Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.04.2012 Ransomware na internetu http://blog.sucuri.net JP
30.04.2012 Windows Advanced Security Center - pozor na n?j, je to podvrh http://www.2-spyware.com JP
30.04.2012 Google Street View byl již od po?átku konstruován tak, aby mohl odchytávat e-maily a hesla z nechrán?ných bezdrátových sítí http://threatpost.com JP
30.04.2012 Historické ohlédnutí na malware pro Macy http://threatpost.com JP
30.04.2012 Útok DoS používá tabulky Google http://thehackernews.com JP
30.04.2012 Zranitelnost hesel pro Hotmail http://www.infosecurity-magazine.com JP
30.04.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 17/2012 http://www.root.cz JP
28.04.2012 ?R: Na weby politických partají zaúto?ili hacke?i, v?tšinu z nich vy?adili http://zpravy.idnes.cz JP
28.04.2012 Dev?t krok? pro zabezpe?ení vašeho Exchange serveru http://www.sys-con.com JP
28.04.2012 Top 10 Financial Services Cyber Security Trends for 2012 (Booz Allen Hamilton) http://www.boozallen.com JP
28.04.2012 Anonymous hackli stránky International Police Association http://thehackernews.com JP
28.04.2012 Microsoft Security Essentials - vydána byla verze 4.0 http://www.h-online.com JP
28.04.2012 Malware se prozradí b?hem první minuty http://www.darkreading.com JP
28.04.2012 Ob?tí kyberšikany je tém?? 60 procent ?eských teenager? http://www.novinky.cz JP
27.04.2012 Vaše tiskárna m?že být bezpe?nostním bolavým místem http://www.pcadvisor.co.uk JP
27.04.2012 NATO a kybernetická špionáž http://www.spiegel.de JP
27.04.2012 Penetra?ní teste?i: vydán byl BackBox Linux 2.05 http://thehackernews.com JP
27.04.2012 Zpráva APWG: Global Phishing Survey: Trends and Domain Name Use in 2H2011 http://www.apwg.org JP
27.04.2012 Penetra?ní testy a útoky ze sociálních sítí http://www.csoonline.com JP
27.04.2012 Íránské kybernetické hrozby v??i USA budí rostoucí obavy http://www.darkreading.com JP
27.04.2012 Další nelegální online lékárna nabízí léky, které jsou jen na p?edpis http://www.securitynewsdaily.com JP
27.04.2012 CISPA prošel schválením Sn?movnou reprezentant? http://www.computerworld.com JP
27.04.2012 Biometrické pasy jsou problémem pro agenty CIA pod krytím http://www.wired.com JP
27.04.2012 Zpráva (Veracode) konstatuje, že v?tšina webových aplikací je zranitelná v??i nej?ast?jším exploit?m http://info.veracode.com JP
27.04.2012 V?tšina IT výkonných šéf? ani neví, která data odchází z jejich organizace http://www.net-security.org JP
27.04.2012 V?tšina z hlavních 200 000 stránek https není dostate?n? chrán?na http://www.computerworld.com JP
27.04.2012 36 web?, které sloužily k prodeji kradených dat k platebním kartám, bylo odstaveno http://www.theregister.co.uk JP
27.04.2012 K probíhajícím akcím v Londýn?: Infosec a B-Sides http://www.theregister.co.uk JP
27.04.2012 Britský hosting p?edm?tem ob?ího útoku DDoS http://www.theregister.co.uk JP
26.04.2012 Jsou Kreml a hacke?i partnery v kriminalit?? http://www.opendemocracy.net JP
26.04.2012 Novým nejlepším kamarádem hacker? Anonymous je - automatizace http://www.informationweek.com JP
26.04.2012 Jak získat informace o tom, kdo komunikuje s vaším po?íta?em http://www.windowsecurity.com JP
26.04.2012 Online fóra jsou hackována a zneužívána v širokém m??ítku http://www.h-online.com JP
26.04.2012 Co zlod?ji identit o?ekávají od datových pr?nik? http://www.securitynewsdaily.com JP
26.04.2012 Zpráva spole?nosti Imperva: Hacker Intelligence Report Automation of Attacks http://www.imperva.com JP
26.04.2012 Hlavní bezpe?nostní obavy v podnicích http://www.net-security.org JP
26.04.2012 Každý desátý disk v secondhandu obsahuje osobní data http://news.techworld.com JP
26.04.2012 P?íru?ka: 6 Steps to iPad Protection http://pmlps.hostedwebform.com JP
