Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.03.2011 Jak komunikovat ohledn? bezpe?nostní strategie vaší firmy http://www.pcadvisor.co.uk JP
31.03.2011 Doporu?ení pro organizace na ochranu p?ed AET (advanced evasion techniques) http://www.net-security.org JP
31.03.2011 Objeveny byly keyloggery na nových noteboocích spole?nosti Samsung http://www.theregister.co.uk JP
31.03.2011 FBI hledá pomoc p?i lušt?ní zprávy souvisejíci s 12 let starou vraždou http://www.theregister.co.uk JP
31.03.2011 Konkurence využívá kompromitaci RSA http://www.eweek.com JP
31.03.2011 ?ínští špioni a e-maily australské premiérky http://www.news.com.au JP
31.03.2011 Doména použitá v útoku proti RSA je z USA http://krebsonsecurity.com JP
31.03.2011 Comodo hacker oznámil, že hacknul další certifika?ní autoritu http://www.computerworld.com JP
30.03.2011 Jak snadné je prorazit platební omezení New York Times http://mashable.com JP
30.03.2011 Hacke?i zaúto?ili na po?íta?e evropského parlamentu http://www.securitynewsdaily.com JP
30.03.2011 Mohou se objevit lacin?jší následníci ?ervu Stuxnet http://www.csoonline.com JP
30.03.2011 Co je za oponou byznysu s botnety http://www.csoonline.com JP
30.03.2011 Cesty pro propojené autentizace (federated authentication) http://spw.stca.herts.ac.uk JP
30.03.2011 Servery NASA - zjišt?né zranitelnosti ohrožují bezpe?nost let? raketoplán? http://www.computerworld.com JP
30.03.2011 Záhadný hack po?íta?? australské vlády http://www.theregister.co.uk JP
30.03.2011 Incognito Toolkit - soubor nástroj? pro ší?ení malware http://blog.fireeye.com JP
30.03.2011 Množství spamu op?t nar?stá, botnet Bagle nahrazuje Rustock http://www.eweek.com JP
30.03.2011 Aktualizace ruského balíku exploit? pro systémy SCADA http://www.pcworld.com JP
30.03.2011 Kdo a co jsou Anonymous? http://www.irongeek.com JP
29.03.2011 Vnitro chystá ú?ad proti hacker?m, odp?rci Velkého bratra varují http://www.novinky.cz JP
29.03.2011 Recyklace vir? se úto?ník?m vyplácí, neinovují http://www.lupa.cz JP
29.03.2011 Komodity podzemního trhu (bezpe?nosti IT) http://www.securityweek.com JP
29.03.2011 Po?íta?ové podzemí prodává exploity jako službu http://www.networkworld.com JP
29.03.2011 Ruská po?íta?ová mafie. 3 díl http://www.networkworld.com JP
29.03.2011 D?lají vám antivirové programy problémy? Zkuste tyto tipy http://www.csoonline.com JP
29.03.2011 Prevence interních podvod? http://www.csoonline.com JP
29.03.2011 Nová metoda by m?la napomoci k odhalení botnet?, které se skrývají za m?nícími se doménami http://www.csoonline.com JP
29.03.2011 K novým vlastnostem Firefoxu 4 http://www.scmagazineuk.com JP
29.03.2011 Chytré mobily v organizacích a bezpe?nost http://www.net-security.org JP
29.03.2011 Biliterální šifry http://www.cabinetmagazine.org JP
29.03.2011 Írán a kybernetické útoky http://www.computerworld.com JP
29.03.2011 Zranitelnosti na stránkách bezpe?nostní firmy McAfee http://news.cnet.com JP
29.03.2011 Kdo kontroloval botnet Rustock? http://krebsonsecurity.com JP
29.03.2011 Špionáž ve spole?nostech není obtížná a je lukrativní http://www.eweek.com JP
29.03.2011 Napadeny servery MySQL http://techie-buzz.com JP
29.03.2011 Prodava?ka si pamatovala ?ísla na kartách, z kont vysála p?l milionu http://liberec.idnes.cz JP
28.03.2011 Ransomware šifrujúci súbory v novej verzii, zvýšil výkupné na 125 dolárov http://www.dsl.sk JP
