Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bezpe?nost bankomat? - t?i klí?ové typy zranitelností

10.03.2011
Na otázky v interview odpovídá Chuck Somers (VP of ATM Security, Diebold). Podle analýzy, kterou provedla spole?nost Diebold, jsou rizika koncentrována do následujících t?í oblastí:
  • Fyzická bezpe?nost - p?ímý pr?nik do bankomatu
  • Logická bezpe?nost - ochrana p?ed malware
  • Podvody (tj. to, co je ozna?ováno jako skimming)
Zdroj: http://www.bankinfosecurity.com/podcasts.php?podcastID=1027&rf=2011-03-09-eb
Autor: JP


<<- novější - Kaspersky: zp?sob, s jakým Google pojednává s malware pro Android, je diskutabilní
Evropská komise chce p?edejít rozsáhlým výpadk?m internetu (nap?. z politických d?vod?) - starší ->>
Design: Webdesign