26.04.2012 Vydán draft: TLS Out-of-Band Public Key Validation http://www.ietf.org JP
26.04.2012 ?erv Conficker - stále d?lá problémy v podnicích http://www.eweek.com JP
26.04.2012 Apple je deset let pozadu za Microsoftem - co se týká bezpe?nosti http://www.eweek.com JP
26.04.2012 Útok p?es LAN dostane n?které televize od Samsungu do nekone?né smy?ky restart? http://www.computerworld.com JP
26.04.2012 CISPA - Bílý d?m bude pravd?podobn? tento zákon vetovat (pokud projde) http://www.theregister.co.uk JP
25.04.2012 Nové malware exploity pro Javu ohrožují uživatele Windows i Mac? http://threatpost.com JP
25.04.2012 Z p?ehledu: Bit9 2012 Cyber Security Survey http://www.bit9.com JP
25.04.2012 PwC: Information security breaches survey 2012 http://www.infosec.co.uk JP
25.04.2012 Kdo ohrožuje bezpe?nost vaší sít?? http://www.networkworld.com JP
25.04.2012 Vydán Firefox 12, bude se nyní aktualizovat sám http://www.h-online.com JP
25.04.2012 Jednoduché hry mohou nahradit zmatené CAPTCHA http://www.securitynewsdaily.com JP
25.04.2012 Jak bankovní trojan vy?istí váš ú?et http://www.securitynewsdaily.com JP
25.04.2012 VMWAre - zdrojový kód unikl z kompromitované ?ínské firmy http://threatpost.com JP
25.04.2012 Zpráva spole?nosti Sophos: Security Threat Report 2012 http://www.sophos.com JP
25.04.2012 K sou?asným útok?m na webové aplikace http://www.net-security.org JP
25.04.2012 Ruský kyberkriminální trh zdvojnásobil sv?j objem http://group-ib.com JP
25.04.2012 P?ehled ?íká, že uživatelé mají starosti ohledn? bezpe?nosti dat, sociálním sítím však stále d?v??ují http://www.faronics.com JP
25.04.2012 První HW bezpe?nostní modul (HSM) s certifikací dle FIPS 140-3 level 4 http://www.pr-inside.com JP
25.04.2012 EU musí investovat do bezpe?nostních technologií http://www.computerworld.com JP
25.04.2012 Objevena nová, plíživ?jší varianta malware Flashback infikující Macy http://www.computerworld.com JP
25.04.2012 Bankomatový skimmer - vše v jednom http://krebsonsecurity.com JP
24.04.2012 Jak - a pro? - hackovat vaši bezdrátovou sí? http://www.itworldcanada.com JP
24.04.2012 P?íru?ka: A CISO\'s Guide To Application Security - Part 2: The Growing Threat to Applications http://threatpost.com JP
24.04.2012 Chra?te svou sí? p?ed útoky DOS http://www.securityweek.com JP
24.04.2012 Milióny mrtvých ro?n? žádají o platební kartu http://www.networkworld.com JP
24.04.2012 Desatero p?ikázání - ohledn? bezpe?nosti Windows http://www.csoonline.com JP
24.04.2012 Pro? CISPA smrdí? Podívejme se do historie http://blogs.csoonline.com JP
24.04.2012 USB klí?enka vypadající jako tampon http://www.securitynewsdaily.com JP
24.04.2012 Pozor na klamavou aplikaci pro iPhone - Lock My Screen http://www.securitynewsdaily.com JP
24.04.2012 Co vše sledují cookies a narušují vaše soukromí? http://www.securitynewsdaily.com JP
24.04.2012 Írán tvrdí, že se rozebral v datech u odchyceného špionážního letadélka (dronu) http://www.securitynewsdaily.com JP
24.04.2012 Obama zastavuje dodávání informa?ních technologií do Íránu a Syrie http://cryptome.org JP
24.04.2012 Ohlášení drastického poklesu po?tu infikovaných Mac? (Flashback) bylo p?ed?asné http://www.scmagazine.com JP
24.04.2012 TantDroid - varuje, když aplikacím pro Android unikají citlivá data http://www.techrepublic.com JP
24.04.2012 Spam - na prvním míst? sv?tového žeb?í?ku je Indie http://nakedsecurity.sophos.com JP
24.04.2012 SpyEye botnet - ceny klesají http://www.net-security.org JP
24.04.2012 Aktualizujte WordPress http://www.net-security.org JP
24.04.2012 Podnikání se z pr?nik? roku 2011 nepou?ilo (UK) http://www.net-security.org JP
24.04.2012 Slabá hesla stále podrývají IT bezpe?nost http://www.computerworld.com JP
24.04.2012 Írán potvrdil útok malware na naftová za?ízení své zem? http://www.computerworld.com JP
