Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
27.02.2010 Microsoft varuje p?ed podvodnými Security Essentials http://www.theregister.co.uk JP
27.02.2010 Spolehlivost d?kaz? op?ených o Chip and PIN v bankovních sporech http://www.cl.cam.ac.uk JP
27.02.2010 Na sv?t? je verze 3,0,2 Thunderbirdu http://www.h-online.com JP
27.02.2010 Keykeriki - snifer bezdrátové klávesnice http://www.remote-exploit.org JP
26.02.2010 Bankomatové podvody - jak nenalet?t http://www.csoonline.com JP
26.02.2010 Recenze prohlíže?e Comodo Dragon http://www.net-security.org JP
26.02.2010 Klady a zápory biometrické autentizace http://www.net-security.org JP
26.02.2010 Kritický názor na pr?b?h cvi?ení kybernetické bezpe?nosti v USA https://financialcryptography.com JP
26.02.2010 Akce Microsoftu proti botnetu Waledac asi nebude mít dostate?ný dopad http://www.computerworld.com JP
26.02.2010 St?et Micosoftu a Cryptome http://www.theregister.co.uk JP
26.02.2010 ?erv Yxe se ší?í pomocí MMS http://www.viruslist.com JP
26.02.2010 Hitler a výpo?ty v oblacích (video) http://www.youtube.com JP
25.02.2010 FBI na?rtává t?i komponenty kybernetických rizik http://fcw.com JP
25.02.2010 Zpráva: IBM X-Force 2009 Trend and Risk Report http://www-935.ibm.com JP
25.02.2010 Úto?níci se orientují na získávání osobních dat http://www.net-security.org JP
25.02.2010 P?ehled: Stav internetu na konci roku 2009 (Zscaler Labs) http://www.zscaler.com JP
25.02.2010 10 v?cí spojených s gangem, který stojí za ?ervem Koobface http://blogs.zdnet.com JP
25.02.2010 Diskuze na Schneierov? blogu k zneužití kamer na školních noteboocích http://www.schneier.com JP
25.02.2010 Satelitní naviga?ní systémy - ohrožení úto?níky http://news.bbc.co.uk JP
25.02.2010 P?íklady steganografie http://www.irongeek.com JP
25.02.2010 Hackování IP kamer (Linksys) http://www.gnucitizen.org JP
25.02.2010 USA jsou vysoce zranitelné v kybernetické válce http://www.h-online.com JP
24.02.2010 P?íru?ka: Social media security toolkit http://www.sophos.com JP
24.02.2010 Jaké chyby mohou firmy ud?lat v honb? za dosažení shody http://www.csoonline.com JP
24.02.2010 Chcete kvalitní šifrování? http://www.crn.com JP
24.02.2010 Další žaloba na banku - z ú?tu ukradeno 800 000 dolar? http://www.computerworld.com JP
24.02.2010 Slyšení v americkém Kongresu: odborníci varují p?ed kybernetickou katastrofou http://news.cnet.com JP
24.02.2010 Jak optimalizovat váš firewall k maximálnímu výkonu http://www.eweek.com JP
24.02.2010 Pas s Elvisovou fotkou použit pro demonstraci slabin kontrolních systém? http://edition.cnn.com JP
24.02.2010 Rootkity pro chytré mobily a iPad http://www.theregister.co.uk JP
24.02.2010 K využití hashí p?i forenzní analýze obrazu disku http://blogs.sans.org JP
24.02.2010 Comodo Dragon - Za bezpe?n?jší surfování http://digitalne.centrum.cz JP
23.02.2010 Vladimír Kvíz: Chra?te svoje data – šifrujte! http://www.systemonline.cz JP
23.02.2010 Americký NIST vydal ?ty?i dokumenty http://csrc.ncsl.nist.gov JP
23.02.2010 Jak m??íte efektivnost vašich bezpe?nostních postup?? http://www.csoonline.com JP
23.02.2010 Nová vlna spamu zasáhla Twitter: Bu? v?tší a vydrž déle... http://www.sophos.com JP
