Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.01.2008 Existují rozdíly v pohlaví ve vztahu k rizik?m internetu? http://www.vnunet.com JP
31.01.2008 Živé.sk: Autorov ni?ivého ?erva Storm asi chráni KGB http://www.zive.sk JP
31.01.2008 Používáte sociální sit?? P?e?t?te si n?kolik doporu?ení od bezpe?nostních profesionál? http://www2.csoonline.com JP
31.01.2008 Nar?stá zneužívání spyware v domácnostech http://www.zdnetasia.com JP
31.01.2008 Domácí kancelá? - osm rizik (v poslední dob? se zvyšujících) http://www.computerworld.com JP
30.01.2008 Osm událostí, které zm?nily historii po?íta?ové bezpe?nosti http://www2.csoonline.com JP
30.01.2008 ?eši stále ne?ídí ochranu informací manažersky http://digiweb.ihned.cz JP
30.01.2008 Recenze knihy - Mainframe Basics for Security Professionals\ http://www.net-security.org JP
30.01.2008 Víte, co vaši firmu m?že stát ignorování IT bezpe?nosti? http://www.itsecurity.com JP
30.01.2008 K novým americkým pas?m http://www.rsa.com JP
30.01.2008 Esej Bruce Schneiera: Bezpe?nost versus soukromí http://www.schneier.com JP
30.01.2008 Amatérský kryptolog odm?n?n (Colossus - nedávná výzva) http://news.bbc.co.uk JP
30.01.2008 Jak zabezpe?it váš webový server (Ubuntu Apache) http://www.linuxsecurity.com JP
30.01.2008 Pozor na maily s novinkami vztahujícími se k Tibetu http://www.computerworld.com JP
30.01.2008 Zašifrovaný Skype a n?mecká policie http://www.networkworld.com JP
30.01.2008 Analytici varují p?ed službou - phishing, ud?lej si sám http://searchsecurity.techtarget.com JP
29.01.2008 5 otázek, které musí zajímat bezpe?nostního profesionála http://www.networkworld.com JP
29.01.2008 Uninformed - vyšlo ?íslo 9 http://www.uninformed.org JP
29.01.2008 ESET - 2007 Global Threat Report http://www.eset.com JP
29.01.2008 Metasploit - nová verze (3.1) http://www.computerworld.com JP
29.01.2008 Zašifrujte sv?j VoIP provoz pomocí Zfone (P.Zimmerman) http://irongeek.com JP
29.01.2008 Recenze knihy - The Symantec Guide To Home Internet Security http://books.slashdot.org JP
29.01.2008 Draft S/MIME - CMS Symmetric Key Management and Distribution http://www.ietf.org JP
29.01.2008 Draft S/MIME - Using SHA2 Algorithms with Cryptographic Message Syntax http://www.ietf.org JP
29.01.2008 Nový draft pkix - Update for RSAES-OAEP Algorithm Parameters http://www.ietf.org JP
28.01.2008 HIPAA workshop - prezentace publikovány na webu NIST http://csrc.ncsl.nist.gov JP
28.01.2008 Jak se nestat administrátorem phisherského webového serveru http://blogs.techrepublic.com.com JP
28.01.2008 Bush podepsal sm?rnici, která umož?uje rozší?it dnešní monitoring internetu http://www.washingtonpost.com JP
28.01.2008 ?ecká policie uv?znila jednoho z „nejlepších“ sv?tových hacker? http://news.zdnet.co.uk JP
28.01.2008 Recenze knihy The Book of Wireless http://nostarch.com JP
28.01.2008 Podsv?tí phishingu - rozhovor s muži, kte?í se pokouší ho infiltrovat http://www.net-security.org JP
28.01.2008 Vize blízké budoucnosti - všude budeme narážet na mikro?ipy http://www.washingtonpost.com JP
28.01.2008 Random JavaScript Toolkit - byly identifikovány n?které jeho komponenty http://blog.cpanel.net JP
