Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.03.2012 Infografika: nár?st hacktivismu http://www.webpronews.com JP
31.03.2012 Anonymous China pozm?níli stránky ?ínské vlády http://www.webpronews.com JP
31.03.2012 Wireshark je v nových verzích http://www.h-online.com JP
31.03.2012 Objevují se pochybnosti o tom, zda skute?n? pot?ebujeme SHA-3 http://www.h-online.com JP
31.03.2012 Ze starého X-boxu lze snadno získat data k vaší platební kart? http://www.securitynewsdaily.com JP
31.03.2012 Jak efektivní jsou antiviry na chytrých mobilech? http://www.techrepublic.com JP
31.03.2012 Šest cest, jak zlepšit bezpe?nost systém? SCADA http://www.net-security.org JP
31.03.2012 Voln? dostupný antivir Ad-aware vydán ve verzi 10 http://www.net-security.org JP
31.03.2012 SINET IT Security Entrepreneur´s Forum http://www.eweek.com JP
31.03.2012 Pen?žní souma?i jsou ty skute?né ob?ti phishingu http://www.theregister.co.uk JP
30.03.2012 AnonAustria chce kompromitovat rakouské politiky a ú?ady http://www.gulli.com JP
30.03.2012 CIA: budeme vás sledovat prost?ednictvím vaší televize http://thehackernews.com JP
30.03.2012 Podepsaný trojan Mediyes - nové varování ohledn? vhodné správy klí?? http://www.infosecurity-magazine.com JP
30.03.2012 Aplikace pro Android “The Roar of the Pharaoh” obsahuje trojana http://www.networkworld.com JP
30.03.2012 Sociální inženýrství ve filmové produkci http://www.csoonline.com JP
30.03.2012 Jak digitální forenzní analýza m?že napomoci p?i odhalování online podvod? http://www.securitynewsdaily.com JP
30.03.2012 USA - MasterCard a VISA varování ohledn? pr?niku do systému zpracovatele http://krebsonsecurity.com JP
30.03.2012 BlackHole exploit kit - poslední verze cílí na využití chyby v Jav? http://www.crn.com JP
30.03.2012 Bruce Schneier kriticky k sou?asnému stavu letištní bezpe?nosti http://www.schneier.com JP
30.03.2012 80 procent internetové kriminality je n?jakým zp?sobem koordinováno http://www.zdnet.co.uk JP
30.03.2012 Kelihos-B botnet je bohužel stále aktivní http://blog.seculert.com JP
30.03.2012 Všechno, co si myslíte, že víte o kyberkriminalit?, je omyl http://www.theregister.co.uk JP
29.03.2012 Pro? antivirová ochrana je klí?em k po?íta?ové bezpe?nosti http://www.cio-today.com JP
29.03.2012 Zpráva: Organised Crime in the Digital Age http://www.baesystemsdetica.com JP
29.03.2012 FBI - sou?asný p?ístup k tomu, jak jednáme s kyberkriminálníky, je neudržitelný http://www.securityweek.com JP
29.03.2012 Milióny uživatel? internetu v??í slabým hesl?m http://www.infosecurity-magazine.com JP
29.03.2012 Nový po?in Google vám umož?uje zjistit to, co o vás a vašich aktivitách Google ví http://www.networkworld.com JP
29.03.2012 Havij - nástroj pro automatizaci SQL injection útok? http://www.darkreading.com JP
29.03.2012 Video ukazuje, jak snadno a rychle lze hacknout váš chytrý mobil http://www.securitynewsdaily.com JP
29.03.2012 Konference 2012 SHARCS (Special-Purpose Hardware for Attacking Cryptographic Systems) http://2012.sharcs.org JP
29.03.2012 Schválen draft dopl?ku EU legislativy - hackování IT systém? se stává kriminálním deliktem http://www.europarl.europa.eu JP
29.03.2012 Datum se blíží. Je operace (Anonymous) Global Blackout reálná nebo jen fikce? http://www.computerworld.com JP
29.03.2012 K návratu Duqu http://www.computerworld.com JP
29.03.2012 Evropské st?edisko European Cybercrime Centre by m?lo za?ít fungovat v lednu http://www.theregister.co.uk JP
29.03.2012 Nov? oživlý botnet Kelihos byl op?t “zmrazen” http://www.theregister.co.uk JP
29.03.2012 Oxford otev?el nové st?edisko - Cyber Security Centre http://www.theregister.co.uk JP
28.03.2012 Špan?lsko a Velká Británie - vým?na historických šifrátor? http://www.theregister.co.uk JP
28.03.2012 Za útokem na spole?nost RSA byla ?ína, ?íká šéf NSA http://www.informationweek.com JP
28.03.2012 Bezkontaktní karty, jejich uživatelé mohou být okradeni, aniž o tom ví ? http://nakedsecurity.sophos.com JP
28.03.2012 Bílý d?m a jeho t?i priority v kybernetické bezpe?nosti http://www.whitehouse.gov JP