23.02.2010 VirusTotal Uploader - bezplatn? d?kladn? prov??í vámi zaslané soubory http://www.computerworld.com JP
23.02.2010 V?tšina organizací je p?edm?tem kybernetických útok? http://www.networkworld.com JP
23.02.2010 Další zjišt?ní ohledn? útoku na Google a spol. http://www.networkworld.com JP
23.02.2010 Konzulta?ní firma (IT) p?išla tento m?síc o 100 000 dolar? díky online bankovnímu podvodu http://www.krebsonsecurity.com JP
23.02.2010 UK, GCHQ varuje : další kybernetické útoky „katastrofáln?“ postraší obyvatelstvo http://www.theregister.co.uk JP
22.02.2010 Hackování Oracle z internetu http://7safe.com JP
22.02.2010 Vykráda?i byt? mají nového komplice - Twitter, Facebook a další http://www.novinky.cz JP
22.02.2010 Hacke?i a ?ínské školy http://www.nytimes.com JP
22.02.2010 Deset strategických bezpe?nostních iniciativ pro každou organizaci http://www.networkworld.com JP
22.02.2010 FBI vyšet?uje p?ípad zneužití webových kamer na noteboocích žák? školy v Pennsylvánii http://www.computerworld.com JP
22.02.2010 Jak ve vašem podniku bojovat s botnetem Zeus http://www.eweek.com JP
22.02.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 07/2010 http://www.root.cz JP
20.02.2010 Bezplatný antivir Microsoftu v ?eštin? je po zdržení již definitivn? k dispozici http://computerworld.cz JP
20.02.2010 Stopy útoku na Google vedou do dvou ?ínských škol http://www.nytimes.com JP
20.02.2010 Botnet Chucka Norrise diskutován na stránkách Computerworldu http://www.computerworld.com JP
20.02.2010 Nalezenou chybu v systému Chip and PIN prozkoumá pr?myslová instituce EMVCo http://news.zdnet.co.uk JP
19.02.2010 Nejv?tší bezpe?nostní hrozbou pro podnikání je Web 2.0 http://www.networkworld.com JP
19.02.2010 Nový ?erv Spybot.AKB se ší?í jako pozvánka do sociální sít? http://www.net-security.org JP
19.02.2010 Zpráva M86 Security Labs Report http://www.m86security.com JP
19.02.2010 ENISA - nábor t?iceti nových bezpe?nostních odborník? http://www.computing.co.uk JP
19.02.2010 Banky v reakci na zve?ejn?ný útok na systémy Chip and Pin http://www.theregister.co.uk JP
19.02.2010 Na sv?t? je možnost útoku na Firefox zneužívající zranitelnost nulového dne http://www.theregister.co.uk JP
19.02.2010 Botnet Kneber - FAQ http://blogs.zdnet.com JP
19.02.2010 Kostlivci v bezpe?nostní sk?íni Adobe http://blogs.zdnet.com JP
19.02.2010 Fyzické zámky, další techniky k jejich p?ekonání http://blackbag.nl JP
19.02.2010 Forenzní analýza - novinky týdne http://blogs.sans.org JP
19.02.2010 Škola používala webové kamery na studentských noteboocích k sledování student? ve škole i doma http://www.boingboing.net JP
18.02.2010 MS: modifikovaná verze rootkitu Alureon zp?sobuje nestabilitu Windows (modrá obrazovka smrti) http://www.krebsonsecurity.com JP
18.02.2010 Klasifikace dnešních firewall? http://www.lupa.cz JP
18.02.2010 Existuje nejlepší (bezpe?nostní) certifikace? http://www.networkworld.com JP
18.02.2010 Hacker spustil porno na ob?ím videu v Moskv? http://www.theregister.co.uk JP
18.02.2010 P?t botnet? odpovídá za 78 procent škodícího spamu http://www.theregister.co.uk JP
18.02.2010 Jaký je sou?asný stav bezpe?nosti web?? http://www.computerworld.com JP
18.02.2010 Trojan Zeus byl objeven na 74 000 po?íta?? (rok 2009) http://news.cnet.com JP
