd?jících aut http://news.bbc.co.uk JP
24.05.2009 Vojenské využití hackingu http://www.theregister.co.uk JP
22.05.2009 Bezplatný antivirový skener od BitDefender http://www.theregister.co.uk JP
22.05.2009 Kaspersky - za botnetem Conficker stojí skute?ní profesionálové http://news.cnet.com JP
22.05.2009 Facebook a Twitter - nové phisherské útoky http://news.cnet.com JP
22.05.2009 Malé botnety - nepodce?ujeme je? http://blogs.zdnet.com JP
22.05.2009 V roce 2010 m?žeme být bez GPS http://www.theregister.co.uk JP
21.05.2009 Antiviry jsou každým rokem mén? efektivn?jší http://www.forbes.com JP
21.05.2009 Nástroj proti XSS útok?m http://www.technologyreview.com JP
21.05.2009 P?ekvapivé výsledky nezávislého testu antivirových produkt? http://www.csoonline.com JP
21.05.2009 Metriky pro informa?ní bezpe?nost http://www.net-security.org JP
21.05.2009 Conficker stále infikuje 50 000 po?íta?? denn?. http://www.computerworld.com JP
21.05.2009 Z Bílého domu zmizel 1 TB disk s daty z Clintonovy éry http://www.theregister.co.uk JP
21.05.2009 Unicode a možnosti jeho zneužití (nap?. pro phisherský útok) http://sansforensics.wordpress.com JP
20.05.2009 Útok na podpisy RSA podle normy ISO/IEC 9796-2 http://eprint.iacr.org JP
20.05.2009 Bezpe?nost iPhone http://www.networkworld.com JP
20.05.2009 Cloud computing - jeho nebezpe?í http://www.csoonline.com JP
20.05.2009 Cílem phisherských útok? na Facebook jsou (p?ekvapiv?) - peníze http://www.pcworld.com JP
20.05.2009 Šest nejlepších postup?, jak chránit podnik p?ed ztrátou dat http://www.rsa.com JP
20.05.2009 Je to pravda: v?tšina bezpe?nostních pr?nik? má p?vodce uvnit? http://blogs.techrepublic.com.com JP
20.05.2009 Linux i Windows mohou být kompromitovány bootem http://blogs.techrepublic.com.com JP
20.05.2009 Chain of Trust - nový program pro boj s malware http://www.computerworld.com JP
20.05.2009 Lámejte si hlavu nad hádankou od Bruce Schneiera http://www.yesbutnobutyes.com JP
20.05.2009 Útoky typu Gumblar z kompromitovaných web? se rychle ší?í http://news.cnet.com JP
20.05.2009 Chra?te se p?ed útoky typu vishing http://crypto-world.info JP
20.05.2009 Chyba v konstrukci OpenSSH http://news.cnet.com JP
19.05.2009 OWASP LiveCD - nová verze http://www.h-online.com JP
19.05.2009 Každý pátý teenager umí nalézt na internetu hackovací nástroje http://www.scmagazineuk.com JP
19.05.2009 WhiteHat: v?tšina dnešních web? je zranitelná http://www.csoonline.com JP
19.05.2009 Nový - bezpe?ný - ?ínský opera?ní systém http://www.schneier.com JP
19.05.2009 Webový útok, který infikuje výsledky Google, se stává nebezpe?n?jším http://www.computerworld.com JP
19.05.2009 I ?erstv? nakoupené za?ízení od výrobce m?že obsahovat malware http://www.viruslist.com JP
19.05.2009 Rakouský elektronický ob?anský pr?kaz obsahuje bezpe?nostní zranitelnosti http://www.h-online.com JP
19.05.2009 Detektivní práce v kybernetickém prostoru http://www.nytimes.com JP
18.05.2009 Live CD pro penetra?ní testování web? http://www.net-security.org JP
18.05.2009 Viry a malware pro *nix systémy existují http://www.viruslist.com JP
18.05.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 20/2009 http://www.root.cz JP
18.05.2009 Vyšel e-zin Crypto-World 5/2009 http://crypto-world.info PV
16.05.2009 Draft IETF pkix - Internet X.509 Public Key Infrastructure: Certificate Image http://www.ietf.org JP
15.05.2009 E-zin Crypto-World 4/2009 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
15.05.2009 Hacker tvrdí, že hacknul ú?et šéfa Apple na Amazonu http://www.crn.com JP
15.05.2009 Budoucí ?ipy platebních produkt? MasterCard budou chrán?ny proti DPA útok?m http://www.contactlessnews.com JP
15.05.2009 Jak se chrání p?ed kybernetickými útoky americké námo?nictvo? http://www.networkworld.com JP
15.05.2009 Gumblar - nová série XSS útok? http://www.scmagazineuk.com JP
15.05.2009 Odpov?dnost za využívání bezdrátu v organizaci http://www.csoonline.com JP
15.05.2009 Války botnet? - p?ehled informací http://www.csoonline.com JP
