Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Informace ze sociálních sítí jsou vyt?žovány kriminálníky

04.01.2008
To jist? není nová v?c. V ?lánku však najdete sérii doporu?ení:
 • Nep?edávejte vaše skute?ná kritická data, jako jsou datum narození ?i adresa
 • Používejte r?zné pseudonymy na každé stránce, kam jste se p?ihlásil
 • Používejte r?zné anonymní e-mailové adresy pro každý web, kde jste p?ihlášen
 • Neposkytujte „úplný profil“ na žádné z používaných stránek
 • Nedávejte vzájemné odkazy mezi používanými stránkami
 • P?emýšlejte: Vyk?ikoval bych toto na ulici v davu? anebo: ?ekl bych to svému šéfovi? - d?íve než uve?ejníte sv?j n?jaký komentá?
 • Stejn? jednejte i s informacemi o jiných lidech (nap?. se jmény p?átel)
Zdroj: http://www.heise-security.co.uk/news/101248
Autor: JP


<<- novější - Viry prost?ednictvím bezdrátu? Odborníci to p?ipouští.
IM (instant messaging) a malware v roce 2008 - starší ->>
Design: Webdesign