18.02.2010 K souboji botnet? na Schneierov? blogu http://www.schneier.com JP
18.02.2010 Echelon neumí tolik, jak se myslelo http://www.theregister.co.uk JP
18.02.2010 Dvanáctka tip? k ochran? firemních dat http://www.net-security.org JP
17.02.2010 „?asovaná bomba“ zni?ila 800 po?íta?? v americkém m?st? Norfolk http://www.krebsonsecurity.com JP
17.02.2010 Rizika sociálních sítí a Webu 3.0 v praxi http://www.lupa.cz JP
17.02.2010 Jak s pomocí bezpe?nostních technologií ud?lat situaci ješt? horší než byla http://www.csoonline.com JP
17.02.2010 Chytré mobily budou v nadcházejícím roce ?elit rostoucím útok?m http://news.yahoo.com JP
17.02.2010 Nová distribuce Linuxu jako Live CD je ur?ená pro etický hacking a pro práci bezpe?nostních odborník? http://www.linuxtoday.com JP
17.02.2010 Kniha dostupná v elektronické podob?: Attack Simulation and Threat Modeling http://inverse.com.ng JP
17.02.2010 Michael Kassner vysv?tluje nov? zjišt?ný problém technologií Chip and Pin http://blogs.techrepublic.com.com JP
17.02.2010 Podvržené zprávy na Faceboku nabízí uživatel?m falešný antivir http://www.net-security.org JP
17.02.2010 Nový bezpe?ný prohlíže? - Comodo Dragon http://www.net-security.org JP
17.02.2010 Zlod?jská pdf odpovídají za 80 procent všech exploit? (situace na konci roku 2009) http://www.computerworld.com JP
17.02.2010 Top 25 nejnebezpe?n?jších chyb p?i programování http://cwe.mitre.org JP
17.02.2010 N?mci tvrdí, že jejich karty nejsou zranitelné v??i útoku z Cambridge http://www.h-online.com JP
17.02.2010 Výzva hacker?m (iPhone atd.) - p?ipraveny jsou ceny http://www.computerworld.com JP
17.02.2010 Hlášky (Buzz) Google znovu „u?esány“ http://www.theregister.co.uk JP
16.02.2010 Pozor na falešné e-maily od Facebooku. V p?íloze je virus http://technet.idnes.cz JP
16.02.2010 Symantec potvrzuje : za modrou obrazovku smrti ve Windows XP je rootkit http://www.h-online.com JP
16.02.2010 ?ty?i znaky snadné ob?ti v sociálních sítích http://www.networkworld.com JP
16.02.2010 Kompromitována databáze zam?stnanc? spole?nosti Shell http://www.net-security.org JP
16.02.2010 Britská vláda investuje milióny liber do týmu pro boj s kybernetickými hrozbami http://www.theregister.co.uk JP
16.02.2010 ?ína a kybernetická válka http://www.theatlantic.com JP
16.02.2010 Google.cn z?ejm? p?eci jen v ?ín? z?stává http://www.wired.com JP
16.02.2010 V ?esku i zahrani?í roste po?et útok? na bankovní ú?ty http://www.novinky.cz JP
15.02.2010 Co se týká hackování po?íta??, sv?tovým lídrem je ?ína http://www.washingtonpost.com JP
15.02.2010 Zeus - nové sm?ry útok? http://www.computing.co.uk JP
15.02.2010 Pro? datové pr?niky nemusí být zpozorovány jejich ob??mi? http://www.eweek.com JP
15.02.2010 Kopírování klí?? k automobil?m http://www.schneier.com JP
15.02.2010 Kybernetické útoky proti Austrálii pokra?ují http://news.bbc.co.uk JP
15.02.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 06/2010 http://www.root.cz JP
14.02.2010 Špioni ve firmách http://ekonom.ihned.cz JP
14.02.2010 Vyšel e-zin Crypto-World 2/2010 http://crypto-world.info PV
14.02.2010 E-zin Crypto-World 1/2010 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
13.02.2010 Hacke?i ukradli 50 000 dolar?, banka odmítá odpov?dnost http://www.net-security.org JP
