Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
29.02.2008 Bezpe?nost bezdrátu - p?ichází nové exploity http://www.networkworld.com JP
29.02.2008 Falešná pozitiva - riziko e-mailových filtr? http://www.itsecurity.com JP
29.02.2008 10 doporu?ení pro efektivní využívání OpenPGP s GnuPG http://blogs.techrepublic.com.com JP
29.02.2008 Phishe?i vy?istili online casina http://www.theregister.co.uk JP
29.02.2008 Malware odstra?uje konkuren?ní rootkity http://www.channelregister.co.uk JP
29.02.2008 Apple OS X - bezpe?nostní chyba umož?uje získat hesla k ú?t?m http://www.news.com JP
29.02.2008 USA - hacker infikoval i vojenské po?íta?e http://www.theregister.co.uk JP
28.02.2008 Vyzkoušeli jsme špiónský mobil, vaší ob?ti vezme veškeré soukromí http://mobil.idnes.cz JP
28.02.2008 ?eská spo?itelna preventiv? upozor?uje své klienty na podvodné e-maily http://www.itpoint.cz JP
28.02.2008 Ke kryptografickému párování http://eprint.iacr.org JP
28.02.2008 Elcomsoft - nová verze AEFSDR-Pro umož?uje nalézt klí?e a dešifrovat data (EFS, r?zné verze OS WIndows) http://www.net-security.org JP
28.02.2008 Komentá?e k útoku na ?te?ky karet a karty ve Velké Británii https://financialcryptography.com JP
28.02.2008 G-mail - prolomená Captcha umož?uje vytvá?ení spammerských ú?t? http://www.websense.com JP
28.02.2008 NetworkMiner - pasivní nástroj, snifer a analýza paket? (Windows) http://www.darknet.org.uk JP
28.02.2008 Technologie DLP - stanou se novou cestou k ochran? p?ed krádežemi ID? http://searchsecurity.techtarget.com JP
28.02.2008 XSS a zranitelnost EV SSL certifikát? http://news.netcraft.com JP
27.02.2008 Deset ?astých chyb šéta IT (ve vztahu k IT bezpe?nosti) http://duckdown.blogspot.com JP
27.02.2008 NIST - Draft SP 800-63-1 E-Authentication Guideline http://csrc.ncsl.nist.gov JP
27.02.2008 Útok s využitím šablon na ECDSA http://eprint.iacr.org JP
27.02.2008 2007 UK Chip and PIN Report http://cryptome.org JP
27.02.2008 Recenze knihy Apache Cookbook, Second Edition http://www.net-security.org JP
27.02.2008 Jak se p?ipravit na bezpe?nostní audit http://www.itsecurity.com JP
27.02.2008 Internet: ohrožuje naše d?ti? http://www.schneier.com JP
27.02.2008 Cambridge Univezity - v?dci crackli dva PINové terminály http://news.zdnet.co.uk JP
27.02.2008 Comodo garantovan? odstraní malware z vašeho po?íta?e http://www.networkworld.com JP
27.02.2008 P?t cest k ochran? vaší reputace online http://www.networkworld.com JP
27.02.2008 Linuxové servery infikované 6 let starým virem velí armád? bot? (s Windows OS) http://www.computerworld.com JP
27.02.2008 Podrobnosti k „studenému bootu“ (hack SW šifrování) pro r?zné algoritmy http://isc.sans.org JP
26.02.2008 Projekt elektronického státu opoušt?jí experti http://aktualne.centrum.cz JP
26.02.2008 Vše pro bezpe?nost - jednoduchá doporu?ení na DSL.cz http://www.dsl.cz JP
26.02.2008 PCI a bezpe?nost platebních karet http://www.networkcomputing.com JP
26.02.2008 Doporu?ení pro vaše bezpe?né e-maily http://blogs.techrepublic.com.com JP
26.02.2008 Studie - co je to malware a jak se mu vyhnout http://www.infosecwriters.com JP
26.02.2008 Kyberterorizmus a informa?ní bezpe?nost http://www.infosecwriters.com JP
