Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
28.02.2013 ?ínská kybernetická špionáž bude pokra?ovat v nezmenšeném rozsahu, ?íkají odborníci http://www.darkreading.com JP
28.02.2013 Nejvyšší americký soud nechal práva NSA na odposlechy nedot?ena http://www.heise.de JP
28.02.2013 Nejlepší manaže?i pro práci s hesly http://www.computerwoche.de JP
28.02.2013 D?lat ?ín? nep?íjemnosti se zprávami nepom?že bezpe?nosti http://www.zdnet.com JP
28.02.2013 ?ína ?íká, že Spojené státy pravideln? hackují její vojenské weby http://www.zdnet.com JP
28.02.2013 Jak ov??it a konfigurovat pluginy vašeho prohlíže?e http://www.techrepublic.com JP
28.02.2013 Zpráva spole?nosti Ponemon: The Post Breach Boom http://www.ponemon.org JP
28.02.2013 T?i ze ?ty? bezpe?nostních IT profesionál? si nejsou jistí, zda by post?ehli datový pr?nik http://www.net-security.org JP
28.02.2013 Facebook opravuje chybu, která umož?ovala zjistit ?íslo telefonu uživatele http://www.computerworld.com JP
28.02.2013 Vint Cerf na RSA 2013 : Internet v?cí by nem?l být umožn?n http://www.theregister.co.uk JP
28.02.2013 Anonymous se dostaly k ”tajemstvím“ Bank of America http://www.theregister.co.uk JP
28.02.2013 Skupina APT1 ze Šanghaje má být jen jedna z mén? sofistikovaných skupin http://www.theregister.co.uk JP
28.02.2013 Spole?nost Google záplatovala chybu, která umož?ovala únos ú?t? http://www.theregister.co.uk JP
28.02.2013 Britská firma p?ichází s nápadem, který by mohl nahradit hesla http://www.theregister.co.uk JP
27.02.2013 Po?íta?e vládních institucí (i v ?esku) napadl malware MiniDuke http://uk.reuters.com JP
27.02.2013 Bezpe?né podpisy a šifrování v post-kvantovém sv?t? http://eprint.iacr.org JP
27.02.2013 Martin Münch, muž, který prodává spyware sloužící k dopadení disident? http://www.presseurop.eu JP
27.02.2013 Shození nejnov?jší verze botnetu Kelihos prob?hlo živ? na RSA 2013 http://threatpost.com JP
27.02.2013 K vystoupení Adi Shamira v panelu na RSA 2013 http://threatpost.com JP
27.02.2013 Jak obejít uzam?enou obrazovku v iOS 6.1 http://thehackernews.com JP
27.02.2013 Spušt?ny byly nové DDoS útoky na americké banky http://www.bankinfosecurity.com JP
27.02.2013 Program akce BSidesSanFrancisco 2013 http://www.securitybsides.com JP
27.02.2013 Japonští lušitelé šifer ve druhé sv?tové válce http://chris-intel-corner.blogspot.gr JP
27.02.2013 Chytré mobily, lidi, bu?te s nimi opatrn?jší http://www.informationweek.com JP
27.02.2013 Jsou útoky DDoS terorizmem anebo legitimní formou protestu? http://www.zdnet.com JP
27.02.2013 ?ína chce, aby p?estala bezd?vodná obvin?ní z ahckingu http://www.zdnet.com JP
27.02.2013 Ztráty dat spole?ností jsou nejvyšší od roku 2008 http://www.net-security.org JP
27.02.2013 Co vše se d?je na konferenci RSA 2013 http://www.net-security.org JP
27.02.2013 Zpráva spole?nosti Thales: Global Encryption Trends Study http://sitecore.thales-esecurity.com JP
27.02.2013 Adobe záplatuje dv? kritické zranitelnosti Flashe http://www.theregister.co.uk JP
27.02.2013 Nemluvte o kybernetickém Pearl Harbor, ?íká Art Coviello, výkonný šéf spole?nosti RSA http://www.theregister.co.uk JP
27.02.2013 Nové výsledky Symantecu ohledn? Stuxnetu http://www.symantec.com JP
27.02.2013 Historie množství bezpe?nostních SW zranitelností v jednotlivých letech http://www.theregister.co.uk JP
26.02.2013 Central European Conference on Cryptology 2013 http://www.fi.muni.cz PV
26.02.2013 Programátor „nau?il“ platební terminály tajn? vydávat peníze http://olomouc.idnes.cz JP
26.02.2013 Další hack umož?uje p?ístup do uzam?ených iPhone http://www.technewsdaily.com JP
26.02.2013 SMS se stávají ”?amkou“ pro spammery http://www.networkworld.com JP
26.02.2013 Zranitelnost v sou?asném jádru Linuxu nabízí rootová práva http://www.h-online.com JP
26.02.2013 K zahájení konference RSA 2013 http://www.scmagazine.com JP
26.02.2013 ?ty?i mýty ohledn? bezpe?ného brouzdání internetem http://www.itseccity.de JP