13.02.2010 Modrá obrazovka smrti po aktualizaci Windows XP? M?že za to malware, ?íká Microsoft http://www.computerworld.com JP
13.02.2010 Na rekordních 13 let byl odsouzen hacker ze San Francisca http://www.wired.com JP
12.02.2010 Írán vypnul internet a zapnul odposlech. Údajn? mu v tom pomáhá Nokia http://zahranicni.ihned.cz JP
12.02.2010 Pro? firewall? http://www.lupa.cz JP
12.02.2010 Falešné antiviry kralují malware http://www.sophos.com JP
12.02.2010 Simulovaný kybernetický útok otestuje americkou odpov?? http://www.net-security.org JP
12.02.2010 Microsoft bojuje proti crack?m Windows 7 http://www.computerworld.com JP
12.02.2010 Martin Hellman, Whitfield Diffie a Ralph Merkle byli vyznamenáni http://news.stanford.edu JP
12.02.2010 Nalezena nová chyba v systémech chip and pin http://www.bbc.co.uk JP
12.02.2010 Kriminální strana internetu a výpo?ty v oblacích http://news.zdnet.co.uk JP
12.02.2010 Varování, zásadní chyba v Google Hláškách (Google Buzz) http://www.businessinsider.com JP
12.02.2010 Evropský parlament zablokoval p?ístup USA k dat?m SWIFT http://www.h-online.com JP
11.02.2010 Podvody s ID vzrostly v lo?ském roce o 12 procent (v USA) http://www.networkworld.com JP
11.02.2010 32 procent po?íta?? s antivirovou ochranou je infikováno http://www.net-security.org JP
11.02.2010 Mozilla: Sothink Web Video Downloader 4.0 neobsahuje malware http://www.computerworld.com JP
11.02.2010 Irán nechce G-mail http://www.computerworld.com JP
11.02.2010 Comodo Firewall - jak vás ochrání? http://www.computerworld.com JP
11.02.2010 Romantická kryptografie (k svátku sv. Valentýna) http://www.cl.cam.ac.uk JP
11.02.2010 Byl odchycen nový nebezpe?ný bankovní trojan http://blogs.zdnet.com JP
11.02.2010 Vyšet?ování malware, které bylo použito v Auro?e http://www.net-security.org JP
11.02.2010 Hackování satelitního internetu http://www.forbes.com JP
11.02.2010 Brian Krebs: 13 cest k tomu, jak ochránit váš po?íta? http://www.krebsonsecurity.com JP
11.02.2010 ?eský projekt ?ervené tla?ítko na ochranu d?tí špehuje uživatele internetu http://www.novinky.cz JP
11.02.2010 Co umí BitLocker, TrueCrypt, PGP Whole Disk Encryption http://review.techworld.com JP
11.02.2010 K hacknutí kryptografického ?ipu http://www.nzherald.co.nz JP
11.02.2010 Deset v?cí, které byste m?li v?d?t o ochran? dat http://zones.computerworld.com JP
11.02.2010 Steganografie uvnit? VoIP http://spectrum.ieee.org JP
10.02.2010 Alarmující nár?st po?íta?ových útok? v sociálních sítích http://www.mmorning.com JP
10.02.2010 Leden: nejv?tším zdrojem malware byla ?ína a hlavní jeho podobou byli trojané http://www.scmagazineuk.com JP
10.02.2010 ?ty?i mýty kybernetické bezpe?nosti http://www.net-security.org JP
10.02.2010 Bit Defender: pozor na možné podvody spojené se svátkem sv.Valentina http://www.net-security.org JP
10.02.2010 Politický hacktivismus a zneužívání tragedií jsou stále ?ast?jšími jevy http://www.net-security.org JP
10.02.2010 Informace vyt?žené z Facebooku jsou používány v podvodech http://www.net-security.org JP
10.02.2010 50 procent evropských teenager? bezstarostn? dává své osobní informace všanc internetu http://www.net-security.org JP