28.01.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 4/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
26.01.2008 N?mecká vláda byla snad p?istižena p?i nákupu malware, který má umož?ovat odposlech volání Skype http://www.boingboing.net JP
25.01.2008 USA - Cyber Command - organizace, která má bojovat proti online hrozbám v??i armád? http://www.networkworld.com JP
25.01.2008 10 zp?sob?, jak se nechat nachytat na phishing http://www.crn.com JP
25.01.2008 ?ína penetrovala klí?ové americké databáze http://www.scmagazine.com JP
25.01.2008 Jak zabezpe?it mobilní za?ízení http://www.itsecurity.com JP
25.01.2008 Microsoft ?íká - Vista jsou ta nejbezpe?n?jší Windows http://www.computerworld.com JP
25.01.2008 Rozhn?vaná žena smazala svému zam?stnavateli soubory v cen? 2.5 miliónu dolar? http://www.theregister.co.uk JP
25.01.2008 NIST vydal draft - A Profile for IPv6 in the US Goverment, Version 1.0 http://www.antd.nist.gov JP
25.01.2008 Vypukla válka mezi hackery a scientology (?) http://blog.wired.com JP
24.01.2008 Získejte zp?t zapomenuté uživatelské heslo pro vstup do Windows XP http://technet.idnes.cz JP
24.01.2008 Vyšlo rfc.5114 - Additional Diffie-Hellman Groups for Use with IETF Standards http://www.rfc-archive.org JP
24.01.2008 Mujahideen Secrets Encryption Tool http://ddanchev.blogspot.com JP
24.01.2008 Jak se v uplynulém roce vyvíjela teorie a praxe biometrických postup?? http://www.net-security.org JP
24.01.2008 Nová kategorie ob?tí na internetu - za?ínající podvodníci http://www.computerworld.com JP
24.01.2008 Množství infikovaných web? je rychle ší?ící se hrozbou http://www.theregister.co.uk JP
24.01.2008 Také webové stránky ambasád jsou mezi infikovanými http://www.theregister.co.uk JP
23.01.2008 Jak kontrolovat USB za?ízení? http://www2.csoonline.com JP
23.01.2008 Trojan penalizující uživatele nelicencovaného SW http://www.heise-security.co.uk JP
23.01.2008 Hrozby po?átku roku 2008 http://www.crn.com JP
23.01.2008 Jak podvrhnout adresu MAC http://blogs.techrepublic.com.com JP
23.01.2008 Nejhorší úniky dat v roce 2007 http://www.itsecurity.com JP
23.01.2008 Schneier?v blog - další informace k p?erušeným dodávkám proudu a souvisejícím vyd?ra?ským aktivitám http://www.schneier.com JP
23.01.2008 MMS ?erv na mobilech Nokia s OS Symbian S60 http://www.computerworld.com JP
23.01.2008 Infikované weby - 51 procent z nich je hacknutých http://blog.washingtonpost.com JP
23.01.2008 CERT Secure Coding Standards - programujte bezpe?n? https://www.securecoding.cert.org JP
23.01.2008 Network Forensic Search Engine (Net/FSE) - bezplatná verze http://weblog.infoworld.com JP
23.01.2008 Recenze knihy Cisco Networking Simplified, 2nd Edition http://www.net-security.org JP
23.01.2008 Prac.skupina IETF pkix vydala draft - ECC Subject Public Key Information http://www.ietf.org JP
23.01.2008 Prac. skupina IETF S/MIME vydala draft - Multiple Signatures in S/MIME http://www.ietf.org JP
23.01.2008 Stáhn?te si p?íru?ku - Hiring Guide To The Information Security Profession https://www.isc2.org JP
23.01.2008 K útoku Drive-by Pharming http://www.symantec.com JP
22.01.2008 Jak se zachra?ují data z poškozených disk? http://technet.idnes.cz JP
22.01.2008 Hlavní VoIP hrozby a zranitelnosti http://www.crn.com JP
