Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.05.2005 Návrh nové proudové šifry - Biham a Seberry http://eprint.iacr.org JP
29.05.2005 A Companion to User's Guide to Cryptography and Standards http://www.isg.rhul.ac.uk JP
29.05.2005 MISTY - algoritmus blokové šifry firmy Mitsubishi Electric Corporation bude vydán jako norma ISO http://www.itsecurity.com JP
27.05.2005 Šifrování jako d?kaz kriminálních úmysl? http://www.lawlibrary.state.mn.us JP
26.05.2005 Eurocrypt 2005 a kolize hašovacích funkcí - ?í?ani trochu (nev?domky) mlžili http://eprint.iacr.org VK
26.05.2005 O bezkolizní kompresní funkci http://eprint.iacr.org VK
22.05.2005 Za?al EUROCRYPT 2005 http://www.brics.dk PV
20.05.2005 Nové ?íslo IEEE Cipher - May 2005 http://www.ieee-security.org JP
20.05.2005 NIST - odvolání FIPS 46-3 (DES) a souvisejících dalších norem http://csrc.ncsl.nist.gov JP
20.05.2005 Hashovací algoritmy a OATH http://www.computerworld.com JP
19.05.2005 NIST SP 800-38B - Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: The CMAC Mode for Authentication http://csrc.ncsl.nist.gov JP
19.05.2005 IACR Newsletter - vyšlo nové ?íslo http://www.iacr.org JP
17.05.2005 Útok na AES - ?asový postranní kanál http://cr.yp.to JP
16.05.2005 Cryptogram - Bruce Schneier - nové ?íslo http://www.schneier.com JP
15.05.2005 Vyšel Crypto-World 5/2005 http://crypto-world.info PV
14.05.2005 E-zin Crypto-World 4/2005 uvoln?n k volnému stažení ! http://crypto-world.info PV
14.05.2005 E-zin Crypto-World má p?id?leno ISSN http://crypto-world.info PV
13.05.2005 Mezinárodní konference MoraviaCrypt 2005 http://www.moraviacrypt.fit.vutbr.cz PV
13.05.2005 A Gentle Introduction To Cryptography http://www.webpronews.com JP
12.05.2005 P?íprava nové verze (v po?adí ?.5) normy X.509 ftp://ftp.bull.com JP
12.05.2005 Faktorizace - souhrn výsledk? http://www.crypto-world.com VK
12.05.2005 Byl faktorizován modul RSA o délce 663 bit? http://www.rsasecurity.com VK
12.05.2005 Patent NSA - jednosm?rná hashovací funkce http://patft.uspto.gov JP
12.05.2005 Finan?ní kryptografie - první ?íslo http://www.financialcryptography.com VK
11.05.2005 Bruce Schneier a sou?asná kryptografie - interview http://www.securityfocus.com JP
11.05.2005 RSA Challenge (old) - Bylo faktorizováno ?íslo v délce 200 dekadických znak?!! http://news.com.com JP
10.05.2005 Victor Shoup - A Computational Introduction to Number Theory and Algebra http://shoup.net JP
06.05.2005 WG - návrh proudové šifry http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
06.05.2005 Analýza elektromagnetického vyza?ování - Rijndael a ECC na PDA http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
06.05.2005 Multikolizní útok na hashovací funkce http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
06.05.2005 An Introduction to Block Cipher Algorithms and Their Applications in Communication Security http://www.securitydocs.com JP
Design: Webdesign