26.02.2008 Chra?te nejcitliv?jší data vašeho podnikání http://www.itsecurity.com JP
26.02.2008 K rozhodnutí Microsoftu otev?ít své protokoly a API http://www.computerworld.com JP
26.02.2008 Apple a cracknutá autorská práva na iTunes http://www.informationweek.com JP
25.02.2008 Projekt elektronického státu ohrozí soukromí ?ech? http://aktualne.centrum.cz JP
25.02.2008 Spyware Terminator - ke stažení zdarma http://www.spywareterminator.com JP
25.02.2008 Kroky v karié?e bezpe?nostního profesionála http://www.gideonrasmussen.com JP
25.02.2008 Americký NIST vydal SP 800-79-1 - Guidelines for the Accreditation of PIV PCI\'s http://csrc.nist.gov JP
25.02.2008 Nový draft IETF S/MIME - Update to Use of ECC Algorithms in CMS http://www.ietf.org JP
25.02.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 8/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
23.02.2008 Fyzická stránka IT bezpe?nosti http://www.itsecurity.com JP
23.02.2008 Automatizované generování signatur malware http://www.infosecwriters.com JP
23.02.2008 Diskuse na Schneierov? blogu k novému útoku na GSM (A5/1) http://www.schneier.com JP
23.02.2008 Historie kultury hackingu http://www2.csoonline.com JP
23.02.2008 SWF intruder - nástroj k testování zranitelností Flash aplikací https://www.owasp.org JP
23.02.2008 Útok na SW šifrování v spánkovém režimu - vyjád?ení PGP http://blog.wired.com JP
22.02.2008 Kde získáte informace o nejnov?jších technikách hacker?? http://searchsecurity.techtarget.com JP
22.02.2008 Video k zatm?ní m?síce obsahuje trojana http://www.infomaticsonline.co.uk JP
22.02.2008 Vista SP1 a detekce pirátských kopií OS Windows Vista http://www.computerworld.com JP
22.02.2008 Nástroj psad odhalí skeny vaší sít? (provád?né t?eba pomocí nástroje Nmap) http://www.linuxsecurity.com JP
22.02.2008 P?íru?ka: Network Security Reference Guide http://www.computerworld.com JP
22.02.2008 IETF pkix - draft Elliptic Curve Cryptography Subject Public Key Information http://www.ietf.org JP
22.02.2008 IETF S/MIME - draft S/MIME Version 3.2 Certificate Handling http://www.ietf.org JP
22.02.2008 Spánkový režim a bezpe?nost zašifrovaných dat http://blog.wired.com JP
21.02.2008 Cult of the Dead Cow - nástroj Goolag Scan slouží jako skener zranitelností webových aplikací http://www.heise-online.co.uk JP
21.02.2008 Sou?asné trendy využití ?ipových karet http://www.actividentity.com JP
21.02.2008 Tony Bradley: Chra?te se p?ed spyware http://netsecurity.about.com JP
21.02.2008 Recenze druhého vydání knihy Network Security Hacks http://www.net-security.org JP
21.02.2008 Black Hat - je vyvíjena technologie, která umožní cracknout šifrování GSM http://www.informationweek.com JP
21.02.2008 Americký soud na?ídil uzav?ít stránky webu Wikileaks http://www.itsecurity.com JP
21.02.2008 Trend Micro varuje, hacke?i zintenziv?ují útoky na legitimní weby - k ší?ení malware http://www.infomaticsonline.co.uk JP
21.02.2008 Pokud se pokazí pevný disk, uživatelé obvykle situaci ješt? zhorší http://www.computerworld.com JP
21.02.2008 Schneier varuje p?ed koncepcí Microsoftu, která zvažuje rozesílání záplat pomocí ?erv? http://news.zdnet.co.uk JP
21.02.2008 Recenze druhého vydání knihy Hacking: The Art of Exploitation http://books.slashdot.org JP
