Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
28.02.2011 P?t krok? k ochran? p?ed rootkity http://www.techrepublic.com JP
28.02.2011 Uživatelé Gmailu hlásí ztrátu email?, kontakt? a štítk? http://www.zive.cz JP
28.02.2011 Nový bankovní trojan cílí na všechny velké prohlíže?e http://www.securitynewsportal.com JP
28.02.2011 „Kuwaitští hacke?i“ napadli stránky izraelských organizací http://www.jpost.com JP
28.02.2011 10 doporu?ení, která mohou pomoci odvrátit rizika spojená s rozbitím pevného disku http://www.zdnet.co.uk JP
28.02.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 08/2011 http://www.root.cz JP
26.02.2011 Analýza: život po WikiLeaks http://www.scmagazineuk.com JP
26.02.2011 Zpráva k po?tu stížností, které se týkají po?íta?ové kriminality http://www.ic3.gov JP
26.02.2011 Mobilní spyware - ePhoneTracker http://www.theregister.co.uk JP
26.02.2011 Používání jednoho a téhož hesla pro r?zné ú?ely - k ?emu to až pak vedlo? http://www.eweek.com JP
25.02.2011 Deset rozší?ení pro v?tší bezpe?nost Google Chrome http://www.lupa.cz JP
25.02.2011 N?které voln? dostupné bezpe?nostní nástroje (online skenery) http://www.securitynewsdaily.com JP
25.02.2011 D?íve d?v?ryhodným web?m již nelze d?v??ovat http://www.csoonline.com JP
25.02.2011 Správa šifrovacích klí?? je velkým problémem organizací http://www.scmagazineuk.com JP
25.02.2011 Nebezpe?í, která ?íhají na uživatele SSH http://www.techrepublic.com JP
25.02.2011 Podniková špionáž prost?ednictvím sociálních sítí http://www.net-security.org JP
25.02.2011 K útok?m z ?ínských server? na americké naftové spole?nosti http://www.businessweek.com JP
25.02.2011 Podvodná aplikace na Facebooku - sledujte, kdo se dívá na Vás http://blog.trendmicro.com JP
25.02.2011 Julian Assange bude vydán do Švédska http://www.eweek.com JP
25.02.2011 Detekce infekce botnetem vyžaduje novátorskou taktiku a stálý monitoring http://www.eweek.com JP
25.02.2011 Nejhloup?jší kriminálník, ukradl notebook a pak zve?ejnil svou fotku na Facebooku, na stránkách ob?ti http://www.dailymail.co.uk JP
25.02.2011 Lékárenský spam - infiltrace sítí SpamIt, Glavmed http://krebsonsecurity.com JP
24.02.2011 DDoS útok na holandskou banku, z?stala offline http://news.idg.no JP
24.02.2011 Ochrana soukromí a terorismus http://www.lupa.cz JP
24.02.2011 Americký NIST vydal dva dokumenty, jeden z nich je k aktuálnímu stavu výzvy pro SHA-3 http://csrc.nist.gov JP
24.02.2011 Zpráva spole?nosti McAfee: Risk & Compliance Outlook https://prod.secureforms.mcafee.com JP
24.02.2011 Spyware na za?ízeních se Symbian http://www.net-security.org JP
24.02.2011 Phisherské maily uživatel?m PayPal http://www.net-security.org JP
24.02.2011 Jediné kliknutí m?že otev?ít dve?e po?íta?ové kriminalit? http://www.net-security.org JP
24.02.2011 Bezpe?nostní šok, aplikace pro Android posílá soukromá data otev?ené http://www.theregister.co.uk JP
24.02.2011 B?loruský hacker, kterého do USA vydala ?R, stojí p?ed americkými soudy http://www.theregister.co.uk JP
24.02.2011 Webové aplikace, jejich zranitelnosti jsou novým zdrojem pro po?íta?ovou kriminalitu http://www.crime-research.org JP
24.02.2011 Odposlechy na internetu a americká legislativa http://www.eweek.com JP
24.02.2011 USA: magnetické proužky na kartách pomáhají bankomatovým podvodník?m http://www.bankinfosecurity.com JP
