Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
29.04.2005 Budoucnost hashovacích funkcí - aktivita NIST http://www.nist.gov JP
28.04.2005 Jericho fórum - zákazy šifrovacích postup? by m?ly být zrušeny http://news.zdnet.co.uk JP
28.04.2005 Historie - Enigma a 2.sv?tová válka http://www.thetriangle.org JP
26.04.2005 NIST - Cryptographic Algorithms and Key Sizes for Personal Identity Verification, http://csrc.ncsl.nist.gov JP
26.04.2005 Postranní kanály (útok SPA) a práce s celými ?ísly (integer recoding) http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
25.04.2005 The Side Channel Cryptanalysis Lounge http://www.crypto.ruhr-uni-bochum.de JP
25.04.2005 Whitfield Diffie k PKI a diskuse http://www.financialcryptography.com JP
22.04.2005 Trocha historie - doba, kdy DES skon?il. http://www.networkcomputing.com JP
21.04.2005 Nové drafty IPSEC - eliptické k?ivky http://www.ietf.org JP
20.04.2005 Jedna z mála teoretických prací ke klí?ov? závislým S-box?m http://eprint.iacr.org VK
18.04.2005 Vyšlo : RFC 4050 - Using the Elliptic Curve Signature Algorithm (ECDSA) for XML Digital Signatures ftp://ftp.rfc-editor.org PV
16.04.2005 Zprovozn?na nová funkce (heuristické vyhledávání) v archívu NEWS. http://crypto-world.info PV
15.04.2005 Vyšel e-zin Crypto-World 4/2005 http://crypto-world.info PV
15.04.2005 E-zin Crypto-World 3/2005 uvoln?n k volnému stažení ! http://crypto-world.info PV
15.04.2005 Lušt?ní AES postranním kanálem „cache-timing“ prakticky ov??eno: Funguje to… http://cr.yp.to TR
15.04.2005 Vyšel dubnový Cryptogram http://www.schneier.com JP
15.04.2005 NIST - výb?r nového módu pro blokové šifry http://nist.gov JP
15.04.2005 Firmy by m?ly pro v?tší bezpe?nost používat šifrováný e-mail http://news.zdnet.co.uk JP
14.04.2005 Analýza šifry E0 - Bluetooth http://eprint.iacr.org JP
14.04.2005 Bezpe?nost NTRU - systému s ve?ejným klí?em. http://eprint.iacr.org JP
14.04.2005 NSA a eliptická kryptografie http://www.certicom.com JP
12.04.2005 Diskuse k šifrování v mobilech - n?které ho nepoužívají nebo se dá vypnout bez v?domí uživatele http://cryptome.org VK
11.04.2005 Volná pracovní místa (kryptologie, oblast IT) http://crypto-world.info PV
07.04.2005 ?ty?i práce, hodnotící sou?asný stav hašovacích funkcí a obsahující doporu?ení http://cryptography.hyperlink.cz VK
01.04.2005 Uvoln?na ?eská metoda hledání kolizí MD5 http://cryptography.hyperlink.cz VK
Design: Webdesign