28.03.2012 Studie našla velké slabiny systém? single-sign-on http://www.csoonline.com JP
28.03.2012 Malware stále ?ast?ji zneužívá DNS http://www.darkreading.com JP
28.03.2012 Americká armáda chce rozum?t ?e?i t?la terorist? http://www.securitynewsdaily.com JP
28.03.2012 Recenze knihy: Metasploit: The Penetration Tester´s Guide http://www.net-security.org JP
28.03.2012 Útoky Anonymous. Jak se bránit proti DoS http://www.techrepublic.com JP
28.03.2012 Slideshow k zpráv? spole?nosti IBM - The Good and Bad About Internet Security http://www.eweek.com JP
28.03.2012 Spoluzakladatel Microsoftu Paul Allen ob?tí krádeže ID http://www.computerworld.com JP
28.03.2012 K technologii Do Not Track, kterou zavádí AVG http://www.theregister.co.uk JP
28.03.2012 Symantec vycouvává ze spolupráce z ?ínským gigantem Huawei http://www.theregister.co.uk JP
28.03.2012 ?ína hackla každou v?tší americkou spole?nost http://www.zdnet.com JP
27.03.2012 Lulz Sec se vrací jako LulzSec Reborn - ukradena byla data z webu MilitarySingles.com http://thehackernews.com JP
27.03.2012 O probíhajícím hromadném útoku typu SQL injection http://blog.webroot.com JP
27.03.2012 Zpráva k problematice zranitelností v open source SW http://www.sonatype.com JP
27.03.2012 Pozor na nový falešný antivir - Windows Risk Minimizer http://www.infosecurity-magazine.com JP
27.03.2012 Kdo chrání klí?e? Šifrování není všechno! http://www.networkworld.com JP
27.03.2012 ftp - zdroj bezpe?nostních problém? http://www.darkreading.com JP
27.03.2012 Apple iOS - i zde se objevily n?které bezpe?nostní problémy http://www.securitynewsdaily.com JP
27.03.2012 Anonymous vyhrožují YouTube kv?li odstran?nému videu http://www.theinquirer.net JP
27.03.2012 Podle McAfee množství digitáln? podepsaného malware nar?stá http://blogs.mcafee.com JP
27.03.2012 Správci hesel pro mobilní za?ízení, jsou dostate?n? zabezpe?eny? http://www.techrepublic.com JP
27.03.2012 Android - k základ?m bezpe?nosti http://www.net-security.org JP
27.03.2012 Kolik stojí exploit pro zranitelnost nulového dne? http://www.net-security.org JP
27.03.2012 Kriminálníci se pokouší distribuovat d?tské porno legitimními online kanály http://www.net-security.org JP
27.03.2012 SMB BootCamp, voln? dostupný nástroj od AVG nau?í bezpe?nostnímu myšlení http://www.net-security.org JP
27.03.2012 Facebook vystupuje proti tomu, aby jeho uživatelé p?edávali svá p?ihlašovací data zam?stnavatel?m http://www.eweek.com JP
27.03.2012 TSA zabránila Bruce Schneierovi sv?d?it p?ed kongresem ohledn? letištních skener? http://www.theregister.co.uk JP
27.03.2012 Americká Federal Trade Commission vydala záv?re?nou podobu dokumentu “Protecting Consumer Privacy in an Era of Rapid Change” http://www.ftc.gov JP
27.03.2012 K pochopení hrozeb, které p?ichází od botnet? http://www.csoonline.com JP
27.03.2012 Microsoft shodil botnet Zeus http://www.theregister.co.uk JP
26.03.2012 Tvá?í v tvá? malware Duqu http://thehackernews.com JP
26.03.2012 P?ípadová studie k zabezpe?ení webových aplikací http://www.securityweek.com JP
26.03.2012 VISA - k bezpe?nosti datového centra této spole?nosti http://www.usatoday.com JP
26.03.2012 Útok DDoS narušil pr?b?h voleb http://www.theregister.co.uk JP
26.03.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 12/2012 http://www.root.cz JP
24.03.2012 12 krok?, které pomohou oddálit bezpe?nostní hrozby http://www.technewsworld.com JP
24.03.2012 Mozilla navrhuje zm?nu ohledn? práce s pod?ízenými digitálními certifikáty http://threatpost.com JP
24.03.2012 Anonymous Attacker Package http://thehackernews.com JP
24.03.2012 Bezpe?nost internetu vyžaduje , aby existovala celoevropská strategie http://www.infosecurity-magazine.com JP
24.03.2012 Uživatelé Megaupload jsou p?edm?tem vydírání http://www.net-security.org JP
24.03.2012 Odborníci ?íkají, že zprávy o útocích malware pro Android jsou p?ehnané http://www.computerworld.com JP
23.03.2012 Také ruská armáda chce vytvo?it kyberbezpe?nostní centrum http://english.ruvr.ru JP
23.03.2012 Nové malware pro Android ohrožuje osobní data uživatel? http://www.eweek.com JP