24.04.2012 Spole?nost Google zvýšila dramaticky odm?ny za nalezené chyby http://www.computerworld.com JP
24.04.2012 Podnikání: aktivity Anonymous vedou k obavám nikoliv však finan?ním výdaj?m http://www.informationweek.com JP
24.04.2012 Vyšel HITB Magazine, No.8 (www.hackinthebox.org) http://magazine.hackinthebox.org JP
24.04.2012 IETF chystá vylepšení základních internetových protokol? (kv?li únos?m IP) http://www.theregister.co.uk JP
23.04.2012 DDoS útok na vládní stránky USA http://thehackernews.com JP
23.04.2012 FBI zabavila anonymiza?ní server http://www.h-online.com JP
23.04.2012 Zpráva HP: 2011 top cyber security risks report http://www.hpenterprisesecurity.com JP
23.04.2012 Websense Security Labs: bezpe?nostní p?edpov?di pro rok 2012 http://www.websense.com JP
23.04.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 16/2012 http://www.root.cz JP
21.04.2012 Je váš chytrý mobil bezpe?ný? http://www.securityweek.com JP
21.04.2012 Množství incident? s mobilním malware nar?stá http://news.techworld.com JP
21.04.2012 Je mobilní bankovnictví bezpe?né ? http://www.darkreading.com JP
21.04.2012 Hacke?i shodili oficiální stránky Formule One http://www.theregister.co.uk JP
20.04.2012 Britské centrum pro potraty p?edm?tem útoku hacker? http://www.palmbeachpost.com JP
20.04.2012 Bloomberg Cybersecurity Conference http://bloomberglink.com JP
20.04.2012 Norma ISO 27006 (bezpe?nostní audit informa?ního systému, ISMS) aktualizována http://www.infosecurity-magazine.com JP
20.04.2012 Nová verze OpenSSL http://www.h-online.com JP
20.04.2012 Je t?eba na vašem po?íta?i zakázat Javu? http://www.securitynewsdaily.com JP
20.04.2012 Bruce Schneier k hackování chytrých m??i?? spot?eby proudu http://www.schneier.com JP
20.04.2012 Jak kyberkriminalita infikuje sít? http://www.net-security.org JP
20.04.2012 V?tšina IT administrátor? zvažuje zm?nu kariéry http://www.net-security.org JP
20.04.2012 Studie: The Importance of Ethical Hacking: Emerging Threats Emphasise Need for Holistic Assessments http://www.slideshare.net JP
20.04.2012 Osobní data jsou nej?ast?jším cílem kybernetických útol? http://www.eweek.com JP
20.04.2012 Podnikání chybí d?v?ra v bezpe?nost dat http://www.eweek.com JP
20.04.2012 Nej?ast?jšími cíly pro útoky malware jsou nyní Macy, iPady a iPhone http://www.eweek.com JP
20.04.2012 Eurocrypt 2012 http://www.cs.bris.ac.uk JP
20.04.2012 Evropský parlament schválil zasílání dat leteckých pasažer? do USA http://www.computerworld.com JP
20.04.2012 Zpráva (Blue Coat Systems): 2012 Web Security Report http://www.bluecoat.com JP
20.04.2012 Útoky na bankomaty rozkrývají laxní p?ístup k bezpe?nosti http://www.bankinfosecurity.com JP
20.04.2012 Anonymous musí slevit, jinak neusp?jí - ?íkají odborníci http://www.darkreading.com JP
20.04.2012 Dosažení shody neznamená bezpe?nost, ale spole?nosti ?asto takto uvažují http://www.csoonline.com JP
20.04.2012 Zdrojem trojana Flashback pro Macy byly nejspíše infikované americké blogy Wordpress http://news.techworld.com JP
20.04.2012 Anontune - o nové sociální hudební platform? pro Anonymous http://www.wired.com JP
20.04.2012 sec-wall, to je open source bezpe?nostní proxy http://www.linuxsecurity.com JP
19.04.2012 ClubHACK Magazine Issue 27 http://packetstormsecurity.org JP
19.04.2012 Díky webovým aplikacím vznikají nová bezpe?nostní rizika http://www.baselinemag.com JP
19.04.2012 Internetová TV m?že být hacknuta http://thehackernews.com JP
19.04.2012 Jak vyhov?t požadavk?m 21.století na bezpe?nost a ochranu soukromí http://www.csoonline.com JP
19.04.2012 Google varuje operátory tisíc? hacknutých web? http://www.h-online.com JP
19.04.2012 Další ?len Anonymous zat?en http://www.informationweek.com JP