10.02.2010 Vydáno OpenDNSSEC 1.0.0 http://www.net-security.org JP
10.02.2010 M?l by software obsahovat bezpe?nostní záruky? http://www.theregister.co.uk JP
10.02.2010 Varování p?ed pravd?podobnými útoky na Windows, PowerPoint http://www.computerworld.com JP
10.02.2010 Nový ruský botnet se pokouší zlikvidovat svého rivala http://www.computerworld.com JP
10.02.2010 Spole?nost v Michiganu žaluje banku kv?li nedostate?nému zabezpe?ení http://www.krebsonsecurity.com JP
09.02.2010 Co o vás prozradí váš prohlíže?? http://blogs.techrepublic.com.com JP
09.02.2010 Zpráva ENISA: Online as soon as it happens http://www.enisa.europa.eu JP
09.02.2010 Mozilla varuje: tyto pluginy pro Firefox obsahují trojana http://news.zdnet.co.uk JP
09.02.2010 P??e o vaše PC, co provád?t a kdy? http://www.computerworld.com JP
09.02.2010 Cracknuto šifrování DECT (bezdrátové telefonní p?ípojky) http://www.theregister.co.uk JP
09.02.2010 Ke smlouv? Google a NSA http://gcn.com JP
09.02.2010 Schneier k sou?asným informacím o útoku na Google http://www.schneier.com JP
09.02.2010 Neopatrní uživatelé P2P sítí, k jakým informacím lze zde získat p?ístup? http://www.csoonline.com JP
09.02.2010 Zranitelnost v Samb? umožní až p?ístup k soubor?m http://www.h-online.com JP
09.02.2010 Trh se zranitelnostmi nulového dne http://www.net-security.org JP
08.02.2010 Black Hat: útok na komunikaci mezi databází a webovou aplikací http://www.eweek.com JP
08.02.2010 Smlouva s NSA m?že Google zni?it http://www.wired.com JP
08.02.2010 FBI chce uchovávat histoiri navštívených webových stránek http://news.cnet.com JP
08.02.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 05/2010 http://www.root.cz JP
05.02.2010 P?ehled: Která kryptografie s ve?ejným klí?em je odolná proti kvantovým po?íta??m? http://middleware.internet2.edu JP
05.02.2010 Falešná aktualizace pro MS Outlook naistaluje trojana http://www.pcworld.com JP
05.02.2010 ROT 13 - Chad Perrin nad špatnou šifrou http://blogs.techrepublic.com.com JP
05.02.2010 USA a kybernetická bezpe?nost: stovky milón? dolar? schváleny v rozpo?tu http://www.theregister.co.uk JP
05.02.2010 Anatomie Aurory v slajdech http://www.eweek.com JP
05.02.2010 Google a NSA budou spolupracovat v oblasti kybernetické bezpe?nosti http://www.washingtonpost.com JP
05.02.2010 Forenzní analýza mobilních za?ízení s Windows http://blogs.sans.org JP
05.02.2010 SDL pro každého - zjednodušený výklad od Microsoftu http://download.microsoft.com JP
05.02.2010 K ukradeným emisním certifikát?m http://www.wired.com JP
05.02.2010 Microsoft potvrdil existenci nové zranitelnosti IE oznámené na konferenci Black Hat http://www.h-online.com JP
04.02.2010 Konference Black Hat DC 2010 http://www.blackhat.com JP
04.02.2010 Jaká existují rizika v sociálních sítích? http://www.csoonline.com JP
04.02.2010 Hacke?i nabízí za úplatu p?ístup do cizích e-mailových schránek. Jak tento p?ístup získají? http://www.net-security.org JP
04.02.2010 Skenery zranitelností jsou nezbytnost http://www.itsecurity.com JP
04.02.2010 Stahujete si Firefox? Pozor na falešnou stránku! http://www.theregister.co.uk JP
04.02.2010 Zem? s nejhoršími hostingy http://www.sophos.com JP
04.02.2010 Microsoft informuje: chyba v IE umož?uje p?ístup k soubor?m uživatele http://www.computerworld.com JP