23.03.2012 Hacke?i cht?jí zaúto?it na PayPal http://www.gulli.com JP
23.03.2012 Zlepšete bezpe?nost své sít?, sedm doporu?ení http://thehackernews.com JP
23.03.2012 Anonymous a návšt?va papeže v Mexiku http://thehackernews.com JP
23.03.2012 ESET - informace k botnetu, který provádí kybernetickou špionáž zam??enou na ob?any Gruzie http://www.networkworld.com JP
23.03.2012 Jak byste m?li nastavit sv?j chytrý mobil ve vztahu k sociálnímu soukromí http://www.securitynewsdaily.com JP
23.03.2012 Umí NSA rozbít AES? http://www.schneier.com JP
23.03.2012 Zpráva: 2011 Annual IBM X-Force Trend and Risk Report http://www-03.ibm.com JP
23.03.2012 Technologie pro analýzu hlasu m?že pomoci zabránit telefonním podvod?m http://www.net-security.org JP
23.03.2012 Recenze knihy: Ghost in Wires (jejím autorem je Kevin Mitnick) http://www.net-security.org JP
23.03.2012 Byl spušt?n plán, jehož cílem je redukce botnet? http://www.net-security.org JP
23.03.2012 V?tšina webmaster? netuší, jak byly jejich stránky hacknuty http://www.computerworld.com JP
23.03.2012 Policie vysledovala p?vodce masakru v Toulouse pomocí IP adresy http://www.theregister.co.uk JP
22.03.2012 Odborníci ?íkají senátu, že federální sít? jsou penetrovány zahrani?ními špióny http://threatpost.com JP
22.03.2012 Verizon: za v?tšinou dat ukradených v roce 2011 jsou hacktivisté http://threatpost.com JP
22.03.2012 Anonymous spouští Operation Imperva http://www.cyberwarnews.info JP
22.03.2012 “Hackování” hlasových zpráv http://www.securityweek.com JP
22.03.2012 Ameri?tí zam?stnavatel? cht?jí stále ?ast?ji od žadatel? o zam?stnání jejich p?ihlašovací data k Facebooku http://www.infosecurity-magazine.com JP
22.03.2012 Šéf NSA p?ed parlamentním výborem k problému odposlech? http://www.wired.com JP
22.03.2012 Hacke?i využili zprávu o hrozbách tibetským aktivist?m jako zdroj útoku http://www.networkworld.com JP
22.03.2012 Ohledn? finan?ních podvod? v podnikatelské sfé?e - nejv?tší pen?žní škody vznikají díky klasickým papírovým šek?m http://www.networkworld.com JP
22.03.2012 Duqu žije - nová jeho varianta objevena v Íránu http://www.darkreading.com JP
22.03.2012 SANS Secure Europe 2012 https://www.sans.org JP
22.03.2012 Ruský botmaster “Birdie” je stále aktivní http://krebsonsecurity.com JP
22.03.2012 T?i jednoduché kroky pro lepší bezpe?nost záplatování http://www.sophos.com JP
22.03.2012 Krátká p?íru?ka: K obsahu nového návrhu EU ohledn? ochrany dat http://searchcompliance.techtarget.com JP
22.03.2012 28 petabyt? dat Megauploadu - budou smazána? http://www.computerworld.com JP
21.03.2012 Recenze knihy: Design for Hackers: Reverse Engineering Beauty http://www.zdnet.co.uk JP
21.03.2012 Nov? zkompilovaný driver ukazuje, že auto?i Stuxnetu a Duqu jsou stále aktivní http://threatpost.com JP
21.03.2012 Rusko: Andrej Kruckich jmenován koordinátorem kybernetické bezpe?nosti http://www.infosecurity-magazine.com JP
21.03.2012 Sedm fází útoku APT http://resources.idgenterprise.com JP
21.03.2012 Bezpe?nost dat z pohledu vlády (USA) http://docs.media.bitpipe.com JP
21.03.2012 IT profesionálové ned?v??ují bezpe?nosti svých vlastních systém? http://www.cio.com JP
21.03.2012 Po?íta?ové systémy amerických nukleárních sil ?elí 10 milión?m útok? denn? http://www.usnews.com JP
21.03.2012 K voln? dostupnému nástroji: In Configuration We Trust http://www.darkreading.com JP
21.03.2012 Studie Cost of a Data Breach 2011 (Symantec a Ponemon Institute) http://www.symantec.com JP
21.03.2012 USA, k problém?m s chystanou legislativou, která se vztahuje ke kybernetické bezpe?nosti http://www.lawfareblog.com JP
21.03.2012 Je využívání hesel zastaralým bezpe?nostním postupem? http://www.techrepublic.com JP
21.03.2012 D?v?rné dokumenty opouští pracovišt? http://www.net-security.org JP
21.03.2012 Jak bezpe?n? pracovat s chytrými mobily? http://www.net-security.org JP
21.03.2012 Osm online bankovních podvodník? zat?eno v Rusku http://www.computerworld.com JP
21.03.2012 Nyní ?ína - st?žuje si na nár?st kybernetických útok? http://www.theregister.co.uk JP
