Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.04.2008 Jak konstruovat hashovací funkci z libovolné funkce rezistentní v??i kolizím http://eprint.iacr.org JP
30.04.2008 Základy sí?ové bezpe?nosti v stru?ném p?ehledu http://www.csoonline.com JP
30.04.2008 Základní p?íru?ka k bezpe?nostním audit?m http://www.itsecurity.com JP
30.04.2008 Izraelští soukromí detektivové uv?zn?ni kv?li pr?myslové špionáži pomocí spyware http://www.idm.net.au JP
30.04.2008 Odtajn?né dokumenty NSA odkrývají historii programu TEMPEST http://blog.wired.com JP
30.04.2008 Vyšla nová verze draftu Using SHA2 Algorithms with CMS http://www.ietf.org JP
30.04.2008 N?mecká zpravodajská služba obvin?na z kybernetické špionáže http://www.securityfocus.com JP
30.04.2008 Nová cesta k uschování malware v dokumentu pdf http://www.arnnet.com.au JP
29.04.2008 K bezpe?nosti notebook?, které používají konzultanti firmy na svých cestách http://blogs.csoonline.com JP
29.04.2008 Mujahedeen Secrets 2 Program (recenze) http://blogs.csoonline.com JP
29.04.2008 Optické kabely lze odposlouchávat se za?ízením s cenou pod 1000 dolar? http://www.computerworld.com JP
29.04.2008 Kraken se probouzí (p?ichází nová varianta tohoto botnetu) http://www.theregister.co.uk JP
29.04.2008 Vista: UAC (User Account Control) lze snadno obejít http://news.zdnet.co.uk JP
29.04.2008 Linux - t?i základní kameny bezpe?nosti http://www.infosecwriters.com JP
29.04.2008 Recenze knihy: CyberWar, CyberTerror, CyberCrime http://www.crime-research.org JP
29.04.2008 Ješt? k SQL injection útoku minulých dní na webové stránky http://blogs.zdnet.com JP
29.04.2008 Nové cesty elektronické špionáže http://www.businessweek.com JP
29.04.2008 UK - v lét? se za?nou na letištích používat skeny obli?eje http://www.guardian.co.uk JP
28.04.2008 Obrana proti spamu a nástroje vašeho Outlooku http://downloads.techrepublic.com.com JP
28.04.2008 Hacke?i varují - p?íštím cílem budou obchodní ?et?zce http://news.bbc.co.uk JP
28.04.2008 Microsoft se hájí - masivní útok na weby není naše chyba http://www.computerworld.com JP
28.04.2008 Ross Anderson - o?ekáváná kniha Security Engineering - 6 kapitol online http://www.cl.cam.ac.uk JP
28.04.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 17/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
27.04.2008 Interview Bruce Schneiera na Infosecurity Europe 2008 http://news.zdnet.co.uk JP
27.04.2008 Základní bezpe?nostní aplikace pro Linux, Mac OS X a Windows http://arstechnica.com JP
26.04.2008 Hacknutých web? rychle p?ibývá - tento týden cca 500 000! http://www.computerworld.com JP
26.04.2008 Jak ochránit (?) svá p?ihlašovací hesla v internetových kavárnách http://kyps.net JP
26.04.2008 Na Defconu budou hledány nové cesty k oklamání antivir? http://www.pcworld.com JP
26.04.2008 Databáze Oracle - nalezena nová cesta k jejímu hacknutí http://www.computerworld.com JP
25.04.2008 AVG 8.0 k dispozícii zdarma http://www.dsl.sk JP
25.04.2008 NSA Declassifies Cryptologic Spectrum Articles 1969-81 http://cryptome.org JP
25.04.2008 Infosecurity - Zpravodajství http://www.scmagazine.com JP
25.04.2008 Vyšlo 16. ?íslo (In)Secure Magazine http://www.net-security.org JP
25.04.2008 Pr?vodce k systém?m pro detekci a prevenci pr?nik? http://www.itsecurity.com JP