19.04.2012 T?i bezpe?nostní úskalí, která mohou vést ke kompromitaci databáze http://www.darkreading.com JP
19.04.2012 Jak se jen dostali dovnit?? Pr?vodce hledáním zdroje APT http://www.darkreading.com JP
19.04.2012 Kyberkriminalita úto?í na hotelové hosty http://www.securitynewsdaily.com JP
19.04.2012 Anonymous za legalizaci marihuany http://www.securitynewsdaily.com JP
19.04.2012 Po?et nacházených chyb v SW klesá, zranitelnosti z nich vyplývající jsou však vysoké http://www.scmagazine.com JP
19.04.2012 Mobilní telefony vystavují podnikání masivním rizik?m http://www.net-security.org JP
19.04.2012 Online podvody - žeb?í?ku amerických m?st v tomto sm?ru vévodí New York http://www.net-security.org JP
19.04.2012 V?tšina rodi?? tajn? prohlíží ú?ty teenager? na Facebooku http://www.net-security.org JP
19.04.2012 Bílý d?m se p?idáva k t?m, kdo vídí problémy s chystaným zákonem - CISPA http://www.computerworld.com JP
19.04.2012 Anonymous nabízejí alternativu k Pastebin http://www.computerworld.com JP
19.04.2012 Vývoz špionážních technologií z Evropy bude podléhat p?ísn?jší kontrole http://www.theregister.co.uk JP
19.04.2012 ?ína a USA bojují v kybernetických vále?ných hrách http://www.theregister.co.uk JP
18.04.2012 Bral jste ze špatných kapes, vzkázali Kalouskovi hacke?i, když napadli jeho stránku http://www.novinky.cz JP
18.04.2012 Vláda USA : chceme, aby se technické firmy podílely na aktivním boji s hackery v zahrani?í http://www.mercurynews.com JP
18.04.2012 P?ehled (Microsoft): Sex, Lies and Cybercrime Surveys https://research.microsoft.com JP
18.04.2012 Rakouská policie zatkla 15letého mladíka podez?elého z 259 hack? http://www.pcworld.com JP
18.04.2012 Nalezena souvislost mezi malware pro Macy a kampaní Luckycat http://www.securityweek.com JP
18.04.2012 Open source nástroj Hone detekuje komunikující aplikace http://www.darkreading.com JP
18.04.2012 Populárn?: co je phishing a jak s ním bojovat? http://www.securitynewsdaily.com JP
18.04.2012 Trojan pro Android odchytává hesla sledováním pohybu ruk http://www.theinquirer.net JP
18.04.2012 Anonymous cht?jí na britské GCHQ v sobotu zaúto?it znovu http://www.zdnet.co.uk JP
18.04.2012 Jak funguje nej?istší poskytovatel internetu ve sv?t?? http://www.net-security.org JP
18.04.2012 Jak veliká jsou rizika pocházející od interních zam?stnanc?? http://www.infoworld.com JP
18.04.2012 Co je hlavním cílem kybernetických útok?? http://www.net-security.org JP
18.04.2012 Bankovní ú?ty 3 milión? Íránc? kompromitovány http://www.net-security.org JP
18.04.2012 Množství zranitelností web? klesá, ale hacke?i jsou stále zru?n?jší http://www.computerworld.com JP
18.04.2012 Hacke?i a útoky proti tibetským aktivist?m http://www.computerworld.com JP
17.04.2012 Uživatelé e-mailu - cesty k obran? p?ed spammery http://www.itweb.co.za JP
17.04.2012 Americká vláda: je ?as k ochran? proti nebezpe?ím kybernetických útok? http://www.washingtonpost.com JP
17.04.2012 Firewall m?že zastavit hackování medicínských za?ízení http://www.cio-today.com JP
17.04.2012 Bezpe?nost zabudovaná v systémech je nebezpe?n?jší a dražší než obvyklé zranitelnosti SW http://www.csoonline.com JP
17.04.2012 Operace proti botnet?m - k problém?m, které s tím souvisí http://www.darkreading.com JP
17.04.2012 Phrack Magazine, ?íslo 68 z 14. dubna 2012 http://phrack.com JP
17.04.2012 UK a Anonymous o víkendu http://www.zdnet.co.uk JP
17.04.2012 Android - k problému s povoleními http://www.techrepublic.com JP
17.04.2012 Cesty obran proti APT http://www.techrepublic.com JP
17.04.2012 Šifrování v podnicích - volba správné strategie http://enterprise-encryption.vormetric.com JP
17.04.2012 Hackerská skupina potvrdila zat?ení svého lídra http://www.net-security.org JP
17.04.2012 Nessus vydán v nové verzi http://www.net-security.org JP