26.02.2013 Mathew J. Schwartz: neobvi?ujete ?ínu za bezpe?nostní hacky, obvi?te sami sebe http://www.informationweek.com JP
26.02.2013 Bruce Schneier vystupuje na konferenci RSA 2013 http://www.schneier.com JP
26.02.2013 Co nám zpráva spole?nosti Mandiant sd?lila o budoucnosti kybernetické špionáže http://www.techrepublic.com JP
26.02.2013 Pwn Pad - tablet pro penetra?ní testery http://www.net-security.org JP
26.02.2013 Chyba v dvoustup?ové verifikaci p?ihlášení umož?uje únos ú?tu Google http://www.net-security.org JP
26.02.2013 Nedostatek bezpe?nostních pracovník? staví organizace do rizik http://www.eweek.com JP
26.02.2013 Polský odborník zve?ejnil dv? nové chyby nulového dne pro Javu http://www.computerworld.com JP
26.02.2013 Japonská vláda vytvá?í databázi APT - k studiu informací ohladn? cílených útok? http://www.theregister.co.uk JP
26.02.2013 Spole?nost Bit9 vysv?tluje, jakými cestami byl na ní proveden úsp?šný útok http://www.cio.com JP
26.02.2013 RSA 2013: Spole?nost McAfee oznámila (tém??) konec botnet?m http://www.theregister.co.uk JP
26.02.2013 Skyhigh Networks umož?uje šéf?m sledovat, jak zam?stnanci používají cloud http://www.theregister.co.uk JP
26.02.2013 Obamova vyhláška byla diskutována na akci RSA 2013 http://www.theregister.co.uk JP
25.02.2013 K hrozbám ATV (advanced volatile threats) http://www.cio-today.com JP
25.02.2013 Úto?í ?ínští hacke?i také na n?mecké podniky? http://www.gulli.com JP
25.02.2013 K výsledk?m p?ehledu Global Information Security Workforce Study (GISWS) http://www.zdnet.com JP
25.02.2013 Druhá nejd?ležit?jší bezpe?nostní obrana ve vztahu k BYOD - uživatelova informovanost http://www.zdnet.com JP
25.02.2013 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 08/2013 http://www.root.cz JP
24.02.2013 Vyšel e-zin Crypto-World 1-2/2013 http://crypto-world.info PV
24.02.2013 E-zin Crypto-World 11-12/2012 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
23.02.2013 Pozor na keyloggery a spyware, které jsou používány pro šikanu http://www.smh.com.au JP
23.02.2013 Anonymous byli hacknuti (jaká ironie) jinou hackerskou skupinou http://www.bbc.co.uk JP
23.02.2013 Dev?t nejv?tších nebezpe?í cloudové bezpe?nosti http://www.crn.com JP
23.02.2013 Americká soukromá firma p?evzala hlavní roli v boji proti kybernetickým hrozbám http://www.cio-today.com JP
23.02.2013 Online bankovní trojan s certifikátem http://www.h-online.com JP
23.02.2013 Nejlepší nástroje k ochran? osobních dat http://www.tecchannel.de JP
23.02.2013 Aktuální nejv?tší nebezpe?í internetu: malware Drive-by-Downloads http://www.itseccity.de JP
23.02.2013 Interní hrozby, jak implementovat správné kontroly http://www.techrepublic.com JP
23.02.2013 Skryté bezpe?nostní hrozby v podnicích http://www.net-security.org JP
23.02.2013 Také Microsoft byl nedávno hacknut http://www.computerworld.com JP
23.02.2013 Aplikace sociálních sítí, pro sdílení soubor? jsou bezpe?né ve srovnání s podnikovými aplikacemi http://www.theregister.co.uk JP
23.02.2013 Po?et lidí, kterým zlod?ji v bankomatu okopírovali kartu, nar?stá http://brno.idnes.cz JP
22.02.2013 Co je spyware a jak funguje ve vašem po?íta?i http://science.opposingviews.com JP
22.02.2013 Po?et infekcí ”policejním virem“ nar?stá http://www.prnewswire.com JP
22.02.2013 ?ínsko-americké vztahy ohledn? kybernetické špionáže mohou vést k obdobné studené válce, jako byla ta se Sov?ty http://www.csoonline.com JP
22.02.2013 Východiskem útok? na Apple, Facebook a Twitter byl kompromitovaný administrátorský ú?et http://www.theinquirer.net JP
22.02.2013 Adam Laurie hacknul kopírovací ochrany HDCP http://www.heise.de JP
22.02.2013 K hodnocení rizik spojených s BYOD http://www.computerwoche.de JP
22.02.2013 Zpráva G Data Malware Report H2 2012 https://public.gdatasoftware.com JP
22.02.2013 Bruce Schneier ke zpráv? spole?nosti Mandiant http://www.schneier.com JP
22.02.2013 McAfee Threats Report: Fourth Quarter 2012 http://www.mcafee.com JP
22.02.2013 Recenze knihy: Advanced Persistent Threat http://www.net-security.org JP
