Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšel Crypto-World 5/2005

15.05.2005
Crypto-World 5/2005

Práv? vyšlo nové ?íslo e-zinu Crypto-World.
Registrovaným odb?ratel?m (840) byly sou?asn? e-mailem zaslány kódy k jeho stažení. Pokud pat?íte mezi odb?ratele a kódy jste ve svém e-mailu nenašli, požádejte o n? p?es www rozhraní nebo e-mailem na adrese ezin@crypto-world.info a kódy Vám obratem zašleme....

Obsah Crypto-World 5/2005
-------------------------
A.Výzva k rozlušt?ní textu zašifrovaného Enigmou (P. Vondruška) 2-3
B.P?ehledová zpráva o významných publikacích a projektech na téma poskytování anonymity, klasifikace a m??itelnost informa?ního soukromí (privacy), ?ást 1. (M. Kumpošt) 4-8
C.Formáty elektronických podpis? - ?ást 4. (J. Pinkava) 9-13
D.Jak psát specifikaci bezpe?nosti produktu nebo systému (P.Vondruška) 14-20
E.O ?em jsme psali v dubnu 2000-2004 21
F.Záv?re?né informace 22
P?íloha : zpráva vysílaná radioamatérskou stanicí GB2HQ nedele_30m.wav

Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Cryptogram - Bruce Schneier - nové ?íslo
E-zin Crypto-World 4/2005 uvoln?n k volnému stažení ! - starší ->>
Design: Webdesign