Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Cloud computing - jeho nebezpe?í

20.05.2009
Ariel Silverstone v úvodním ?lánku chystané série zkoumá nebezpe?í t?chto postup? a uvádí n?která doporu?ení (best practices).
Zdroj: http://www.csoonline.com/article/492967/Cloud_Security_Danger_and_Opportunity_Ahead
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Bezpe?nost iPhone
Cílem phisherských útok? na Facebook jsou (p?ekvapiv?) - peníze - starší ->>
Design: Webdesign