23.02.2011 O2 D?v?ryhodný archiv zajiš?uje dlouhodob? právní jistoty elektronicky podepsaných dokument? http://www.itpoint.cz JP
23.02.2011 Na Facebooku sa za?ali šíri? „nigérijské listy“, upozor?uje Eset http://www.zive.sk JP
23.02.2011 Konference Trendy v internetové bezpe?nosti: Nejv?tším bezpe?nostním rizikem je stále sám uživatel http://www.lupa.cz JP
23.02.2011 Kaspersky Lab: pohled na po?íta?ovou kriminalitu v roce 2020 http://www.securelist.com JP
23.02.2011 Xbox Kinect versus Sony PS3, jak se dv? firmy r?zn? staví k hackingu http://mashable.com JP
23.02.2011 Bezpe?nostní hrozby pro chytré mobily jsou pon?kud dramatizovány http://www.networkworld.com JP
23.02.2011 Jak zabezpe?it webové aplikace ve vztahu k nezabezpe?ným mobilním za?ízením http://www.networkworld.com JP
23.02.2011 Odpov?di odborník? student?m oboru IT bezpe?nost http://www.techrepublic.com JP
23.02.2011 Voln? dostupná p?íru?ka Symantecu : Small Business Protection Guide http://net-security.tradepub.com JP
23.02.2011 Na sv?t? je Windows 7 SP 1 http://www.net-security.org JP
23.02.2011 Podvodníkovi se da?ilo osm let lákat peníze od americké vlády pod záminkou, že pom?že chytat teroristy http://www.nytimes.com JP
23.02.2011 Nové clickjacking útoky na uživatele Facebooku http://www.theregister.co.uk JP
23.02.2011 Objevují se podvody typu: pomozte vybrat peníze z ú?t? bývalých arabských prominent? http://www.theregister.co.uk JP
23.02.2011 Nový bankovní trojan dostal pojmenování OddJob http://www.eweek.com JP
23.02.2011 Vý?atek z knihy: Kingpin - How One Hacker Took Over the Billion Dollar Cyber Crime Underground http://www.wired.com JP
22.02.2011 Viete si správne ustráži? vaše heslo? :-) http://www.itnews.sk JP
22.02.2011 Defacement: iránští hacke?i a stránky Hlasu Ameriky http://www.washingtontimes.com JP
22.02.2011 WikiLeaks: ?ím se pou?it od ko?ky v pytli http://www.networkworld.com JP
22.02.2011 Dbejte o bezpe?í svých notebook? http://www.networkworld.com JP
22.02.2011 Fotografie vašich fyzických klí?? mohou posloužit k jejich duplikování http://www.techrepublic.com JP
22.02.2011 ENISA : studie ke cookies, nové varianty ohrožují soukromí http://www.enisa.europa.eu JP
22.02.2011 Malware podepsané podvrženým digitálním certifikátem http://www.net-security.org JP
22.02.2011 SSD disky - problémy s bezpe?ným výmazem dat na nich uložených http://www.theregister.co.uk JP
22.02.2011 Kradl peníze z PayPal ú?t? uživatel? eBay http://www.theregister.co.uk JP
22.02.2011 Zhodnocení pr?b?hu konference RSA http://www.eweek.com JP
22.02.2011 Baptistický kostel se zapletl s Anonymous http://www.eweek.com JP
22.02.2011 Pokro?ilá verze trojana Zeus zaúto?ila na zákazníky polské ING http://www.networkworld.com JP
21.02.2011 Microsoft na konferenci RSA: jak na zdravá PC? http://www.crn.com JP
21.02.2011 USA: navrhovaný zákon neumožní, aby prezident disponoval možností „internet kill switch“ http://www.networkworld.com JP
21.02.2011 NSA na konferenci RSA - algoritmus DES neobsahoval žádná zadní vrátka http://gcn.com JP
21.02.2011 Nákup nového po?íta?e, souvisí s tím pokus o ransomware? http://www.zdnet.co.uk JP
21.02.2011 EU hledá cesty, jak elektronické podpisy a e-identifikace mohou napomoci r?stu ekonomiky http://www.computing.co.uk JP
21.02.2011 Bahrajn omezil p?ístup na internet http://www.eweek.com JP
21.02.2011 Jak HBGary vytvá?ela pro vládu zadní vrátka a rootkit http://arstechnica.com JP
