Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.04.2007 Tajný špion ve vašem po?íta?i http://www.emag.cz JP
30.04.2007 Patnáct zajímavých projekt? poslední doby (sít? a jejich bezpe?nost) http://www.networkworld.com JP
30.04.2007 P?t jednoduchých, ale efektivních bezpe?nostních doporu?ení http://www.forbes.com JP
30.04.2007 Zavádíme v organizaci ISO 17799 a ISO 27001 http://www.computerworld.com JP
30.04.2007 Je reálný koncept open source certifika?ní autority ? http://it.slashdot.org JP
29.04.2007 Nápov?da k sout?žní úloze publikované v e-zinu Crypto-World 4/2007 http://crypto-world.info PV
28.04.2007 Deset open source bezpe?nostních aplikací, o kterých stojí za to uvažovat http://itmanagement.earthweb.com JP
28.04.2007 Infosecurity Europe 2007 - speciál http://news.zdnet.co.uk JP
28.04.2007 Nový typ phisherského podvodu spojený s telefonní linkou http://scmagazine.com JP
28.04.2007 NIST vydal následující: SP 800-98, Guide to NIST Computer Security Documents, PRISMA Database http://csrc.ncsl.nist.gov JP
28.04.2007 Vyšel draft IETF S/MIME - ESS Update: Adding CertID Algorithm Agility http://www.ietf.org JP
28.04.2007 Kvantová kryptografie byla hacknuta http://www.nature.com JP
28.04.2007 Jak se stát vyjíme?ným bezpe?nostním manažerem http://www.infoworld.com JP
28.04.2007 Joan Rutkowska za?íná samostatné podnikání http://www.darkreading.com JP
27.04.2007 Outlook Express - p?t cest k jeho v?tší bezpe?nosti http://articles.techrepublic.com.com JP
27.04.2007 Introduction to Netwok security and Firewalls, kapitola z knihy http://i.i.com.com JP
27.04.2007 Spam Filters: Detection and Evasion, kapitola z knihy http://i.i.com.com JP
27.04.2007 Draft IETF S/MIME - CMS Authenticated-Enveloped-Data Content Type http://www.ietf.org JP
27.04.2007 Pravda o bezpe?nosti open source http://www.technewsworld.com JP
27.04.2007 Bezpe?nost e-mailu v 21. století http://www.infosecwriters.com JP
27.04.2007 Nejv?tší hrozbou malware jsou hackovací nástroje http://www.infomaticsonline.co.uk JP
27.04.2007 Jsou diskutovány nové cesty pro detekci malware http://www.networkworld.com JP
27.04.2007 NIST vyvíjí soubor nástroj? pro forenzní analýzu http://www.cfreds.nist.gov JP
26.04.2007 DATAKON 2007 13.5.2007 - termín pro podáváni nabídek p?ísp?vk? www.dat JP
26.04.2007 Chytrá USB - nebezpe?í, na které je nutné brát z?etel http://www.darkreading.com JP
26.04.2007 BitLocker - šifrování disk? ve Windows Vista http://activewin.com JP
26.04.2007 VoIP - popis sou?asných hrozeb a existujících bezpe?nostních opat?ení http://www.infosecwriters.com JP
26.04.2007 InfoSecurity - odborníci žádají existenci globální bezpe?nostní politiky http://www.infomaticsonline.co.uk JP
26.04.2007 Reportér podez?íval phishing, ukázalo se, že viníkem je Skype http://www.computerworld.com JP
26.04.2007 Hodnocení rizik, jeho plusy a minusy http://blogs.ittoolbox.com JP
26.04.2007 Nové postupy umož?ují snadný odposlech optických kabel? http://www.theregister.co.uk JP
25.04.2007 Efektivní algoritmus pro generování prvo?ísel (pro kryptografické ú?ely) http://coblitz.codeen.org:3125 JP
25.04.2007 VBootkit - rozhovor s jeho autory http://www.securityfocus.com JP
25.04.2007 Deset nejznám?jších hacker? všech dob http://www.itsecurity.com JP
25.04.2007 PKWare - pakovací a šifrovací utilita zdarma - SecureZIP Standard Version 11 http://www.theregister.co.uk JP
25.04.2007 Firewally na aplika?ní vrstv? http://searchsecurity.techtarget.com JP
25.04.2007 Mark Russinovich - malware pro Vistu p?ijde http://blogs.zdnet.com JP