20.03.2012 ?ína - p?íklad korporátní špionáže v USA http://www.businessweek.com JP
20.03.2012 Malware siln? úto?í na za?ízení s Androidem - zpráva http://www.totaldefense.com JP
20.03.2012 Malé firmy jsou snadným cílem po?íta?ové kriminality http://www.bbc.co.uk JP
20.03.2012 USA akcelerují výzkum kybernetických zbraní http://www.washingtonpost.com JP
20.03.2012 Android: smazaná data mohou být znovu obnovena http://www.gulli.com JP
20.03.2012 VLC Media Player ve verzi 2.0.1 opravuje bezpe?nostní díry http://www.h-online.com JP
20.03.2012 Osm skrytých hrozeb vašemu chytrému mobilu http://www.securitynewsdaily.com JP
20.03.2012 Profesor Avi Rubin k po?íta?ové bezpe?nosti (video) http://www.youtube.com JP
20.03.2012 Symantec: šifrovací klí?, který podepisoval nedávné malware, byl ukraden http://www.networkworld.com JP
20.03.2012 Po?íta?ové viry mohou být transformovány do biologické oblasti http://www.computerworld.com JP
20.03.2012 Ochrana soukromí v USA a EU - r?znost p?ístup? http://www.computerworld.com JP
20.03.2012 Chyba Facebooku umož?uje nežádané sledování http://www.theregister.co.uk JP
20.03.2012 Tajemný programovací jazyk Duqu vy?ešen http://www.wired.com JP
20.03.2012 Bot Twitteru zneužíván, cílí na sympatizanty opozice v Tibetu http://krebsonsecurity.com JP
19.03.2012 Hledání bezpe?n?jšího internetu http://www.pcworld.com JP
19.03.2012 Hacknuto šest íránských televizních stanic http://thehackernews.com JP
19.03.2012 Co je t?eba zvážit p?i vyhodnocování firewall? webových aplikací http://www.securityweek.com JP
19.03.2012 Trojan Hydraq (použitý v nechvaln? známé operaci Aurora v roce 2009) je zp?t http://www.infosecurity-magazine.com JP
19.03.2012 10 pro a proti ohledn? rootování (jaibreak) vašeho iPhone ?i iPadu http://www.securitynewsdaily.com JP
19.03.2012 Aplikace pro práci s hesly na chytrých mobilech - jsou málo užite?né? http://www.net-security.org JP
19.03.2012 Black Hat Europe: Android je pro hackery stále neatraktivn?jším OS chytrých mobil? http://www.computerworld.com JP
19.03.2012 Indi?tí odborníci p?ichází s novou technikou steganografie http://www.theregister.co.uk JP
19.03.2012 Malware, která je “bez soubor?” se instaluje do RAM http://www.theregister.co.uk JP
19.03.2012 Podrobnosti k úniku informaci, které vedly k zve?ejn?ní RDP exploitu http://arstechnica.com JP
19.03.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 11/2012 http://www.root.cz JP
17.03.2012 Hacker se naboural do stránek ?eské televize http://www.novinky.cz JP
17.03.2012 Phisherský gang obral ženu (UK) o její životní úspory (1 milión liber) http://news.techworld.com JP
17.03.2012 Nizozemský populární web (zpravodajství) ši?il malware http://thehackernews.com JP
17.03.2012 Milióny e-mailových adres americké vlády a americké armády jsou nabízeny k prodeji http://blog.webroot.com JP
17.03.2012 AntiSec z?stává aktivní - stovky kanadských web? byly pozm?n?ny http://www.securityweek.com JP
17.03.2012 Trendy a pravdy o útocích DDoS http://www.infosecurity-magazine.com JP
17.03.2012 ?ty?icet procent vládních web? USA neprošlo bezpe?nostním testem http://www.networkworld.com JP
17.03.2012 Certifikáty mají “reálné problémy” (Moxie Marlinspike, autor “konkuren?ního” projektu) http://www.zdnet.co.uk JP
17.03.2012 St?ední Východ plánuje výstavbu kybernetické pevnosti http://www.net-security.org JP
17.03.2012 Microsoft je obvi?ovám z úniku exploitu pro zranitelnost RDP http://www.theregister.co.uk JP
16.03.2012 Která ponau?ení vyplývají pro uživatele z pr?b?hu konference RSA? http://blogs.mcafee.com JP
16.03.2012 “Google Pharmacy”, oznámení, které ob?? p?ivede k podvodným online lékárnám http://blog.webroot.com JP
16.03.2012 NSA buduje v USA nejv?tší špionské centrum http://www.wired.com JP
16.03.2012 Web s “Anonymous OS” již nefunguje http://www.crn.com JP
16.03.2012 Zranitelnosti - statistiky a p?edpov?? pro rok 2012 http://www.net-security.org JP
16.03.2012 Digitáln? podepsané malware se objevuje stále ?ast?ji http://www.computerworld.com JP