21.02.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 07/2011 http://www.root.cz JP
20.02.2011 Vyšel e-zin Crypto-World 2/2011 http://crypto-world.info PV
18.02.2011 P?eprogramovaný bankomat vydal o 140 000 dolar? víc http://www.nbcchicago.com JP
18.02.2011 NISt vydal dokument: Interagency Report (IR) 7298 Revision 1, NIST Information Security Glossary of Key Information Security Terms http://csrc.nist.gov JP
18.02.2011 Trendy sou?asné internetové špionáže : e-mailové p?ílohy, unikátní útoky http://searchsecurity.techtarget.com JP
18.02.2011 Sedm cest, jak zabránit hacku od Anonymous http://www.networkworld.com JP
18.02.2011 Po?íta?ová kriminalita stojí ekonomiku Velké Britanie ro?n? 27 miliard liber http://www.computing.co.uk JP
18.02.2011 FBI: co st?žuje odposlechy http://www.computerworld.com JP
18.02.2011 Ameri?tí pacienti v??í záznam?m papírovým nikoliv však elektronickým http://www.computerworld.com JP
18.02.2011 Bezprecedentní uzav?ení 84 000 domén http://www.theregister.co.uk JP
18.02.2011 Dech kybernetické války na konferenci RSA http://www.eweek.com JP
18.02.2011 ?ína popírá svoji ú?ast na hacknutí stránek kanadské vlády http://www.computerworld.com JP
18.02.2011 Anonymous se vyjad?uje k historii okolo hacku HBGary http://arstechnica.com JP
17.02.2011 Útok umí zjistit kryptografické klí?e ze signálu mobilu http://threatpost.com JP
17.02.2011 Kanadská vláda p?edm?tem útoku z po?íta?? v ?ín? http://www.lse.co.uk JP
17.02.2011 Z e-mail? ukradených spole?nosti HBGary vyplývá, že byl plánován nový typ rootkitu http://www.networkworld.com JP
17.02.2011 Jak ukrýt soubory do jpeg obrázk? na Facebooku http://packetstorm.codar.com.br JP
17.02.2011 Nový biometrický zámek detekuje život v prstu http://www.net-security.org JP
17.02.2011 70 procent SMS spamu jsou finan?ní podvody http://www.net-security.org JP
17.02.2011 Sony zakazuje p?ístup do své herní sít? všem, kdo používají hacknuté konzole PS3 http://www.theregister.co.uk JP
17.02.2011 Stuxnet d?lá z USB flash disk? zbran? hromadného ni?ení http://www.eweek.com JP
17.02.2011 Krebs: další varianta bamkomatových podvod? http://krebsonsecurity.com JP
17.02.2011 IT profíci p?ipouští, že si ponechávají bezpe?ný p?ístup do sít? svého p?edešlého zam?stnavatele http://www.eweek.com JP
17.02.2011 NIST publikoval dlouho o?ekávanou zprávu o výb?ru finalist? SHA-3 http://csrc.nist.gov VK
16.02.2011 Sedm opat?ení pro prevenci krádeže Vašeho mobilu http://www.networkworld.com JP
16.02.2011 Autentizace web? : pro? nepoužívat OpenPGP ? http://www.techrepublic.com JP
16.02.2011 P?ichází komplexní trojané a malware nové generace http://www.net-security.org JP
16.02.2011 Izraelský generál ozna?il Stuxnet za jeden ze svých úsp?ch? http://www.net-security.org JP
16.02.2011 Voln? dostupná p?íru?ka: Web Application Security for Dummies http://www.net-security.org JP
16.02.2011 Top 10 botnet? roku 2010 http://www.net-security.org JP
16.02.2011 Ukradené e-maily firmy HBGary jsou pokladem, zdrojem pro sociální inženýrství http://www.net-security.org JP
16.02.2011 Esej Bruce Schneiera : Societal Security (spole?enská bezpe?nost) http://www.schneier.com JP
16.02.2011 Harvardský právník bude pomáhat týmu WikiLeaks http://www.zdnet.co.uk JP
16.02.2011 Sedm typ? hacker? http://www.infoworld.com JP