28.03.2011 Krádeže zdravotních ID jsou rostoucí významnou hrozbou http://www.csoonline.com JP
28.03.2011 Anonymous spustili nový DDoS útok - proti RIIA (Recording Industry Association of America) http://news.softpedia.com JP
28.03.2011 Záplatováno 6 zranitelností prohlíže?e Chrome http://www.zdnet.co.uk JP
28.03.2011 Osam?lý íránský hacker bere na seb? odpov?dnost za útok na certifikáty spole?nosti Comodo http://www.computerworld.com JP
28.03.2011 USA - další krádež dat z platebních karet http://www.eweek.com JP
28.03.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 12/2011 http://www.root.cz JP
26.03.2011 Co byste m?li v?d?t o rootkitech pro Linux http://www.linuxsecurity.com JP
26.03.2011 Hacke?i úto?í na bezpe?nostní firmy http://www.pcworld.com JP
26.03.2011 Komise EU zastavila veškerý vzdálený p?ístup do svého intranetu (po útoku malware) http://www.eweek.com JP
25.03.2011 Sta?í do mobilu ?íci zakázané slovo a ?ínští cenzo?i hovor vypnou http://www.novinky.cz JP
25.03.2011 Špehují nás? Kdepak, ta data jim poskytujeme sami a dobrovoln? http://www.lupa.cz JP
25.03.2011 Anonymous a americký kongres http://www.networkworld.com JP
25.03.2011 Bezpe?nostní vlastnosti Firefoxu 4 http://isc.incidents.org JP
25.03.2011 Jak vymazat osobní data z vašeho mobilu http://www.net-security.org JP
25.03.2011 EU p?ipouští hluboký po?íta?ový útok v p?edve?er summitu http://www.theregister.co.uk JP
25.03.2011 RSA se nevyjad?uje? Musíme p?edpokládat, že SecurID je rozbito! http://www.theregister.co.uk JP
25.03.2011 F-Secure k p?ípadu „Comodogate“ http://www.f-secure.com JP
25.03.2011 ?ínská bezpe?nostní firma NetQin obvin?na z p?idávání malware do antivirového SW http://www.eweek.com JP
24.03.2011 Váš online život - nenechte se špehovat svým šéfem http://www.itworld.com JP
24.03.2011 Nový iPad a jeho vojenská využití http://www.networkworld.com JP
24.03.2011 Ruská po?íta?ová mafíe. Díl 2 : Boa Factory & CarderPlanet http://www.networkworld.com JP
24.03.2011 K bezpe?nosti nové verze prohlíže?e Firefox (4.0) http://www.csoonline.com JP
24.03.2011 Sony tvrdí: PS3 hacker utekl do Jižní Ameriky http://news.softpedia.com JP
24.03.2011 Kyberterorizmus: p?ipravme se na to nejhorší http://www.techrepublic.com JP
24.03.2011 Mobily z druhé ruky obsahují citlivá data http://www.net-security.org JP
24.03.2011 USA: útoky na federální vládu vzrostly v roce 2010 celkem o 39 procent http://www.informationweek.com JP
24.03.2011 Jaký je rozdíl mezi hrozbou a tranitelností? http://jps.anl.gov JP
24.03.2011 Kucha?ka pro zacházení s malware Zeus se prodává na fórech po?íta?ového podzemí http://www.theregister.co.uk JP
24.03.2011 Falešný poplach o výpadku elekt?iny v Japonsku obsahuje malware http://www.theregister.co.uk JP
24.03.2011 Provoz na Facebooku záhadn? procházel p?es ?ínského poskytovatele http://www.theregister.co.uk JP
24.03.2011 Pád botnetu Rustock, jak k n?mu došlo? http://www.theregister.co.uk JP
24.03.2011 Publikované zranitelnosti pro systémy SCADA by m?ly být výstrahou pro vládu USA http://www.networkworld.com JP
24.03.2011 Spole?nost Comodo: vydány byly falešné SSL certifikáty http://threatpost.com JP
24.03.2011 Podrobnosti k možným problém?m se SecurID http://www.secureworks.com JP
24.03.2011 UK: poskytovatelé internetu a držitelé práv diskutují o tom, zda budou blokovat cca 100 pirátských web? http://www.ispreview.co.uk JP