22.02.2013 25 procent útok? DDoS v roce 2013 se bude opírat o aplikace http://www.net-security.org JP
22.02.2013 ?ínská kybernetická válka proti USA vyžaduje tvrdou odpov?? http://www.eweek.com JP
22.02.2013 Ameri?tí studenti rozbíjejí kódy ?ínského malwaru http://www.computerworld.com JP
22.02.2013 NBC.com hacknut, ší?il bankovní malware http://www.computerworld.com JP
22.02.2013 Twitter vylepšuje bezpe?nost - chce blokovat útoky phisher? http://www.theregister.co.uk JP
22.02.2013 Bezpe?nostní zprávy se stávají bezpe?nostním rizikem http://www.theregister.co.uk JP
21.02.2013 N?mecko, hacker infikoval web spo?itelny http://www.itespresso.de JP
21.02.2013 USA: byl vydán dokument: Strategy to Mitigate Theft of US Trade Secrets http://online.wsj.com JP
21.02.2013 K firewall?m - chra?te si svoji sí?! http://www.computerwoche.de JP
21.02.2013 Kybernetická válka - nejistá situace http://www.informationweek.com JP
21.02.2013 Podvád?ní v šachu http://www.chessbase.com JP
21.02.2013 Deset v?cí, kterými m?žete vylepšit svoji BYOD bezpe?nost http://www.zdnet.com JP
21.02.2013 Bezpe?nost je hlavním d?vodem toho, pro? IT chce single-sign-on. http://www.net-security.org JP
21.02.2013 K novému p?ehledu spole?nosti Javelin Strategy and Research http://www.computerworld.com JP
21.02.2013 Co m?žeme o?ekávat od konference RSA 2013? http://www.bankinfosecurity.com JP
21.02.2013 Zpráva spole?nosti Ponemon Institute - Cost of Failed Trust http://www.venafi.com JP
21.02.2013 Pentagon plánuje z?ídit nové vyznamenání - pro operátory dron? a pro kybernetické bojovníky http://www.nextgov.com JP
21.02.2013 Brian Krebs k aktualizacím Adobe Readeru a Javy http://krebsonsecurity.com JP
20.02.2013 Další názor na zprávu spole?nosti Mandiant http://threatpost.com JP
20.02.2013 Byl nalezen polymorfní AutoRun ?erv http://threatpost.com JP
20.02.2013 ?ínská armáda nikdy nepodporovala žádné formy hackingu - tvrdí ?ínská strana http://news.xinhuanet.com JP
20.02.2013 Spojené státy jsou p?ipraveny odpov?d?t na ?ínské kybernetické útoky http://news.investors.com JP
20.02.2013 Pou?ení z dekády zranitelností http://www.darkreading.com JP
20.02.2013 Oracle p?ichází s novými záplatami Javy http://www.heise.de JP
20.02.2013 N?mecko - americká kyberbezpe?nostní iniciativa je vzorem pro ostatní zem? http://www.itseccity.de JP
20.02.2013 Evropský policejní kongres v Berlín? k IT bezpe?nosti http://www.gulli.com JP
20.02.2013 Google bojuje proti únos?m ú?t? http://googleonlinesecurity.blogspot.cz JP
20.02.2013 Zpráva spole?nosti McAfee - Mobile Security: McAfee Consumer Trends Report. Trends in risky apps, mobile misbehavior, and spyware http://www.mcafee.com JP
20.02.2013 Bezpe?nostní profesionálové by m?li naslouchat svou hlavou nikoliv svým srdcem http://www.net-security.org JP
20.02.2013 U.S. Department of State - Anonymous hackli jeho weby http://www.net-security.org JP
20.02.2013 Oxfordská univerzita musela zablokovat Google Docs - kv?li phishingovému útoku. http://news.techworld.com JP
20.02.2013 Sandia otvírá nové výzkumné centrum - Cybersecurity Engineering Research Laboratory http://www.nextgov.com JP
20.02.2013 Britská rada pro ošet?ovatelství a porodnictví dostala vysokou pokutu za nešifrovaný DVD disk s d?v?rnými daty http://www.theregister.co.uk JP
20.02.2013 Apple - po?íta?e zam?stnanc? byly cílem hackerského útoku http://news.cnet.com JP
19.02.2013 Další podvody s kreditkami. B?eclavan?m vybrali peníze na Tchaj-wanu http://brno.idnes.cz JP
19.02.2013 Anonymous stáhli z nejpopulárn?jšího izraelského portálu 600 000 e-mail? a hesel http://thehackernews.com JP
19.02.2013 Mozilla aktualizovala svoji politiku ve vztahu k certifika?ním autoritám http://www.securityweek.com JP
19.02.2013 K p?ehledu dodavatele platformy pro vývoj mobilních aplikací, spole?nosti moTwin http://searchsecurity.techtarget.com JP
19.02.2013 Další za?ízení bezdrátu s bezpe?nostním d?rami http://www.h-online.com JP