16.03.2012 Jak Anonymous plánují použít DNS jako zbra? http://arstechnica.com JP
16.03.2012 Ješt? k Sabu, prozrazení jeho totožnosti a jeho zat?ení FBI http://arstechnica.com JP
16.03.2012 Avast zrušil podporu svého SW prost?ednictvím spole?nosti iYogi http://krebsonsecurity.com JP
16.03.2012 Nástroje pro stenografii - malý p?ehled http://marcoramilli.blogspot.com JP
15.03.2012 Bankomat te? vybírejte obzvláš? pe?liv?, podvod? je víc http://aktualne.centrum.cz JP
15.03.2012 Vydán Firefox 11 http://threatpost.com JP
15.03.2012 Anonymous OS - nová distribuce Linuxu, má prý chránit anonymitu online http://threatpost.com JP
15.03.2012 Byla za únikem dat Stratforu snaha FBI zkompromitovat WikiLeaks? http://thehackernews.com JP
15.03.2012 News International - zat?en šéf bezpe?nosti http://www.csoonline.com JP
15.03.2012 Zpráva: A Safe Haven for Drug-Related Cybercrime? (Legiscript, k lupi?ským registrátor?m domén) http://www.legitscript.com JP
15.03.2012 Kybernetická válka - švindly okolo tohoto pojmu http://www.foreignpolicy.com JP
15.03.2012 Probíhá konference Black Hat Europe 2012 https://www.blackhat.com JP
15.03.2012 Hlasové biometrické systémy nejsou spolehlivé http://www.theregister.co.uk JP
15.03.2012 Uniklé e-maily syrského prezidenta z komunikace s jeho ženou http://www.guardian.co.uk JP
15.03.2012 Hesla na bázi frází (passphrase) jsou jen malinko bezpe?n?jší než obvyklá hesla http://arstechnica.com JP
15.03.2012 FBI se neda?í prolomit obrázkový zámek v Androidu http://www.wired.com JP
15.03.2012 Hacke?i nabízejí odm?nu za RDP exploit http://krebsonsecurity.com JP
15.03.2012 Uživatelé Avastu - pozor na podivnou telefonickou podporu http://krebsonsecurity.com JP
14.03.2012 Jak zabezpe?it sv?j notebook na cestách http://bizsecurity.about.com JP
14.03.2012 Microsoft Security Essentials je stále nejpopulárn?jším antivirovým programem http://news.techworld.com JP
14.03.2012 Vatikán ?elil druhému útoku hacker? http://www.networkworld.com JP
14.03.2012 Ukrajina: rostoucí ráj pro hackery http://www.csoonline.com JP
14.03.2012 Jak velkou hrozbou pro kritickou infrastrukturu jsou slune?ní erupce? http://www.csoonline.com JP
14.03.2012 Škodíci proxy se mohou stát standardním repertoárem http://www.darkreading.com JP
14.03.2012 Útoky APT se stávají stále v?tším problémem http://www.darkreading.com JP
14.03.2012 Nové ?ínské malware využívá politické nap?tí okolo Íránu http://www.securitynewsdaily.com JP
14.03.2012 Speciální vydáni (IN)SECURE Magazine - v?nováno konferenci RSA 2012 http://www.net-security.org JP
14.03.2012 K novým schémat?m online bankovních podvod? cílených na mobilní za?ízení http://www.net-security.org JP
14.03.2012 Rizika ochrany dat na mobilních za?ízeních http://www.net-security.org JP
14.03.2012 Za?ízení BYOD nastupují v organizacích, skepse je v??i Androidu http://www.computerworld.com JP
14.03.2012 Sabu, Assange atd., jaký bude další vývoj? http://www.csoonline.com JP
14.03.2012 Kritická chyba Windows záplatována, milióny po?íta?? byly zranitelné http://arstechnica.com JP
14.03.2012 Pro? se používá tolik špatných hesel? Protože zadaná pravidla to umož?ují http://gcn.com JP
13.03.2012 Jaké jsou rozdíly mezi virem, ?ervem a trojanem? http://www.makeuseof.com JP
13.03.2012 FBI a útok na Stratfor http://bits.blogs.nytimes.com JP
13.03.2012 Nová verze voln? dostupného osobního firewallu spole?nosti Comodo http://majorgeeks.com JP
13.03.2012 10 výst?edních biometrik v naší budoucnosti http://threatpost.com JP
13.03.2012 Podvody na Facebooku. Temná stránka sociálních sítí http://www.securityweek.com JP
13.03.2012 Proamerický hacker hrozí, že vyzradí podrobnosti k Anonymous http://www.securitynewsdaily.com JP
13.03.2012 Dva nové nástroje pro penetra?ní testování http://www.techrepublic.com JP
13.03.2012 Lokalizace mobilního telefonu bez použití GPS http://www.techrepublic.com JP
13.03.2012 Sony se pokouší o novou bezpe?nostní strategii http://www.net-security.org JP
13.03.2012 Šéf Magaupload: stránky byly populární mezi uživateli z americké vlády http://www.theregister.co.uk JP