16.02.2011 Obama versus po?íta?ová bezpe?nost - zvolena cesta nebývalého posílení http://www.computerworld.com JP
16.02.2011 Spole?nost HBGary utekla z konference RSA http://www.computerworld.com JP
16.02.2011 Hacknuté stránky BBC obsloužily návšt?vníky s malware http://www.theregister.co.uk JP
16.02.2011 UK: ministr slibuje 63 milión? liber na boj s po?íta?ovou kriminalitou http://www.theregister.co.uk JP
16.02.2011 Muž z Kalifornie si vyd?lal 8 milión? dolar?. Infikoval po?íta?e, ty pak volali na prémiové ?íslo http://www.theregister.co.uk JP
16.02.2011 Šifrování 101 - absolutní základy http://www.topix.net JP
16.02.2011 WikiLeaks, jak se tomu dalo p?edejít http://www.eweek.com JP
16.02.2011 Výzkumná zpráva o rizikovém chování na internetu (pedagogická fakulta UP, Olomouc) http://www.prvok.upol.cz JP
15.02.2011 Night Dragon - zatím je toho málo známo k tomu, aby bylo možné ?íci n?co k jeho cíl?m http://www.scmagazineuk.com JP
15.02.2011 Jak se vzpamatovat z Java útoku (podvržené bezpe?nostní zprávy) http://www.techrepublic.com JP
15.02.2011 Firmy spojené s HBGary ruší své vztahy k ní http://www.net-security.org JP
15.02.2011 SSL a internet: pro? není vše v po?ádku? http://www.net-security.org JP
15.02.2011 HW keyloggery nalezeny na po?íta?ích knihovny http://www.net-security.org JP
15.02.2011 Podvody s platebními kartami se odehrávají dokonce i ve v?zení http://m.gizmodo.com JP
15.02.2011 Kybernetická válka je hlavním p?edm?tem diskuzí na konferenci RSA http://mcpmag.com JP
15.02.2011 Ruský SMS podvod s trojanem tvá?ícím se jako Valentýnská MMS http://www.theregister.co.uk JP
15.02.2011 Anonymous: získali jsme kód Stuxnetu http://www.theregister.co.uk JP
14.02.2011 Univerzita Palackého bude s vnitrem bojovat proti internetové kriminalit? http://www.novinky.cz JP
14.02.2011 Bezpe?nost vaší po?íta?ové domácnosti http://www.securitynewsdaily.com JP
14.02.2011 NIST vydává draft NIST Special Publication 800-147, BIOS Protection Guidelines http://csrc.nist.gov JP
14.02.2011 Americký NIST vydává draft SHA-4 (hashovací algoritmus) http://csrc.nist.gov JP
14.02.2011 Rok 2011, rok, kdy hacking se stává hlavním sm?rem http://www.networkworld.com JP
14.02.2011 Pr?vodce konferencí RSA 2011 http://securosis.com JP
14.02.2011 Kybernetická zbra?, která m?že shodit internet http://gizmodo.com JP
14.02.2011 P?tice doporu?ení k tomu, jak odstranit viry a spyware z klientských po?íta?? http://i.techrepublic.com.com JP
14.02.2011 Vyd?lávat peníze po?íta?ovou kriminalitou je nyní snadn?jší než kdy jindy http://www.securitynewsdaily.com JP
14.02.2011 Poskytovatelé internetového p?ipojení a možné jejich využití pro cenzuru internetu http://www.edri.org JP
14.02.2011 Jak probíhala infekce ?ervem Stuxnet citlivých míst v Iránu http://www.wired.com JP
14.02.2011 Jak dékodovat audio kompresní algoritmus G729 http://www.ciscozine.com JP
14.02.2011 Detekce a vít?zství nad útoky, které mohou být provád?ny (nap?. vládami) proti SSL http://files.cloudprivacy.net JP
14.02.2011 Získávání telefonních ?ísel z audia na YouTube http://hackaday.com JP
14.02.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 06/2011 http://www.root.cz JP
13.02.2011 E-zin Crypto-World 1/2011 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
11.02.2011 Android: hacke?i umožnili Egyp?an?m šifrovat http://blogs.forbes.com JP