23.03.2011 Špionáž? Hacke?i napadli evropské instituce. Podez?elá je ?ína http://digiweb.ihned.cz JP
23.03.2011 Brouzdejte po internetu bezpe?n? http://www.csoonline.com JP
23.03.2011 Greg Hoglund ze spole?nosti HBGary: Lidé z Anonymous nejsou takoví, jak si je mnozí p?edstavují http://www.csoonline.com JP
23.03.2011 P?ichází nová doba - éra kybernetická vestfálská http://www.au.af.mil JP
23.03.2011 Zajímavá studie: Folk Models in Home Computer Security (k bezpe?nosti domácích po?íta??) http://www.rickwash.com JP
23.03.2011 Ztracena USB klí?enka obsahující informace pro p?ístup k vstupním dve?ím (4000 lidí - pe?ovatelská služba) http://www.theregister.co.uk JP
23.03.2011 Videa z konference Outerz0ne 2011 Hacker Con http://www.irongeek.com JP
23.03.2011 V?tšina uživatel? chytrých mobil? si není v?doma ?ady vážných bezpe?nostních rizik http://www.net-security.org JP
23.03.2011 Digitální certifikáty jsou používány stále v širším m??ítku http://www.net-security.org JP
23.03.2011 Spole?nost RSA je kritizována za to, jak informuje ve?ejnost http://eskenzi.wordpress.com JP
23.03.2011 Zákazník?m SecureID je doporu?ováno p?ipravit se na to nejhorší http://www.informationweek.com JP
22.03.2011 Existující problémy v norm? ISO 27001 http://blog.iso27001standard.com JP
22.03.2011 Ruská po?íta?ová mafie: Po?átky http://www.networkworld.com JP
22.03.2011 Populárn?: co je firewall, jak funguje a pro? ho musíte používat http://technology.ezinemark.com JP
22.03.2011 Byl hacknut web skupiny pro PHP (wiki.php.net) http://www.scmagazineuk.com JP
22.03.2011 Spole?nost Google dostala od Francouz? pokutu za sb?r osobních dat z bezdrátu na ulicích (Street View) http://www.zdnet.co.uk JP
22.03.2011 Systémy SCADA, publikovány tucty zranitelností http://www.theregister.co.uk JP
22.03.2011 Google viní ?inu za problémy s Gmailem http://www.theregister.co.uk JP
22.03.2011 K mezím dnešní kryptografie http://www.cio.com JP
22.03.2011 Ješt? k problém?m souvisejícím s pr?nikem do server? spole?nosti RSA http://www.eweek.com JP
22.03.2011 P?íru?ka: Security 2011: Knowing Where to Look http://www.csoonline.com JP
22.03.2011 Adobe vydalo záplatu na nedávno oznámenou kritickou chybu ve Flashi, Acrobatu a Readeru http://krebsonsecurity.com JP
21.03.2011 Evropou obchází strašidlo cookies http://www.lupa.cz JP
21.03.2011 Jak ve Windows 7 používat Password Safe http://www.techrepublic.com JP
21.03.2011 Jak mohou vypadat tzv. smrtící textové zprávy http://www.theregister.co.uk JP
21.03.2011 Co vše dnes mohou online špioni (Libye a spojenecké armády, Severní Korea, Pakistán atd.) http://www.wired.com JP
21.03.2011 Cesty k obcházení politicky motivovaného blokování p?ístupu k internetu existují http://www.economist.com JP
21.03.2011 NSS Labs: analýza pr?niku do spole?nosti RSA http://www.nsslabs.com JP
21.03.2011 Stuxnet: k d?ležitým moment?m jeho historie http://www.informit.com JP
21.03.2011 Holandský soud: hackování bezdrátu je legální http://www.pcworld.com JP
21.03.2011 Americký hosting a botnet Rustock http://krebsonsecurity.com JP
21.03.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 11/2011 http://www.root.cz JP
18.03.2011 Anonymous se nelíbí aktivita US Air Force k falešným online identitám http://www.networkworld.com JP
18.03.2011 Skryté kamery, které vás sledují http://www.pcworld.com JP
18.03.2011 Výsledky studie (Ponemon Institute): šifrovací technologie hrají klí?ovou roli v ochran? dat a dosahování shody http://www.net-security.org JP