24.04.2007 Sta? se autorem magazínu hakin9 http://hakin9.org PV
24.04.2007 Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard - jaká je úsp?šnost tohoto programu? http://www.csoonline.com JP
24.04.2007 Dokument NSA - návod, jak zakázat USB za?ízení http://www.nsa.gov JP
24.04.2007 Honeypots - nové nástroje a služby http://www.darkreading.com JP
24.04.2007 Podrobná recenze knihy Writing Secure Code for Windows Vista http://programmazione.it JP
24.04.2007 Varování pro uživatele satelitní navigace http://www.networkworld.com JP
24.04.2007 McAfee se p?idává ke kritik?m RFID http://www.computerworld.com JP
24.04.2007 Dne za?íná Infosecurity Europe 2007 http://news.zdnet.co.uk JP
24.04.2007 P?t chyb p?i šifrování dat http://www.infosecwriters.com JP
24.04.2007 SMTP a autentizace, pomalé zm?ny http://www.eweek.com JP
23.04.2007 SQL Injection a zabezpe?ení http://programujte.com JP
23.04.2007 Outlook Express - jak nakonfigurovat spamový filtr http://www.simplehelp.net JP
23.04.2007 Steganografie s ve?ejným klí?em http://www.cs.cmu.edu JP
23.04.2007 Boti - k anatomii jednoho z nich - Clickbot.A http://www.usenix.org JP
23.04.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 16/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
21.04.2007 Kryptoanalýza SFLASH http://eprint.iacr.org JP
21.04.2007 Bezpe?nostní slovník trochu jinak :-) http://www.csoonline.com JP
21.04.2007 Rusové rozbili ochrany OpenOffice http://www.theregister.co.uk JP
21.04.2007 Bezpe?nostní pr?lom se týká dat vaší organizace. Co te?? http://www.computerworld.com JP
20.04.2007 Kapitola k stáhnutí - Zabezpe?te koncové body své sít? http://downloads.techrepublic.com.com JP
20.04.2007 Války sití bot? http://www.darkreading.com JP
20.04.2007 Verisign k EV SSL certifikát?m http://www.computerworld.com JP
20.04.2007 VPN - porovnání vlastností IPSec a SSL http://www.infosecwriters.com JP
20.04.2007 Vyšel draft IETF S/MIME - ESS Update: Adding CertID Algorithm Agility http://www.ietf.org JP
20.04.2007 WebDAV - jeho zabezpe?ení pomocí SSL a dvoufaktorové autentizace http://www.howtoforge.com JP
20.04.2007 Jak nás bezpe?nostní firmy lakují http://www.wired.com JP
20.04.2007 Banky - dvoufaktorová autentizace nechrání proti phishingu http://www.theregister.co.uk JP
19.04.2007 Google Hacking - obrana, jaké dodržovat základní principy bezpe?nostní hygieny http://searchsecurity.techtarget.com JP
19.04.2007 Rootkity jsou stále složit?jšími - druhá ?ást zprávy McAfee http://www.mcafee.com JP
19.04.2007 Vize bezpe?nosti IT - McAfee Sage - duben 2007 http://www.mcafee.com JP
19.04.2007 Dvanáct cest k tomu, jak se stát bezpe?nostním idiotem :-) http://www.eweek.com JP
19.04.2007 Top ten internetového zlo?inu v roce 2006 http://www.usnews.com JP
18.04.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 15/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
18.04.2007 Spam v diskuzních fórech: marný boj? http://www.lupa.cz JP
18.04.2007 WiPhishing - už jste o n?m slyšeli? http://www.laptopical.com JP
18.04.2007 ?okoláda jako prost?edek k prolomení hesel http://www.theregister.com JP
18.04.2007 Jak definovat firemní politiku pro e-mail? http://www.securityfocus.com JP
18.04.2007 Dest krok? sm?rem k etickému softwaru http://www.doityourself.com JP
18.04.2007 Symantec - Co m?žeme ud?lat pro ochranu citlivých dat http://www.bitpipe.com JP
18.04.2007 Zabezpe?te si své soubory z Office 2007 - šifrování, el.podpis, ochrana dokumentu http://articles.techrepublic.com.com JP
