Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

10 otázek, na které byste se m?li ptát bezpe?nostního konzultanta

08.04.2008
John Edwards se ptá (n?kdy i trochu záludn?):
 • Jaká nebezpe?í se skrývají ve viru Doom?
 • Práv? za?al útok DDoS proti mému webu. Co s tím ud?láte?
 • Jaké existují t?i cesty k zabezpe?ení wi-fi sít??
 • Vygenerujte mi heslo. Jak má vypadat kvalitní heslo?
 • Jak mé bezpe?nosti pom?že HEPA (high efficiency particulate air filter)
 • Pro? je WEP dobrou metodou pro šifrování disk??
 • Práv? jste zjistili, že Frant?v pevný disk obsahuje d?tskou pornografii. Co s tím?
 • Vyhodil vás n?kdy váš klient proto, protože jste ud?lal n?co špatn??
 • Jak se lze vyhnout bezpe?nostním hrozbám ve vztahu k iPhone?
 • Jak byste ?ešil bezpe?nost koncových bod? v síti?
Zdroj: http://www.itsecurity.com/features/10-questions-consultant-040708/
Autor: JP


<<- novější - 20 užite?ných web? (ve vztahu k IT bezpe?nosti)
Neefektivnost bezpe?nostních kamer ve m?st? - starší ->>
Design: Webdesign