18.03.2011 Lepidlo jako zbra? bankomatových podvodník? http://www.sfexaminer.com JP
18.03.2011 IE9 - nalezen problém ve vztahu vlastnosti „Tracking Protection“ http://www.zdnet.co.uk JP
18.03.2011 Facebook a Google musí dodržovat evropská pravidla k ochran? soukromí http://www.zdnet.co.uk JP
18.03.2011 Interview s Gregem Hoglundem ze spole?nosti HBGary http://www.csoonline.com JP
18.03.2011 Vysoce sofistikovaný útok cílí na dvoufaktorovou autentizaci (SecurID od spole?nosti RSA) http://www.theregister.co.uk JP
18.03.2011 Kongres požaduje prov??ení smluv ministerstva obrany s HBGary http://www.wired.com JP
18.03.2011 Japonští v?dci vyvinuli kvantovou verzi kryptografických systém? s ve?ejným klí?em http://www.technologyreview.com JP
18.03.2011 Za?ízení s Androidem Windows Phone 7 nebyla na akci Pwn2Own prolomena http://www.wired.com JP
18.03.2011 Tzv. PIN skimming s platebními kartami s ?ipem http://www.h-online.com JP
17.03.2011 Byla to tato dívka, která hackla HBGary? http://blogs.forbes.com JP
17.03.2011 Každý den se objevuje 73 000 kousk? nového malware http://www.securityweek.com JP
17.03.2011 Phisherské podvody používající HTML p?ílohy e-mail? (nový trik) http://blogs.csoonline.com JP
17.03.2011 Také herní konzoly mohou být prost?edkem k ší?ení vir? (po domácí LAN) http://www.h-online.com JP
17.03.2011 P?t doporu?ení pom?že tomu, abyste se vyhnuli podvod?m souvisejícím se zem?t?esením v Japonsku http://www.net-security.org JP
17.03.2011 Domácí uživatelé neumí nastavit bezpe?nost svého bezdrátu http://www.theregister.co.uk JP
17.03.2011 IPv6 Mýty a skute?nost, díl VI. - Bezpe?nostní mechanizmy http://www.lupa.cz JP
17.03.2011 Phishingové e-maily nové generace úto?ní na klienty ?eské spo?itelny http://www.hoax.cz JP
17.03.2011 Privacy International - Skype není dostate?n? bezpe?ný http://www.theregister.co.uk JP
17.03.2011 Arbor Networks našli botnet (v USA), který umí DDoS http://www.eweek.com JP
17.03.2011 Windows 7 a bezpe?nost http://searchenterprisedesktop.techtarget.com JP
17.03.2011 Jak se m?ní dnešní bezpe?nostní hrozby http://cxolyris.cxomedia.com JP
17.03.2011 Botnet Rustock zastaven, objem spamu výrazn? klesl http://krebsonsecurity.com JP
16.03.2011 Vyšel e-zin Crypto-World 3/2011 http://crypto-world.info PV
16.03.2011 E-zin Crypto-World 2/2011 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
16.03.2011 Monitoring sociálních sítí – než za?nete http://www.lupa.cz JP
16.03.2011 Hledáta zranitelné weby? Vyzkoušejte školy http://www.networkworld.com JP
16.03.2011 Po?íta?ové systémy kanadské rozvodné sít? jsou infiltrovány hackery http://www.canada.com JP
16.03.2011 Bankomatové podvody - ?ty?i Rumuni uv?zn?ni v Thajsku http://www.scmagazineuk.com JP
16.03.2011 Penetra?ní testy - pohled profesionála http://www.net-security.org JP
16.03.2011 Hlavním bezpe?nostním problémem je složitost http://www.net-security.org JP
16.03.2011 Krádeže zdravotních identit, lhostejnost stojí stále více http://www.net-security.org JP
16.03.2011 Komentá? k bezpe?nostním charakteristikám nového Internet Eploreru (IE9) http://www.net-security.org JP
16.03.2011 Bývalý ?editel NSA a CIA volá po transparentnosti americké vlády ohledn? kybernetických hrozeb http://www.net-security.org JP
16.03.2011 Varování p?ed zranitelností nulového dne v Adobe Flash Playeru http://searchsecurity.techtarget.com JP
