Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Crypto-World 5/2006 bude ke stažení od 19.5.2006

15.05.2006
Registrovaným odb?ratel?m (1110) budou kódy ke stažení Crypto-Worldu 5/2006 zaslány místo 15.5.2006 až 19.5.2006.
D?kujeme za pochopení.

Obsah Crypto-Worldu 5/2006
--------------------------
A. Hledá se náhrada za kolizní funkce … 2-5
B. Bezpe?nost IP Telefonie nad protokolem SIP (J. R?ži?ka, M.Voz?ák) 6-11
C.NIST (National Institute of Standards and Technology - USA) a
kryptografie, Recommendation on Key Management – ?ást 1. (J.Pinkava) 12-15
D. Call for Papers – Mikulášská kryptobesídka (D.Cvr?ek) 16
E. O ?em jsme psali v kv?tnu 1999-2005 17-18
F. Záv?re?né informace 19

Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

Call for Papers - Mikulášská kryptobesídka - starší ->>
Design: Webdesign