22.01.2008 Recenze knihy Geekonomics: The Real Cost of Insecure Software, http://books.slashdot.org JP
22.01.2008 Holandská RFID dopravní karta hacknuta http://www.cs.vu.nl JP
21.01.2008 P?ísp?vek našich kryptolog? p?ijat na prestižní konferenci FSE 08 http://fse2008.epfl.ch PV
21.01.2008 Pe?e? Hacker Safe je ozna?ením bezpe?nostního štítu ?i naopak ter?e? http://www.computerworld.com JP
21.01.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 3/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
20.01.2008 Test bezpe?nosti CZ / SR webmail? http://www.soom.cz PV
20.01.2008 Open source systém pro detekci pr?nik? http://www.ossec.net JP
20.01.2008 Hacke?i smazali stránky RIAA (asociace hájící autorská práva) http://torrentfreak.com JP
19.01.2008 Kybernetická válka ve sv?t? probíhá http://www.scmagazine.com JP
19.01.2008 CIA - rozsáhlá p?erušení dodávek proudu souvisí s kybernetickými vyd?ra?i http://www.washingtonpost.com JP
19.01.2008 P?t krok?, které je vhodné zvažovat p?i hodnocení plán? obnovy http://www.csoonline.com JP
19.01.2008 Interview Bruce Schneiera - k uplynulé dekád? bezpe?nostních trend? http://searchsecurity.techtarget.com.au JP
19.01.2008 Vishing - objevuje se stále ?ast?ji http://www.computerworld.com JP
19.01.2008 Masivní hack web? na hostitelských serverech je rozsahem v?tší než se p?edpokládalo http://www.computerworld.com JP
18.01.2008 Deloitte Touche Tohmatsu - TMT bezpe?nostní p?ehled za rok 2007 http://www.deloitte.com JP
18.01.2008 Rusi majú softvér na prekonávanie captcha na Yahoo http://www.dsl.sk JP
18.01.2008 Trend Micro - bezplatná beta verze detektoru bot? http://www.heise-security.co.uk JP
18.01.2008 Kybernetická špionáž je rostoucím nebezpe?ím http://www.networkworld.com JP
18.01.2008 Desítka nejlepších voln? dostupných bezpe?nostních nástroj? http://www.itsecurity.com JP
18.01.2008 Trendy malware v roce 2008 a podniková bezpe?nost http://searchsecurity.techtarget.com JP
18.01.2008 ?erv Storm po jednom roce - nevypadá to, že by brzy zmizel http://www.computerworld.com JP
18.01.2008 Nakažené weby úto?í na návšt?vníky http://news.bbc.co.uk JP
18.01.2008 Fuzzing - metoda pro hledání chyb v programech http://www.heise-security.co.uk JP
17.01.2008 Další pokus o útok na klienty ?eské spo?itelny http://www.hoax.cz JP
17.01.2008 Správa a funk?nosti sítí - nejlepší tipy roku 2007 http://go.techtarget.com JP
17.01.2008 Chybou softwaru z ú?t? mizely lidem statisíce http://digiweb.ihned.cz JP
17.01.2008 Pozor na zprávy s p?edm?tem plným lásky http://www.smartofficenews.com.au JP
17.01.2008 Hledání léku proti ztrátám dat http://www.securityfocus.com JP
17.01.2008 VoIP hrozby v roce 2008 http://www.net-security.org JP
17.01.2008 Pro? existuje spam http://blogs.techrepublic.com.com JP
17.01.2008 Pomozte uživatel?m p?i vytvá?ení složitých hesel, která si snadno zapamatují http://blogs.techrepublic.com.com JP
17.01.2008 Záhadné infekce web? nar?stají, ale jejich p?í?ina je nejasná http://www.channelregister.co.uk JP
17.01.2008 SSH - nejlepší postupy http://www.linuxsecurity.com JP
17.01.2008 Microsoft vyvíjí technologie ve stylu Big Brother http://technology.timesonline.co.uk JP