16.03.2011 Falešné textovky o radia?ním nebezpe?í vyvolávají paniku na Filipínách http://www.theregister.co.uk JP
16.03.2011 Minist?i obrany zemí EU projednali cesty k prosazování strategií v kybernetické válce http://www.theregister.co.uk JP
16.03.2011 USA, Health Net - byla ztracena data 1,9 miliónu zákazník? http://www.computerworld.com JP
16.03.2011 Krom? útok? DoS, trpí organizace také jinými typy útok? http://www.csoonline.com JP
16.03.2011 Zeus - inovace v aktualní verzi http://krebsonsecurity.com JP
15.03.2011 Nezabezpe?ené weby - statistiky a analýza situace http://www.whitehatsec.com JP
15.03.2011 Bezpe?nost sociálních sítí, 4 d?vody pro? si neplést Facebook a ješitnost http://www.csoonline.com JP
15.03.2011 Podvody „clickjacking“ se ší?í ve Facebooku http://www.h-online.com JP
15.03.2011 Nalezeny cesty umož?ující identifikovat autory anonymních e-mail? http://www.dfrws.org JP
15.03.2011 Anonymous za?al publikovat dokumenty Bank of America http://www.theregister.co.uk JP
15.03.2011 Jedním z dopad? zem?t?esení v Japonsku jsou také hoaxy a podvody r?zných typ? http://www.eweek.com JP
15.03.2011 Datové pr?niky v roce 2010 http://www.eweek.com JP
15.03.2011 T?i videa k sí?ovým sniffer?m http://www.irongeek.com JP
15.03.2011 Objevily se útoky zneužívající zranitelnost MHTML http://www.pcworld.com JP
15.03.2011 Draft IETF - Datagram Transport Layer Security version 1.2 http://www.ietf.org JP
14.03.2011 Z banky do datové schránky http://www.lupa.cz JP
14.03.2011 Zálohování jako obrana proti plagiátorství http://www.networkworld.com JP
14.03.2011 Reportér od Murdocha si najal po?íta?ového hackera http://www.independent.co.uk JP
14.03.2011 Zranitelnost MHTML zneužívána k cíleným (politicky motivovaným) útok?m http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
14.03.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 10/2011 http://www.root.cz JP
12.03.2011 Zem?t?esení v Japonsku - pozor na výsledky vyhledávání http://blogs.csoonline.com JP
12.03.2011 Telefonická volání p?es Skype vnucují zlod?jský antivir http://krebsonsecurity.com JP
11.03.2011 E-maily HBGary ukazují na další firmy, které se staly ob?tí útok? Aurora http://threatpost.com JP
11.03.2011 Útok na systémy automobilu prost?ednictvím hudební nahrávky http://www.networkworld.com JP
11.03.2011 The 2010 Annual Study: U.S. Cost of a Data Breach http://www.symantec.com JP
11.03.2011 Stránka identifikující domény se škodlivým obsahem je p?edm?tem útoku hacker? http://searchsecurity.techtarget.com JP
11.03.2011 40 let od prvního po?íta?ového viru http://blogs.csoonline.com JP
11.03.2011 Tipy pro bezpe?í vašeho domácího po?íta?e http://secprodonline.com JP
11.03.2011 TOR a Írán https://eta.securesslhost.net JP
11.03.2011 WhiteHat Website Security Statistic Report http://mktg.whitehatsec.com JP
11.03.2011 US senáto?i zjiš?ují, jak mohlo dojít k úniku informací do WikiLeaks http://www.computerworld.com JP
11.03.2011 Hackerská sout?ž, druhý den - kompromitovány IPhone a BlackBerry http://www.theregister.co.uk JP
11.03.2011 Anonymous nyní úto?í na americký hudební pr?mysl http://www.h-online.com JP
10.03.2011 Nekompetence zam?stnanc? je nejlepším p?ítelem hackera http://www.infoworld.com JP
10.03.2011 Dev?t doporu?ení pro ochranu mobilních pracovník? http://www.csoonline.com JP
