Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Úto?í ?ínští hacke?i také na n?mecké podniky?

25.02.2013
Annika Kremer komentuje informace, které p?inesl ?asopis Spiegel. Podle nich úto?níci cílí mimo jiné na EADS, ThyssenKrupp, Bayer a IBM.
Viz také komentá?e: Celý ?lánek Spiegelu najdete zde - Cyber-Spionage: Chinesische Hacker greifen EADS und ThyssenKrupp an,
komentá? k n?mu v angli?tin? pak je na této stránce - European Space, Industrial Firms Breached in Cyber Attacks: Report.
Zdroj: http://www.gulli.com/news/20880-griffen-chinesische-hacker-auch-deutsche-unternehmen-an-2013-02-24
Autor: JP


<<- novější - K hrozbám ATV (advanced volatile threats)
K výsledk?m p?ehledu Global Information Security Workforce Study (GISWS) - starší ->>
Design: Webdesign