17.01.2008 Nové technologie (analýza chování) v boji proti terorist?m http://www.computerworld.com JP
17.01.2008 Jak používat GPG/PGP/FireGPG k šifrování a podepisování mail? v Gmailu http://irongeek.com JP
16.01.2008 Oddnes prvé cestovné pasy s biometrickými údajmi http://pocitace.sme.sk JP
16.01.2008 Množství malware nar?stá (n?kolik statistik) http://www.heise-security.co.uk JP
16.01.2008 Zlod?jské antispywarové aplikace http://www.itsecurity.com JP
16.01.2008 Bruce Schneier a jeho otev?ená bezdrátová sí? http://www.schneier.com JP
16.01.2008 Americké a britské vojenské agentury a spole?nosti obranného pr?myslu se dohodly na specifikacích pro bezpe?ný e-mail http://www.theregister.co.uk JP
16.01.2008 XSS útoky na webovské prohlíže?e http://searchwindowssecurity.techtarget.com JP
16.01.2008 Spyware - poznej svého nep?ítele http://whitepapers.techrepublic.com.com JP
15.01.2008 Školení: Bezpe?nost PHP aplikací http://php.vrana.cz PV
15.01.2008 Urychlení faktoriza?ní metody ECM (využívá eliptické k?ivky) http://eprint.iacr.org JP
15.01.2008 Random JS toolkit, nebezpe?né útoky http://www.securityfocus.com JP
15.01.2008 Ameri?ané plánují umožn?ní p?ístupu vlády ke každému e-mailu http://rawstory.com JP
15.01.2008 Recenze knihy Linux Administration Handbook (2nd Edition) http://www.net-security.org JP
15.01.2008 SANS - seznam aktuálních hrozeb http://www.theregister.co.uk JP
15.01.2008 V?tšina domácích router? je zranitelná v??i novému typu útoku http://www.channelregister.co.uk JP
15.01.2008 Deset novoro?ních p?edsevzetí pro podnikové bezpe?nostní manažery http://www.infomaticsonline.co.uk JP
15.01.2008 Extrémn? p?esv?d?ivý phishing http://www.net-security.org JP
15.01.2008 Trojan, který je zacílen na 400 bank http://www.symantec.com JP
14.01.2008 ?erv Storm a nedávné svátky http://www.networkworld.com JP
14.01.2008 Jak si vyžádám a nainstaluji SSL certifikát pro IIS 6.0 http://blogs.techrepublic.com.com JP
14.01.2008 Diskuse na Schneierov? blogu k zadním vrátkám NSA u spole?nosti Crypto AG http://www.schneier.com JP
14.01.2008 Pro bezpe?nost vašich prohlíže?? - používejte pouze nezbytné funkce http://news.zdnet.co.uk JP
14.01.2008 UK - v?zni budou o?ipování stejn? jako psi a ko?ky http://news.independent.co.uk JP
14.01.2008 P?íru?ka - certifikovaný profesionál pro bezdrát http://www.cwnp.com JP
14.01.2008 Polský teenager hackl tramvajový systém v Lodži http://www.theregister.co.uk JP
14.01.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 2/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
11.01.2008 DATAKON 2008 1. oznameni o konani konference http://www.datakon.cz JP
11.01.2008 Ochrana aplikací na virtuálních serverech má mezery http://www.networkworld.com JP
11.01.2008 Bezpe?nostní politiky p?i vývoji aplikací http://www.microsoft.com JP
11.01.2008 PKI - jak je dnes využíváno http://news.zdnet.com JP
11.01.2008 Ochrana soukromí ve sv?t? v roce 2007 - p?ehled http://www.privacyinternational.org JP
11.01.2008 Phishing ?eské spo?itelny - pokra?ování naivních (snad) snah http://www.novinky.cz JP
10.01.2008 Elektronický podpis budeme môc? využi? ?astejšie http://pocitace.sme.sk JP
10.01.2008 ?R - Vyšet?ování kyberzlo?in?: jaká je realita? http://www.lupa.cz JP