17.04.2012 Skupiny bojující za ochranu soukromí protestují proti CISPA http://www.computerworld.com JP
17.04.2012 Objeveny byly další dva trojané pro Macy http://www.computerworld.com JP
17.04.2012 Stránky MI5 o víkendu nem?ly platný digitální certifikát http://www.theregister.co.uk JP
16.04.2012 Sociální inženýrství a phishing http://www.trusteer.com JP
16.04.2012 Stuxnet - ke zpráv? íránském dvojitém agentu http://www.isssource.com JP
16.04.2012 Obhajoba CISPA - není to syn SOPA http://www.eweek.com JP
16.04.2012 Trojan na oficiálním trhu Google s aplikacemi pro Android http://www.theregister.co.uk JP
16.04.2012 Další OS X/Java trojan na sv?t? http://www.theregister.co.uk JP
16.04.2012 Kvantová náhodná ?ísla online http://www.theregister.co.uk JP
16.04.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 15/2012 http://www.root.cz JP
14.04.2012 Stránka fanoušk? hry Assassin Creed infikována (osm týdn?!), odkaz sm?roval na malware Zeus http://www.securitynewsdaily.com JP
14.04.2012 Facebook podporuje CISPA http://www.theregister.co.uk JP
14.04.2012 FBI vysledovala jednoho z Anonymous - zve?ejnil fotku spo?e od?né p?ítelkyn? na vychlouba?ném obrázku http://www.theregister.co.uk JP
13.04.2012 Velký ?ínský Firewall - p?í?ina velkého problému? http://www.theinquirer.net JP
13.04.2012 Zlod?ji nahrazují penežní soumary využitím p?edplacených karet? http://krebsonsecurity.com JP
13.04.2012 Stuxnet byl do íránských jaderných elektráren dopraven na USB klí?ence http://news.cnet.com JP
13.04.2012 Bezpe?nostní líd?i to vzdávají http://www.infosecisland.com JP
13.04.2012 Zranitelné open source komponenty jsou široce používány, ?íká studie http://www.infosecurity-magazine.com JP
13.04.2012 Jak zrazovat pracovišt? (úniky) bez toho aniž být usv?d?en http://www.wired.com JP
13.04.2012 Útok hacktivist? proti MI6 http://www.securitynewsdaily.com JP
13.04.2012 I aplikace pro Android, které nemají žádná povolení, i ty mají p?ístup k citlivým dat?m http://leviathansecurity.com JP
13.04.2012 Trojanizovaná verze hry Angry Bird je nabízena v neoficiálních obchodech s aplikacemi pro Android http://www.net-security.org JP
13.04.2012 Je online bankovnictví jako ruská ruleta? http://www.net-security.org JP
13.04.2012 Lze o?ekávat kybernetický útok na chytré rozvodné sít?? http://www.net-security.org JP
13.04.2012 Ransomware zastaví bootování Windows http://www.computerworld.com JP
13.04.2012 Kaspersky stahuje sv?j nástroj pro odstran?ní Flashbacku http://www.computerworld.com JP
13.04.2012 Boeing chystá super bezpe?ný mobil s Androidem http://www.theregister.co.uk JP
13.04.2012 Pozor na nový falešný antivir http://www.theregister.co.uk JP
12.04.2012 Jak zkonstruovat kvantové náhodné funkce http://eprint.iacr.org JP
12.04.2012 Váš mobil m?že hacknout kdokoliv a kdokoliv vás m?že sledovat http://www.familysecuritymatters.org JP
12.04.2012 K hacknutí fór Al-Kajdy se p?ihlásil americký hacker http://www.upi.com JP
12.04.2012 Anonymous cht?jí také shodit Velký ?ínský Firewall http://www.zdnet.com JP
12.04.2012 Backtrack Linux (nejnov?jší verze), nalezena kritická bezpe?nostní chyba http://threatpost.com JP
12.04.2012 Video: jak funguje kriminální SW (crimepack) http://www.csoonline.com JP
12.04.2012 Kritika navrhovaného amerického zákona ke kybernetické bezpe?nosti (CISPA) http://www.h-online.com JP
12.04.2012 Varování uživatel?m Linuxu - záplatujte ihned svoji Sambu http://www.darkreading.com JP
12.04.2012 Slideshow - 10 nástroj? pro SQl injection (Database Pwnage) http://www.darkreading.com JP
12.04.2012 Anonymous plánují v sobotu útok na britskou zpravodajskou agenturu http://www.securitynewsdaily.com JP
12.04.2012 Finan?ní služby v hledá?ku DDoS útok? http://www.crn.com JP