21.02.2008 Nedostate?ná IT bezpe?nost umožnila vážnou škodu v Societé Générale http://www.computerworld.com JP
21.02.2008 Hacker DVD Jon nabízí aplikace, které umož?ují práci s chrán?nými médii http://www.computerworld.com JP
21.02.2008 Služba blogy na WordPress.com vystavena útoku DoS http://www.infoworld.com JP
20.02.2008 ?S varuje: PIN zadávejte správn?, podvodné emaily lžou http://aktualne.centrum.cz JP
20.02.2008 USB za?ízení a ochrana dat http://searchsecurity.techtarget.com JP
20.02.2008 Ješt? komentá? k ukrajinskému hackerovi http://www.theregister.co.uk JP
20.02.2008 Utrácení pen?z na ochranu p?ed nereálnými bezpe?nostními hrozbami http://www.schneier.com JP
20.02.2008 Raketý?i - Russian Business Network za 2000 dolar? m?sí?n? ochrání weby na svém hostingu http://www.computerworld.com JP
20.02.2008 Shmoocon - prezentace informující o dramatickém snížení nárok? na cracknutí GSM (algoritmus A5/1) http://blog.washingtonpost.com JP
20.02.2008 Šifrování disku - výrobce slibuje 128-bitové AES, ale pravda je jiná http://www.heise-online.co.uk JP
19.02.2008 Ukrajinský hacker si vyd?lal 296 456 dolar? a - asi mu je nechají http://www.pcw.co.uk JP
19.02.2008 Bruce Schneier (video) : Máme zkreslené vnímání bezpe?nosti http://resources.zdnet.co.uk JP
19.02.2008 Storm botnet použit k phisherskému útoku proti britským bankám http://news.zdnet.co.uk JP
19.02.2008 Fascinující p?íb?h sociálního inženýrství http://www.washingtoncitypaper.com JP
19.02.2008 Hodný ?erv - je n?co takového reálné? http://www.securityfocus.com JP
19.02.2008 K blokeru malware pro Firefox 3.0 http://www.computerworld.com JP
19.02.2008 Rizika a jejich správa http://www.bitpipe.com JP
19.02.2008 Vzdálení pracovníci a bezpe?nost podnikové sít? http://itknowledgeexchange.techtarget.com JP
19.02.2008 Nový draft IETF pkix - Trust Anchor Management Problem Statement http://www.ietf.org JP
18.02.2008 Barracuda posiluje d?v?ru v e-komerci http://www.barracudanetworks.cz PV
18.02.2008 Slovenské weby nie sú odolné vo?i XSS, dokázal test http://www.zive.sk JP
18.02.2008 Pozor na spam s Hillary Clinton, obsahuje trojana http://www.networkworld.com JP
18.02.2008 Open SSH jako bezpe?né webové proxy http://blogs.techrepublic.com.com JP
18.02.2008 Redukujte zranitelnosti AJAX aplikací http://www.regdeveloper.co.uk JP
18.02.2008 EU plánuje zavedení biometrických postup? p?i kontrolách na svých hranicích http://news.zdnet.co.uk JP
18.02.2008 Shmocoon - VoIP telefon m?že otev?ít celou firemní sí? útoku http://www.news.com JP
18.02.2008 Shmocoon - odposlech GSM http://www.hackaday.com JP
18.02.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 7/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
18.02.2008 Uplynul jeden rok od zavedení EV SSL certifikát? http://news.netcraft.com JP
17.02.2008 Vyšel e-zin Crypto-World 2/2008 http://crypto-world.info PV
16.02.2008 E-zin Crypto-World 1/2008 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
16.02.2008 Utajované ID kódy identifikující tiskárnu mohou narušovat zákony EU http://www.theregister.co.uk JP
16.02.2008 Cílení trojané - nové nebezpe?í pro podnikání http://www.computerworld.com JP
