Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Lušt?ní AES postranním kanálem „cache-timing“ prakticky ov??eno: Funguje to…

15.04.2005
Výzkumná zpráva prof. Bernsteina (kryptolog?m jist? velmi dob?e známé jméno) popisuje úsp?šný experimentální útok na AES s využitím známého otev?eného textu a ?asové postranní informace. P?ipome?me, že ?asový kanál zde vzniká díky existenci a zp?sobu ?ízení jednotky rychlé vyrovnávací pam?ti – tzv. cache. Cílem útoku bylo získání hodnoty tajného klí?e. Krom? vlastního útoku, který se zdá být pom?rn? realistický, je zajímavý i postoj prof. Bernsteina k hodnocení výsledk? jeho experimentu. Na rozdíl od b?žných interpretací v podobných p?ípadech totiž profesor nedává vinu ani tak konkrétní implementaci jako p?ímo samotnému AES a jeho nevhodnému návrhu. Bernstein se svou prací snaží dokonce ukázat, že bude velmi obtížné navrhnout takovou implementaci AES, která by postranním kanálem typu „cache-timing“ zranitelná nebyla.
Zdroj: http://cr.yp.to/antiforgery/cachetiming-20050414.pdf
Autor: TR


<<- novější - E-zin Crypto-World 3/2005 uvoln?n k volnému stažení !
Design: Webdesign