12.04.2012 Malicious Security (MalSec) - nová skupina v duchu Anonymous http://www.theinquirer.net JP
12.04.2012 Zeus - jeho nová varianta cílí na poskytovatele platebních služeb http://www.scmagazine.com JP
12.04.2012 K dubnovým záplatám Microsoftu http://www.net-security.org JP
12.04.2012 Správa identit v podniku http://www.eweek.com JP
12.04.2012 Energetický sektor v USA - jsou hledány cesty k jeho v?tší IT bezpe?nosti http://www.nextgov.com JP
12.04.2012 Japonci spustili biometrické bankomaty http://www.theregister.co.uk JP
11.04.2012 Výsledky testu voln? dostupných antivir? (Stiftung Warentest - N?mecko) http://www.cio-today.com JP
11.04.2012 Seriál: A CISO´s Guide To Application Security - Part 1: Defining AppSec http://threatpost.com JP
11.04.2012 Co vše je t?eba zvážit, pokud organizace propustí bezpe?nostního admina http://www.securityweek.com JP
11.04.2012 Malware a šifrování http://www.darkreading.com JP
11.04.2012 4 tipy k tomu, jak získat zam?stnání bezpe?nostního specialisty http://www.informationweek.com JP
11.04.2012 Jarní úklid vašeho po?íta?e http://www.securitynewsdaily.com JP
11.04.2012 Šest podvod? (scareware) na které je t?eba si dát pozor http://www.crn.com JP
11.04.2012 Online soukromí - mladí toho ví více než byste si mysleli http://www.pbs.org JP
11.04.2012 Mobilní za?ízení vystavují data firem zranitelnostem http://www.net-security.org JP
11.04.2012 Nedostate?né vnit?ní bezpe?nostní procesy vedou k pohromám http://www.net-security.org JP
11.04.2012 Nezabezpe?ený po?íta? je horší než nezamknutý domov http://www.net-security.org JP
11.04.2012 N?kolik tip?, jak být napozoru p?ed phisherskými e-maily http://www.computerworld.com JP
11.04.2012 Práce penetra?ní testera má pomoci odvrátit možný velký datový pr?nik http://www.businessweek.com JP
11.04.2012 Malware Flasback na Macích - je zde voln? dostupný nástroj k jeho odstran?ní http://www.computerworld.com JP
11.04.2012 Anonymous pokra?ují v útocích na britskou vládu, dalším cílem má být GCHQ http://www.theregister.co.uk JP
11.04.2012 Forenzní nástroj umožní p?ístup k dat?m v iPhone http://www.theregister.co.uk JP
10.04.2012 Živ?: EU: Kybernetická bezpe?nost a regulace internetu http://connect.zive.cz JP
10.04.2012 GFI: Nejvíce útok? v roce 2011 zaznamenaly opera?ní systémy Microsoft Windows a mezi aplikacemi Google Chrome http://www.gfi.cz JP
10.04.2012 Ke krádežím internetového p?ipojení http://www.usatoday.com JP
10.04.2012 Írán plánuje odpojení zem? od internetu, chystá vlastní “?istou” alternativu http://arstechnica.com JP
10.04.2012 Java - no?ní m?ra pro OS X a cross-platformy http://threatpost.com JP
10.04.2012 Rakouští Anonymous si z?izují vlastní blog http://www.gulli.com JP
10.04.2012 ESET informuje o novém útoku malware - p?esm?rování, které se vyhne bezpe?nostním skener?m http://blog.eset.com JP
10.04.2012 Jak se odborník nachytal na jeden z nejstarších trik? sociálního inženýrství http://blogs.csoonline.com JP
10.04.2012 Je dnešní rámec pro správu rizik zastaralý? http://www.darkreading.com JP
10.04.2012 Malware zálohované spolu s daty http://www.darkreading.com JP
10.04.2012 Jak se chránit p?ed datovými úniky z vaší organizace http://www.darkreading.com JP
10.04.2012 Chystané úpravy americké normy pro digitální podpis - FIPS 186-3, Digital Signature Standard http://www.ofr.gov JP
10.04.2012 FBI - v USA rostou snahy hacknout chytré m??i?e spot?eby proudu http://www.theregister.co.uk JP
10.04.2012 Státy sponzorovaní špioni vyhledávají status uživatel? Facebooku http://www.nextgov.com JP
10.04.2012 Anonymous napadli obchodní skupinu - kv?li její podpo?e zákona o kybernetické bezpe?nosti http://www.computerworld.com JP
10.04.2012 Utah, zdravotnická data - pr?nik je desetkrát v?tší než se p?vodn? myslelo http://www.computerworld.com JP