25.04.2008 Studie: Paypal. A Practical Approach to Managing Phishing http://files.shareholder.com JP
25.04.2008 Usenix - nová metoda boje proti P2P botnet?m (jako je Storm) http://www.darkreading.com JP
25.04.2008 Trojští kon? dneška http://www.wired.com JP
24.04.2008 Daniel Do?ekal: ?SOB podcenila zabezpe?ení svého webu http://www.lupa.cz JP
24.04.2008 Adam Laurie na Infosecurity - nový nástroj hackne britské pasy http://www.scmagazine.com JP
24.04.2008 Spam - nejnov?jší statistiky http://www.net-security.org JP
24.04.2008 Unix/Linux - uzav?ete nepot?ebné porty http://blogs.techrepublic.com.com JP
24.04.2008 Automatizace vyhledání exploitu z publikované záplaty prost?ednictvím reverzního inženýrství http://www.cs.cmu.edu JP
24.04.2008 Bluetooth - existující zranitelnosti jsou p?ehlíženy http://news.zdnet.co.uk JP
24.04.2008 Hacke?i op?t hackli tisíce stránek v?etn? stránek OSN http://www.computerworld.com JP
24.04.2008 CAPTCHA - p?ichází nová generace http://tech.slashdot.org JP
24.04.2008 Šifrování databází - stru?ný úvod http://searchsecurity.techtarget.com JP
23.04.2008 Doporu?ení pro snížení bezpe?nostních rizik VoIP http://www.csoonline.com JP
23.04.2008 Hacke?i v po?íta?ových sítích podnik? Velké Británie http://news.ninemsn.com.au JP
23.04.2008 Byly vydány dodatky k norm? PCI Data Security Standard http://www.net-security.org JP
23.04.2008 Šifrování - sou?asné trendy v podnicích Velké Británie http://www.net-security.org JP
23.04.2008 Microsoft Security Intelligence Report (July - December 2007) http://www.microsoft.com JP
23.04.2008 Nová verze nigerijských dopis? (zd?dil jsem milióny dolar?) http://crypto-world.info JP
23.04.2008 Microsoft zasahuje proti botnetu Storm http://www.computerworld.com JP
23.04.2008 Jak bojovat s botnety http://technology.newscientist.com JP
23.04.2008 Nová technika hacker? http://searchsecurity.techtarget.com JP
23.04.2008 Množství bezpe?nostního SW je zbyte?né haraburdí http://www.infoworld.com JP
23.04.2008 Vyšel draft IETF S/MIME - Update to Use of ECC Algorithms in CMS http://www.ietf.org JP
22.04.2008 Recenze knihy: The New School of Information Security http://books.slashdot.org JP
22.04.2008 Rok 2007 - špionáž a kontrašpionáž ve sv?t? http://www.csoonline.com JP
22.04.2008 Recenze knihy : Securing VoIP Networks http://netsecurity.about.com JP
22.04.2008 Ukradený token a bezpe?nost Windows http://www.argeniss.com JP
22.04.2008 Šek s nejlepšími ochrannými prvky http://www.net-security.org JP
22.04.2008 Produkty spole?nosti EMC získaly certifikaci dle dokumentu Common Criteria http://www.net-security.org JP
22.04.2008 Zabra?te krádežím ID - vyhn?te se následujícím sedmi chybám http://blogs.techrepublic.com.com JP
22.04.2008 Všechno co pot?ebujete v?d?t o VPN http://www.itsecurity.com JP
22.04.2008 Dnes zahajuje Infosecurity Europe 2008 http://news.zdnet.co.uk JP
22.04.2008 RSA objevila novou techniku používanou phishery http://blogs.zdnet.com JP
22.04.2008 Obamova stránka hacknuta, p?esm?rované kliknutí vede na stránky Clintonové http://www.computerworld.com JP
22.04.2008 P?íklad kompromitace po?íta?e úto?níkem prost?ednictvím CSRF http://xs-sniper.com JP
22.04.2008 Microsoft se staví za etický hacking http://www.theregister.co.uk JP