19.02.2013 N?mecko: odborníci zrazují od státních trojan? http://www.heise.de JP
19.02.2013 Tipy k bezpe?í online. Denn? se stávají milióny lidí ob?tí kybernetické kriminality http://www.itseccity.de JP
19.02.2013 Desitka nejvíce divokých, šokujících bezpe?nostních exploit? http://www.pcworld.com JP
19.02.2013 Rozpory v názorech na soukromí mezi EU a Google http://news.cnet.com JP
19.02.2013 Bruce Schneier k n?kterým státy sponzorovaným hack?m http://www.schneier.com JP
19.02.2013 Bezpe?ná pdf - Adobe vydá tento týden záplaty http://www.zdnet.com JP
19.02.2013 Konec antivir?? Nesp?chejte s tím http://www.techrepublic.com JP
19.02.2013 Jak p?ipravit úsp?šné vystoupení na konferenci - rady bezpe?nostním profesinál?m http://www.net-security.org JP
19.02.2013 Nová zpráva ?íká , že za kybernetickou špionáží stojí ?ínská armáda http://www.computerworld.com JP
19.02.2013 USA - zranitelnosti výstražných systém? jsou varující http://www.theregister.co.uk JP
19.02.2013 Konference RSA 2013, San Francisco 25.2 - 1.3. http://www.rsaconference.com JP
19.02.2013 Bankomat v Brn? kopíroval platební karty, stopy vedou do Kalifornie http://zpravy.idnes.cz JP
18.02.2013 SOOM.cz Hacking & Security konference #2 http://www.soom.cz PV
18.02.2013 Deloitte: 2013 TMT Global Security Study http://www.deloitte.com JP
18.02.2013 Facebook byl zasažen sofistikovaným útokem http://www.theinquirer.net JP
18.02.2013 Cyber Crime & Security Survey Report 2012 - p?ehled zpracovaný australským CERTem https://www.cert.gov.au JP
18.02.2013 Singapur: nahé klipy jsou používány k vydíráni http://www.theregister.co.uk JP
18.02.2013 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 07/2013 http://www.root.cz JP
16.02.2013 Pentagon bude požadovat bezpe?nostní normy pro kritickou infrastrukturu http://www.nextgov.com JP
16.02.2013 Password Hashing Competition, tato snaha chce vyhledat nová hashovací schémata https://password-hashing.net JP
16.02.2013 Zpráva spole?nosti Kindsight Security Labs - Malware Report for Q4 2012 http://www.kindsight.net JP
16.02.2013 Rozkrytí 13 mýt? ohledn? IT bezpe?nosti http://www.networkworld.com JP
16.02.2013 Security Compliance Manager, Security Configuration Wizard, MBSA - bezplatné nástoje Microsoftu pro Windows http://www.tecchannel.de JP
16.02.2013 Jak se chránit p?ed špionáží na internetu, ve WLAN, na domácím PC a na pracovišti - nejlepší nástroje http://www.tecchannel.de JP
16.02.2013 Odborníci zjistili totožnost ?ínského hackera http://www.net-security.org JP
16.02.2013 V?tšina Ameri?an? soudí, že kybernetický warfare je bezprost?edn? hrozícím nebezpe?ím http://www.net-security.org JP
16.02.2013 Úsp?šné útoky ”cold boot“ proti za?ízením s Androidem http://www.theregister.co.uk JP
16.02.2013 IETF vydalo draft: Secure Password Ciphersuites for Transport Layer Security (TLS) https://datatracker.ietf.org JP
15.02.2013 Red October je možná malware ?ínského p?vodu, který se jen má tvá?it, že je z Ruska http://www.alaskadispatch.com JP
15.02.2013 ENISA vydala varování p?ed p?ílišným spoléháním se na cloud http://news.idg.no JP
15.02.2013 Bankovní trojan Zeus cílí na p?t velkých japonských bank http://thehackernews.com JP
15.02.2013 K p?ehledu spole?nosti SafeNet - 66 procent bezpe?nostních profesionál? se domnívá, že budou poškození datovým pr?nikem v p?íštích t?ech letech http://www.safenet-inc.com JP
15.02.2013 Mezi ob?tmi Bushova hacku jsou další d?ležití ?initelé americké administrativy http://www.thesmokinggun.com JP
15.02.2013 Mobilní bankovní aplikace nejsou chrán?ny proti zranitelnostem OS http://www.zdnet.com JP
15.02.2013 Šest hrozeb, kterým ?elí BYOD http://www.zdnet.com JP
15.02.2013 Skupiny pro ochranu soukromí protestují proti CISPA http://www.computerworld.com JP
15.02.2013 K nov? z?ízené skupin? Certificate Authority Security Council (CASC) http://www.computerworld.com JP
15.02.2013 Hack umož?uje p?ístup k dat?m uvnit? iPhone s iOS.6.x http://www.theregister.co.uk JP