13.03.2012 Pokud n?kdo najde chytrý mobil, tak se pokouší dostat k informacím v n?m obsaženým http://www.eweek.com JP
13.03.2012 Vývojá?i malware (Android.Opfake) zneužívají Twitter k oklamání uživatel? http://www.eweek.com JP
13.03.2012 P?t znak? toho, že jste ztratili kontrolu nad svou cloudovou aplikací http://www.computerworld.com JP
13.03.2012 APT (pokro?ilé setrvávají hrozby) - ?ím vlastn? jsou? http://www.csoonline.com JP
13.03.2012 UK - výsledky mnoham?sí?ní sout?že: jejím vít?zem (Cyber Security Champion) se stal 19letý student: http://www.theregister.co.uk JP
13.03.2012 Hacknuté e-mailové schránky vedou k bankovním podvod?m http://krebsonsecurity.com JP
13.03.2012 Polovina všech “loupežnických” lékáren je u dvou registrátor? domén http://krebsonsecurity.com JP
12.03.2012 Draft IETF: TLS Out-of-Band Public Key Validation http://www.ietf.org JP
12.03.2012 Avast! - nová voln? dostupná verze jeho antiviru http://www.telegram.com JP
12.03.2012 Online, jak z?stat v bezpe?í - 13 tip? http://luciusonsecurity.blogspot.com JP
12.03.2012 NATO a jeho dosud nejv?tší investice ve vztahu ke kybernetické bezpe?nosti http://www.securityweek.com JP
12.03.2012 Hackování bezdrátových sítí s pomocí Pineapple Mark IV honeypot http://news.cnet.com JP
12.03.2012 Velitel NATO p?edm?tem útoku ?ínských hacker? http://www.theregister.co.uk JP
12.03.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 10/2012 http://www.root.cz JP
10.03.2012 Pr?nik hacker? na pornostránky, ukradeno bylo 40 000 dat k platebním kartám http://www.msnbc.msn.com JP
10.03.2012 Z Ruska se ší?í vyd?ra?ský malware, trojané http://news.techworld.com JP
10.03.2012 Sabu na stránkách New York Times http://www.nytimes.com JP
10.03.2012 Máte p?ipraven plán pro p?ípad útoku DDoS? http://www.securityweek.com JP
10.03.2012 Pr?nik do Stratforu již vedl k finan?ním ztrátám (díky ukradeným informacím k platebním kartám) minimáln? v objemu 700 000 dolar? http://www.securityweek.com JP
10.03.2012 Jak si vybrat bezpe?ný chytrý mobil http://www.securitynewsdaily.com JP
10.03.2012 Infografika: vyhn?te se p?i programování zranitelnostem http://www.techrepublic.com JP
10.03.2012 Ke zpráv?: The Human Factor in Data Protection (Ponemon Institute) http://www.eweek.com JP
10.03.2012 Na navrhovaný evropský zákon k ochran? dat je úto?eno z obou stran http://www.computerworld.com JP
10.03.2012 Jižní Korea: muži, kte?í pracovali pro mobilní operátory, prodávali data statisíc? klient? soukromým detektiv?m http://www.theregister.co.uk JP
09.03.2012 Magazín The Hacker News - March 2012 http://news.thehackernews.com JP
09.03.2012 Chystá se nová platforma pro útoky DDoS http://blog.webroot.com JP
09.03.2012 Také N?mci budou mít své chrán?né mobily založené na Androidu http://www.h-online.com JP
09.03.2012 Anonymous zve?ejnili zdrojový kód Symantecu http://www.theinquirer.net JP
09.03.2012 Sabu, demaskovala ho bývalá ?lenka Anonymous http://www.zdnet.co.uk JP
09.03.2012 NSA otevírá velké kryptografické centrum (Georgia) http://www.net-security.org JP
09.03.2012 Malware jako služba, varianty trojana ZeuS v roce 2012, bezpe?nostní trendy (ke zpráv? spole?nosti Verisign) http://www.eweek.com JP
09.03.2012 Ke konferenci Financial Cryptography http://www.lightbluetouchpaper.org JP
09.03.2012 Výzva Pwn2Own - prohlíže? Google Chrome padnul http://www.computerworld.com JP
09.03.2012 Zpráva spole?nosti Northrop Grumman http://www.washingtonpost.com JP
09.03.2012 Ješt? k serveru, který m?la pod kontrolou FBI a na který byly stáhnuty e-maily Stratforu http://www.theregister.co.uk JP
09.03.2012 Bezpe?nostní odborníci našli v trojanu Duqu neznámý programovací jazyk http://www.theregister.co.uk JP
08.03.2012 Jak bezpe?n? vymažu sv?j iPad p?ed jeho prodejem http://www.zdnet.com JP
08.03.2012 Jak se Anonymous dostali k odposlechu hovoru FBI-Serious Organised Crime Office http://news.techworld.com JP
08.03.2012 Spole?nost MCAfee zve?ejnila podrobnosti k hacknutí iPadu http://www.securityweek.com JP