18.04.2007 Bu?te špiónem ve vlastním po?íta?i http://www.x-ways.net JP
17.04.2007 Kdo prvý vy?eší tuto úlohu ?
http://crypto-world.info PV
17.04.2007 Vyšel Crypto-World 4/2007 http://crypto-world.info PV
17.04.2007 E-zin Crypto-World 3/2007 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
17.04.2007 T?i základní pilí?e ochrany dat http://whitepapers.techrepublic.com.com JP
17.04.2007 Rootkity: skrytí p?ítomnosti v systému http://www.zive.cz JP
17.04.2007 Rfc.4853 - Cryptographic Message Syntax (CMS) Multiple Signer Clarification http://www.rfc-archive.org JP
17.04.2007 CSO - deset pravidel pro odpov?dné vyšet?ovatele http://www.csoonline.com JP
17.04.2007 Chcete být digitálním detektivem? http://www.computerworld.com JP
17.04.2007 10 IT priorit amerického ministerstva obrany http://www.networkworld.com JP
17.04.2007 Sdílíte v P2P sítích? P?e?t?te si, jak byste mohl být vysledován (a obvin?n). http://torrentfreak.com JP
17.04.2007 Videokamery a sledovací systémy http://www.infosecwriters.com JP
17.04.2007 Nové technologie v americké armád? http://www.infosecwriters.com JP
17.04.2007 103 bezplatných bezpe?nostních aplikací pro Mac, Windows a Linux http://www.itsecurity.com JP
17.04.2007 Nebezpe?ný exploit chyby v DNS (Server Service in Windows 2000, 2003 Server ) http://www.computerworld.com JP
17.04.2007 Zombie infiltrovaly americkou vojenskou sí? http://www.theregister.co.uk JP
17.04.2007 Vyšel draft IETF pkix - Lightweight OCSP Profile for High Volume Environments http://www.ietf.org JP
14.04.2007 Je Vista DRM rootkitem? http://news.com.com JP
14.04.2007 Bezpe?nost VoIP, co je lepší - PKI ?i Zfone? http://articles.techrepublic.com.com JP
14.04.2007 Poznámky k forenzní analýze Windows Vista, ?ást 2 http://www.securityfocus.com JP
14.04.2007 Linux - ovládnutí notebooku díky chyb? v ovlada?i pro Wi-Fi http://www.computerworld.com JP
13.04.2007 P?t krok? pro zabezpe?ení vaší WLAN http://searchnetworking.techtarget.com JP
13.04.2007 13 otázek, které byste si m?li zodpov?d?t než sv??íte t?etí firm? likvidaci vašich dat http://www.networkworld.com JP
13.04.2007 Anatomie útoku ANI (animovaný kurzor) http://content.zdnet.com JP
13.04.2007 K technologiím jednorázových hesel http://www.processor.com JP
13.04.2007 Kdo stojí za kriminálními sít?mi bot?? http://redtape.msnbc.com JP
13.04.2007 P?t nejv?tších interních hrozeb http://www.itsecurity.com JP
13.04.2007 Microsoft potvrzuje - Vista OEM byly hacknuty http://news.com.com JP
12.04.2007 N?co o psychologii viník? (bad guys) http://www.csoonline.com JP
12.04.2007 Deset nej?ast?jších chyb v konfiguracích http://www.windowsitpro.com JP
12.04.2007 Memparser - forenzní nástroj pro analýzu pam?ti (MS Windows) http://sourceforge.net JP
12.04.2007 Databáze DNA zahrne v?tšinu britských obyvatel? http://www.theregister.co.uk JP
12.04.2007 Ze kterých zemí p?ichází nejvíce spamu (Sophos)? http://www.sophos.com JP
12.04.2007 Jak se vyvarovat d?r, které umož?ují phishing http://www.networkworld.com JP
11.04.2007 Vyšlo rfc.4877 - Mobile IPv6 Operation with IKEv2 and the Revised IPsec Architecture http://www.rfc-archive.org JP
11.04.2007 Vyšlo rfc.4835 - Cryptographic Algorithm Implementation Requirements for Encapsulating Security Payload for ESP a AH http://www.rfc-archive.org JP
11.04.2007 Rizika online bankovnictví http://www.wane.com JP
11.04.2007 Šifrování notebook? http://www.esecurityplanet.com JP
11.04.2007 Bezpe?í vaší sít? a mobilní za?ízení http://www.itsecurity.com JP
11.04.2007 Grisoft nabízí bezplatný nástroj proti rootkit?m http://news.com.com JP
11.04.2007 Chyba umož?ující obejít ochrany HD DVD a Blue-ray má být již opravena http://news.yahoo.com JP
11.04.2007 Antiphishingové strategie mají slabinu http://blog.washingtonpost.com JP
10.04.2007 Pieprzyk a spol. publikovali útok na proudovou šifru Bivium. http://eprint.iacr.org JP
10.04.2007 Americký NIST vydal zprávu - 2006 Annual Report: Computer Security Division http://csrc.ncsl.nist.gov JP
10.04.2007 N?kolik jednoduchých krok? Vás ujistí, že nikdo neodposlouchává vaše Wi-Fi http://www.net-security.org JP