10.01.2008 Jak se bránit novým trik?m po?íta?ových úto?ník? http://technet.idnes.cz JP
10.01.2008 Ráme?ky pro digitální fotografie obsahovaly malware http://www.securityfocus.com JP
10.01.2008 Externí bezpe?nostní audit - v ?em vám m?že pomoci http://www.itsecurity.com JP
10.01.2008 Analýza stínové ekonomiky malware http://www.infomaticsonline.co.uk JP
10.01.2008 V podstat? každý po?íta? obsahuje nezáplatovanou aplikaci http://www.computerworld.com JP
10.01.2008 Tiskárnový spam http://www.net-security.org JP
10.01.2008 ?erv Storm a jeho armáda bot? se pouští do phishingu http://blog.wired.com JP
09.01.2008 K projektu Echelon http://itbiz.cz JP
09.01.2008 Slovenské NBÚ chce novú sie? pre utajované skuto?nosti za 1,5 miliardy http://www.zive.sk JP
09.01.2008 Open source a zranitelnosti, bezpe?nostní chyby http://www.informationweek.com JP
09.01.2008 ?erv Nugache - bude nebezpe?n?jší než Storm? http://www.networkworld.com JP
09.01.2008 Podrobnosti p?ti nejv?tších únik? dat v roce 2007 http://www.networkworld.com JP
09.01.2008 Recenze knihy Networking with Microsoft Windows Vista http://www.net-security.org JP
09.01.2008 AVG: Žeb?í?ek hrozeb a bezpe?nostních trend? pro rok 2008 http://www.net-security.org JP
09.01.2008 K mazání soubor? nesta?í použít p?íkaz Delete http://blogs.techrepublic.com.com JP
09.01.2008 Nový typ útoku - malware (rootkit) pro MBR (Master Boot Record) http://www.theregister.co.uk JP
09.01.2008 Falešné pasy - jak snadné je je získat a používat http://www.msnbc.msn.com JP
09.01.2008 WRMS (Windows Rights Management Services) a ochrana dat http://searchsecurity.techtarget.com JP
09.01.2008 Používáte Ad-Aware SE Personal (bezplatná verze) ? Pak ?t?te! http://blog.washingtonpost.com JP
09.01.2008 Otázky bezpe?nosti budou v roce 2008 dominovat, a? chceme ?i ne http://www.computerworld.com JP
09.01.2008 Etický hacker - žádaná profese http://www.usatoday.com JP
08.01.2008 Jak na firewally - p?íru?ka http://searchnetworking.techtarget.com JP
08.01.2008 Jste také tak odvážní a zve?ejníte své bankovní podrobnosti v novinách? https://financialcryptography.com JP
08.01.2008 XSS zranitelnosti a Web 2:0 http://www.regdeveloper.co.uk JP
08.01.2008 Recenze knihy Linux Networking Cookbook http://www.net-security.org JP
08.01.2008 Anatomie hackerského útoku http://resources.zdnet.co.uk JP
08.01.2008 Interview s Bruce Schneierem http://www.computerworld.com.au JP
08.01.2008 Hromadný hack desetitisíc? web? http://www.computerworld.com JP
08.01.2008 Ozbrojená loupež v datovém centru vede ke zm?nám bezpe?nostních koncepcí http://www.computerworld.com JP
08.01.2008 P?estože web m?l certifikát pro bezpe?ný web, byl hacknut http://www.computerworld.com JP
08.01.2008 První trojan pro iPhone http://www.theregister.co.uk JP
08.01.2008 Fyzická bezpe?nost a sociální hacke?i http://www.gcn.com JP
07.01.2008 Nevystopovatelný kybernetický kriminálník? Nic takového neexistuje http://www.mtv.com JP
07.01.2008 Pro? jsou webové aplikace ?asto zranitelné http://reviews.cnet.com JP
07.01.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 1/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