11.02.2011 Americký NIST vydal dva drafty vztahující se k používání kryptografie http://csrc.nist.gov JP
11.02.2011 Svátek Valentina : mají hacke?i srdce? http://www.securityweek.com JP
11.02.2011 RSA konference 2011: dominovat budou výzvy cloud computingu http://www.networkworld.com JP
11.02.2011 Jak se m?ste?ko v Rumunsko stalo centrem po?íta?ové kriminality http://www.wired.com JP
11.02.2011 Gartner : sedm kritických otázek, které byste si m?li zodpov?d?t p?ed vytvo?ením politiky pro sociální média http://www.net-security.org JP
11.02.2011 Recenze knihy Data Breach and Encryption Handbook http://www.net-security.org JP
11.02.2011 Uživatelé používají stejná hesla na r?zných webech http://www.theregister.co.uk JP
11.02.2011 K pr?b?hu soudního lí?ení p?e Sony vs. hacker Sony PS3 http://www.wired.com JP
11.02.2011 P?ekvapiv? významná ?ást organizací ztrácí své šifrovací klí?e a digitální certifikáty http://www.eweek.com JP
11.02.2011 Rozpory uvnit? WikiLeaks http://www.wired.com JP
11.02.2011 Uživatelé aplikací Google mohou používat dvoufaktorovou autentizaci http://www.wired.com JP
11.02.2011 Unikl tajný plán na likvidaci WikiLeaks http://www.securecomputing.net.au JP
11.02.2011 Internet Kill Switch - je v USA v?bec technicky možný? http://www.securityweek.com JP
10.02.2011 Pokud ztratíte iPhone, p?ijdete i o uložená hesla http://www.h-online.com JP
10.02.2011 ?ínští hacke?i infitrovali p?t energetických spole?ností http://www.forexpros.com JP
10.02.2011 Rozsáhlá mapující studie : P?t let datových pr?nik? http://www.digitalforensicsassociation.org JP
10.02.2011 Sociální inženýrství : t?i p?íklady ?lov??ího hackingu http://www.networkworld.com JP
10.02.2011 Zpráva Cisco 4Q10 Global Threat Report http://www.cisco.com JP
10.02.2011 Pr?vodce útokem SQL injection (video) http://www.net-security.org JP
10.02.2011 Uživatelé Facebooku a Google mají obavy o své soukromí http://www.computerworld.com JP
10.02.2011 Neuv??itelná chyba (?) - zam?stnanec Sony zve?ejnil PS3 klí? na svém mikroblogu http://www.theregister.co.uk JP
10.02.2011 Soubor nástroj? pro zlod?jskou aplikaci na Facebooku lze koupit lacino http://www.eweek.com JP
10.02.2011 Sony požaduje identifikaci každého, kdo vid?l na YouTube video o hacknutí PS3 http://www.techdirt.com JP
10.02.2011 Prevence nebezpe?í, která mohou zp?sobit za?ízení USB http://resources.computerworld.com JP
10.02.2011 Srovnání r?zných implementací TLS http://en.wikipedia.org JP
09.02.2011 Jak odstranit ze svého po?íta?e takové smetí jako tzv. Windows Wise Protection http://www.fasterpccleanclean.com JP
09.02.2011 Jak se pou?it z hacku HBGary http://blogs.csoonline.com JP
09.02.2011 Organizace stále ješt? nechápou význam bezpe?nostních strategií pro aplikace http://www.net-security.org JP
09.02.2011 V pr?b?hu posledních dvou let bylo hacknuto 73 procent organizací http://www.net-security.org JP
09.02.2011 Izraelská armáda školí hackery http://www.ynetnews.com JP
09.02.2011 Identifikace podez?elých aktivit prost?ednictvím analýzy závad v provozu DNS http://www-users.cs.umn.edu JP
09.02.2011 Ameri?tí zákonodárci se stali cílem zlod?j? identit a krádeží ú?t? http://www.net-security.org JP
09.02.2011 Nešifrovali, zaplatí http://www.theregister.co.uk JP
09.02.2011 Microsoft kone?n? dává sbohem funkci Autorun http://www.theregister.co.uk JP
09.02.2011 Facebook ?elí otázkám amerických kongresman? (ve vztahu k zajišt?ní soukromí svých uživatel?) http://www.eweek.com JP