21.04.2008 Plán obnovy, co by m?l obsahovat v ideálních situacích http://blogs.techrepublic.com.com JP
21.04.2008 Microsoft vypne nelegální Windows Vista. Možná i vám z?erná plocha http://technet.idnes.cz JP
21.04.2008 Jak odstranit virovou infekci z po?íta?e http://www.networkworld.com JP
21.04.2008 Crackování GSM - brzy bude dostupné jako webová služba? http://radar.oreilly.com JP
21.04.2008 Útok na CNN (sobota) byl odvolán http://www.computerworld.com JP
21.04.2008 Praxe n?kterých poskytovatel? internetového p?ipojení vede k bezpe?nostním problém?m web? http://blog.wired.com JP
21.04.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 16/2008 Ze sv?ta bezpe?nosti IT 16 JP
19.04.2008 ?ínští hacke?i chystají útok na západní stránky http://www.computerworld.com JP
18.04.2008 Žeb?í?ky Top 10 vir? jsou k ni?emu http://www.computeractive.co.uk JP
18.04.2008 Top 10 internetových/e-mailových podvod? http://netforbeginners.about.com JP
18.04.2008 Recenze knihy Vulnerability Management For Dummies http://www.net-security.org JP
18.04.2008 103 nejlepších bezpe?nostních utilit (voln? dostupných) http://www.itsecurity.com JP
18.04.2008 Toto DVD se samo zni?í do 48 hodin http://www.theregister.co.uk JP
18.04.2008 Lze srovnávat bezpe?nost mo?í v 19. století (piráti) a dnešní kybernetickou bezpe?nost (hacke?i) ? http://www.schneier.com JP
18.04.2008 K cíleným phisherským útok?m (spear phishing) http://blogs.zdnet.com JP
18.04.2008 Bezpe?nostní konzultant p?ešel na opa?nou stranu barikády http://blogs.zdnet.com JP
18.04.2008 P?ehled: zlepšila se ochrana hesel nikoliv však osobních údaj? http://www.out-law.com JP
18.04.2008 Kterým sm?rem jde pr?mysl IT bezpe?nosti? http://www.wired.com JP
17.04.2008 Vyšel e-zin Crypto-World 4/2008 http://crypto-world.info PV
17.04.2008 1.?tvrtletí 2008 - po?et ob?tí phishingu vzrostl na 200 procent http://moneywise.co.uk JP
17.04.2008 10 cest k lepší bezpe?nosti aplikací Webu 2.0 http://www.itsecurity.com JP
17.04.2008 Vydán nová norma (první verze) - Payment Application Data Security Standard https://www.pcisecuritystandards.org JP
17.04.2008 Útok prost?ednictvím p?eprogramování mikroprocesoru http://www.computerworld.com JP
17.04.2008 Nalezena p?í?ina lednové infekce webových stránek http://www.theregister.co.uk JP
17.04.2008 Podvodný mail týdne - útok na vlivné osobnosti http://www.theregister.co.uk JP
17.04.2008 Šéf FBI k botnet?m a sou?asné internetové kriminalit? http://www.crime-research.org JP
17.04.2008 Materiály kurzu Analýza malware dostupné online http://www.tml.tkk.fi JP
17.04.2008 Vyšel draft IETF pkix - Elliptic Curve Cryptography Subject Public Key Information ftp://ftp.ietf.org JP
16.04.2008 E-zin Crypto-World 3/2008 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
16.04.2008 Program konference Eurocrypt 2008 http://www.iacr.org JP
16.04.2008 Recenze knihy: Crimeware: Understanding New Attacks and Defenses http://www.net-security.org JP
16.04.2008 Otev?ené porty - jak získat jejich p?ehled? http://blogs.techrepublic.com.com JP
16.04.2008 Cracknutí ?ipu RFID MiFare je ješt? snadn?jší než se myslelo http://www.computerworld.com JP
16.04.2008 Tisíce kradených po?íta?? se ozvaly http://news.zdnet.co.uk JP
16.04.2008 NSA p?ipravuje novou bezpe?nou platformu http://www.gcn.com JP