09.04.2012 Anonymous tvrdí. že mají e-maily tuniského premiéra https://www.owasp.org JP
09.04.2012 Šéfové firem musí být p?i zahrani?ních cestách velice opatrní ohledn? svých mobilních za?ízení http://threatpost.com JP
09.04.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 14/2012 http://www.root.cz JP
07.04.2012 M?j web byl hacknut. Co te?? http://www.securityweek.com JP
07.04.2012 Co je botnet (populárn?)? http://www.securitynewsdaily.com JP
06.04.2012 Nová ilegální služba nabízí p?ístup k stovkám hacknutých po?íta?? http://blog.webroot.com JP
06.04.2012 Bojovníci proti kyberkriminalit? se sejdou v Praze (25. - 27. duben 2012) http://www.securityweek.com JP
06.04.2012 K britskému hackeru - 20 m?síc? trvalo, než byl dopaden http://www.csoonline.com JP
06.04.2012 Desítka hr?zných aplikací pro mobily, Facebook atd. http://www.securitynewsdaily.com JP
06.04.2012 Jak vy, vaše osoba, vystavujete svoji spole?nost rizik?m datových pr?nik? http://www.securitynewsdaily.com JP
06.04.2012 Kvantový po?íta? v diamantu http://www.sciencedaily.com JP
06.04.2012 Monitoring aktivit uživatel? je kritický pro snížení bezpe?nostních rizik http://www.net-security.org JP
06.04.2012 Pro? bezpe?nost pro Mac OS X musí být prioritou. Deset d?vod? http://www.eweek.com JP
06.04.2012 ?ína obvi?uje internet, že napomáhá ilegálním dodávkám zbraní do zem? http://www.theregister.co.uk JP
06.04.2012 Objeveny nové exploity umož?ující zasáhnout kritickou infrastrukturu http://www.wired.com JP
06.04.2012 Co zm?nily WikiLeaks http://www.informationweek.com JP
06.04.2012 Spole?nost Sophos uzav?ela sv?j portál pro partnery - po hacku http://www.theregister.co.uk JP
06.04.2012 K dopadu pr?niku do systému Global Payments na banky http://www.bankinfosecurity.com JP
06.04.2012 P?lmiliónová armáda zombie Mac? http://www.theregister.co.uk JP
06.04.2012 Falešný policejní trojan vydírá http://www.theregister.co.uk JP
05.04.2012 Chystá se sociální sí? Friends of WikiLeaks http://www.gulli.com JP
05.04.2012 Americké služby pro rozvody vody a elekt?iny jsou p?edm?tem každodenních kybernetických útok? http://www.csoonline.com JP
05.04.2012 Ochrana zdravotních záznam? v USA (k p?ehledu za rok 2011) http://www.csoonline.com JP
05.04.2012 Anonymous hackli stovky web? v ?ín? http://news.cnet.com JP
05.04.2012 Devítka nedávných datových pr?nik?, které m?ly nemalé finan?ní dopady na firmy http://www.wallstreetandtech.com JP
05.04.2012 Rizika mobilní bezpe?nosti a jak chránit sv?j chytrý mobil http://www.securitynewsdaily.com JP
05.04.2012 Sou?asný boj o ovládnutí internetu http://www.vanityfair.com JP
05.04.2012 Infografika - krádeže ID v USA http://www.techrepublic.com JP
05.04.2012 B?ezen 2012 - cílem kyberkriminality uživatelé Google, Linkedln a Mass Effect 3 http://www.net-security.org JP
05.04.2012 N?které Zeus boty žijí dále i p?es zásah Microsoftu http://www.eweek.com JP
05.04.2012 Microsoft tvrdí, že na X-boxu data k platebním kartám nejsou http://www.theregister.co.uk JP
05.04.2012 Založte si na internetu sv?j vlastní trezor zdarma: TrueCrypt + DropBox http://technet.idnes.cz JP
04.04.2012 Infografika: hosting infikovaných web? - únor 2012 http://threatpost.com JP
04.04.2012 Víte, co váš dekodér DNS provádí práv? te?? http://www.securityweek.com JP
04.04.2012 Studie (Symantec): Malware threat landscape 2012: How to defend your business https://www.verisign-trusted.com JP
04.04.2012 Indie prost?ednictvím svých ambasád bude hledat bezpe?nostní entity, které by pomohly zajistit IT bezpe?nost indických firem http://www.livemint.com JP
04.04.2012 Po?íta?ový odborník, který ukradl data osmi milión? lidí, bude ve v?zení dva roky a dva m?síce http://www.dailymail.co.uk JP
04.04.2012 Android bot úto?í na rootované chytré mobily http://www.h-online.com JP