15.02.2013 Asijští politi?tí aktivisté jsou napadáni prost?ednictvím zadních vrátek Mac? http://www.theregister.co.uk JP
14.02.2013 Evropa zbrojí proti hacker?m. V ?esku s pokusy o korupci http://connect.zive.cz JP
14.02.2013 Nový spyware Riot sleduje vaše chování na sociálních sítích (Twitter, Facebook) http://www.independent.co.uk JP
14.02.2013 Shamoon - byla vydána studie analyzující jeho roli v mezinárodním kybernetickém konfliktu http://www.bakerinstitute.org JP
14.02.2013 Špan?lsko rozbilo ransomware gang http://news.yahoo.com JP
14.02.2013 Informa?ní bezpe?nost v kampusech - zkušenosti USA http://www.guardian.co.uk JP
14.02.2013 Jak bezpe?né jsou RFID bezkontaktní platby? http://www.guardian.co.uk JP
14.02.2013 Zpráva spole?nosti Websense 2013 Threat Report http://www.websense.com JP
14.02.2013 Hacktivisté hrozí dalšími útoky DDoS http://www.bankinfosecurity.com JP
14.02.2013 Symantec/VeriSign - pro práci s SSL digitálními certifikáty lze nyní použít i eliptickou kryptografii http://www.darkreading.com JP
14.02.2013 Bezpe?nost sítí, distribuce Linuxu k tomu ur?ené http://www.tecchannel.de JP
14.02.2013 Facebook a pracovišt? - studie spole?nosti AVG http://www.avgdigitaldiaries.com JP
14.02.2013 Správa interních hrozeb. Seznamte se z místy, kde existují rizika http://www.techrepublic.com JP
14.02.2013 Hacke?i infikují legitimní kódy JavaScriptu tak, aby tento ší?il malware http://www.net-security.org JP
14.02.2013 Jsou APT hrozbou národní bezpe?nosti? http://www.net-security.org JP
14.02.2013 Hacknuto bylo Cryptome http://www.net-security.org JP
14.02.2013 Vítáme vás v pr?myslovém komplexu pro malware http://www.technologyreview.com JP
14.02.2013 K zranitelnosti systém? rozhlasu a TV pro výstražné zprávy https://www.computerworld.com JP
14.02.2013 Zpráva o pr?nicích ve zdravotnictví ukazuje na mírné zlepšení situace (USA) http://www.healthcareitnews.com JP
14.02.2013 Obamova vyhláška pom?že sdílení informací o hrozbách http://www.wired.com JP
14.02.2013 Adobe zkoumá útoky na PDF, které využívají zranitelnost nulového dne http://www.theregister.co.uk JP
13.02.2013 Bulhar v ?esku skenoval platební karty, z ú?t? zmizel milión. Soud mu potvrdil osm let v?zení http://www.novinky.cz JP
13.02.2013 Cloud musí být end-to-end http://www.gadget.co.za JP
13.02.2013 Šest hlavních cest, kterými budete získávat z monitoringu log? http://thehackernews.com JP
13.02.2013 Šifrování databází závisí na efektivní správ? klí?? http://www.darkreading.com JP
13.02.2013 Návrh nové sm?rnice EU k ochran? dat a lobbing http://www.gulli.com JP
13.02.2013 Esej Bruce Schneiera: Our New Regimes of Trust http://www.schneier.com JP
13.02.2013 Japonci vylepšují své možnosti pro boj s kyberkriminalitou http://www.zdnet.com JP
13.02.2013 St?ední Východ, na politické aktivisty cílí malware daVinci http://www.computerworld.com JP
13.02.2013 Anonymous plánovali narušit streamované video s Obamovým projevem (State of the Union). Nepoda?ilo se http://www.computerworld.com JP
13.02.2013 Lenovo, PayPal a další p?ichází s plánem, který má nahradit hesla http://www.theregister.co.uk JP
13.02.2013 Datové pr?niky, u každého pátého incidentu trvá roky než je detekován http://news.techworld.com JP
13.02.2013 Zombíci. N?kte?í policisté brali varování skoro vážn? http://www.theregister.co.uk JP
13.02.2013 K ?erstvým záplatám Adobe a Microsoftu http://krebsonsecurity.com JP
13.02.2013 18 lidí bylo uv?zn?no v souvislosti s karetními podvody. Objem t?chto podvod? ?inil 200 milión? dolar? http://www.bankinfosecurity.com JP
13.02.2013 Obama podepsal kyberbezpe?nostní vyhlášku http://arstechnica.com JP
12.02.2013 Objevila se nová verze botnetu Kelihos http://threatpost.com JP
12.02.2013 Jak monitorovat neznámý provoz vaší sít?? http://www.securityweek.com JP
12.02.2013 Web otestuje váš router, zda nemá kritické chyby http://www.technewsdaily.com JP
12.02.2013 M2M (Machine-to-machine) bezpe?nost - nové místo pro útoky hacker? http://www.networkworld.com JP
12.02.2013 P?t mýtú okolo budování bezpe?nostního pov?domí http://www.csoonline.com JP
