Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jaká existují rizika v sociálních sítích?

04.02.2010
Joana Goochild ve své p?íru?ce odpovídá ná následujících p?t otázek:
  • Jak ?asté jsou podvody a hacky v sociálních sítích?
  • Se kterým nejfrekventovan?jším základním rizikem se setkáme?
  • Ukažte n?jaké p?íklady podvod? tohoto typu.
  • Pokud moje firma povoluje zam?stnanc?m používat sociální média a umož?uje p?ístup na stránky t?chto sítí, máme mít bezpe?nostní politiku pro sociální média?
  • Objevují se stále nové a nové typy podvod?. Jak mohou být o nich zam?stnanci aktuáln? informováni?
Zdroj: http://www.csoonline.com/article/529764/Social_Media_Risks_The_Basics
Autor: JP


<<- novější - Konference Black Hat DC 2010
Hacke?i nabízí za úplatu p?ístup do cizích e-mailových schránek. Jak tento p?ístup získají? - starší ->>
Design: Webdesign