Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

P?t krok? pro zabezpe?ení vaší WLAN

13.04.2007
  1. Zabezpe? ochranu svých bezdrátových klient? (neautorizovaná spojení, nezkušení uživatelé,...)
  2. Zabezpe? p?enášená data
  3. Kontroluj využívání firemní sít?
  4. Audituj aktivit bezdrátu
  5. Prosa? politiku pro bezdrát
Zdroj: http://searchnetworking.techtarget.com/generic/0,295582,sid7_gci1248222_tax305878,00.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Linux - ovládnutí notebooku díky chyb? v ovlada?i pro Wi-Fi
13 otázek, které byste si m?li zodpov?d?t než sv??íte t?etí firm? likvidaci vašich dat - starší ->>
Design: Webdesign