16.02.2008 Pr?vodce r?znými typy honeypot? http://www.securityfocus.com JP
15.02.2008 (ISC)² - 2008 Resource Guide for Today’s Information Security Professional, Global Edition https://www.isc2.org JP
15.02.2008 Krádeže ID - šest bezpe?nostních doporu?ení k ochran? spot?ebitel? http://www.net-security.org JP
15.02.2008 GnuPG na unixových a linuxových systémech. Instalace a používání http://blogs.techrepublic.com.com JP
15.02.2008 Nové cíle útok? malware - sociální sít? a iPhone http://www.itsecurity.com JP
15.02.2008 Teenager pomocí botnetu instaloval adware na stovkách ?i tisících po?íta?? http://www.computerworld.com JP
15.02.2008 Nejlepší hoaxy na internetu http://www.networkworld.com JP
15.02.2008 Nový patent - digitáln? podepsaný obraz duhovky jako vodoznak fotografie http://www.schneier.com JP
14.02.2008 Draft IETF pkix : Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile http://www.ietf.org JP
14.02.2008 Den pro bezpe?n?jší internet: chra?te d?ti i sebe p?ed virtuální hrozbou http://technet.idnes.cz JP
14.02.2008 Krádeže ID v roce 2008 - nejv?tší hrozbou budou P2P sít? http://www.net-security.org JP
14.02.2008 K novým botnet?m: Mayday a Mega-D http://www.theregister.co.uk JP
14.02.2008 Ztráty z podvod? v roce 2007 (US Federal Trade Commission) http://www.theregister.co.uk JP
14.02.2008 FBI varuje p?ed Valentinským Stormem http://www.computerworld.com JP
14.02.2008 Administrátorské ú?ty - Windows Vista a Windows XP http://www.cnet.com JP
14.02.2008 Zapomenuté riziko multifunk?ních tiskáren http://www.eweek.com JP
14.02.2008 Jak zašifrovat systémový oddíl WIndows pomocí Truecrypt 5.0 - video http://www.irongeek.com JP
14.02.2008 Vyšla opravná verze TrueCryptu 5.0 http://www.root.cz JP
13.02.2008 Podniková bezpe?nost v roce 2008 - p?íru?ka http://searchsecurity.techtarget.com JP
13.02.2008 Spybot Search & Destroy - recenze http://www.net-security.org JP
13.02.2008 Google - zkušenosti s infikovanými weby http://research.google.com JP
13.02.2008 N?kolik doporu?ení pro zajišt?ní bezpe?ností aplikací Web 2.0 http://www.itsecurity.com JP
13.02.2008 6 pou?ení z DoS útoku na scientologickou církev http://www.itsecurity.com JP
13.02.2008 VPN - klady a zápory http://www.itsecurity.com JP
13.02.2008 Odvolané certifikáty a platnost elektronických podpis? https://financialcryptography.com JP
13.02.2008 Jedete do USA s notebookem? P?t v?cí, které byste m?li v?d?t o jejich hrani?ní kontrole http://www.computerworld.com JP
13.02.2008 UK - návrh nové legislativy - uživatel?m stahujícím nelegální materiál bude odep?en p?ístup na internet http://technology.timesonline.co.uk JP
13.02.2008 K bezpe?nosti iPhone http://www.tuaw.com JP
13.02.2008 Hacke?i nyní maskují 100 procent svých útok? na weby http://www.computerworld.com JP
13.02.2008 Exploit, s jehož pomocí lze provést útok na linuxové jádro (verze 2.6) http://searchsecurity.techtarget.com JP
12.02.2008 DNS servery, je pouze otázkou ?asu, kdy se objeví velký bezpe?nostní incident http://www.darkreading.com JP
12.02.2008 Místo antiviru kupte zam?stnanc?m školení http://itbiz.cz JP
12.02.2008 Rychlé algoritmy pro aritmetiku eliptických k?ivek nad prvo?íselnými t?lesy http://eprint.iacr.org JP
