Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Správa šifrovacích klí?? je velkým problémem organizací

25.02.2011
?lánek informuje o výsledcích pr?zkumu spole?nosti Venafi. P?ehled byl zpracován na základ? odpov?dí z 471 organizací s více než 5000 zam?stnanci.
Zdroj: http://www.scmagazineuk.com/management-of-encryption-keys-proves-to-be-a-major-challenge-for-businesses/article/196878/
Autor: JP


<<- novější - D?íve d?v?ryhodným web?m již nelze d?v??ovat
Nebezpe?í, která ?íhají na uživatele SSH - starší ->>
Design: Webdesign