16.04.2008 Malware Threat Center http://mtc.sri.com JP
16.04.2008 Systém pro ochranu p?ed útoky na RFID http://blog.wired.com JP
16.04.2008 Jak se v organizaci chránit p?ed hrozbami z IM (instant messaging) http://searchsecurity.techtarget.com JP
15.04.2008 ?ím bezpe?n? smazat pevný disk? http://technet.idnes.cz JP
15.04.2008 Na kterých deset bezpe?nostních hrozeb bychom si m?li dnes dávat nejv?tší pozor http://www.networkworld.com JP
15.04.2008 Recenze knihy: Building a Server with FreeBSD 7 http://www.net-security.org JP
15.04.2008 Ironkey USB disk získal certifikaci dle FIPS 140, level 2 http://www.net-security.org JP
15.04.2008 Uzamkn?te BIOS svého po?íta?e http://blogs.techrepublic.com.com JP
15.04.2008 PayPal bojuje proti phishingu http://news.zdnet.co.uk JP
15.04.2008 Odborníci kriticky diskutují budoucnost normy PCI http://blogs.zdnet.com JP
15.04.2008 Recenze knihy The Book of Wireless http://www.linuxsecurity.com JP
15.04.2008 Google - XSS zranitelnost http://xs-sniper.com JP
15.04.2008 Co by m?li v?d?t vaši obchodníci o IT bezpe?nosti vaší firmy http://www.computerworld.com JP
15.04.2008 Co by m?li v?d?t o bezpe?nosti vaší organizace jeji vzdálení pracovníci http://www.computerworld.com JP
15.04.2008 Co by m?li v?d?t v recepci organizace o IT bezpe?nosti vaší firmy http://www.computerworld.com JP
14.04.2008 P?ipojujete se k Wi-Fi na svých cestách ? 10 bezpe?nostních doporu?ení http://downloads.techrepublic.com.com JP
14.04.2008 Hacke?i otevírají novou frontu - ve vztahu ke krádežím údaj? z platebních karet http://www.computerworld.com JP
14.04.2008 K jednomu specifickému útoku - ovlivn?ní funkcionality ActionScript Virtual Machine http://documents.iss.net JP
14.04.2008 Online kniha : Security concepts http://www.subspacefield.org JP
14.04.2008 Boti a CAPTCHA - stále lepší výsledky http://www.computerworld.com JP
14.04.2008 Malwarová mafie - pot?ebujeme lepší zákony anebo aktivn?jší policii? http://www.theregister.co.uk JP
14.04.2008 Poznejte hackery http://www.itp.net JP
14.04.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 15/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
12.04.2008 Zabezpe?te lépe sv?j router, modem, domácí bezdrát v p?ti krocích. http://isc.sans.org JP
12.04.2008 Jak nep?ijít na internetu o peníze: dodržujte bezpe?nostní desatero http://fincentrum.idnes.cz JP
11.04.2008 K sou?asným hrozbám elektronické špionáže http://www.businessweek.com JP
11.04.2008 Pro ?ešení spole?nosti PGP probíhá certifikace na EAL 2. http://www.tmcnet.com JP
11.04.2008 Zpravodajství z konference RSA http://www.net-security.org JP
11.04.2008 Phishe?i slibují slevy. http://www.theregister.co.uk JP
11.04.2008 Krom? nejlepších postup? existují také nejhorší - n?kolik pravdivých p?íklad? http://searchsecurity.techtarget.com JP
10.04.2008 Ochrana mobilní pracovní síly http://www.csoonline.com JP
10.04.2008 Jak zálohovat sv?j domácí PC? http://www.csoonline.com JP
10.04.2008 Léka?ské záznamy celebrit hacknuty http://www.foxnews.com JP
10.04.2008 Budoucí kybernetické útoky budou ve svém dopadu horší než bylo11.zá?í 2001 http://www.theinquirer.net JP
10.04.2008 Pevné disky - jak je ni?íme http://wiki.ittoolbox.com JP
10.04.2008 NSA k Enigm? http://www.nsa.gov JP