12.02.2008 Jak nás ?ímské akvadukty mohou pou?it o aplikaci bezpe?nostních princip? http://www2.csoonline.com JP
12.02.2008 DKIM - nová zbra? proti phishingu? http://www.networkworld.com JP
12.02.2008 McAfee Mobile Security Report 2008 - shrnutí výsledk? http://www.net-security.org JP
12.02.2008 Nikdy není p?íliš brzy na to , abychom zvažovali otázky bezpe?nosti http://www.computerworld.com JP
12.02.2008 Teenager odemknul poslední verzi firmware pro iPhone http://www.theregister.co.uk JP
12.02.2008 Insecure Magazine - Vyšlo ?íslo 15. http://www.net-security.org JP
11.02.2008 Používáte Firefox? Aktualizujte! http://netsecurity.about.com JP
11.02.2008 Storm Worm vyd?lává denn? milióny http://www.pcw.co.uk JP
11.02.2008 Praktický p?ístup ke správ? rizik informa?ního systému http://www.infosecwriters.com JP
11.02.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 6/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
11.02.2008 Keyloggers 2.díl http://www.emag.cz JP
09.02.2008 Nový autentiza?ní systém má být odolný proti odpozorování http://www.andrew.cmu.edu JP
09.02.2008 P?t rychlých a kvalitních zdroj? pro bezpe?nostního profesionála http://blogs.techrepublic.com.com JP
09.02.2008 FBI nasadí spyware proti terorist?m a jiným podez?elým http://www.theregister.co.uk JP
09.02.2008 Open ID - nebudeme si muset pamatovat tolik hesel na r?zných webech? http://news.bbc.co.uk JP
08.02.2008 FIDIS/IFIP Internet Security & Privacy Summer School www.buslab.org JP
08.02.2008 2008: Top 11 hrozeb malware a jakou volit terminologii http://www.informationweek.com JP
08.02.2008 Jak sd?lit n?komu, že jste ztratili jeho citlivá data? http://www2.csoonline.com JP
08.02.2008 Ze stránek antivirové spole?nosti si stáhnete ... vira http://www.infoworld.com JP
08.02.2008 Recenze knihy Apache Cookbook 2nd Edition http://www.net-security.org JP
08.02.2008 Ješt? k dohad?m o p?í?inách p?erušení internetových podmo?ských kabel? http://www.itsecurity.com JP
08.02.2008 UK - podvody s platebními kartami jsou na pokraji pandémie https://financialcryptography.com JP
08.02.2008 Také CAPTCHA, kterou používá Microsoft, je cracknuta http://www.computerworld.com JP
08.02.2008 Keyloggers I. díl http://www.emag.cz JP
07.02.2008 Nový botnet Mayday - nebezpe?n?jší než Storm? http://www.darkreading.com JP
07.02.2008 Co nového bude ve Windows Vista SP1 z hlediska bezpe?nosti? http://www.net-security.org JP
07.02.2008 Top 5 VoIP hrozeb v roce 2008 http://www.voip-news.com JP
07.02.2008 F-Secure: Pozor na falešnou stránku Microsoft Update! http://www.f-secure.com JP
07.02.2008 Nejlepší postupy pro prevenci p?ed ztrátou dat http://www.computerworld.com JP
07.02.2008 2008 Internet Security Trends Report (Cisco + IronPort) http://www.computerworld.com JP
07.02.2008 Byla vydána nová verze Truecrypt (s po?adovým ?íslem 5.0) http://www.truecrypt.org JP
06.02.2008 SW implementace hypereliptických kryptosystém? nad prvo?íselnými t?lesy http://eprint.iacr.org JP
06.02.2008 Nar?stá po?et phishingových útok? zacílených na vysoce postavenou exekutivu http://www.informationweek.com JP
06.02.2008 P?e?íznuté podvodní kabely a zablokovaný p?ístup Iránu k internetu (?) http://www.schneier.com JP