08.03.2012 Nabídka zlod?jského antiviru prost?ednictvím infikovaných 200 000 webových stránek http://www.darkreading.com JP
08.03.2012 Populárn? k problému s faktorizujícími útoky na RSA http://www.loyalty.org JP
08.03.2012 Esej: Jak m?nící se technologie ovliv?ují bezpe?nost (Bruce Schneier) http://www.schneier.com JP
08.03.2012 NSA vydala specifikaci bezpe?ného Androidu http://www.nsa.gov JP
08.03.2012 Zpráva spole?nosti McAfee State of Security report http://www.mcafee.com JP
08.03.2012 Obavy manažer? ve vztahu k mobilní bezpe?nosti (z p?ehledu spole?nosti Sophos) http://www.net-security.org JP
08.03.2012 Metody kyberkriminality - preferovány jsou malware a hacking http://www.eweek.com JP
08.03.2012 Útok hacker? na Vatikán http://www.computerworld.com JP
08.03.2012 Anonymous a Panda Security http://www.computerworld.com JP
08.03.2012 Exploit pro Apache (ozna?ený jako Apache Killer) byl integrován do DDoS botnetu http://www.computerworld.com JP
08.03.2012 Sabu - jak se k n?mu dostala FBI http://www.theregister.co.uk JP
07.03.2012 SHA-4 schválena (americké ministerstvo obchodu) http://csrc.nist.gov JP
07.03.2012 P?tice nejv?tších hrozeb v roce 2012 tak, jak je ukázala konference RSA http://www.notebookreview.com JP
07.03.2012 Jak policie sledovala a dopadla chicagského hackera z Anonymous http://arstechnica.com JP
07.03.2012 Ke kyberbezpe?nostnímu potenciálu Severní Koreje http://www.infosecisland.com JP
07.03.2012 19 nejvíce nep?íjemných bezpe?nostních otázek http://www.infoworld.com JP
07.03.2012 Toronto: rozbit gang bankomatových podvodník? http://www.bankinfosecurity.com JP
07.03.2012 V?tšina antivirových produkt? pro Android nefunguje http://www.securitynewsdaily.com JP
07.03.2012 Klí?ová slova, která americké ministerstvo národní bezpe?nosti používá p?i monitoringu sociálních sítí http://animalnewyork.com JP
07.03.2012 V?tšina britských podvod? má nyní vztah k internetu http://www.zdnet.co.uk JP
07.03.2012 K p?ehledu spole?nosti Cloudmark: klesá d?v?ra v sociální sít? http://www.net-security.org JP
07.03.2012 Politika soukromí spole?nosti Google: je nesouvislá a matoucí http://www.theregister.co.uk JP
07.03.2012 Jeden z ?elných p?edstavitel? LulzSec práskal http://www.wired.com JP
07.03.2012 Nový nástroj Mozilly umožní zjistit, které spole?nosti sledují vaše brouzdání http://www.dailymail.co.uk JP
07.03.2012 DNS Changer, po?íta?e jím infikované dostali ješt? další 4 m?síce http://krebsonsecurity.com JP
06.03.2012 Znepokojující trend - DDoS útoky na komer?ní organizace http://www.tmcnet.com JP
06.03.2012 Domn?lý únik: Europol o Anonymous http://www.gulli.com JP
06.03.2012 Dvoufaktorová autentizace na Facebooku je k ni?emu http://lowson.ca JP
06.03.2012 Z mobilních za?ízení lze zjistit prost?ednictvím jejich elektromagnetického vyza?ování kryptografický klí? http://www.securityweek.com JP
06.03.2012 Je ší?en dokument o íránském jádru, který obsahuje trojana http://www.scmagazine.com JP
06.03.2012 Stratfor - k jeho historiii a k historiím okolo pr?niku http://www.techrepublic.com JP
06.03.2012 V?tšina spole?ností vidí vinu za datové pr?niky v zam?stnancích http://www.net-security.org JP
06.03.2012 Recenze knihy: CERT Guide to Insider Threats http://www.net-security.org JP
06.03.2012 10 taktik, jak zastavit datové pr?niky (vznikajícím díky interním hrozbám) http://www.eweek.com JP
06.03.2012 Hacke?i proti hacker?m http://www.computerworld.com JP
06.03.2012 Soukromí? Není sou?ástí budoucích vizí Google http://www.computerworld.com JP
06.03.2012 Sledování (GPS) ukradeného iPadu p?ivedlo policisty k drogám v hodnot? 35 milión? dolar? http://www.theregister.co.uk JP
06.03.2012 NASA má stálé problémy s hackery http://www.theregister.co.uk JP
06.03.2012 New York Times: pozitiva toho, být hacknut http://www.nytimes.com JP
05.03.2012 Stuxnet - historie toho, co se okolo n?j d?lo http://www.cbsnews.com JP
05.03.2012 Vícedílný seriál o zve?ejn?ných e-mailech Stratforu na WikiLeaks http://www.gulli.com JP
05.03.2012 Hacke?i rozbili heslo turecké policie: 123456 http://www.hurriyetdailynews.com JP