04.02.2010 Esej Bruce Schneiera: Anonymita a internet http://www.schneier.com JP
04.02.2010 Nový útok na iPhone http://threatpost.com JP
04.02.2010 Black Hat: hack chipu používaného pro XBox 360 a jinde http://www.computerworld.com JP
04.02.2010 Pozor na rizika ze zlod?jských aplikací pro iPhone http://news.cnet.com JP
04.02.2010 Krádeže v ú?tech pro World of Warcraft http://www.h-online.com JP
04.02.2010 Podrobnosti k útoku na Google http://www.wired.com JP
03.02.2010 NIST: druhý draft NISTIR 7628, Smart Grid Cyber Security Strategy and Requirements http://csrc.ncsl.nist.gov JP
03.02.2010 Malware v první dekád? tohoto století http://www.csoonline.com JP
03.02.2010 Bezpe?nost výpo?t? v oblacích = základ d?v?ryhodnosti http://www.networkworld.com JP
03.02.2010 73 procent uživatel? používá své heslo k online bankovnictví i jinde http://www.net-security.org JP
03.02.2010 Americká strategie pro kybernetickou válku a kyberterorizmus http://cybersecureinstitute.org JP
03.02.2010 Vyšel (IN)SECURE Magazine issue 24, February 2010 http://www.net-security.org JP
03.02.2010 Je t?eba zm?nit evropskou legislativu, která se týká soukromí http://news.zdnet.co.uk JP
03.02.2010 ?erv Conficker napadl po?íta?e policie v Manchesteru http://news.zdnet.co.uk JP
03.02.2010 ?ína hledá nová opat?ení proti bující po?íta?ové kriminalit? http://www.computerworld.com JP
03.02.2010 Na konferenci Black Hat je hledána nejlepší odpov?? ?ín? http://www.computerworld.com JP
03.02.2010 Pr?vodce phishingem http://www.infosecwriters.com JP
03.02.2010 Pochybnosti okolo testu za?ízení pro šifrování hlasu http://www.h-online.com JP
03.02.2010 Americké námo?nictvo má už také své centrum kybernetické bezpe?nosti http://www.informationweek.com JP
03.02.2010 Anonymita v sociálních sítích ? Nic takového! http://www.iseclab.org JP
03.02.2010 Bankomatové podvody, ?ást 2 http://www.krebsonsecurity.com JP
02.02.2010 Trojan Zeus - cesty k obran? http://www.capitalfm.co.ke JP
02.02.2010 Nebezpe?í šifry založené na XOR (otev?eného textu a hesla) http://blogs.techrepublic.com.com JP
02.02.2010 Facebook je na ?ele tabulky nejvíce rizikových sociálních sítí http://www.net-security.org JP
02.02.2010 Britové varují p?ed ?ínskými lákadly (sex, špioni a flash disky) http://www.theregister.co.uk JP
02.02.2010 Co je bezpe?n?jší: Mac nebo PC? http://news.cnet.com JP
01.02.2010 Desítka nejhorších bezpe?nostních praktik http://www.all.net JP
01.02.2010 Pozor na podvodný mail oznamující novou verzi/aktualizaci Adobe Readeru http://www.pcworld.com JP
01.02.2010 Zneužití karty hrozí ?ast?ji p?i placení v cizin? než v tuzemsku http://www.novinky.cz JP
01.02.2010 Cracknutí G-mailu vede k pochybnostem o celé koncepci výpo?t? v oblacích (cloud computing) http://www.theregister.co.uk JP
01.02.2010 Rusko: napadeny stránky opozi?ního deníku Novaja Gazeta http://www.themoscowtimes.com JP
01.02.2010 Poskytovatelé internetového p?ipojení vidí budoucnost pesimisticky http://www.h-online.com JP
01.02.2010 BitTorrent - jaké je složení sdílených soubor?? http://arstechnica.com JP
01.02.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 04/2010 http://www.root.cz JP
Design: Webdesign