06.02.2008 Bezpe?nostní profesionálové - odstra?te Active X! http://www.computerworld.com JP
06.02.2008 HW keylogger v akci - video http://www.irongeek.com JP
06.02.2008 Správa p?ístup?, n?která doporu?ení pro rok 2008 http://searchsecurity.techtarget.com JP
06.02.2008 Ponemon Institute - The 2008 National Survey on Access Governance http://www.aveksa.com JP
06.02.2008 Podvodné maily - jejich charakter a historie http://www.informit.com JP
05.02.2008 Recenze knihy - Computer Security Basics (2nd Edition) http://www.net-security.org JP
05.02.2008 Bezpe?nost je ekosystém nikoliv produkt http://blogs.techrepublic.com.com JP
05.02.2008 Perimetr vaší sít? - úvodní vysv?tlení souvisejících pojm? a problém? http://www.itsecurity.com JP
05.02.2008 Antivirové spole?nosti se spojily za ú?elem vytvo?ení jednotných norem pro testování http://www.computerworld.com JP
05.02.2008 Sexuální botnet p?edbíhá botnet ?erva Storm http://www.computerworld.com JP
05.02.2008 Nebezpe?ná jednání hacker?-teenager? http://weblog.infoworld.com JP
04.02.2008 Spole?nost Jyxo, s.r.o. hledá Administrátora Linuxu http://jyxo.cz PV
04.02.2008 Jak odmaskovat anonymní sít? http://www.cl.cam.ac.uk JP
04.02.2008 Bezdrátová sluchátka k telefon?m lze odposlouchávat http://www.upi.com JP
04.02.2008 Biometrické pasy sa pod?a polície nedajú falšova? http://pocitace.sme.sk JP
04.02.2008 Czechpoint není bezpe?ný, upozor?ují experti http://www.novinky.cz JP
04.02.2008 ?erv Storm kon?í? Nepo?ítejte s tím. http://www.crn.com JP
04.02.2008 Chyba v knihovnách OpenID umož?uje krádež ú?tu http://www.gnucitizen.org JP
04.02.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 5/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
03.02.2008 Anatomie jednoho phishingového útoku http://www.informit.com JP
02.02.2008 11 pravd, které si neradi p?iznáváme http://www.darkreading.com JP
02.02.2008 Co je nového v Nmap 4.5 - video http://www.professormesser.com JP
02.02.2008 Univerzity se brání phishingovým útok?m http://www.securityfocus.com JP
02.02.2008 Nejnov?jší vývoj SSL technologií http://www.computerworld.com JP
02.02.2008 Pro? by m?l být dobrý systémový administrátor také bezpe?nostním analytikem http://www.securityfocus.com JP
02.02.2008 NIST vydal Interagency Report (NISTIR) 7275 Revision 3 http://csrc.nist.gov JP
02.02.2008 Hacknuta Wii, nejnov?jší konzole od Nintendo http://www.atomicmpc.com.au JP
01.02.2008 Symantec IT Risk Management Report Volume II - komentá? http://www.net-security.org JP
01.02.2008 Podniková bezpe?nost a lidský faktor http://www.esj.com JP
01.02.2008 Máte strategii pro oznamování bezpe?nostních pr?nik?? http://blogs.techrepublic.com.com JP
01.02.2008 Certifikáty THAWTE v ?eské a Slovenké republice - snížení cen http://www.czechia.com JP
01.02.2008 Bannery s malware na stránkách Expedia a Rhapsody http://www.infomaticsonline.co.uk JP
01.02.2008 Vista SP1 bude obsahovat nové bezpe?nostní API http://www.computerworld.com JP
01.02.2008 Bruce Schneier - prodejci bezpe?nostních aplikací využívají emoce uživatel? http://news.zdnet.co.uk JP
01.02.2008 Sv?t spyware se vyvíjí http://www.gcn.com JP
01.02.2008 Také SSL Gmail m?že být napaden http://blogs.zdnet.com JP
Design: Webdesign