15.05.2009 Anti Phishing Working Group (APWG) - nový p?ehled http://www.net-security.org JP
15.05.2009 Bezplatný SW pro zálohování a obnovu dat http://www.net-security.org JP
15.05.2009 Nová verze Nmap 4.85BETA9 http://www.net-security.org JP
15.05.2009 Cloud computing - kdo bude ov??ovat bezpe?nost poskytovatel? t?chto služeb? http://www.networkworld.com JP
15.05.2009 Draft IETF S/MIME - S/MIME Version 3.2 Message Specification http://www.ietf.org JP
14.05.2009 Top ten bezpe?nostních hrozeb databázím http://amail.centrum.cz JP
14.05.2009 Mobilní bezpe?nost - co je obsahem této problematiky? http://www.itsecurity.com JP
14.05.2009 Pirátské Windows 7 RC vystav?ly botnet http://news.zdnet.co.uk JP
14.05.2009 USA - hacknuta sí? ministerstva národní bezpe?nosti http://fcw.com JP
14.05.2009 Draft IETF pkix - PKI Resource Query Protocol (PRQP) http://www.ietf.org JP
14.05.2009 Bezpe?nost web? jako služba http://go.techtarget.com JP
14.05.2009 Útoky prost?ednictvím sociálních sítí jsou pro hackery efektivn?jší http://www.eweek.com JP
14.05.2009 Pangolin - nástroj pro automatizované SQL injection http://www.darknet.org.uk JP
13.05.2009 Upravte si Firefox - zm??te nastavení about:config http://downloads.techrepublic.com.com JP
13.05.2009 Za podvody s platebními kartami jsou p?edevším hromadné kompromitace sítí obchodník? http://www.pcworld.com JP
13.05.2009 EU zve?ejnila doporu?ení pro využívaní technologií RFID http://www.net-security.org JP
13.05.2009 VISA testuje nové platební karty s displejem http://news.bbc.co.uk JP
13.05.2009 Muzeum tajných služeb ve Washingtonu u?í jak vyluštit šifrovanou zprávu http://www.novinky.cz JP
13.05.2009 Sou?asnost - kritická doba kybernetické bezpe?nosti http://www.csoonline.com JP
13.05.2009 PayPal op?t zranitelný v??i útoku XSS http://nemesis.te-home.net JP
13.05.2009 Web Hacking - kapitola knihy Hacking Exposed, 6th Edition k stáhnutí http://app.en25.com JP
13.05.2009 Forenzní analýza - úvod k prohlíže?i Autopsy Forensic Browser http://sansforensics.wordpress.com JP
12.05.2009 Weby Economia (op?t) napadl virus - Respekt, iHNed.cz, M&M a další napadají návšt?vníky http://www.pooh.cz JP
12.05.2009 Kybernetický útok m?že vést k vojenské odpov?di USA http://www.securityfocus.com JP
12.05.2009 TrueCrypt - vyšla nová verze 6.2 http://www.net-security.org JP
12.05.2009 Deset podob po?íta?ového malware http://blogs.techrepublic.com.com JP
12.05.2009 ?ína zp?ís?uje zákony proti hacker?m http://www.pcworld.com JP
12.05.2009 Evropská komise: tv?rci SW musí odpovídat za své programy http://software.silicon.com JP
12.05.2009 Audit po úniku dat http://www.networkworld.com JP
12.05.2009 Šest cest k tomu, jak chránit své soukromí p?ed Google http://www.networkworld.com JP
12.05.2009 P?t jednoduchých doporu?ení pro bezpe?nou práci s PC http://news.cnet.com JP
12.05.2009 Botnet Zeus zlikvidoval sám sebe a 100 000 jím infikovaných po?íta?? http://voices.washingtonpost.com JP
11.05.2009 Rootkit pro Windows 7 je na sv?t? (proof-of-concept) http://www.theregister.co.uk JP
11.05.2009 160 000 ú?t? s daty student? university v Berkeley bylo kompromitováno http://www.computerworld.com JP
11.05.2009 Jak vybírat a pamatovat si bezpe?ná hesla. http://www.lifehacker.com.au JP
11.05.2009 Zranitelnosti na stránkách šesti dodavatel? antivir? umož?ují phishingový útok http://nemesis.te-home.net JP
11.05.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 19/2009 http://www.root.cz JP
08.05.2009 Lze se vypo?ádat s malware? http://blogs.techrepublic.com.com JP
08.05.2009 Skenery založené na signaturách nenajdou 58 procent malware http://www.net-security.org JP
08.05.2009 Protipirátská opat?ení ve Windows 7 http://www.computing.co.uk JP
08.05.2009 Nic nového - další test (secondhand) pevných disk? ukázal na hrubé bezpe?nostní proh?ešky bývalých majitel? http://www.theregister.co.uk JP
08.05.2009 Microsoft spolupracuje s americkou vládou na bezpe?n?jší konfiguraci Windows XP http://www.theregister.co.uk JP
