Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bruce Schneier (video) : Máme zkreslené vnímání bezpe?nosti

19.02.2008
Prost?ednictvím médií jsme bombardováni p?íb?hy o mimo?ádných p?ípadech (terorizmus, únosy d?tí). ?asto jsou zam??ovány dva významy slova bezpe?nost. Jednak se jedná o to, jak se bezpe?ní cítíme a oproti tomu druhou v?cí je, jak jsme skute?n? chrán?ni. M?žeme se bezpe?ni cítit a ve skute?nosti zabezpe?eni nejsme a m?žeme být chrán?ni, i když si to t?eba nemyslíme.
Zdroj: http://resources.zdnet.co.uk/articles/video/0,1000002009,39292889,00.htm
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Ukrajinský hacker si vyd?lal 296 456 dolar? a - asi mu je nechají
Storm botnet použit k phisherskému útoku proti britským bankám - starší ->>
Design: Webdesign