12.02.2013 Jak se chránit p?ed odcházejícími interními zam?stnanci? http://www.darkreading.com JP
12.02.2013 USA - prezidentova kyberbezpe?nostní vyhláška je skoro hotova http://www.scmagazine.com JP
12.02.2013 Jedna p?tina škodlivých mobilních web? má vztah k pornu http://www.scmagazine.com JP
12.02.2013 Spojené státy cht?jí p?edcházet kybernetickou špionáž radikáln?jšími cestami http://www.heise.de JP
12.02.2013 Hacknuté americké televizní vysíla?e varovaly v pond?lí ve?er p?ed zombie apokalypsou http://www.heise.de JP
12.02.2013 N?mecko: Bitkom kritizuje plánovanou ohlašovací povinnost ohledn? IT bezpe?nostních incident? (EU) http://www.it-times.de JP
12.02.2013 K útoku na TLS se obrací na svém blogu i Bruce Schneier http://www.schneier.com JP
12.02.2013 Rekonstrukce hacku e-mail? Bushovy rodiny http://www.zdnet.com JP
12.02.2013 Maloobchod byl hlavním cílem kyberkriminality v roce 2012 http://www.zdnet.com JP
12.02.2013 K jedné phishingové kampani http://www.net-security.org JP
12.02.2013 Sociální inženýrství - z?etelné a p?ítomné nebezpe?í http://www.net-security.org JP
12.02.2013 K nov? objevenému malwaru z poslední doby http://www.bankinfosecurity.com JP
12.02.2013 P?ihlašte se do výzvy spole?nosti Thawte: Dokážete rozbít šifru? https://www.cryptochallenge.com JP
11.02.2013 Gmail varuje noviná?e Myanmaru p?ed státem sponzorovanými útoky http://thehackernews.com JP
11.02.2013 USA: CISPA se vrací http://thehackernews.com JP
11.02.2013 Deset v?cí, které se dají d?lat se starým po?íta?ovým vybavením http://www.techrepublic.com JP
11.02.2013 N?mecko - více než p?l miliónu podez?elých web? http://www.itseccity.de JP
11.02.2013 Bezpe?nostní odborníci jsou skepti?tí ve vztahu k deklarované kyberbezpe?nostní strategii EU http://www.gulli.com JP
11.02.2013 US House Intelligence Committee : tém?? všechny americké sít? lze hacknout http://www.zdnet.com JP
11.02.2013 Tipy k ochran? p?ed krádeži identity http://www.net-security.org JP
11.02.2013 Ješt? k hacku spole?nosti Bit9 http://www.computerworld.com JP
11.02.2013 Spole?nost Raytheon vyvinula nástroj, který umí vydolovat informace ze sociálních sítí k p?edpov?dím ohledn? chování jednotlivce http://www.theregister.co.uk JP
11.02.2013 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 06/2013 http://www.root.cz JP
09.02.2013 Uplynulý týden, objevilo se velké množství r?zných bezpe?nostních hrozeb http://www.cio-today.com JP
09.02.2013 Jak z?stat v bezpe?í na ve?ejném bezdrátovém p?ipojení http://www.technewsdaily.com JP
09.02.2013 Nejlepší nástroje k bezpe?nému surfování po internetu http://www.tecchannel.de JP
09.02.2013 Jaké jsou bezpe?nostní výzvy pro spole?nosti v roce 2013? http://www.techrepublic.com JP
09.02.2013 P?t bezpe?nostních tip? pro svátek sv. Valentina http://www.net-security.org JP
09.02.2013 Auto?i bankovního malwaru se vrací k starým technikám, jako je phishing http://www.computerworld.com JP
09.02.2013 Oracle vydá ješt? další záplaty pro Javu http://www.computerworld.com JP
09.02.2013 Podvodníci ukradli klí? bezpe?nostní firmy, podepisují s ním malware http://arstechnica.com JP
09.02.2013 E-maily rodiny Gerge Bushe online, kdosi hacknul ú?ty bývalých prezident? http://www.theregister.co.uk JP
08.02.2013 Boty, Zeus, exploity - nejú?inn?jší hrozby roku 2012 http://threatpost.com JP
08.02.2013 Je identita novým perimetrem ? http://www.darkreading.com JP
08.02.2013 Útoky na ?elné podniky st?ední velikosti v roce 2013 porostou http://www.itseccity.de JP
08.02.2013 Aktivní výuka - phishing a další online testy http://www.net-security.org JP
08.02.2013 Adobe vydal pohotovostní záplaty pro Flash Player - k blokování kybernetických útok? http://www.eweek.com JP
08.02.2013 Microsoft spustil kampa? proti Gmailu (ohledn? ochrany soukromí) http://www.computerworld.com JP
08.02.2013 Plán po?íta?ové bezpe?nosti v EU má chránit otev?ený internet a svobodu a p?íležitosti v on-line prost?edí http://europa.eu JP