10.04.2007 Za v?tšinou botnet? stojí dv? rodiny ?erv? http://www.net-security.org JP
10.04.2007 Americké ministerstvo chce mít plnou kontrolu nad DNS http://www.theregister.co.uk JP
09.04.2007 Jikto - prezentace Billy Hoffmana na Shmooconu http://www.net-security.org JP
09.04.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 14/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
07.04.2007 Bojujte proti spywaru http://www.zive.cz JP
07.04.2007 Elektronické pasy jsou bezpe?nostním rizikem (Black Hat) http://news.zdnet.com JP
07.04.2007 Bluetooth - BT skener pro Windows XP http://www.pentest.co.uk JP
06.04.2007 Deset zákon? hackerské komunity http://ct.techrepublic.com.com JP
06.04.2007 Obrázkový spam - jakou je hrozbou? http://www.it-observer.com JP
06.04.2007 Jaký po?íta? pro mafiánského bosse? http://www.computerworld.com JP
06.04.2007 Pro? pot?ebujete skenery zranitelností http://www.itsecurity.com JP
06.04.2007 Video - hack kurzoru ve Windows http://news.zdnet.co.uk JP
06.04.2007 Hacke?i, konzole a online po?íta?ové hry http://www.theage.com.au JP
06.04.2007 Draft IETF S/MIME - CMS Authenticated-Enveloped-Data Content Type http://www.ietf.org JP
06.04.2007 Právní poradna zam??ená na IT právo (zdarma) http://pravo.soom.cz PV
05.04.2007 Kybernetický útok - jak postupovat p?i likvidaci jeho dopad? http://www.optimizemag.com JP
05.04.2007 Fyzická bezpe?nost v kriticky d?ležitých lokacích http://www.apcmedia.com JP
05.04.2007 Sophos - jak bojovat se zombie, botnety a dalšími hrozbami (e-mail, web) http://i.i.com.com JP
05.04.2007 Profesionalizace hacker? - p?edplatné, online podpora http://www.computerworld.com JP
05.04.2007 Black Hat Europe 2007 - komentá? k pr?b?hu http://www.net-security.org JP
05.04.2007 PHP bezpe?nost - sou?asný stav http://portal.spidynamics.com JP
04.04.2007 ?eské stránky jako inspirace hacker? http://www.security-portal.cz JP
04.04.2007 Základy bezpe?nosti DNS II. http://redmondmag.com JP
04.04.2007 Projekty s RFID a bezpe?nostní problémy http://www.newsfactor.com JP
04.04.2007 Opublikován Web Services IO Basic Security Profile Version 1.0 http://www.ws-i.org JP
04.04.2007 Nový útok na IPSEC - úsp?šný pro všechny RFC-kompatibilní implementace http://eprint.iacr.org JP
04.04.2007 Bezdrát - vylepšení útoku na protokol WEP http://eprint.iacr.org JP
04.04.2007 Amatérský “hacker“ v britských ulicích se s pouhým notebookem naboural do 25 procent domácích bezdrát? http://www.infomaticsonline.co.uk JP
04.04.2007 BLackHat 2007 - prezentace jsou již online, pozor na Vbootkit! http://www.blackhat.com JP
04.04.2007 Nová verze OpenOffice 2.2 opravuje bezpe?nostní problémy p?edchozí verze http://news.zdnet.co.uk JP
04.04.2007 P?t doporu?ení pro eliminaci hrozeb nulového dne http://www.computerworld.com JP
03.04.2007 Proudová šifra Dragon z projektu eStream z?ejm? skon?ila http://eprint.iacr.org VK
03.04.2007 Knihy k bezpe?nosti v Linuxu - voln? online http://www.linuxtopia.org JP
03.04.2007 Tajemství outsourcingu bezpe?nosti http://www2.csoonline.com JP
03.04.2007 Shrnutí zranitelností opera?ních systém? v roce 2006 http://www.omninerd.com JP
03.04.2007 Java skript (použitelný pro botnet) diskutovaný na Shmocoonu je v rukou hacker? http://www.computerworld.com JP
02.04.2007 šifrování a hesla zdarma ze serveru www.zive.cz http://www.zive.cz VK
02.04.2007 Šifrujete data na svém notebooku? http://www.crn.com JP
02.04.2007 Penetra?ní testování bezdrátu http://www.wirelessdefence.org JP
02.04.2007 Uživatelé Webu 2.0 otevírají Pando?inu sk?í?ku bezpe?nostních problém? http://computerworld.co.nz JP
02.04.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 13/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
02.04.2007 Aprílové žertíky a IT http://aprilfools.urgo.org JP
01.04.2007 Pro? šifrování TJX nezachránilo? http://www.eweek.com JP
01.04.2007 Jak p?em?nit sv?j Blutooth dongle na Bluetooth sniffer http://remote-exploit.org JP
01.04.2007 Jak keyloggery pracují - ?ást 1 http://www.viruslist.com JP
01.04.2007 Jak brouzdat beze stop a anonymn? http://www.computerworld.com JP
Design: Webdesign