04.04.2012 Anonymous plánují v sobotu útok na britskou vládu http://www.securitynewsdaily.com JP
04.04.2012 Populárn?: po?íta?ový vir - co je za?? http://www.securitynewsdaily.com JP
04.04.2012 Hacke?i zu?í kv?li plánu Pastebin na monitoring vkládaných dat http://www.zdnet.co.uk JP
04.04.2012 ENISA vydala p?íru?ku, která má pomoci bezpe?nosti cloud? http://www.enisa.europa.eu JP
04.04.2012 P?ihlašovací data pro Facebook - snadný cíl pro zlod?jské aplikace v iOS, Androidu http://www.theregister.co.uk JP
04.04.2012 K plán?m EU pro boj proti hacker?m http://www.theregister.co.uk JP
04.04.2012 Gateline.net - platební procesor pro lupi?ské online lékárny http://krebsonsecurity.com JP
03.04.2012 Global Payments - byl jen jeden pr?nik? http://www.bankinfosecurity.com JP
03.04.2012 Spole?nost Adobe vydala voln? dostupný nástroj, který napom?že klasifikaci malware http://threatpost.com JP
03.04.2012 K “služb?”: hackneme e-mailový ú?et http://blog.webroot.com JP
03.04.2012 S jakými škodícimi boty se m?žeme setkat? http://netsecurity.about.com JP
03.04.2012 Kybernetické warfare p?ichází po studené válce http://www.scmagazine.com JP
03.04.2012 Bruce Schneier k (šedému) trhu s exploity http://www.schneier.com JP
03.04.2012 Zpráva Bílého domu k prosazování práv intelektuálního vlastnictví http://www.whitehouse.gov JP
03.04.2012 Cenou za voln? dostupné aplikace pro Android m?že být vaše soukromí http://www.techrepublic.com JP
03.04.2012 Nemalý problém - správa zranitelností mobilních za?ízení http://www.net-security.org JP
03.04.2012 Zpráva spole?nosti Imperva: Remote and Local File Inclusion Vulnerabilities 101. And the Hackers Who Love Them http://www.imperva.com JP
03.04.2012 Penetra?ní testování: tipy, triky a neobvyklé situace http://www.net-security.org JP
03.04.2012 Útok na bankomaty na Novém Zélandu vedl ke ztrátám v objemu 1 miliónu dolar? http://www.bankinfosecurity.com JP
03.04.2012 Aplikace Google Authenticator aktualizována http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
03.04.2012 Fóra Al-Kajdy p?edm?tem kybernetického útoku http://www.dailymail.co.uk JP
03.04.2012 VISA vy?ala Global Payments ze svého seznamu PCI DSS ov??ených zpracovatel? http://www.computerworld.com JP
03.04.2012 4 kritické trendy ovliv?ující kontinuitu IT podnikání (a související problémy informa?ní bezpe?nosti) http://www.computerworld.com JP
03.04.2012 Jak bojovat s podvody s šeky http://www.computerworld.com JP
03.04.2012 Irsko: Katolický kn?z se spletl a z klí?enky pustil ve škole rodi??m prezentaci s gay pornem http://www.theregister.co.uk JP
03.04.2012 Paramount Pictures: Megaupload jsme zni?ili, te? se chystáme na další weby http://www.novinky.cz JP
03.04.2012 Pastebin slíbil lepší kontrolu svých stránek, bude se zbavovat “dump?” aktivist? http://www.theregister.co.uk JP
02.04.2012 Hacke?i “svlékli” ODS. Zve?ejnili rodná ?ísla i telefony http://www.tyden.cz JP
02.04.2012 Kaspersky Lab: ?ísla k útok?m DDoS v druhé polovin? roku 2011 http://www.securelist.com JP
02.04.2012 Efekt bumerangu - americké kyberzbran? se mohou obrátit a úto?it sm?rem, odkud p?išly http://www.foxnews.com JP
02.04.2012 Anonymous hackli PBS (Public broadcasting service) http://www.cyberwarnews.info JP
02.04.2012 Vyšlo tématické ?íslo: Cyber Warfare - The Hacker News Magazine April 2012 Edition http://thehackernews.com JP
02.04.2012 Kampa? spamu pocházející jakoby od spole?nosti Hewlett Packard http://blog.webroot.com JP
02.04.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 13/2012 http://www.root.cz JP
02.04.2012 K datovému pr?niku do systému zpracovatele dat pro platební karty http://krebsonsecurity.com JP
01.04.2012 Vyšel e-zin Crypto-World 3-4/2012 http://crypto-world.info PV
Design: Webdesign