07.02.2013 P?íru?ka: Network Security Essential Guide February 2013 http://docs.media.bitpipe.com JP
07.02.2013 Americká armáda pot?ebuje hackery jako je Gary McKinnon http://news.techworld.com JP
07.02.2013 P?íru?ka: 2013 Data Protection & Breach Readiness Guide https://otalliance.org JP
07.02.2013 Je sbíráno stále více dat o úto?nícch, ale jejich p?ipsání (p?vodc?m) je nadále sporné http://www.darkreading.com JP
07.02.2013 Když jsou Windows pomalá http://www.computerwoche.de JP
07.02.2013 Tipy pro ochranu p?ed takovými hrozbami jeko je Red Octorber http://www.itseccity.de JP
07.02.2013 Bruce Schneier k hacknutí New York Times http://www.schneier.com JP
07.02.2013 Pro? jsou kvantové výpo?ty tak obtížné? http://www.schneier.com JP
07.02.2013 Zavedení bezpe?nostních pravidel pro sociální sít? nevy?eší existenci pr?mik? http://www.zdnet.com JP
07.02.2013 Zpráva Symantecu ?íká,že mnoha zam?stnanc?m nevadí, že budou ukradena data spole?nosti http://www.zdnet.com JP
07.02.2013 Zpráva Microsoftu K bezpe?nosti: Linking Cybersecurity Policy and Performance http://aka.ms JP
07.02.2013 Microsoft a Symantec zastavili kriminální gang http://www.reuters.com JP
07.02.2013 Zpráva spole?nosti PandaLabs: Annual Report 2012 http://press.pandasecurity.com JP
07.02.2013 Zranitelnosti dávají hacker?m možnost kontrolovat budovy, zámky, elekt?inu, výtahy a další http://www.wired.com JP
07.02.2013 Nový draft IETF: The TLS Multiple Certificate Status Request Extension https://datatracker.ietf.org JP
07.02.2013 Hacknutí Naw York Times bylo sou?ástí široké války proti médiím http://www.theregister.co.uk JP
06.02.2013 Americký NIST vydal finální draft: Special Publication 800-53, Revision 4, Security and Privacy Controls for Federal information Systems and Organizations http://csrc.nist.gov JP
06.02.2013 Zjišt?né bezpe?nostní zranitelnosti americké kritické infrastruktury - nár?st o 600 procent od roku 2010 http://www.infosecurity-magazine.com JP
06.02.2013 Hacknut byl web U.S Federal Reserve http://news.cnet.com JP
06.02.2013 Google nabízí bezpe?nostní tipy pro bezpe?n?jší internet http://www.networkworld.com JP
06.02.2013 Útoky DDoS probouzí obavy ve vztahu k slabinám infrastruktury http://www.darkreading.com JP
06.02.2013 Testy ukázaly, že Flame, Duqu lze p?eprogramovat pro jiné útoky http://www.darkreading.com JP
06.02.2013 Po?íta?ová kriminalita v Rakousku rychle nar?stá http://www.gulli.com JP
06.02.2013 Zpráva (Sandia): Proactive Defense for Evolving Cyber Threats http://www.fas.org JP
06.02.2013 Jak se Estonsko pou?ilo z toho být p?edm?tem kybernetických útok? http://www.zdnet.com JP
06.02.2013 Byznys okolo exploit? a mobilního malwaru má boom http://www.net-security.org JP
06.02.2013 Trojan Citadel - od kriminality ke špionáži http://www.eweek.com JP
06.02.2013 Tenhle trojan má digitální certifikát http://www.theregister.co.uk JP
06.02.2013 ?ínští odborníci odmítají americká obvin?ní z hackingu http://english.peopledaily.com.cn JP
06.02.2013 Wall Street Journal - ?í?ané nás i nadále hackují http://news.cnet.com JP
06.02.2013 FCC - zatímco udílí rady ohledn? kybernetické bezpe?nosti ve?ejnosti, sama poho?ela http://www.washingtontimes.com JP
05.02.2013 Malware pro Android umí instalovat zadní vrátka na po?íta?i http://thehackernews.com JP
05.02.2013 ?ínský malware cílil na pr?mysl bezpilotních letadel http://news.techworld.com JP
05.02.2013 Kniha Ross Anderson: Security Engineering je nyní voln? dostupná online! http://www.lightbluetouchpaper.org JP
05.02.2013 Desítka voln? dostupných bezpe?nostních nástroj? pro malé a st?ední podnikání http://www.darkreading.com JP
05.02.2013 Kybernetická válka práv? za?ala http://www.computerwoche.de JP
05.02.2013 Aby hesla byla uživatelsky p?ív?tivá a p?itom bezpe?ná http://www.itseccity.de JP
05.02.2013 Kybernetická šikana http://www.gulli.com JP
05.02.2013 Pe?et?ní a jeho bezpe?nost http://jps.anl.gov JP
05.02.2013 Obama m?že p?ikázat provést preventivní kybernetický útok, pokud USA bude v ohrožení http://www.zdnet.com JP