08.05.2009 Oasis - iniciativa za lepší kompatibilitu šifrovacích produkt? http://news.zdnet.co.uk JP
08.05.2009 Když biometrie d?lá problém http://www.schneier.com JP
08.05.2009 P?t strategií pro boj s moderními hrozbami http://go.techtarget.com JP
08.05.2009 Jak bojovat s útoky SQL-injection? http://searchsecurity.techtarget.com JP
08.05.2009 Agent FBI vypovídá o svých zkušenostech z po?íta?ového podsv?tí http://news.cnet.com JP
08.05.2009 Systém pro kontrolu leteckého provozu (USA) je zranitelný v??i kyberútok?m http://gcn.com JP
07.05.2009 Soubor pdf, který slibuje odpov?di k viru prase?í ch?ipky, obsahuje nástroj pro kradení hesel http://www.scmagazineuk.com JP
07.05.2009 Šikovné sociální inženýrství - co vše dokázal jeden konzultant http://www.scmagazineuk.com JP
07.05.2009 Používejte jen d?v?ryhodné vyhledáva?e http://www.net-security.org JP
07.05.2009 Jak se šifruje s Bitlockerem ve Windows? http://searchmidmarketsecurity.techtarget.com JP
07.05.2009 Také SSL stránka Google má XSS zranitelnost http://www.xssed.com JP
07.05.2009 Draft Suite B Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile http://www.ietf.org JP
06.05.2009 British Telecom - studie ?íká, že v?tšina podnik? o?ekává, že budou v tomto roce hacknuty http://www.darkreading.com JP
06.05.2009 Množství obrázkového spamu narostlo http://www.scmagazineuk.com JP
06.05.2009 Pro? je t?eba ni?it informace, ?ást 2 http://www.csoonline.com JP
06.05.2009 P?íklad phishingu - podvržená stránka Vonage http://blogs.techrepublic.com.com JP
06.05.2009 S rostoucí popularitou za?ízení pro monitoring bezdrátu rostou obavy o soukromí http://www.computerworld.com JP
06.05.2009 K chyb? na stránkách spole?nosti McAfee http://www.readwriteweb.com JP
06.05.2009 K útok?m na SSL http://www.zdnetasia.com JP
06.05.2009 USA pot?ebují síly typu „digitální warfare“ http://news.bbc.co.uk JP
06.05.2009 F-Secure - Windows 7 - k jedné chyb? http://www.f-secure.com JP
06.05.2009 NIST vydal: SP 800-117 DRAFT Guide to Adopting and Using the Security Content Automation Protocol (SCAP) http://csrc.nist.gov JP
05.05.2009 Phishingové útoky využívají strach z prase?í ch?ipky http://www.crn.com JP
05.05.2009 Nedostate?ná bezpe?nost švýcarských biometrických pas? http://www.h-online.com JP
05.05.2009 Za poslední m?síce prudce vzrostl po?et po?íta?? infikovaných jako sou?ást botnetu http://www.computing.co.uk JP
05.05.2009 Monitoring botnetu ukázal, že ukradeno bylo až 70 GB osobních a finan?ních dat http://www.computerworld.com JP
05.05.2009 Uniklé kopie Window 7 RC obsahují trojana http://www.computerworld.com JP
05.05.2009 Hacke?i pronikli do zdravotnické databáze, požadují výkupné (USA) http://voices.washingtonpost.com JP
05.05.2009 Útok DoS (Denial of Service) - jak m?že být použit pro hackování http://ha.ckers.org JP
05.05.2009 Jak n?které weby zacházejí s bezpe?ností našich dat http://www.techradar.com JP
04.05.2009 Recenze knihy : iPhone Hacks. Pushing the iPhone and iPod touch Beyond Their Limits http://www.net-security.org JP
04.05.2009 Firefox : n?kolik bezpe?nostních doporu?ení http://blogs.techrepublic.com.com JP
04.05.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 18/2009 http://www.root.cz JP
02.05.2009 Interpol a boj proti po?íta?ové kriminalit? http://www.enterpriseinnovation.net JP
02.05.2009 Hacke?i stále ?ast?ji využívají vyhledáva?? (e) http://digitalne.stahuj.centrum.cz JP
02.05.2009 Desítka nejhorších po?íta?ových vir? http://www.computing.co.uk JP
02.05.2009 Chystána nová norma pro šifrování dat p?enášených z platebních karet http://www.computerworld.com JP
02.05.2009 Americký kongres chce ustavit tým hacker?, jehož úkolem by byla aktivní penetrace vládních sítí http://www.theregister.co.uk JP
02.05.2009 Francouzský hacker získal p?ístup k administrátorskému panelu pro Twitter http://blogs.zdnet.com JP
02.05.2009 IE8 je ší?en pomoci Windows Auto Update http://voices.washingtonpost.com JP
Design: Webdesign