06.01.2008 ?eská spo?itelna se stala ter?em internetového útoku http://www.novinky.cz JP
05.01.2008 P?ichází SPIT (VoIP spam)? http://blogs.techrepublic.com.com JP
05.01.2008 Kolize hashovacích funkcí a ší?ení malware http://www.symantec.com JP
05.01.2008 USA - soudce rozhodl, že obžalovaného nelze p?inutit, aby vydal heslo PGP http://www.politechbot.com JP
05.01.2008 Chcete mít sv?j SW vždy v?as aktualizovaný? http://lifehacker.com JP
05.01.2008 Viry prost?ednictvím bezdrátu? Odborníci to p?ipouští. http://www.computerworld.com JP
04.01.2008 Informace ze sociálních sítí jsou vyt?žovány kriminálníky http://www.heise-security.co.uk JP
04.01.2008 IM (instant messaging) a malware v roce 2008 http://www.crn.com JP
04.01.2008 Uložená hesla jsou bezpe?nostním rizikem http://netsecurity.about.com JP
04.01.2008 Nebudeme si moci ud?lat ani záložní kopii (pro svou pot?ebu) zakoupeného hudebního nosi?e? http://www.securityfocus.com JP
04.01.2008 Top ten ?lánk? z IT bezpe?nosti v roce 2007 http://searchsecurity.techtarget.com JP
04.01.2008 Šifrovat - jak a co? Základy praktických postup? http://www.itsecurity.com JP
04.01.2008 Velká Británie - ztráta dat bude kriminálním ?inem? http://www.infomaticsonline.co.uk JP
04.01.2008 Obchodní ?et?zec Sears je distributorem spyware http://community.ca.com JP
04.01.2008 Vojenské aspekty kybernetické kriminality http://www.afa.org JP
04.01.2008 Hacke?i a politicky motivované útoky http://www.theregister.co.uk JP
04.01.2008 K nové taktice phisher? (skrytí serveru) http://searchsecurity.techtarget.com JP
04.01.2008 Rusko plánuje internet v azbuce http://www.guardian.co.uk JP
04.01.2008 Phisherské kity podvedou i phisherské nová?ky http://news.netcraft.com JP
03.01.2008 Hacke?i crackli vojenské po?íta?e Jižní Koreje http://www.news.com.au JP
03.01.2008 Jaká bude prevence ztrát dat v roce 2008? http://www.crn.com JP
03.01.2008 Elcomsoft Distributed Password Recovery v. 2.10 - p?idána analýza hesel pro Oracle a Unix http://www.net-security.org JP
03.01.2008 Ješt? k zranitelnosti SWF soubor? http://www.theregister.co.uk JP
03.01.2008 ?árové kódy a jejich pad?lání - pro zábavu i pro zisk http://www.theregister.co.uk JP
03.01.2008 Kdo je oprávn?n vyšet?ovat digitální kriminalitu? http://www.baselinemag.com JP
03.01.2008 Eset Smart Security security software - recenze http://www.vnunet.com JP
03.01.2008 S jakými typy útok? jsme se potkávali v roce 2007? http://www.news.com JP
03.01.2008 Ransomware znovu na scén? http://www.computerworld.com JP
03.01.2008 Absurdní letištní bezpe?nost http://jetlagged.blogs.nytimes.com JP
03.01.2008 Britská vláda nastavila pravidla pro zákaz hackerských nástroj? http://www.theregister.co.uk JP
03.01.2008 USA - nové elektronické pasy a ochrana soukromí http://www.washingtonpost.com JP
03.01.2008 Boom pro „zájemce“ o po?íta?ovou kriminalitu http://news.bbc.co.uk JP
03.01.2008 P?t nejfantasti?t?jších hack? roku 2007 http://www.darkreading.com JP
02.01.2008 Malware se dnes vyvíjí p?íliš rychle - ve vztahu k antivirovým aplikacím http://www.computerworld.com JP
02.01.2008 Odposlech Bluetooth sluchátek http://www.hackszine.com JP
02.01.2008 24C3 Mifare crypto1 RFID - kompletn? rozbit http://www.hackaday.com JP
Design: Webdesign