10.04.2008 Jak ohodnotit rizika šifrování a související náklady ? http://www.computerworld.com JP
10.04.2008 11 botnet? kontroluje p?es milión po?íta?? (Joe Stewart na konferenci RSA) http://www.computerworld.com JP
10.04.2008 Nalezena další slabina elektronických pas?, není problém ur?it národnost majitele http://www.theregister.co.uk JP
09.04.2008 Prost?edky kontrašpionáže na internetu http://www.itsecurity.com JP
09.04.2008 Nepot?ebujeme zvláštní pr?mysl pro IT bezpe?nost - Art Coviello na konferenci RSA http://www.rsa.com JP
09.04.2008 Každý pátý manželský pár ve Velké Británii p?ipouští elektronickou špionáž partnera http://www.oii.ox.ac.uk JP
09.04.2008 Virtuální servery a informa?ní bezpe?nost http://www.infosecwriters.com JP
09.04.2008 NSA a SELinux http://www.schneier.com JP
09.04.2008 D?v?ryhodn?jší internet - Microsoft chce k tomuto problému širokou diskusi http://download.microsoft.com JP
09.04.2008 Prost?ednictvím útoku z webové stránky získá hacker kontrolu vašeho routeru http://www.computerworld.com JP
09.04.2008 Black Hat - komentá? k 4 dni http://blogs.zdnet.com JP
09.04.2008 Chytré mobily, iPody apod. pat?ící zam?stnanc?m - co s nimi má ud?lat organizace? http://searchsecurity.techtarget.com JP
09.04.2008 Symantec vydal Internet Security Threat Report Volume XIII: April, 2008 http://www.symantec.com JP
08.04.2008 Unicode Standard p?idává hieroglyfické písmo http://www.unicode.org PV
08.04.2008 Každá desátá po?íta?ová hrozba se ší?í pomocí USB p?enosných disk? http://www.itpoint.cz JP
08.04.2008 CSIRT, nebo CERT? (srovnání dvou p?ístup?) http://www.dsl.cz JP
08.04.2008 20 užite?ných web? (ve vztahu k IT bezpe?nosti) http://www.networkworld.com JP
08.04.2008 10 otázek, na které byste se m?li ptát bezpe?nostního konzultanta http://www.itsecurity.com JP
08.04.2008 Neefektivnost bezpe?nostních kamer ve m?st? http://www.schneier.com JP
08.04.2008 Nar?stající velký problém: Crimeware jako služba http://blogs.zdnet.com JP
08.04.2008 EU - vyhledáva?e musí do 6 m?síc? odstranit osobní data svých uživatel? http://news.bbc.co.uk JP
08.04.2008 Kraken - nový botnet, dvakrát v?tší než Storm http://www.darkreading.com JP
08.04.2008 Jsou hledány: Otisky prst? Gordona Browna - odm?na 1000 liber http://www.theregister.co.uk JP
07.04.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 14/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
07.04.2008 Jak hodnotit a jak používat skenery webových aplikací http://www.csoonline.com JP
07.04.2008 Vyšla nová verze OpenSSH 5.0 http://www.heise-online.co.uk JP
07.04.2008 NATO - vznikl speciální tým pro odpov?di na kybernetické hrozby http://www.ioltechnology.co.za JP
07.04.2008 FBI - výro?ní zpráva - 2007 Internet Crime Report http://www.ic3.gov JP
07.04.2008 N?kolik nástroj? pro forenzní analýzu http://blogs.techrepublic.com.com JP
07.04.2008 Jste ob?tí phishingu? Nemáte aktualizovaný antivir a další SW? Banky Vám nic nezaplatí! http://www.theregister.co.uk JP
07.04.2008 Videa na stránkách Microsoftu k bezpe?nostním otázkám http://msdn2.microsoft.com JP
07.04.2008 Phinshing na našem dvorku. Nová vlna podvodných mail? p?ichází z d?v?ryhodných zdroj? http://www.computerworld.com JP
07.04.2008 RFID ?ipy v každém z nás. Jak bude vypadat takováto budoucnost? http://seattletimes.nwsource.com JP