09.02.2011 Webový trh spole?nosti Google pro Android je rizikový http://www.eweek.com JP
09.02.2011 Slovensko je t?etí nejzavirovan?jší zemí Evropy, ?esko až t?iadvacátou http://www.novinky.cz JP
08.02.2011 Pad?laná SMS za 2 Koruny? Realita! http://www.soom.cz JP
08.02.2011 Jak vypadají vnit?nosti byznysu s malware? http://threatpost.com JP
08.02.2011 Nová verze Open SSH 5.8 http://www.h-online.com JP
08.02.2011 Prudký nár?st bezpe?nostních hrozeb pro mobilní telefony zjistila spole?nost McAfee http://news.yahoo.com JP
08.02.2011 Co zákaznící cht?jí od bezpe?nosti http://www.crn.com JP
08.02.2011 Iránský programátor v exilu: spolupracoval jsem na kybernetické zbrani, kterou Irán vyvíjí http://www.networkworld.com JP
08.02.2011 Co si myslí odborníci o problému „kill switch“ pro internet http://www.techrepublic.com JP
08.02.2011 Ke knize Book of PF (praktická referen?ní p?íru?ka pro OpenBSD firewall) http://www.techrepublic.com JP
08.02.2011 USB autorun útok proti Linuxu http://www.net-security.org JP
08.02.2011 Velká Británie chce, aby sv?t ?ešil otázky kybernetické bezpe?nosti efektivn?ji http://www.computing.co.uk JP
08.02.2011 Facebook chystá žalobu na „sb?ratele“ dat jeho uživatel? http://www.computerworld.com JP
08.02.2011 Léka?i, iPad a bezpe?nost dat http://www.computerworld.com JP
08.02.2011 N?které užite?né a voln? dostupné p?íru?ky na stránkách The Register http://whitepapers.theregister.co.uk JP
08.02.2011 Vztah mezi složitostí firewall? a jejich správným nakonfigurováním http://www.eweek.com JP
08.02.2011 Odveta : skupina Anonymous hackla stránky HB Gary Federal http://krebsonsecurity.com JP
07.02.2011 Voln? dostupná p?íru?ka poradí jak na správu zranitelností http://www.qualys.com JP
07.02.2011 Julian Assange (šéf WikiLeaks) m?že skon?it na Guantanámu http://www.computerworld.com JP
07.02.2011 Sv?tová politika: budou vytvo?ena pravidla pro používání kybernetických zbraní (obdoba Ženevské konvence)? http://www.theregister.co.uk JP
07.02.2011 Sony chystá další žaloby (hacke?i PS3) http://www.crunchgear.com JP
07.02.2011 Hacking podle staré školy http://www.linuxjournal.com JP
07.02.2011 Na Hooverovu p?ehradu hacke?i nemají http://www.wired.com JP
07.02.2011 Hacke?i pronikli do po?íta?? provozovatele akciového trhu Nasdaq http://www.novinky.cz JP
07.02.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 05/2011 http://www.root.cz JP
04.02.2011 Skupina Anonymous po Tunisku a Egyptu úto?í nyní na vládní stránky v Jemenu http://www.myfoxny.com JP
04.02.2011 P?ehled 2011 CyberSecurity Watch Survey http://www.marketwire.com JP
04.02.2011 P?ipomínka, v?nujte se bezpe?nosti svého bezdrátu http://www.theregister.co.uk JP
04.02.2011 Spole?nost Sony p?i upgrade firmwaru pro PS3 rootkit z?ejm? nepoužila http://www.theregister.co.uk JP
03.02.2011 K vývoji okolo f?ze trojan? ZeUs a SpyEye http://krebsonsecurity.com JP
03.02.2011 Top 10 voln? dostupných open source nástroj? pro administráory sítí http://www.infoworld.com JP
03.02.2011 Rok 2010 byl rokem DDoS útok? http://www.pcworld.com JP
03.02.2011 Nár?st spamu v druhé polovin? ledna 2011 http://www.internetnews.com JP
03.02.2011 Hacke?i a sí?ové tiskárny http://www.itweb.co.za JP
03.02.2011 VLC Media Player 1.1.7 opravuje nalezenou chybu http://www.h-online.com JP