10.03.2011 Kaspersky: zp?sob, s jakým Google pojednává s malware pro Android, je diskutabilní http://www.h-online.com JP
10.03.2011 Bezpe?nost bankomat? - t?i klí?ové typy zranitelností http://www.bankinfosecurity.com JP
10.03.2011 Evropská komise chce p?edejít rozsáhlým výpadk?m internetu (nap?. z politických d?vod?) http://www.zdnet.co.uk JP
10.03.2011 MDŽ, IT a nerovnoprávnost žen http://www.computing.co.uk JP
10.03.2011 Podniky neberou vážn? hrozby po?íta?ové špionáže http://about.datamonitor.com JP
10.03.2011 NSS Labs - nový typ test? pro hodnocení antivirových produkt? http://www.computerworld.com JP
10.03.2011 Stížnosti na malware se v roce 2010 ztrojnásobily http://www.eweek.com JP
10.03.2011 Mobilní bezpe?nost trápí CIO, nikoliv však uživatele http://www.eweek.com JP
10.03.2011 Hacke?i versus Apple http://www.h-online.com JP
10.03.2011 Rozbor jednoho malware pro DDoS útoky (JKKDDOS) http://asert.arbornetworks.com JP
10.03.2011 Nové rfc: Prohibiting Secure Sockets Layer (SSL) Version 2.0 http://www.rfc-editor.org JP
09.03.2011 NIST vydal: Draft Federal Information Processing Standard (FIPS) 201-2, Personal Identity Verification of Federal Employees and Contractors http://csrc.nist.gov JP
09.03.2011 Jak a kde severokorejští hacke?i mohou nejvíce škodit http://english.chosun.com JP
09.03.2011 Zlod?jské online lékárny se adaptují na mobilní uživatele http://news.softpedia.com JP
09.03.2011 Škodlivé reklamy na legitimních webech (malvertising) jsou stále ?ast?jším jevem http://www.csoonline.com JP
09.03.2011 T?i d?vody, pro? bude nar?stat zneužití VoIP http://www.csoonline.com JP
09.03.2011 Vyšel (IN)SECURE Magazine issue 29, March 2011 http://www.net-security.org JP
09.03.2011 Ohledn? Androidu, spole?nost Google vydala šest doporu?ení http://www.computerworld.com JP
09.03.2011 Anonymous a operace Bradical http://www.theregister.co.uk JP
09.03.2011 K chystanému zve?ejn?ní nových dvou studií ENISA (k botnet?m) http://www.theregister.co.uk JP
09.03.2011 Ronald Rivest o historii a r?stu kryptografie (video) http://paul.kedrosky.com JP
09.03.2011 Hacke?i infiltrovali „Vendor Sec“ ur?ený pro distributory open source SW http://www.eweek.com JP
09.03.2011 Android malware ukazuje, že bezpe?nostní rizika jsou cenou za svobodu http://www.eweek.com JP
09.03.2011 Organizace nemají vlastní bezpe?nostní politiky nebo je dostate?n? neprosazují (p?ehled provedený na konferenci RSA) http://www.eweek.com JP
09.03.2011 Letištní nahá?ské skenery - jsou efektivní? http://www.wired.com JP
09.03.2011 Útoky „Oracle padding“ http://isc.sans.edu JP
08.03.2011 Zombie po?íta?e, které se zú?astnily DDoS útoku, za?aly ni?it své pevné disky http://english.yonhapnews.co.kr JP
08.03.2011 Dalším nosi?em škodlivých program? se stává PDF http://www.lupa.cz JP
08.03.2011 D?kazy z Facebooku byly použity u 20 rozvodových ?ízení (v USA) http://www.calgarysun.com JP
08.03.2011 Top 10 hrozeb malware v únoru 2011 podle GFI Software http://www.securityweek.com JP
08.03.2011 Soudce podpo?il Sony v „skandálu“ okolo hacknutí PS3 http://www.securitynewsdaily.com JP
08.03.2011 P?ehled historie významných DDoS útok? (Hall of Shame) http://www.networkworld.com JP
08.03.2011 Bezpe?nost koncového bodu, kde vznikají r?zné pot?eby pro antivirová ?ešení? http://www.techrepublic.com JP
08.03.2011 Voln? dostupný dokument ke správ? rizik - FAIR - ISO/IEC 27005 Cookbook https://www2.opengroup.org JP