05.03.2012 Spole?nost Sony op?t hacknuta, ukradena byla celá záloha Michaela Jacksona http://www.thesun.co.uk JP
05.03.2012 Pro? nás bezpe?nostní pr?mysl IT ne?iní bezpe?n?jšími? http://news.cnet.com JP
05.03.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 09/2012 http://www.root.cz JP
03.03.2012 Anonymous mohou být jednoho dne chápáni jako teroristická organizace http://news.techworld.com JP
03.03.2012 Z e-mail? Stratforu k Anonymous a LulzSec http://www.gulli.com JP
03.03.2012 USA a ochrana rozvodných sítí, jakou roli má sehrávat NSA? http://www.networkworld.com JP
03.03.2012 10 tip? pro boj s interními podvody http://www.bankinfosecurity.com JP
03.03.2012 Nová verze Backtrack http://www.h-online.com JP
03.03.2012 10 pou?ení z konference RSA 2012 http://www.informationweek.com JP
03.03.2012 Klí?ové výsledky p?ehledu spole?nosti GFI Software on the state of spam http://finance.yahoo.com JP
03.03.2012 Nepodce?ujte hrozby kyberterorist?, prohlašují bezpe?nostní odborníci na konferenci RSA 2012 http://www.computerworld.com JP
03.03.2012 RSA konferenci uzavíral Tony Blair, praný?oval WikiLeaks http://www.theregister.co.uk JP
03.03.2012 Online reklamy a ochrana soukromí http://www.theregister.co.uk JP
03.03.2012 Anonymous p?i útocích používají i skrytého bankovního trojana http://www.theregister.co.uk JP
02.03.2012 ?R: Trendy v bezpe?nosti 2012: soukromí, Facebook, mobilní platby a stará dobrá hav?? http://www.lupa.cz JP
02.03.2012 N?které inzulinové pumpy spole?nosti Medtronic jsou zranitelné http://washpost.bloomberg.com JP
02.03.2012 Anonymous ?íkají, že byli infiltrováni http://www.oregonlive.com JP
02.03.2012 Uniklá data Stratforu k hnutí Occupy http://www.gulli.com JP
02.03.2012 Hacker zve?ejnil data k 1400 uživatel? Steamu http://www.cyberwarnews.info JP
02.03.2012 NSA k strategii mobilní bezpe?nosti http://www.networkworld.com JP
02.03.2012 Tisíce zabudovaných systém? je na internetu bez ochran http://www.h-online.com JP
02.03.2012 Jak se vyhnout n?kterým rizik?m internetu http://www.techrepublic.com JP
02.03.2012 K p?ehledu spole?nosti Thales: 2011 Global Encryption Trends Study http://www.net-security.org JP
02.03.2012 Jak se m?žete vypo?ádat ze zm?nami politik Google ohledn? soukromí http://www.eweek.com JP
02.03.2012 Malware, které umož?uje získat plnou kontrolu nad chytrým mobilem, se stává rostoucí hrozbou http://www.computerworld.com JP
02.03.2012 Internetové hlasovací systémy jsou p?íliš nezabezpe?ené http://www.computerworld.com JP
02.03.2012 Antisec zve?ejnil data z databáze giganta zem?d?lské biotechniky spole?nosti Monsanto http://news.cnet.com JP
02.03.2012 Pentagon má problémy s internetem http://www.myfoxdc.com JP
02.03.2012 Colorado: vyšet?ovatelé se dostali do zašifrovaného disku na notebooku obžalované http://www.theregister.co.uk JP
01.03.2012 N?mecko chce ?elit hacker?m svým zabezpe?eným cloudem http://www.topsecretwriters.com JP
01.03.2012 RSA konference k tématu: kybenetická válka a pr?myslová špionáž http://www.securityweek.com JP
01.03.2012 Zpráva: Privacy management on social media sites http://www.pewinternet.org JP
01.03.2012 Google m?ní svou politiku ochrany soukromí i p?es námitky EU http://www.zdnet.co.uk JP
01.03.2012 Ukradený notebook NASA obsahoval nezašifrované informace umož?ující ?ídit a kontrolovat ISS http://news.cnet.com JP
01.03.2012 Kybernetická kriminality a ov??ení online identity http://www.techrepublic.com JP
01.03.2012 K p?ehledu: 2012 Carnegie Mellon CyLab Governance survey http://www.rsa.com JP
01.03.2012 Anonymous a nepoda?ený útok na Vatikán http://www.informationweek.com JP
01.03.2012 Facebook, Twitter - podvodné nabídky - iPad 3 zdarma http://www.net-security.org JP
01.03.2012 Verizon p?ipravuje vydání své zprávy:2012 Data Breach Investigations Report http://www.verizonbusiness.com JP
01.03.2012 Studie: Managing your employees´ devices http://www.networkworld.com JP
01.03.2012 Aplikace pro iPhone pracují s uživatelovy daty bez jeho svolení http://www.theregister.co.uk JP
Design: Webdesign