03.02.2011 Soukromé informace na Facebooku jsou stále ?ast?ji využívány soudy http://www.net-security.org JP
03.02.2011 Zkouší ?ínští špioni cílený phishing na americké diplomaty? http://www.net-security.org JP
03.02.2011 Evropská komise chce data leteckých pasažér? http://www.computerworld.com JP
03.02.2011 Nalezena chyba v autentiza?ních postupech Facebooku http://www.theregister.co.uk JP
03.02.2011 Google nabízi 20 000 dolar? tomu, kdo hackne Chrome http://www.theregister.co.uk JP
02.02.2011 Americký NIST vydává dva drafty p?íru?ek (cloud computing) http://csrc.nist.gov JP
02.02.2011 Internet totáln? anonymní je totální anarchií http://www.pcworld.com JP
02.02.2011 Jakému poskytovateli cloud? d?v??ovat? http://www.cio.com JP
02.02.2011 Eu p?ipravuje zákon k ochran? spot?ebitel?, kte?í nakupují online http://www.networkworld.com JP
02.02.2011 Podívejte se na video, které pro vás p?ipravila NSA http://www.nsa.gov JP
02.02.2011 Flexibilní myšlení vás ochrání lépe než nejlepší bezpe?nostní postupy http://www.techrepublic.com JP
02.02.2011 Obíhá podvodná hláška „Facebook closing all accounts“ http://www.net-security.org JP
02.02.2011 Zlod?jský SW za?íná zneužívat názvy legitimních antivir? http://www.net-security.org JP
02.02.2011 Voln? dostupná p?íru?ka: Bezpe?nost webových aplikací http://www.qualys.com JP
02.02.2011 Velká Británie : ministr varuje, kybernetický teroristický útok v UK je velmi pravd?podobný http://www.computing.co.uk JP
02.02.2011 DDoS útoky mají díky nevhodnému nastavení firewall? v?tší dopad http://www.computerworld.com JP
02.02.2011 Útok DDoS (botnet Darkshell) a konkuren?ní boj v potraviná?ském pr?myslu http://www.theregister.co.uk JP
02.02.2011 Nový SW pro Sony PS3 hacknut b?hem 24 hodin http://www.theregister.co.uk JP
02.02.2011 Analytici se dostali do vnit?ku botnetu Waledac. Mj. našli p?l miliónu hesel k e-mail?m http://www.theregister.co.uk JP
02.02.2011 Po týdnu Cain & Abel v nové verzi 4.9.38 http://www.dvhardware.net JP
02.02.2011 Vzhledem k situaci v Egypt? senáto?i znovu p?edkládají zákon pro „internet kill switch“ http://www.networkworld.com JP
01.02.2011 Jak hacknout chytrý mobil (video) http://blogs.csoonline.com JP
01.02.2011 Nalezena nová kritická zranitelnost VLC Media Player http://www.h-online.com JP
01.02.2011 Jak spravovat spot?ební za?ízení ve Vaší síti http://www.networkworld.com JP
01.02.2011 P?t nových online hrozeb, p?ed kterými byste m?li být na pozoru http://www.networkworld.com JP
01.02.2011 Skupina Anonymous v otev?eném dopise varuje britskou vládu http://www.scmagazineuk.com JP
01.02.2011 Microsoft vydal varování ohledn? IE XSS chyby http://www.scmagazineuk.com JP
01.02.2011 P?ipojte se sami k internetu (pokud vám vaše vláda tento p?ístup uzav?e) http://www.pcworld.com JP
01.02.2011 Jaký je rozdíl mezi diskrétností a soukromím (jakožto bezpe?nostními koncepty) http://www.techrepublic.com JP
01.02.2011 Sociální sít? : které informace o vás vydají? http://www.techrepublic.com JP
01.02.2011 Stížnosti EFF, také proti FBI http://www.net-security.org JP
01.02.2011 Bezplatná služba detekuje XSS chyby http://www.net-security.org JP
01.02.2011 Trojan pro chytré mobily, který krade peníze https://www.cs.indiana.edu JP
01.02.2011 Šifra Thomase Beala http://laughingsquid.com JP
01.02.2011 Jak vlastn? Egypt zav?el internet http://arstechnica.com JP
Design: Webdesign