08.03.2011 Hacke?i zaúto?ili na po?íta?e francouzské vlády http://www.computerworld.com JP
08.03.2011 N?mecko spouští nový bezpe?ný e-mailový systém http://www.theregister.co.uk JP
08.03.2011 DDoS útok na Wordpress byl prací ?ínských hacker? http://www.eweek.com JP
08.03.2011 Varianta trojana Zeus byla nalezena na mobilech BlackBerry http://www.eweek.com JP
08.03.2011 Bezpe?nostní omezení SSD disk? http://www.techrepublic.com JP
08.03.2011 Jak Anonymous zesm?šni?i HBGary http://www.h-online.com JP
07.03.2011 Nadmerné zdie?anie informácií ohrozuje používate?ov http://www.itnews.sk JP
07.03.2011 Sí? pro po?íta?ové kriminálníky (anti-sociální sí?) http://www.bangkokpost.com JP
07.03.2011 Další názor: t?žišt? bezpe?nosti se p?esouvá ze sít? na koncový bod http://www.crn.com JP
07.03.2011 Další odsouzený za pr?nik do systému svého bývalého zam?stnavatele http://www.theregister.co.uk JP
07.03.2011 Gooogle dálkov? maže malware z mobil? s Androidem http://www.eweek.com JP
07.03.2011 Útok Boy-in-the-Browser http://www.securitypark.co.uk JP
07.03.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 09/2011 http://www.root.cz JP
04.03.2011 Nep?ehání se to s tou reakcí na Stuxnet? http://ricks.foreignpolicy.com JP
04.03.2011 Datové schránky: co dnes s elektronickými cáry papíru? http://www.lupa.cz JP
04.03.2011 Vládní stránky Jižní Koreje p?edm?tem útoku http://edition.cnn.com JP
04.03.2011 Proti ?erv?m typu Stuxnet neexistuje dostate?n? bezpe?ná obrana http://www.networkworld.com JP
04.03.2011 Zav?eni jsou internetoví podvodníci, akté?i online kriminálního fóra http://www.net-security.org JP
04.03.2011 11. st?edoevropská konference ke kryptologii http://www.inf.unideb.hu JP
04.03.2011 Barracuda 2010 Annual Security Report http://www.barracudalabs.com JP
04.03.2011 Po?íta?ová kriminalita úto?í na ?te?ky karet na pokladnách http://www.computerworld.com JP
04.03.2011 Útoky malware na Android ukazují na p?ílišnou otev?enost Google http://www.theregister.co.uk JP
04.03.2011 UK: infiltrace tisíc? domácích po?íta??, díky reklamám na známých stránkách http://www.dailymail.co.uk JP
04.03.2011 Uniklé dokumenty z ruské spole?nosti ChronoPay ukazují, jak tato firma profituje ze scareware http://krebsonsecurity.com JP
04.03.2011 Tresty za WikiLeaks ukazují, jaká bude budoucnost dat spole?ností http://www.itworld.com JP
04.03.2011 Voln? dostupné antiviry: ty nejlepší a ty ostatní http://www.itworld.com JP
03.03.2011 stahujme.sk - další podvodný web na který si dát pozor http://www.techzon.cz JP
03.03.2011 Jaké jsou nejv?tší mýty o Facebooku, kv?li kterým se m?žete znemožnit http://technet.idnes.cz JP
03.03.2011 Jak chránit své soukromí p?i brouzdání prost?ednictvím ve?ejné bezdrátové sít? zdarma http://www.computerworld.com JP
03.03.2011 Také Wireshark (víceplaformový sí?ový analyzér) je v nových verzích http://www.h-online.com JP
03.03.2011 Po Stuxnetu, jsou USA schopny odpov?d?t na akt kybernetické války? http://www.networkworld.com JP
03.03.2011 Zpráva k po?íta?ové bezpe?nosti v malém podnikání http://net-security.tradepub.com JP
03.03.2011 Jak zlod?jské antiviry úto?í na alternativní prohlíže?e http://www.theregister.co.uk JP
03.03.2011 Facebook chce sdílet domácí adresy a telefonní ?ísla uživatel? http://www.theregister.co.uk JP
03.03.2011 Cain & Abel (program pro obnovu hesel v OS Microsoftu) je v nové verzi 4.9.39 http://www.dvhardware.net JP