07.04.2008 Phorm - nekalé cesty pro reklamu http://www.lightbluetouchpaper.org JP
07.04.2008 Nejlepší bezpe?nostní produkty - podle ?tená?? http://searchsecurity.techtarget.com JP
04.04.2008 Ministerstvo vnitra ?R spustilo projekt proti kybernetickým hrozbám http://www.securityworld.cz JP
04.04.2008 N?me?tí v?dci rozbili šifrování Keylog, za?ízení pro el.uzamykání aut, garáží, kancelá?í http://www.theregister.co.uk JP
04.04.2008 NATO: K bezpe?nostným hrozbám sveta patria aj po?íta?oví hackeri http://pocitace.sme.sk JP
04.04.2008 NIST vydal draft SP 800-39 Managing Risk from Information Systems: An Organizational Perspective http://csrc.ncsl.nist.gov JP
03.04.2008 Dana Epp: Thinking like a hacker (prezentace) http://silverstr.ufies.org JP
03.04.2008 Jaké m?žeme ud?lat nejhorší chyby p?i šifrování http://searchsecurity.techtarget.com JP
03.04.2008 Bezpe?nostní incident v IT - detekce, reakce a forenzní analýza http://www.csoonline.com JP
03.04.2008 Evropa se obrací na poskytovatele internetových služeb se žádostí o pomoc v boji proti po?íta?ové kriminalit? http://www.securityfocus.com JP
03.04.2008 Biologger - keylogger pro biometrii http://www.theregister.co.uk JP
03.04.2008 Ameri?ané vyvíjí úto?né prost?edky pro odvetu za kybernetické hrozby http://news.zdnet.co.uk JP
03.04.2008 Existující množství VoIP zranitelností se stále nepoda?ilo odstranit http://weblog.infoworld.com JP
02.04.2008 Nová bezplatná aplikace pro elektronický podpis http://elpi2.szm.com JP
02.04.2008 NIST vydal draft SP 800-116, A Recommendation for the Use of PIV Credentials in Physical Access Control Systems http://csrc.ncsl.nist.gov JP
02.04.2008 Hacke?i infiltrovali výsledky vyhledáva?e Google http://www.sfgate.com JP
02.04.2008 Bruce Schneier p?ednášel k psychologii bezpe?nosti http://www.networkworld.com JP
02.04.2008 K ochran? digitálních práv (DRM) http://blogs.techrepublic.com.com JP
02.04.2008 Top 10 - bezpe?nostní události roku 2008 http://www.itsecurity.com JP
02.04.2008 Jak aplikace Warm Touch pomohla nalézt teroristu-vyd?ra?e http://www.theregister.co.uk JP
02.04.2008 Nalezen neobvyklý bankovní trojan (F-Secure) http://www.f-secure.com JP
02.04.2008 Zm?ny v britské legislativ? ovlivní po?íta?ový pr?mysl http://blogs.zdnet.com JP
02.04.2008 K výsledk?m nedávného testu bezpe?nosti notebook? s r?znými OS http://www.computerworld.com JP
02.04.2008 Draft IETF pkix - Update to Use of ECC Algorithms in CMS http://www.ietf.org JP
01.04.2008 N?kolik zajímavých ?lánk? na Cryptology ePrint Archive (rozbití A5/1, hashovací funkce) http://eprint.iacr.org JP
01.04.2008 Byla vydána nová verze Open SSH - 4.9 http://www.heise-online.co.uk JP
01.04.2008 Spam - k sou?asné situaci http://www.networkworld.com JP
01.04.2008 Apríl, ?íká Storm, a dám i dáre?ek ! http://www.computerworld.com JP
01.04.2008 Studený boot pomocí flash disku http://www.securityfocus.com JP
01.04.2008 Infekce na webech z?stává dlouhou dobu http://www.theregister.co.uk JP
01.04.2008 Data zákazník? a soukromý sektor http://www.networkworld.com JP
01.04.2008 PGP zve?ejnilo své šifrovací rozhraní (API) http://www.networkworld.com JP
01.04.2008 Recenze knihy - Windows Forensic Analysis http://books.slashdot.org JP
Design: Webdesign