Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšel Crypto-World 5/2006

19.05.2006

Práv? vyšel nový e-zin Crypto-World 5/2006

Registrovaným odb?ratel?m (1112) byly e-mailem zaslány kódy k jeho stažení. Pokud pat?íte mezi odb?ratele a kódy jste ve svém e-mailu nenašli, požádejte o n? p?es www rozhraní nebo e-mailem na adrese ezin@crypto-world.info, kódy Vám obratem zašleme....

Obsah Crypto-Worldu 5/2006
--------------------------
A. Hledá se náhrada za kolizní funkce … 2-5
B. Bezpe?nost IP Telefonie nad protokolem SIP (J. R?ži?ka, M.Voz?ák) 6-11
C.NIST (National Institute of Standards and Technology - USA) a
kryptografie, Recommendation on Key Management – ?ást 1. (J.Pinkava) 12-15
D. Call for Papers – Mikulášská kryptobesídka (D.Cvr?ek) 16
E. O ?em jsme psali v kv?tnu 1999-2005 17-18
F. Záv?re?né informace 19

Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

CISC 06 - Druhá mezinárodní kryptologická konference v ?ín? - starší ->>
Design: Webdesign