03.03.2011 Bradley Manning (známý z WikiLeaks) ?elí t?žkým obvin?ním http://www.wired.com JP
03.03.2011 Trh aplikací pro Android zasažen prost?ednictvím malwarte http://www.wired.com JP
03.03.2011 Nahá?ské skenery na letištích, jsou bezpe?né? http://www.wired.com JP
03.03.2011 Orientovat se pouze na bezpe?nost koncového bodu nesta?í http://searchenterprisedesktop.techtarget.com JP
03.03.2011 Anatomie datových pr?nik? (dokument spole?nosti Symantec) http://solutioncenters.cio.com JP
03.03.2011 K obnovení licence u antivir? http://krebsonsecurity.com JP
02.03.2011 Americký NIST vydal: Special Publication 800-39, Managing Information Security Risk: Organization, Mission, and Information System View http://csrc.nist.gov JP
02.03.2011 Schneier: k analýze ?erva Stuxnet. Pro? Stuxnet dopadá na politiku? http://searchsecurity.techtarget.com JP
02.03.2011 Zpráva Symantecu: February 2010 MessageLabs Intelligence Report http://investor.symantec.com JP
02.03.2011 Roste orientace na bezpe?nost koncového bodu http://www.net-security.org JP
02.03.2011 Skener zranitelností Nessus je nyní ve verzi 4.4.1 http://www.net-security.org JP
02.03.2011 Po?íta?oví hacke?i jsou nejv?tší obavou pro americké ministerstvo národní bezpe?nosti http://www.latimes.com JP
02.03.2011 Anonymous chce tla?it na firmu Palantir, další ze spole?ností v uniklých HBGary e-mailech http://www.darkreading.com JP
02.03.2011 Google stále pracuje na obnov? služeb G-mailu http://www.computerworld.com JP
02.03.2011 Austrálie. telefonem oznámí uživatel?m Windows, že v jejich po?íta?i je vir http://www.theregister.co.uk JP
02.03.2011 Data na SSD discích nepomohou forenzní analýze http://www.jdfsl.org JP
02.03.2011 Zvažované náklady na bezpe?nost pro rok 2011 obsahují položky pro firewally a blokovací nástroje http://www.eweek.com JP
02.03.2011 Jak definovat svobodu internetu, interview s americkým senátorem http://www.wired.com JP
01.03.2011 CSO Online: p?íru?ka The Ultimate guide to business continuity and disaster recovery http://www.csoonline.com JP
01.03.2011 20 let malware pro Windows http://www.networkworld.com JP
01.03.2011 Po?íta?ová kriminalita: pro? zde vzniká nové rostoucí odv?tví? http://www.techrepublic.com JP
01.03.2011 Aaron Barr, CEO HBGary Federal rezignoval na svou funkci http://www.eweek.com JP
01.03.2011 ZScaler: vydána zpráva State of the Web Q4 2010 http://www.zscaler.com JP
01.03.2011 Anonymous vs HBGary http://www.schneier.com JP
01.03.2011 Kvantové po?íta?e: Rakušané navrhují nový p?ístup k jejich architektu?e http://www.zdnet.co.uk JP
01.03.2011 Boj hackera Play Station 3 se spole?ností Sony pokra?uje http://www.theregister.co.uk JP
01.03.2011 Zam?stnanec British Airways chystal teroristický útok http://www.theregister.co.uk JP
01.03.2011 Kalifornie: žena byla odsouzena za pr?nik do systému svého d?ív?jšího zam?stnavatele http://www.theregister.co.uk JP
01.03.2011 HBGary implantovala do svých uniklých soubor? Stuxnet ? http://cryptome.org JP
01.03.2011 Londýnský server pro obchodování s cennými papíry nabízel malware http://www.eweek.com JP
01.03.2011 Blíží se výzva Pwn2Own (hackování prohlíže??) http://www.networkworld.com JP
01.03.2011 Spole?nost Morgan Stanley byla také zasažena útokem Aurora http://www.theregister.co.uk JP
01.03.2011 Aktualizováno: G-mail, tisíce uživatel? z?stalo bez svých e-mail? http://www.computerworld.com JP
Design: Webdesign