05.02.2013 Co myslíte? Vaše oblíbené webové stránky jsou pravd?podobn?jším ši?itelem malwaru než porno stránky http://www.techrepublic.com JP
05.02.2013 Hacke?i pronikli do sítí amerického ministerstva pro energetiku http://www.net-security.org JP
05.02.2013 Zabezpe?te své kódy, 17 bezpe?nostních tip? pro vývojá?e http://www.computerworld.com JP
05.02.2013 Odblokování (jailbreak) iOS 6 zve?ejn?no http://www.computerworld.com JP
05.02.2013 TLS - byla nalezena nová slabina http://www.theregister.co.uk JP
05.02.2013 DNSChanger a klikací podvody - Estonec stojí p?ed soudem http://www.theregister.co.uk JP
05.02.2013 Velice rychlý r?st CVE (Common Vulnerability & Exposures) je neveselým faktem sou?asnosti http://krebsonsecurity.com JP
04.02.2013 NIST vydal draft: SP 800-63 -2, Electronic Authentication Guideline http://csrc.nist.gov JP
04.02.2013 Pou?ení z d?ív?jších útok? na SSL/TLS. Hrubá chronologie útok? a slabin http://eprint.iacr.org JP
04.02.2013 Hacke?i zve?ejnili zranitelnosti na tuctech amerických vládních a vojenslých web? http://thehackernews.com JP
04.02.2013 K útoku na Washington Post http://www.washingtonpost.com JP
04.02.2013 ENISA dostala nové kompetence http://www.heise.de JP
04.02.2013 Studie konstatuje, že hackerské útoky jsou velkým nebezpe?ím pro n?mecké hospodá?ství http://www.itseccity.de JP
04.02.2013 Anonymous zve?ejnili p?ístupová data 4 000 bankovních výkonných šéf? http://www.zdnet.com JP
04.02.2013 Uživatelé Twitteru se stále p?ihlašují hesly, které m?li p?ed pr?nikem http://www.theregister.co.uk JP
04.02.2013 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 05/2013 http://www.root.cz JP
02.02.2013 Recenze knihy: The New Digital Age http://www.guardian.co.uk JP
02.02.2013 Trojan Citadel již mí?í nejen na banky http://threatpost.com JP
02.02.2013 Objevila se zpráva APWG Q3 2012 Phishing Activity Trends Report http://cts.businesswire.com JP
02.02.2013 Oracle vydal záplatu Javy, která opravuje 50 chyb http://www.eweek.com JP
02.02.2013 Obama vydá kyberbezpe?nostní vyhlášku ješt? tento m?síc http://www.computerworld.com JP
02.02.2013 Prodejní terminály a skimming profesionální úrovn? http://krebsonsecurity.com JP
02.02.2013 Washington Post byl v roce 2012 také široce infiltrován ?ínskými hackery http://krebsonsecurity.com JP
02.02.2013 Pr?nik do Twiiteru - unikly e-maily a hesla 250 000 uživatel? http://www.theregister.co.uk JP
02.02.2013 Americká vláda diskutuje o možné akci ve vztahu k domn?lým ?ínským útok?m http://www.zdnet.com JP
02.02.2013 Kim Dotcom nabízí 10 000 euro tomu, kdo rozbije jeho Mega krypto http://www.theregister.co.uk JP
01.02.2013 Komentá?e k útoku na New York Times http://threatpost.com JP
01.02.2013 Symantec detekoval útok na vysoce postavené zam?stnance obranného a leteckého pr?myslu http://www.securityweek.com JP
01.02.2013 Výdej pen?z bankomaty - riziko pro banky http://www.bankinfosecurity.com JP
01.02.2013 Falešná aktualizace Flashe instaluje obávaný bankovní trojan http://www.technewsdaily.com JP
01.02.2013 Hackování dokovacích stanic pro notebooky http://www.darkreading.com JP
01.02.2013 Co mohou podniky d?lat, aby se ubránili útok?m DDoS? http://www.computerwoche.de JP
01.02.2013 Odposlouchávací systém ve vašem po?íta?i http://www.schneier.com JP
01.02.2013 Trendy scareware, o?ekávaný vývoj http://www.net-security.org JP
01.02.2013 Sociální média erodují soukromí pracoviš? http://www.net-security.org JP
01.02.2013 Cyberwarfare trápí podniky http://www.computerworld.com JP
01.02.2013 Wall Street Journal oznámil, že byl také hacknut ?ínskými hackery http://www.computerworld.com JP
01.02.2013 Symantec: neobvi?ujte nás za hacknutí New York Times http://www.theregister.co.uk JP
01.02.2013 Apple z bezpe?nostních d?vod? na Macích blokuje Javu http://www.theregister.co.uk JP
01.02.2013 Bezpe?nost kvantové kryptografie je stále pod otazníkem http://www.theregister.co.uk JP
Design: Webdesign